tutaj - Kore

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Kore
XX.
Deutsch-Polnisches Symposium
der Unfallchirurgen und Orthopäden
Niemiecko-Polskie Sympozjum
Chirurgów Urazowych i Ortopedów
Foto: © Winfried Mausolf
Management of complications in
Orthopaedics and Traumatology
Komplikationsmanagement in Orthopädie und Traumatologie
Frankfurt (Oder) & Słubice
March 17 – 19, 2016
www.deutsch-polnisches-symposium.de
www.ortotrau.eu
Einladung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns, Sie zu der XX. gemeinsamen Tagung der Unfallchirurgen und Orthopäden aus Deutschland und Polen 2016 einladen zu können.
Um allen Teilnehmern ein interessantes und aktuelles Programm anbieten zu können, werden wir uns mit den Herausforderungen des Komplikationsmanagements
befassen.
Die zunehmende Vielfalt moderner Verfahren in Orthopädie und Traumatologie, die
Alterszunahme und Komorbidität unserer Patienten und Voroperationen führen zunehmend zu Komplikationen und neuen operativen Herausforderungen.
Um den entsprechend hohen Erwartungen unserer Patienten gerecht werden zu
können, bedarf es nicht nur der Kenntnis neuer Implantate und Operationen, sondern auch einer optimierten interkollegialen und interdisziplinären Zusammenarbeit.
Ziel der Veranstaltung ist es, bewährte und auch neue Methoden bei der Beherrschung perioperativer, aber auch spät auftretender Komplikationen mit einem internationalen und fachkundigen Publikum zu diskutieren.
Ein wesentliches Ziel soll es sein, Möglichkeiten zur adäquaten Therapie und Prophylaxe relevanter Komplikationen aufzuzeigen.
Wir hoffen, dass wir sowohl mit der Auswahl des Themas, als auch mit dem bewährten grenzübergreifenden Charakter unseres Symposiums Ihr Interesse geweckt haben und freuen uns, Sie als Teilnehmer begrüßen zu dürfen.
Ihre
Frank
Jacek HoffmannKaczmarczyk
2
Andrzej
Wasilewski
Zaproszenie
Szanowni Państwo,
z ogromną radością już dziś zapraszamy Państwa do udziału w XX spotkaniu chirurgów urazowych i ortopedów z Niemiec i Polski w roku 2016.
Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone bardzo aktualnej tematyce leczenia
powikłań.
Coraz większa różnorodność dostępnych terapii w ortopedii i traumatologii, coraz bardziej zaawansowany wiek pacjentów, współistniejące choroby i poprzednie zabiegi operacyjne w wywiadzie to czynniki, które przekładają się na rosnące
wskaźniki powikłań i nowe wyzwania chirurgiczne.
Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom pacjentów, lekarze powinni rozwijać nie tylko ściśle medyczną wiedzę w zakresie protez i chirurgii, lecz również interkolegialną
i interdyscyplinarną współpracę.
Sprawdzone i nowe metody postępowania z okołooperacyjnymi i późnymi
powikłaniami zostaną zaprezentowane w międzynarodowym i profesjonalnym
gronie ekspertów.
Celem naszego spotkania jest też wskazanie adekwatnych możliwości terapii i profilaktyki istotnych powikłań.
Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwa zarówno wybór tematów, jak i ponadnarodowy charakter naszego sympozjum. Z przyjemnością powitamy Państwa w gronie
uczestników.
Z poważaniem,
Frank
Hoffmann
Jacek
Kaczmarczyk
Andrzej
Wasilewski
3
www.congress-compact.de
Congress Compact 2C GmbH · Joachimsthaler Straße 10 · 10719 Berlin
Telefon +49 30 32708233 · E-Mail [email protected]
Table of Contents
Einladung
2
Zaproszenie
3
Program
Friday, March 18, 2016
Saturday, March 19, 2016
6
11
Faculty
13
Sponsors
18
General Information
20
Registration
23
5
Friday | March 18, 2016
09:00
Registration
10:00
Welcome
Presidency: Gernot Felmet, Frank Hoffmann, Jacek Kaczmarczyk,
Leszek Romanowski, Steffen Ruchholt, Andrzej Bohatyrewicz,
Jarosław Deszczyński, Andrzej Wasilewski
10:20
Opening lecture
Presidency: Wolfgang Senst
Jarosław Bielawsk, , Andrzej Wall
11:00-13:40
Session – Hip, Femur
Presidency: François Kelberine
Hermann-Josef Bail
Andrzej Bohatyrewicz, Leszek Romanowski
8’
Reconstruction of post traumatic deformities of the legs
Hermann-Josef Bail
15’
Surgical approaches in THA – indications and complications
Jacek Kaczmarczyk
10’
How to avoid complications in Total Joint Replacement
Burkhard Wippermann
8’
Treatment of periprosthetic fracture of the femur using cable
and plate system
Jacek Kaczmarczyk, Z. Piślewski, W. Strzyżewski
10’
Periimplant fractures after osteosynthesis – and now?
Ludwig Schütz
8’
Current trends and challenges in hip joint replacement
Jacek Kaczmarczyk
8’
Ceramic fracture in cases of hip endoprosthesis with ceramicsliding combination
Thilo Hennecke, A. Krainz, R. Peer
6
Friday | March 18, 2016
8’
Normal gait pattern disorder after primary total hip
replacement
Łukasz Czarnocki, Artur Stolarczyk, Magda Stolarczyk, Jarosław
Deszczyński, Jarosław Michał Deszczyński
8’
Quality of life in patients with ectopic bone after primary
total hip replacement
Artur Stolarczyk, Magda Stolarczyk, Jarosław Deszczyński, Jarosław
Michał Deszczyński
8’
Periprosthetic distal fractures of femur – management and
therapy
Ludwig Schütz
8’
Realloplasty after periprosthetic infection of the hip
Jerzy Białecki, Maciej Kogut, Wojciech Marczyński, M. Obrębski,
M. Szyszka
8’
Implant failure at the hip and femur – is it the implant?
Stephan Arens, Michal Jagielski
8’
Prevention of complications in bone nailing
Dominik Pelc, D. Stube, A. Szmania, Andrzej Wasilewski
8’
Prophylaxis of complications in bone nailing
Andrzej Wasilewski, D. Stube, Dominik Pelc, A. Szmania
8’
“Imperfect hips” as a problem at an older age.
Early and late prophylactic management before arthrosis
J. Karski, T. Karski
13:40-14:30
Lunch and industrial exhibition
7
Friday | March 18, 2016
13:00-14:30
Special Course – Physiotherapy
Session in German and Polish with simultaneous translation
Presidency: Fred Villbrandt
Artur Stolarczyk, Ewa Latour
8’
Education in physiotherapy – comparison
Tom Richter
8’
Myofascial trigger points release as a treatment in
postamputation pain
Małgorzata Chochowska
8’
Education in physiotherapy – comparison
Ewa Latour
8’
Work of a polish physiotherapist in Germany
Dariusz Suchorab
8’
Brandmed – a model example of a polish-german medical
center
Filip Posłuszny
8’
Differences in therapy after amputation
Magda Richter
8
Friday | March 18, 2016
14:30-16:30
II. Session – Knee
Presidency: Gernot Felmet, Burkhard Wippermann
Jarosław Deszczyński, Wojciech Marczyński
15’
Management of periprosthetic fractures
Steffen Ruchholt
10’
Management of periprosthetic infection of the knee
Jerzy Białecki, Maciej Kogut, R. Nowak, Wojciech Marczyński
10’
Periprosthetic fracture of TKR
Szymon Dragan, A. Krawczyk, M. Kulej
8’
Management of suboptimal processes after endoprosthesis
of the knee
Roman Falk, Kai Wilke
6’
Reconstruction of large bone defect in revision arthroplasty
Szymon Dragan, M. Kulej, , A. Krawczyk
8’
Retention of the implants in infected total knee arthroplasty –
the strategy revisited
Krzysztof Ruszkowski, P. Sokołowicz, T. Trzeciak
8’
Infection prophylaxis in endoprosthetic surgery –
own experience
Adrian Brychcy, Wojciech Marczyński, S. Rak, Piotr Walczak
6’
The role of sonication in diagnostic of biofilm –
clinical observation
Jerzy Białecki, A. Grajek, J. Macias, S. Rak, Wojciech Marczyński
15’
Suboptimal process after fracture of patella
Thilo John
6’
Damage of artery in knee prosthesis - case
Michael Schmuck
15’
Experiences in ACL-revision surgery
Gernot Felmet
16:40-17:00
Coffee break and industrial exhibition
9
Friday | March 18, 2016
17:00-18:00
III. Session – Ankle
Presidency: Hagen Hommel, Steffen Ruchholt
Szymon Dragan, T. Niedźwiedzki
8’
Complications in nailing of arthrosis of the ankle joint
Piotr Walczak, S. Rak, J. Wenda, Wojciech Marczyński
10’
Treatment of lower limb fractures in high risk patients
Wolfram Wiegank, Helmut Taruttis
12’
Pseudoarthrosis-therapy of lower leg
Andreas Domagk
8’
Strategies in treatment of pilon fractures
Ludwig Schütz
10’
Defects of the soft parts and the opportunities to cover those
at lower leg and foot, discipline of plastic surgery only?
Jaroslaw Pyrc
8’
Reconstruction of segmental defects in the meta-diaphyseal
region of Femur and Tibia
Lothar Pohl, Frank Hoffmann
19:00
Common Dinner: Logensaal of European University Viadrina,
Frankfurt Oder
10
Saturday | March 19, 2016
09:00-10:30
IV. Session – Spine, Varia
Presidency: Georg Gradl, C. Müller
Maciej Kołban, Jacek Kaczmarczyk
8’
Ogilvie Syndrome- as a complication of hip and knee surgery
Jacek Rusiecki, Torsten Haase, Thilo Hennecke,
12’
Fixation of the osteoporotic spine – management and strategies to avoid complications
Georg Gradl
8’
Treatment of cervical and thoracolumbar spinal instability in
multiple myeloma patients
Wojciech Łabędź, I. Kubaszewski, M. Dąbrowski, A. Sulewski,
Jacek Kaczmarczyk
8’
Cervical spondyloarthrosis – complication of decompression of
spinal cord and interbody stabilisation
Krzysztof Krauze, S. Łukawski, W. Kucharczyk, O. Tchoriwski, Wojciech
Marczyński
8’
Complications in fracture treatment of vertebral body
fractures – case report
Juliane Krösel
8’
Functional tests objectivization in the diagnosis of patients
with musculoskeletal system disorders
Artur Stolarczyk, Magda Stolarczyk, Jarosław Michał Deszczyński,
Jarosław Deszczyński
10’
Experiences in crossborder treatment
Uwe-Karsten Schöbel
8’
Bone mineral density as a factor in preoperative planning on
fracture fixation – why don’t we base our decisions upon this?
Radosław Gut
6’
Management of chronic ruptures of flexor and extensor tendons of the hand and wrist after distal radius fracture
Jakub Jodkowski
10:30-11:00
Coffee break and industrial exhibition
11
Saturday | March 19, 2016
11:00-12:00
V. Session – Shoulder
Presidency: F. Reuther, Helmut Taruttis
Artur Stolarczyk, Andrzej Wasilewski
12’
Revision strategies in shoulder arthroplasty –
what are the options?
Falk Reuther
10’
Pitfalls in shoulder surgery
François Kelberine
8’
Complications of treatment humerus lateral condyle fractures
on children
Tadeusz Bilnicki, Maciej Kołban, Aleksander Szwed
8’
Lateral humeral condyle fracture on children –
treatment and complication
Jarosław Jezierski, Maciej Kołban, Aleksander Szwed
6’
Case report – a propioni acne infection following revision from
anatomic stemless to reverse prothesis
Kathleen Schmitz
10’
Pitfalls in elbow surgery
François Kelberine
12:00
End of meeting
12
Faculty
Arens, Stephan, PD Dr. med.
Campus Benjamin Franklin, Charité Centrum Orthopädie und Unfallchirurgie,
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Berlin
Bail, Hermann-Josef, Univ.-Prof. Dr. med.
Leiter der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität, Klinikum Nürnberg Süd, Nürnberg
Białecki, Jerzy, dr n. med
Ordynator, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego, Otwock
Bielawski, Janusz, prof. dr hab. n. med.
Profesor emerytowany, Lubin
Bilnicki, Tadeusz, Tadeusz, dr n.med.
asystent, Klinika Ortopedii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Bohatyrewicz, Andrzej, prof. dr hab. n. med.
Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Pomorwski Uniwersytet
Medyczny, Szczecin
Brychcy, Adrian, lek. med.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego, Otwock
Chochowska, Małgorzata, dr n. med.
Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej KORE, Zamiejscowy Wydział Akademii
Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższa Szkoła Edukacji i
Terapii w Poznaniu
Deszczyński, Jarosław, prof. dr n. med.
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet
Medyczny
Domagk, Andreas, Priv.-Doz. Dr. med.
Chefarzt, Carl-Thiem-Klinikum, Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und
Handchirurgie, Cottbus
Dragan, Szymon, prof. dr hab. n. med.
Kierownik Katedry i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii
Medycznej we Wrocławiu
13
Faculty
Falk, Roman, Dr. med.
Oberarzt, Krankenhaus Märkisch-Oderland Klinik für Orthopädie Wriezen
Felmet, Gernot, Dr. med.
President of EFOST, ARTICO Sportklinik GmbH, Villingen-Schwenningen
Gradl, Georg, Prof. Dr. med.
Chefarzt, Orthopädie und Wiederherstellungschirurgie, Städtisches Klinikum
München Klinik für Unfallchirurgie, München
Haase, Torsten, Dipl.-Med.
Leitender Oberarzt, Naemi-Wilke-Stift Guben Krankenhaus und lutherische Diakonissen-Anstalt Abt. für Orthopädie, Guben
Hennecke, Thilo, Dr. med.
Chefarzt, Naemi-Wilke-Stift Guben Krankenhaus und lutherische Diakonissen-Anstalt Abt. für Orthopädie, Guben
Hoffmann, Frank, Dr. med.
Chefarzt, Klinik für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie,
Klinikum Frankfurt (Oder)
Hommel, Hagen, Dr. med.
Chefarzt, Krankenhaus Märkisch-Oderland Klinik für Orthopädie, Wriezen
Jagielski, Michal, Dr. med.
Campus Benjamin Franklin, Charité Centrum Orthopädie und Unfallchirurgie,
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Berlin
Jezierski, Jarosław, lek. med, asystent
Klinika Ortopedii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Jodkowski, Jakub, Dr. med.
Universitätsmedizin Greifswald, Hand- und funktionelle Mikrochirurgie,
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Greifswald
John, Thilo, Dr. med.
Chefarzt, DRK Kliniken Berlin Westend Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie,
Berlin
Kaczmarczyk, Jacek, prof. dr. n. med.
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu
14
Faculty
Kelberine, François, MD
Clinique PPR-P Aix en Provence
Kogut, Maciej, dr hab. n. med.
Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Kołban, Maciej, dr hab. med. prof. PUM
Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Krauze, Krzysztof, lek. med., asystent
Odział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Otwock
Krösel, Juliane, Dr. med.
Klinikum Chemnitz Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Chemnitz
Kumor, Michael Georg, Dr. med.
Facharzt, Klinik für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie,
Klinikum Frankfurt (Oder)
Kunzmann, Dirk, Dr. med.
Oberarzt, Klinik für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie,
Klinikum Frankfurt (Oder)
Łabędź, Wojciech, dr n. med.
Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna, Poznań
Latour, Ewa, dr n. med.
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp Akademia Wychowania
Fizycznego w Poznaniu
Marczyński, Wojciech, prof. dr hab. n. med.
Kierownik Katedry i Klinikii Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Otwock
Niedźwiedzki, Tadeusz, prof. dr hab. n. med.
Or-Tra-Med. NZOZ. Poradnia ortopedyczna dla dzieci i dorosłych, Kraków
Pelc, Dominik, lek. med., asystent
Odział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Słubice
Posłuszny, Filip
fizjoterapeuta, Polsko-Niemieckie Centrum Medyczne Brandmed, Słubice
15
Faculty
Pohl, Lothar, Dr. med.
Leitender Oberarzt, Klinik für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie,
Klinikum Frankfurt (Oder)
Pyrc, Jaroslaw, Dr. med.
Bereichsleiter Akutversorgung, University Center of Orthopaedics and
Traumatology Dresden, Dresden
Reuther, Falk, Dr. med.
Chefarzt, DRK Kliniken Berlin-Köpenick Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie,
Berlin
Richter, Magdalena
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Romanowski, Leszek., prof. dr hab.
Kierownik Kliniki Chirurgii Ręki i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań
Ruchholt, Steffen, Univ.-Prof. Dr. med.
Executive Director of the Center of Orthopaedics and Trauma Sugery, University
Hospital Gießen and Marburg, Marburg
Ruszkowski, Krzysztof, dr n. med.
asystent, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM , Poznań
Rusiecki, Jacek
Naemi-Wilke-Stift Guben Krankenhaus und lutherische Diakonissen-Anstalt
Abt. für Orthopädie, Guben
Schmitz, Kathleen
Fachärztin, DRK Kliniken Berlin-Köpenick Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie,
Berlin
Schmuck, Michael, Dr. med.
Abteilungsleiter, MDK - Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
Berlin-Brandenburg, Berlin
Schöbel, Uwe-Karsten, Dr. med.
Chefarzt, Städt. Klinikum Görlitz Klinik für Unfallchirurgie, Görlitz
Schütz, Ludwig, Dr. med.
Chefarzt, Klinikum Chemnitz Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie,
Chemnitz
16
Faculty
Senst, Wolfgang, Prof. Dr med. habil.
Chefarzt im Ruhestand, Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Frankfurt (Oder)
Stolarczyk, Artur, dr hab. n. med.
Zakład Rehabilitacji Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Stolarczyk, Magda
Katedra Ortopedii i Rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Suchorab, Dariusz
fizjoterapeuta, Polsko-Niemieckie Centrum Medyczne Brandmed, Słubice
Taruttis, Helmut, Dr. med.
Chefarzt, Vivantes Klinikum Spandau Unfallchirurgie, Berlin
Villbrandt, Fred, Dr. med.
Chefarzt, Interdisziplinäres Therapie Zentrum, Klinikum Frankfurt (Oder)
Wall, Andrzej, prof. dr hab. n. med.
Członek honorowy Niemieckiego Towarzystwa Ortopedycznego, Katedra i Klinika
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM we Wrocławiu
Walczak, Piotr, dr n. med., asystent
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Otwock
Wasilewski, Andrzej, dr n. med.
Oddział Ortopedii i Traumatologii, Słubice
Wiegank, Wolfram
Facharzt, Unfallchirurgie und Orthopädie, Vivantes Klinikum Spandau, Berlin
Wilke, Kai, Dr. med.
Facharzt, Krankenhaus Märkisch-Oderland Klinik für Orthopädie Wriezen
Wippermann, Burkhard, Prof. Dr. med.
Chefarzt, HELIOS Klinikum Hildesheim Klinik für Unfall- und orthopädische
Chirurgie, Hildesheim
17
Sponsors
Medical
18
Sponsors
Technische Orthopädie
Hinz und Kriszun GmbH
19
General Information
Scientific Organization
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Klinik für Orthopädie und Traumatologie der Medizinischen Universität Poznań
Krankenhaus Powiatowy Słubice
Scientific Management
Jacek Kaczmarczyk, MD PhD
Director of the Department of Orthopaedics and Traumatology of Medical
University Poznań
Frank Hoffmann, MD
Head physician of the Clinic for Traumatology, Orthopaedics and Hand Surgery,
Hospital Frankfurt (Oder)
Andrzej Wasilewski, MD
Department of Trauma Surgery and Orthopaedics, hospital Powiatowy Słubice
Organizational Management
Dirk Kunzmann, MD, Frankfurt (Oder)
Lothar Pohl, MD, Frankfurt (Oder)
dr. n med. W. Piechowicz, Słubice
dr. n med. M. Gładysz, Gorzów Wielkopolski
Patronage (requested)
Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa
Polskie Towarzystwo Chirurgii Artroskopowej
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Berlin Brandenburgische Chirurgische Gesellschaft
Berlin Brandenburgische Unfallchirurgische Gesellschaft
European Federation of National Associations of
Orthopaedic Sports Traumatology
Brandenburgische Orthopädische Gesellschaft
Patronage (granted)
prof. dr n. med. Jacek Wysocki – Rector of Medical University in Poznań
20
General Information
Meeting Dates
March 18 – 19, 2016 – Symposia
March 17, 2016 – Conference for the determination of needs for cross-border
healthcare
Venue
Collegium Polonicum of European University
in Słubice (Polen), directly at the border crossing
Frankfurt (Oder)/Słubice
Official Language
English
Certification
The symposium has been certified with 14 points in the Category A from the
Brandenburg Chamber of Physicians.
Participation Fees
Symposium – March 18 – 19, 2016
until March 01, 2016
80 €
afterwards
90 €
Students March 18 – 19, 2016
40 €
50 €
Students – day ticket
20 €
25 €
Conference – March 17, 2016
free
Organization
Congress Compact 2C GmbH
Joachimsthaler Strasse 10 | 10719 Berlin | Germany
Thomas Ruttkowski, Sindy Hübner
Phone +49 30 32708233 | Fax +49 30 32708234
E-Mail [email protected]
Supported by
Brandston Business Advisory Services
ul. Daszyńskiego 1 | 69-100 Słubice | Poland
Phone +48 95 7582649
E-Mail [email protected]
Accommodation
Reserved rooms are available to the participants for a special rate.
Please visit the website for more information:
www.deutsch-polnisches-symposium.de
21
Notes
22
Registration
Deutsch-Polnisches Symposium
Niemiecko-Polskie Sympozjum
 Mr.
 Mrs.
 Prof.  Dr.
First Name
Last Name
Street, Number
Zip, City, Country
Phone
Fax
E-Mail
Participation Fees
until
March 01, 2016 afterwards
Symposium – March 18 – 19, 2016
 80 €
 90 €
Students, March 18 – 19, 2016
 40 €
 50 €
Students, day ticket
 20 €
 25 €
 Friday | March 18
 Saturday | March 19
Conference – March 17, 2016
 free
Common Dinner
 I will participate to the common dinner on March 18, 2016.
Until March 17, 2016, 50% of the total amount will be refunded. After that date or in case of no-show without cancellation, 100% will
be charged. Cancellations require written form.
Date, signature, stamp
Please return the registration form by fax +49 30 32708 234 or use the online form at:
www.deutsch-polnisches-symposium.de
www.ortotrau.eu
23
www.deutsch-polnisches-symposium.de
www.ortotrau.eu