Dr hab., prof PL Artur Pawłowski

Transkrypt

Dr hab., prof PL Artur Pawłowski
Raport wygenerowany z Bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej (03-06-2017 23:55:52)
Publikacje w latach 2012 - 2014
dla autora:
Dr hab., prof PL Artur Pawłowski
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Publikacje
Współpraca z zagranicą
Impact Factor
Lista filadelfijska
Lista MNiSW
Cytowania
29
3
9
8
17
30
Artykuły (16)
Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej
/
Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI
RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ,
ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 907-912 [MNiSW: 4]
Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach
klimatyzacyjnych / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS
OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 395-399 [MNiSW: 5]
Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge
/ Cao
Yucheng, Pawłowski Artur // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 39, s.
153-161 [MNiSW: 15]
Catalytic pyrolysis of rice straw and product analysis
/ Song Chengfang, Pawłowski Artur,
Ji Jianbing, Shan Shengdao, Cao Yucheng // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2014, nr 1,
vol. 40, s. 35-43 [MNiSW: 15]
Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect
of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency / Cao Yucheng, Pawłowski
Artur // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 38, s. 77-87 [MNiSW: 15]
Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the
basis of life cycle assessment / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur //
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 69, s. 783-788 [MNiSW: 20]
Kontrowersje wokół biopaliw
/ Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // AURA - 2014, nr 12, s.
8-10 [MNiSW: 2]
Life cycle assessment of two emerging sewage sludge-to-energy systems:
Evaluating energy and greenhouse gas emissions implications / Cao Yucheng,
Pawłowski Artur // BIORESOURCE TECHNOLOGY - 2013, vol. 127, s. 81-91 [MNiSW: 45]
Porównanie wybranych paneli fotowoltaicznych na podstawie bilansu
materiałowo-energetycznego w ich cyklu życia / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski
Artur // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61,
vol. 31, s. 557-564 [MNiSW: 5]
The role of CO2 in the Earth’s ecosystem and the possibility of controlling flows
between subsystems / Pawłowski Artur, Cao Yucheng // GOSPODARKA SUROWCAMI
MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT - 2014, nr 4, vol. 30, s. 5-20 [MNiSW: 15]
Sewage sludge-to-energy approaches based on anaerobic digestion and pyrolysis:
Brief overview and energy efficiency assessment / Cao Yucheng, Pawłowski Artur //
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS - 2012, nr 3, vol. 16, s. 1657-1665 [MNiSW: 45]
Sustainable development and globalization
/ Pawłowski Artur // PROBLEMY EKOROZWOJU /
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2013, nr 2, vol. 8, s. 5-16
The sustainable development revolution
/ Pawłowski Artur // JOURNAL OF SHENZHEN
UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) - 2013, nr 6, vol. 30, s. 44-47
Technological development of wind energy and compliance with the requirements
for sustainable development / Jarzyna Wojciech, Pawłowski Artur, Viktarovich Nadzeya //
PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 167-177
[MNiSW: 20]
Warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości
/ Pawłowski Lucjan, Pawłowski
Artur // PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA - 2013, nr 2, s. 13-21
Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju
/ Pawłowski Artur, Pawłowski
Lucjan // GOSPODARKA WODNA - 2013, nr 4, s. 133-136 [MNiSW: 5]
Projekty wynalazcze (2)
Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 398499]
/ Pawłowski
Artur, Matynia Tadeusz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013,
vol. 41, 20 (1037), s. 24-24 [MNiSW: 2]
Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 400627]
/ Pawłowski
Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Matynia Tomasz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz //
BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 6, s. 23-23 [MNiSW: 2]
Referaty (2)
Carbon footprint of solar systems working in polish climate conditions.
/ Żelazna
Agnieszka, Pawłowski Artur, Zdyb Agata // W: QUAERE 2013, vol. III, 20-24 kvĕtna 2013, Hradec
Králové, Česká republika. - 2013, s. 2689-2695
The environmental effects of solar system usage in detached house
/ Żelazna
Agnieszka, Pawłowski Artur // W: 1st International Conference on Building Sustainability Assessment,
23rd to 25th of May 2012, Porto - 2012, s. 719-723
Monografie (3)
Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental
Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 / Pawłowski Artur, Dudzińska
Marzenna, Pawłowski Lucjan / [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan .Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, 564 s.
Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1
/ Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur / [Red:]
Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur .- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 428 s.
Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2
/ Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur / [Red:]
Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur .- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 344 s.
Rozdziały (6)
Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej
dla budynku wielorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria
Środowiska : prace. T. 2, [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska,
2012, s. 339-344
Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water
/
Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on
Environmental Engineering IV [WOS], [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan
- Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 483-488 [MNiSW: 10]
Innowacyjne zwiększęnie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału
Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej / Iberszer Janusz, Siuta-Olcha Alicja,
Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1, [Red:] Dudzińska Marzenna,
Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 107-113
Landfilling of municipal solid waste in Europe
/ Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata,
Widomski Marcin, Pawłowski Artur, Hung Yung-Tse // W: Handbook of environment and waste
management. Vol. 2 : Land and groundwater pollution control , [Red:] Hung Yung-Tse, Wang Lawrence
K., Shammas Nazih K. - New Jersey: World Scientific, 2014, s. 365-401
Life cycle assessment of solar hot water system for multifamily house
/ Żelazna
Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental
Engineering IV [WOS], [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton:
CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 479-482 [MNiSW: 10]
Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości
/ Pawłowski Artur, Pawłowski
Lucjan // W: Czy kryzys światowych zasobów?, [Red:] Galwas Bogdan, Wyżnikiewicz Bohdan Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" Polska Akademia Nauk, 2014, s. 241-247