KARTA POWTÓRKOWA RZYM 1. Położenie, data założenia, symbol

Transkrypt

KARTA POWTÓRKOWA RZYM 1. Położenie, data założenia, symbol
KARTA POWTÓRKOWA RZYM
1. Położenie, data założenia, symbol Rzymu
2. Chronologicznie wymienić ustroje Rzymu ( nazwa, wytłumaczyć,
kto sprawował władzę, w republice podać 3 najwyższe urzędy, a w
cesarstwie wyjaśnić co to pryncypat i dominat)
3. Powstanie Spartakusa (data, wynik, konsekwencje)
4. Osiągnięcia Rzymian -konkretne przykłady z różnych dziedzin) np:
termy – łaźnie
5. Chrześcijaństwo – wiek pojawienia się chrześcijaństwa, znaki
chrześcijan, sposoby prześladowań
6. Upadek cesarstwa – podział cesarstwa na 2 części, data nazwy +
daty upadku każdej części
7. Wymień po 2 przyczyny upadku republiki i 2 upadku cesarstwa
8. Terminy – Etruskowie, Eneasz, patrycjusze, plebejusze, legion,
żółw, gladiator, prowincja, namiestnik, romanizacja, pax romana,
limes, politeizm, termy, akwedukty, amfiteatr, koloseum, łuk
tryumfalny, forum, barbarzyńcy, pyrrusowe zwycięstwo, trybun
ludowy, dyktator, konsul, pretor, kwestor
9. Daty – 753 p.n.e., 509 p.n.e., 313, 382, 395, 476

Podobne dokumenty