Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla

Transkrypt

Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla
Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży na rok szkolny 2012/2013
Zespół
widnicy
Zespó Szkół
Szkó Nr 1 w Świdnicy
ul. Budowlana
widnica tel. 852Budowlana 77-9 5858-100 Świdnica
852-0707-00
Technikum
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik usług fryzjerskich
Technik logistyk
Liceum Ogólnokształcące (oddział integracyjny)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Wielozawodowa
Sprzedawca
Kucharz
Zespół
widnicy
Zespó Szkół
Szkó HotelarskoHotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
ul. Równa 18 58widnica tel 85358-100 Świdnica
853-3030-33
Technikum
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kelner
Zespół
widnicy
Zespó Szkół
Szkó Nr 3 w Świdnicy
ul. Strzelińska
Strzeli ska 35 5858-100 Świdnica
widnica tel. 852852-1919-81
Liceum Ogólnokształcące
Zespół
widnicy
Zespó Szkół
Szkó BudowlanoBudowlano-Elektrycznych w Świdnicy
widnica tel. 852ul. Wałbrzyska
Wa brzyska 3333-35 5858-100 Świdnica
852-1010-05
Technikum
Technik budownictwa
Technik elektryk
technik elektronik
Technik informatyk
Technik teleinformatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Zespół
widnicy
Zespó Szkół
Szkó Ekonomicznych w Świdnicy
ul. Ks. Agnieszki 2 58widnica tel. 85258-100 Świdnica
852-2626-41
Technikum
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik organizacji reklamy
Liceum Ogólnokształcące
Zespół
widnicy
Zespó Szkół
Szkó Mechanicznych w Świdnicy
ul. Sikorskiego 41 58widnica tel. 85258-100 Świdnica
852-2121-52
Technikum
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Mechanik precyzyjny
Zespół
wiebodzicach
Zespó Szkół
Szkó w Świebodzicach
ul. Piłsudskiego
wiebodzice tel. 666Pi sudskiego 31 5858-160 Świebodzice
666-9999-05
Technikum
Technik handlowiec
Technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Wielozawodowa
Zespół
Zespó Szkół
Szkó w Strzegomiu
ul. Krótka 6 5858-150 Strzegom tel. 649649-4848-70
Technikum
Technik ekonomista
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Mechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Wielozawodowa
Kucharz
Sprzedawca
Zespół
arowie
Zespó Szkół
Szkó w Żarowie
ul. Zamkowa 10 5858-130 Żarów
arów tel. 858858-0404-03
Technikum
Technik informatyk
Technik logistyk
Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Wielozawodowa
I Liceum Ogólnokształc
ce w Świdnicy
widnicy
Ogólnokszta cące
ul. Pionierów 30 58widnica tel. 85858-100 Świdnica
858-2929-42
Liceum Ogólnokształcące
Zespół
cych w Świdnicy
widnicy
Zespó Szkół
Szkó Ogólnokształc
Ogólnokszta cących
ul. Równa 11 5858-100 Świdnica
widnica tel. 852852-0505-73
Liceum Ogólnokształcące
Zespół
cych Nr III w Świdnicy
widnicy
Zespó Szkół
Szkó Ogólnokształc
Ogólnokszta cących
ul. Kościelna
widnica tel. 852Ko cielna 32 5858-100 Świdnica
852-0101-11
Liceum Ogólnokształcące
Zespół
cych w Świebodzicach
wiebodzicach
Zespó Szkół
Szkó Ogólnokształc
Ogólnokszta cących
ul. M Skłodowskiej
58wiebodzice tel. 665Sk odowskiej -Curie 9
58-160 Świebodzice
665-0909-52
Liceum Ogólnokształcące
Zespół
cych w Strzegomiu
Zespó Szkół
Szkó Ogólnokształc
Ogólnokszta cących
ul. Kościuszki
Ko ciuszki 31 5858-150 Strzegom tel. 855855-0202-33
Liceum Ogólnokształcące
Zespół
widnicy Zasadnicza Szkoła
Zespó Szkół
Szkó Specjalnych w Świdnicy
Szko a Zawodowa dla uczniów z
upośledzeniem
upo ledzeniem umysłowym
umys owym w stopniu lekkim
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 58widnica tel. 63758-100 Świdnica
637-9191-31
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa kształcąca w zawodach:
Mechanik pojazdów samochodowych
Ogrodnik
Piekarz
Krawiec
Kucharz
Murarz-tynkarz
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej