BEZP Ł ATNYDWUTYGODNIK Ś WIEBODZIN

Transkrypt

BEZP Ł ATNYDWUTYGODNIK Ś WIEBODZIN
fotoart.net.pl
B E Z PNr 22(55)
Ł A 20T LISTOPAD
N Y 2013 D W U T Y G O D www.gazeta-lokalna.pl
N I K
Ś W I E B O D Z I N
20 listopad 2013
www.gazeta-lokalna.pl
16 listopada sulechowski zespół „Zawisza” gościł
aktualne liderki tabeli – KSZO Ostrowiec Świetokrzyski.
Mimo ambitnej postawy „Zawisza” nie był w stanie
przeciwstawić się drużynie przyjezdnych,
przegrywając 0:3.
str. 14
-
S U L E C H Ó W
SULECHÓW. W sobotę,
9 listopada, w Zespole
Szkól nr 3 w Sulechowie odbył się Turniej w
akrobatyce sportowej
z okazji Święta Niepodległości. AkroNr 22(55)
baci z „Jedynki”
i tym razem nie
zawiedli, zdobywając 9
GDZIE JEST
medali: 3 złote, 2 srebrJENNIFER?
ne i 4 brązowe...
Tego próbowała
się dowiedzieć
młodzież ze
Świebodzina,
poszukując
Jennifer
...
str. 9
Serdeczne podziękowania
wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
naszego ukochanego
Męża, Ojca, Teścia i Dziadka
śp. Edwarda Miłodrowskiego
składa pogrążona
w bezgranicznym smutku
Rodzina zmarłego
SKŁAD OPAŁU CHOCIULE
W ofercie m.in.:
Najwyższej jakości, przesiany, węgiel orzech
Węgiel orzech gruby
Ekogroszek Polski w oryginalnych op. 25kg
Węgiel brunatny z Bogatyni.
PROMOCYJNE CENY WĘGLA KAMIENNEGO!
tel. +48 68 47 56 030
fax: +48 68 47 56 034
Świebodzin Sulechów Lubrza Łagów Skąpe Szczaniec Zbąszynek Kargowa Bojadła Babimost Trzebiechów Kruszyna Obłotne Brzezie Krężoły
2 W Y DA R ZE N IÓWK A
www.gazeta-lokalna.pl
Znalazł przedwojenną amunicję
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
Znów (nie)trzeźwy weekend
ŚWIEBODZIN.
Miesz- nieetatowego Zespołu RozMinersko-Pirokaniec naszego powiatu poznania
podczas remontu poddasza technicznego. Tam amunicja
znalazł 116 sztuk przedwo- została zabezpieczona. Okazało się, że wśród znaleziojennej amunicji.
nych nabojów znajdują się
Policjanci
zabezpieczyli takie, które wyprodukowane
116 sztuk amunicji kulowej zostały w 1913 roku – inforpochodzącej sprzed II Woj- muje asp. Katarzyna Wrony Światowej. Pociski zna- cławska z KPP Świebodzin.
lazł mieszkaniec powiatu Teraz na temat nietypowego
świebodzińskiego w trak- znaleziska wypowie się biecie prowadzonego remon- gły z zakresu balistyki.
tu poddasza. Leżały sobie
rd
one spokojnie w pudełku w
podłodze. Na miejsce udał
się patrol oraz policjant z
Śmierć na wiadukcie
ŚWIEBODZIN.
Kolejne
wzmożone kontrole świebodzińskich policjantów ujawniły 3 pijanych kierowców.
się alkohol. To pozwala na
szybkie kotrolowanie wielu kierowców. Tak byo w
miniony weekend, podczas
którego „dmuchało” 1300
Policjanci w miniony week- kierowców. 3 z nich było
end skontrolowali blisko nietrzeźwych, odpowiedzą
1300 kierowców za pomocą więc za przestępstwo kie-
Włamywali się do altanek
mające na celu ustalenia
pokrzywdzonych i ewentualnych strat – mówi oficer
prasowy świebodzińskiej
policji, Katarzyna Worcław- urządzenia Alcoblow. Po- rowania pojazdem w stanie
ska.
miar przy jego użyciu trwa nietrzeźwości, za które Kokilkanaście sekund i jest ono deks Karny przewiduje karę
Wśród
zatrzymanych na tyle czułe, że nawet wło- pozbawienia wolności do lat
sprawców są 3 osoby nie- żenie go do kabiny pojazdu 2.
aj
letnie oraz jedna dorosła. już może dać odpowiedź,
W minionym tygodniu po- Sprawą osób nieletnich zaj- czy w powietrzu znajduje
licjanci z Wydziału Krymi- mie się Sąd Rodzinny i Nienalnego ustalili sprawców letnich, natomiast pełnoletni
Brutalny gwałciciel złapany
licznych włamań do altanek podejrzany dostał już dozór
na terenie ogródków dział- policyjny.
łych podejrzewany 21-latek
kowych z terenu całego Zatrzymani odpowiedzą za ZIELONA GÓRA.
pojawił się w Polsce. Został
Kilka
miesięcy
temu
miasta. Zaledwie przez kil- przestępstwa kradzieży z
zatrzymany i trafił do areszbrutalnie
zgwałcił
i
pobił
ka dni prowadzonego po- włamaniem, za które Kostępowania funkcjonariusze deks Karny przewiduje karę kobietę. Myślał, że unik- tu.
ustalili kilkanaście uszko- pozbawienia wolności do 10 nie sparwiedliwości, bo
wyjechał do pracy za 21-latek usłyszał zarzut
dzonych i okradzionych lat.
granicę. Gdy jednak tyl- zgwałcenia oraz uszkodzerd
altanek. W dalszym ciągu
ko pojawił się z mieście, nia ciała. Przyznał się do
prowadzone są czynności
winy. Policjanci ustalili, że
został złapany.
wprawdzie pokrzywdzona
Amfa za 50 tysiaków
W czerwcu tego roku do nie znała swojego oprawcy,
pobita i
LUBUSKIE.
przy sobie amfetaminę i hero- szpitala trafiła
zgwałcona
młoda
kobieta.
14 listopada był również inę, których wartość oszacowapracowitym dniem dla funk- no na 50 tysięcy złotych.
Miała liczne obrażenia cacjonariuszy Placówki Straży
łego ciała, m.in. złamanie
Granicznej z Tuplic, którzy Tylko w ciągu ostatnich 2
nosa i szczęki. Wprawdzie
znaleźli narkotyki warte 50 ty- miesięcy funkcjonariusze z
sięcy złotych.
Placówki Straży Granicznej w pokrzywdzona nie znała
Tuplicach wśród skontrolowa- swojego oprawcy mimo to
To pierwsze rezultaty nasilo- nych pasażerów wracających kryminalni z Zielonej Góry
nych kontroli prowadzonych głównie z Holandii ujawni- sprawę wyjaśnili i ustalili
przez Straż Graniczną z związ- li narkotyki na łączną kwotę
ku z trwającą w Warszawie ponad 635 tysięcy złotych, w sprawcę.
ŚWIEBODZIN.
Policja zatrzymała nieletnich sprawców włamań do altanek na terenie kilku ogródków
działkowych w Świebodzinie.
Odzyskano
już część skradzionego
mienia.
Konferencją
Klimatyczną.
Funkcjonariusze zatrzymali do
kontroli jeden z wjeżdżających
do Polski busów osobowych.
Zachowanie jednej z podróżujących pasażerek wzbudziło
podejrzenie
kontrolujących.
Jak się później okazało, niespokojna mieszkanka województwa dolnośląskiego posiadała
tym rekordowy przemyt marihuany w ilości 18 kilogramów
– informuje Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej.
Osobom, które przemycają
przez granicę narkotyki grozi
kara grzywny i pozbawienia
wolności nawet do lat 5.
rd
Okazał się nim 21-letni
mieszkaniec okolic Zielonej
Góry. Mężczyzna wyjechał
do pracy za granicą. Policjanci jednak czekali na jego
powrót do Zielonej Góry,
żeby go zatrzymać. I rzeczywiście przed Świętem Zmar-
on jednak ją znał przez różne towarzyskie powiązania
– informuje podinsp. Małgorzata Barska z KMP Zielona
Góra.
Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze aresztował 21-latka
na 3 miesiące. Przestępstwo
zgwałcenia zagrożone jest
karą pozbawienia wolności
do lat 12, jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem kara nie może
być krótsza niż 5 lat.
fotoart.net.pl
rd
Na podst. Art. 25 ust.1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych Gazeta Lokalna zastrzega, że dalszego rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Gazecie Lokalnej oraz
na www.gazeta-lokalna.pl jest zabronione bez zgody wydawcy.
fotoart.net.pl
ŚWIEBODZIN. Trafił już
do sądu akt oskarżenia
przeciwko dwóm mężczyznom, którzy nieumyślnie
spowodowali śmierć pracownika, który 2 lutego 2013
roku spadł z 5 metrów i zginął na miejscu.
Oskarżeni to mężczyźni w
wieku 27 i 33 lata. Pierwszy
z nich był zatrudniony w firmie budowlanej jako osoba
nadzorująca prace spawaczy, a drugi - kierownik robót mostowych. Prokurator
oskarżył ich o to, że narazili
mężczyznę wykonującego
prace spawalnicze na wiadukcie WD na trasie S3 na
bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu.
Oskarżeni dopuścili pracowników do prac pomimo
tego, że otwór technologiczny w deskowaniu wiaduktu
nie był w prawidłowy sposób zabezpieczony. Wokół
jego krawędzi powinny być
ustawione drewniane barierki, jednak ich nie było.
Feralnego dnia mężczyzna,
idąc na miejsce, gdzie miał
wykonywać prace spawalnicze, spadł z wiaduktu z
wysokości ok. 5 metrów.
Doznał stłuczenia głowy,
stłuczenia klatki piersiowej
ze złamaniem żeber, które
przebiły serce. Zginął na
miejscu.
Do śmiertlenego w skutkach
wypadku doszło 2 lutego,
gdy mężczyzna z 15 kilogramami szpuli drutu szedł
w kierunku tzw. wieży,
gdzie miał spawać. Idąc na
miejsce, wybrał drogę inną
niż zwykle, gdyż tym razem
szedł po płytach ze sklejki.
W jednym miejscu płyt jednak nie było, był tam bowiem otwór technologiczny
w deskowaniu wiaduktu.
Otwór ten był zabezpieczony biało-czerwoną taśmą
ostrzegawczą. Jednak na
budowie panował półmrok,
mimo sztucznego oświetlenia, i mężczyzna wpadł do
tego otworu, przez który
spadł na ziemię.
W sprawie powołano biegłych z dziedziny BHP, którzy jednoznacznie stwierdzili, że sposób zabezpieczenia
krawędzi pola otworu płyty
wiaduktu nie był prawidłowy, wystarczający i zgodny
z przepisami BHP.
Teraz oskarżonym grozi
kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat.
aj
Na haju rozbił kradziony wóz
ZIELONA GÓRA/ŚWIEBODZIN.
14 listopada zielonogórska policja zatrzymała
16-letniego mieszkańca
Świebodzina, który nie
dość, że kierował Volvo bez uprawnień, pod
wpływem narkotyków,
spowodował wypadek,
to jeszcze samochód
był kradziony.
Najpierw po godzinie o 22ej nieletni świebodzinianin
spowodował kolizję drogową na skrzyżowaniu ulic
Wojska Polskiego i Wyszyńskiego. Oczywiście uciekł z
miejsca zdarzenia. Po kilku
minutach jeden z patroli zauważył poszukiwany samochód marki VOLVO w kolorze szarym na ul. Urszuli w
Zielonej Górze.
Kiedy patrol nakazał zatrzymanie się kierującemu,
ten przyspieszył. Samochód
zaczął uciekać ulicą Sulechowską, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego
szybką jazdą i gwałtownymi manewrami. Jednak na
Trasie Północnej uciekający
samochód został zatrzymany. Wewnątrz było dwóch
młodych mężczyzn, którzy
stawiali opór przy zatrzymaniu – informuje podinsp.
Małgorzata Barska z KMP
Zielona Góra.
Samochodem
kierował
16-letni mieszkaniec Świebodzina, a pasażerem był
18-latek z powiatu świebodzińskiego. Kierującego
samochodem nastolatek był
pod wpływem marihuany i
morfiny.
W dodatku okazało się, że
samochód, którym chłopak
kierował, był skradziony na
terenie powiatu świebodzińskiego. Co więcej, tablice
rejestracyjne pochodziły od
zupełnie innego samochodu
zarejestrowanego w Sulechowie.
Policjanci po przeszukaniu
samochodu znaleźli również
plastikową torebkę z marihuaną.
16-latek został zatrzymany
i odwieziony do Policyjnej
Izby Dziecka w Gorzowie
Wlkp., 18-latek został zatrzymany w policyjnym
areszcie.
Zielonogórscy
policjanci we wszczętym
postępowaniu wyjaśnią zarówno kradzież samochodu,
jak i posiadania narkotyków.
16-latek odpowie również
za prowadzenie samochodu
pod wpływem środków odurzających, jego sprawą zajmie się Wydział Rodzinny i
Nieletnich Sądu Rejonowego w Świebodzinie.
rd
fotoart.net.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW FILIP Sp. z o.o.
czynne: pon-pt 7.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00
R EG IO N
www.gazeta-lokalna.pl
3
Święto Niepodległości
10 i 11 listopada w Powiecie Świebodzińskim i Sulechowie odbyły się oficjalne obchody Święta Niepodległości. Wraz z poprzedzającym te wydarzenia
Tygodniem Patriotycznym, mieliśmy wiele okazji do godnego
uczczenia 95 rocznicy odrodzenia się polskiej państwowości.
FILIP
SP. Z O.O.
ul. Sobieskiego 6, 66-200 Świebodzin
(za Urzędem Skarbowym)
tel. 68 382 25 25, fax 68 382 20 65
10 listopada pod Pomnikiem Niepodległości świętowali mieszkańcy Świebodzina. W uroczystościach
udział wzięły: kompania
Reprezentacyjna 17 Brygady
Zmechanizowanej
w Międzyrzeczu, delegacje władz samorządowych,
służb mundurowych, środowisk kombatanckich, świebodzińskich szkół i partii
politycznych.
Około godz. 17-ej po mszy
w kościele pw. św. Micha-
ła Archanioła przy pomniku w Parku Chopina oddano hołd wszystkim pokoleniom Polaków, które walczyły o niepodległą Ojczyznę. Uroczystości zaczęły
się od wciągnięcia na maszt
flagi państwowej i odegrania hymnu przez Świebodzińską Orkiestrę Dętą. W
przemówieniach
przypominano historię odzyskania
niepodległości w 1918 roku, ale też poruszano wątki odnoszące się do czasów
współczesnych i do dzisiejszego pojmowania patriotyzmu. Apel poległych, salwa
honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem zakończyło oficjalną część Święta Niepodległości, po której zaproszono wszystkich
na grochówkę. Największą
atrakcją okazała się możliwość zrobienia sobie zdjęcia
na tle transportera Rosomak
albo w towarzystwie uzbrojonego „po zęby” żołnierza,
z czego korzystali nie tylko
najmłodsi.
W poniedziałek 11 listopada podobny scenariusz
miały uroczystości w Sulechowie. Po mszy w kościele pw. Podniesienia Krzyża
Świętego ruszył przemarsz
pod pomnik Chwały Oręża Polskiego, gdzie o godz.
18-ej powitał wszystkich
przybyłych Burmistrz Roman Rakowski. Wśród zaproszonych gości byli Poseł
na Sejm RP Bogusław Wontor, Starosta Powiatu Zielonogórskiego Ireneusz Plezkowiec. Dalsza część przebiegała zgodnie z rytuałem
wojskowym, o który zadbała Kompania Honorowa 5
Lubuskigo Pułku Artylerii
w Sulechowie.
rd
4 R EG IO N
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
Pierwszy rejs „Laguny”
W sobotę 26 października z
Odrzańskiej Przystani Turystycznej w porcie Cigacice
dwa razy wypłynęła w swój
pierwszy rejs „Laguna”.
Wstęgę przecięto niedługo
po południu, a po cięciu
strażacy z OSP Mozów,
OSP Kije, OSP Pomorsko
i OSP Brody potraktowali
„Lagunę” armatkami wodnymi. Ochrzczona debiutantka przy dźwiękach orkiestry dętej Sulechowskiego Domu Kultury ruszyła w
rejs.
CIGACICE. Oficjele, muzyka i chrzest strażackimi armatkami
– inauguracyjny rejs „Laguny” już za nami.
Tomasz Furtak dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury, Roman Włoch
bosman Odrzańskiej Przystani
Turystycznej.
rd
Pierwszy rejs „Laguny” zainagurowało grono w składzie: Roman Rakowski burmistrz Sulechowa, Jan Rerus
przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie, Janusz
Kubicki prezydent Zielonej
Góry, Teresa Gałązka sołtys
Cigacic, Waldemar Włodek Prezes Stowarzyszenia
Regionu Cigacice, Rafał
Rosolski dyrektor OSiR,
Krowa – celebrytka
KALSK. Występy przed kamerą, prezenty, oficjalna lampka szampana, gratulacje – tak przebiegło spotkanie podczas odwiedzin Krowy w gospodarstwie rolnym Gulia
Piantiniego.
Krowa Alfa zwana „Babcią”
miała swoje pięć minut w
blasku kamer, fotoreporterów oraz innych przybyłych
gości.
Wieść o rekordzie krowy
obiegła całą Polskę. Rozpisywały się na jej temat media lokalne i ogólnopolskie,
rozsławiając Kalsk i przy
okazji cały region. Po śmierci mućki w Kalsku ma stanąć pomnik upamiętniający
rekordzistkę.
A jest ona rekordzistką w
oddawaniu mleka, od października nosi zaszczytny
tytuł najlepszej krowy w
Polsce. Mało ryczy, a dużo
mleka daje – śmieją się goście. Ustanowiła Rekord
Polski, dając łącznie 136
823 litrów mleka. Urodziła tini i wszyscy jego
11 cieląt, w tym tylko jedną współpracownicy,
jest
naprawdę
jałówkę.
godne pozazGospodarstwo, w którym droszczenia.
hodowana jest krowa-re- Z w i e d z i ł e m
kordzistka powstało w 2001 parę hodowli
roku. Jego właścicielem jest w świecie i żeby
Gulio Piantini. Po przejęciu zobaczyć produkcję na
1500 ha ziemi wybudował światowym poziomie, nie
Fermę Bydła Mlecznego na trzeba wyjeżdżać za grani1000 sztuk krów dojnych. cę, po prostu trzeba przyjeObecnie posiada 4 krowy z chać do Kalska – skomenwydajnością powyżej 100 tował Prezes Lubuskiego
000 litrów mleka, 6 krów Związku Hodowców Bydła,
z wydajnością powyżej 90 Stanisław Zawadzki.
Burmistrz
pogratulował
000 litrów mleka.
właścicielowi tak wspaniaNawet w najśmielszych ma- łego gospodarstwa i nagrorzeniach nie myślałem, że dził rekordzistkę płaszczybędę uczestniczył w takiej kiem na zimę.
przepięknej uroczystości. Nie lada kłopot sprawił
To, co osiągnął Gulio Pia- prezent dla sławnej Krowy
Alfa.
W
tak
wyjątkowym
przypadku
nie
wiedzieliśmy,
co
kupić, pomysłów było
wiele. Chcieliśmy kupić
tusz albo błyszczyk, ale nie
wiedzieliśmy jaki, ile i czy
nie ma uczulenia… Więc
padło na płaszczyk – żartował Burmistrz Sulechowa,
Roman Rakowski.
rd
fotoart.net.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
R EG IO N
www.gazeta-lokalna.pl
5
ŚWIEBODZIN. Spotkania z żywą historią, wykłady, koncert, konkurs, wieczorki filmowe, wystawa - równo siedem dni (4-10.11) trwały imprezy poprzedzające Święto Niepodległości. Tydzień Patriotyczny odbył się u nas już po raz drugi, wzięło w nim
udział kilkaset osób z naszego powiatu.
„Tydzień Patriotyczny”
to szereg wydarzeń organizowanych przez różne
organizacje i instytucje
z okazji Święta Niepodległości. Pomysłodawcą
projektu są łódzcy in-
struktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Elementem łączącym
te wydarzenia jest patriotyzm, a inicjatywa została
zapoczątkowana w 2008
roku.
W 2012 roku harcerki i
harcerze ze Świebodzina,
którzy zawsze aktywnie
uczestniczą w lokalnych
inicjatywach, podchwycili ten pomysł i zorganizowali imrpezę u nas.
Mieszkamy w mieście, w
których patriotyzm i tragiczna historia naszego
Narodu nie są zbyt popularne. Chcemy to zmienić
– w hołdzie tym, którzy
dla kraju poświęcili swoje
życie – mówi przedstawiciel organizatora, Harcmistrz Marek Wojdan.
W dzisiejszych czasach
światem zawładnęła idea
globalizacji, co skutkuje
dewaluacją między innymi patriotyzmu wśród
społeczeństwa. Umiłowanie Ojczyzny, które każdy
z nas powinien mieć zaszczepione, ogranicza się
zwykle co najwyżej do
wywieszenia flagi państwowej. Poprzez akcję
„Tydzień Patriotyczny”
chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców
– tłumaczy.
Tydzień
Patriotyczny
oficjalnie otworzył 4 listopada Starosta Świebodziński. W ofercie tego-
rocznych wydarzeń każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Przychodziły zarówno dzieci z podstawówek, jak i osoby starsze.
Główne punkty programu miały miejsce w auli
Liceum Ogólnokształcącego, Galerii Inspiracje
ŚDK i Domu Kresowym.
W ramach Tygodnia odbył się koncert Jerzego
Garniewicza – solisty kapeli Wileńskiej, a także
spotkanie z „żywą historią”. Przybyli mieli możliwość wysłuchać opowieści o przeżyciach wojennych i porozmawiać z
weteranami Armii Krajowej, Sybirakami oraz
z żołnierzem Batalionu
„Gustaw” walczącym w
Powstaniu Warszawskim.
Podczas Tygodnia poruszono również drażliwy
temat Tragedii Wołyńskiej, o której wykład poprowadził Alfred Janicki,
prezes oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich w Węglińcu.
Odbyły się również spotkania związane z naszą
lokalną historią – z Mirosławem Algierskim o
pierwszych osadnikach
Lubinicka i Kazimierzem
Gancewskim o przeszłości Świebodzina. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się spotkanie literackie
z Alfredem Siateckim pt.
„Mniej znane dzieje regionu lubuskiego na podstawie rozmów z duchami wielkich ludzi” .
Co wieczór można było
wziąć udział w wykładach historycznych dotyczących
Powstania
Warszawskiego, walki o
Polskość na Kresach od
1918 roku po Tragedię
Wołyńską, historii Kawalerii RP, a także obejrzeć
filmy o tematyce historyczno-wojskowej.
6 listopada odbył się międzyszkolny konkurs historyczny, w którym po
dogrywce z Gimnazjum
w Lubrzy zwyciężyła
drużyna Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie
wraz z opiekunem w nagrodę polecą z Babimostu
do Warszawy, aby zwiedzić Muzeum Powstania
Warszawskiego i miasto.
Nagrodę główną ufundował Starosta Świebodziński.
W trakcie konkursu wy-
świetlono film zrealizowany przez HTŚ o patriotyzmie, po którym odbyła
się debata „Patriotyzm
8 listopada około stuosobowa grupa uczniów
szkół
podstawowych
uczestniczyła w spotka-
wśród Młodzieży”. Przez
cały tydzień w Galerii
Inspiracje i w Muzeum
Regionalnym można było
oglądać wystawę historyczną.
niu o harcerskim stylu
życia zorganizowanym z
okazji 25-lecia Świebodzińskich Drużyn ZHR.
Założyliśmy, że Tydzień
Patriotyczny stanie się
imprezą cykliczną. Chcemy również rozpropagować ideę harcerską,
bo dla nas służba Bogu i
Ojczyźnie jest głównym
zadaniem – kwituje Wojdan.
MW, ah
II Tydzień Patriotyczny w Świebodzinie
Organizator:
Świebodziński Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Patronat: Wojewoda Lubuski, Lubuski Kurator Oświaty,
Starosta Świebodziński, IPN, WBK.
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, Liceum Ogólnokształcące
Świebodzin, Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych,
Gimnazjum nr 1, Świebodziński Dom Kultury.
Dziękujemy sponsorom: WBK, Intermarche, firmom OTL i PHU Targowisko, pani Urszuli Miara, Starostwu Powiatowemu, Gminie Świebodzin
i Instytutowi Pamięci Narodowej.
6 R EG IO N
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
Niepodległość po „akrobacku”
SULECHÓW.
W Sulechowie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości zorganizowano Turniej w
akrobatyce sportowej.
W sobotę, 9 listopada, w
Zespole Szkól nr 3 w Sulechowie odbył się Turniej w
akrobatyce sportowej z okazji Święta Niepodległości.
Akrobaci z „Jedynki” i tym
razem nie zawiedli, zdobywając 9 medali: 3 złote, 2
srebrne i 4 brązowe.
W zawodach debiutowali uczniowie pierwszej klasy sportowej w konkurencji dwójek mieszanych oraz
trójek dziewcząt.
rd
Wyniki:
Trójka dziewcząt, klasa III: Alicja Mazurek, Aleksandra Adamowicz, Aleksandra Król – I miejsce.
Dwójka dziewcząt, klasa III: Julia Domowicz, Wiktoria Stein – I miejsce.
Ćwiczenia wolne dziewcząt, młodzik: Nikola Kwiatkowska – I miejsce.
Dwójka mieszana, pierwszy krok: Adam Saniuk, Kinga Worosz – II miejsce.
Dwójka dziewcząt, pierwszy krok: Teresa Bąkowska, Amelia Capała – II
miejsce.
Dwójka mieszana, pierwszy krok: Maksymilian Michalak, Natalia Pieniążek -III miejsce.
Dwójka mieszana, młodzik: Nicole Sajnaj, Filip Bar – III miejsce.
Ćwiczenia wolne dziewcząt, młodzik: Laura Karwowska – III miejsce.
Trójka dziewcząt, pierwszy krok: Lena Frybel, Natalia Pieniążek, Martyna
Mroczkowska – III miejsce.
Dwójka dziewcząt, młodzik: Patrycja Gandera, Julia Jankowska – IV
miejsce.
Dwójka dziewcząt, młodzik: Katarzyna Maksymiak, Wiktoria Stein – VIII
miejsce.
Gmina wyróżniona
ZBĄSZYNEK. W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii „Gminy Miejsko-Wiejskie” Gmina Zbąszynek uplasowała się na
7 miejscu w kraju, a jednocześnie na 1 miejscu w województwie lubuskim.
Wyniki rankingu za rok
2012 poznano 4 listopada w
Sali Kolumnowej Sejmu RP
podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”.
Wyniki rankingu świadczą
o dobrym kierunku i właściwym poziomie rozwoju na-
szej Gminy. Decyzje, które
podejmujemy mają niewątpliwy wpływ na osiągnięty
sukces – twierdzą włodarze
Zbąszynka.
Ranking na podstawie danych z GUS-u przeprowadziła Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki
Warszawskiej oraz Fundacja
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Brano
pod uwagę 16 wskaźników
obejmujących rozwój gospodarczy, społeczny oraz
ochronę środowiska. Pod
uwagę brane były np. inwestycje, wydatki na transport
i łączność, liczba osób pracujących i liczba podmiotów gospodarczych na 1 tysiąc mieszkańców.
ah
Martwe znaki
ŚWIEBODZIN. Podwórko przy ulicach Piłsudskiego i Łużyckiej stało się darmowym
parkingiem dla klientów pobliskiego targowiska. Mieszkańcy skarżą się, a policja
bezradnie rozkłada ręce.
Podczas ostatniej sesji świebodzińskiej Rady Miejskiej,
mieszkańcy ulicy Piłsudskiego 4 przedstawili radnym problem, jaki mają z
parkującymi na ich posesji
pojazdami. Według ich relacji, samochody zostawiane
tam przez kierowców odwiedzających niedaleki bazar uniemożliwiają poruszanie się w obrębie podwórka.
Jak mówi pan Andrzej, nie
tylko nie może wyjechać
swoim autem, ale czasem
trudno wyjść z klatki schodowej.
gminy w tym przypadku wyłączony jest z ruchu
drogowego, a znak zakazu
wjazdu nie dotyczy mieszkańców. Wzywani przez
mieszkańców
policjanci
nie są w stanie ustalić na
podstawie tego oznaczenia,
kogo ono dotyczy i odsyłają
do zarządcy drogi.
Rzecznik Komendy Powiatowej w Świebodzinie, asp.
Katarzyna
Wrocławska,
poinformowała nas, że oficjalnie nikt do policji nie
zwracał się o wyjaśnienie
tej sprawy. Jednocześnie
zadeklaroPolicja jest bezradna, ponie- Rzeczniczka
wała
chęć
doradzenia,
jak
waż teren należący do
to oznakowanie powinno
wyglądać,
aby
mieszkańcy
wspomnianego
podwórka
byli
usatysfakcjonowani.
W Starostwie Powiatowym, które jest zarządcą
drogi, przy której
stoi znak, dowiedzieliśmy się, że
interpelacja z sesji Rady Miasta
zostanie przesłana do komisji do spraw zarządu ruchu
na drogach powiatowych i
gminnych przy Radzie Powiatu i zostanie rozpatrzona
na najbliższym posiedzeniu
tejże komisji. Najprawdopodobniej jednak sprawa wróci do gminy.
ah
fotoart.net.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
www.gazeta-lokalna.pl
REKLAMA/ART. SPONSOROWANY
Rozmowa z Ewą Kaczmarek, właścicielką salonu Elegance
Proponowane zabiegi na porę jesienno-zimową
Manicure Hybrydowy:
elastycznej skóry.
Bańka chińska pobudza krążenie krwi i płynów ustrojowych,
pomaga pozbyć się zbędnych
produktów przemiany materii oraz toksyn z organizmu. W
wyniku przyspieszenia przemiany materii następuje redukcja tkanki tłuszczowej.
- redukcja tkanki tłuszczowej
- odbudowa struktury korzenia
włosa
- skuteczna walka z wypadaniem włosów
- leczenie łysienia
To jeden z nowszych trendów
w stylizacji paznokci. Manicure nakładany jest cienką warstwą jak lakier, a następnie
utwardzany w świetle UV. LaCENA PROMOCYJNA
kier lśni w porównaniu do zwyZABIEGU OD 150 ZŁ!
kłego manicure.
Co najważniejsze, manicure
Mikrodermabrazja
hybrydowy utrzymuje się zwyDiamentowa:
kle przez 2 do 3 tygodni( nawet
przy wykonywaniu codzien- Nowoczesna metoda złuszczania naskórka, gdzie efekt eksnych prac domowych.
foliacji uzyskuje się poprzez
działanie ścierające głowic poCENA PROMOCYJNA
krytych diamentowymi kryszZABIEGU 39 ZŁ!
tałkami.Zabieg ten szczególnie
Mezoterapia Mikroigłowa zaleca się wykonywać po okre(innowacyjna i bezbolesna sie letnim kiedy skóra jest narażona na promienie słoneczmetoda):
ne, które przyspiesza proces
- innowacyjna metoda usuwa- starzenia.
nia zmarszczek, bruzd ( lifting Efekty po zabiegu:
- eliminacja nadmiernego rotwarzy, szyi i dekoltu)
- usuwanie cellulitu, rozstępów gowacenia skóry oraz jej
- ujędrnianie piersi, brzucha, regeneracja
- wygładzenie skóry
pośladków i ud
7
ZABIEG OD 55 ZŁ !!!
zmniejszenie
drobnych
zmarszczek
- redukcja zaskórników
- lepsza produkcja kolagenu i
elastyny
- wzrost absorpcji składników aktywnych z preparatów
kosmetycznych
PROMOCJA !
60 ZŁ ZA ZABIEG !
Wpisz w pasek
adresu:
www.salonelegance.zx.pl
tel.: 725 400 249
Masaż Antycellulitowy
Bańką ćhińską:
Podciśnienie , które wytwarza
się w bańce przez usunięcie z
niej powietrza, powoduje zassanie skóry i tkanek leżącychpod bańką, wpływając na intensywne ich przekrwienie oraz
wyrażną poprawę stanu mało
LECZNICZE ZABIEGI KRIOTERAPEUTYCZNE CIEKŁYM AZOTEM
MAG-MED Gabinet Rehabilitacji na
ul. Wałowej 14c jest
jedyną jednostką w
Świebodzinie wykonującą zabiegi rehabilitacyjne z zasto-
sowaniem
azotu.
ciekłego KRIOTERAPIA
miejscowa to zabieg pozwalający
W Polsce kriotera- na miejscowe schłopia znana i stoso- dzenie ciała pacjenwana jest od ponad ta przez kontakt ze
20lat.
strumieniem zimnej
pary azotu o temperaturze ok -150oC
do – 180oC maksymalnie przez 3
minuty.
Krioterapia ma szerokie zastosowanie:
- zesztywniejące zapalenie stawów krę- - obrzęki
gosłupa (zzsk),
pooperacyjne,
- reumatoidalne za- - urazy (zwichpalenie
stawów nięcia,
złamania,
(rzs),
skręcenia),
- długo nie gojące
- oparzenia,
się rany,
- zapalenia
okołostawowe i
- dyskopatia i wiele
okołościęgnowe,
innych schorzeń.
ZAPRASZAMY
NA ZABIEGI!
8 R EK L A M A
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
Punkt Usługowy w C.H. TESCO
ul. Sulechowska 8, 66-200 Świebodzin
tel./fax 68 38 261 78
e-mail: [email protected]
DORABIANIE KLUCZY
DOMOWYCH
I Z IMMOBILAJZEREM
WYRÓB PIECZĄTEK
SERWIS i NAPRAWA
KOMPUTERÓW
ARTYKUŁY WĘDKARSKIE
ARTYKUŁY MYŚLIWSKIE
GALANTERIA SKÓRZANA
ZEGARKI, ZEGARY ŚCIENNE
UPOMINKI
AKCESORIA DO TYTONIU
SPRZEDAŻ BATERII
+ WYMIANA
PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH DUŻE RABATY
ULEGŁEŚ WYPADKOWI
lub KTOŚ TOBIE BLISKI?
pomożemy uzyskać należne
odszkodowanie lub zadośćuczynienie
W przypadkach:
- uszczerbku na zdrowiu, - śmierci osoby bliskiej
- utraconych korzyści, - uszkodzenia pojazdu
ZADZWOŃ:
601 756 373
SKLEP MEBLOWY NATA
NOWE EKSPOZYCJE, ATRAKCYJNE WARUNKI SPRZEDAŻY
SULECHÓW, ul. Wojska Polskiego 1
BYŁE KINO ORZEŁ (20 metrów od nowej Biedronki)
POMIAR I PROJEKTY GRATIS
OFERTA:
USŁUGI CIĘCIA I OKLEJANIA FORMATEK
SZAFY, ZABUDOWY- KOMANDOR
MEBLE POKOJOWE
MEBLE ŁAZIENKOWE
SUFITY PODWIESZANE DPS
CYNKOWANIE OGNIOWE
AUTOMATYKA BRAM
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE
OGRODZENIA
ZAWADA, ul. CMENTARNA 1
tel. 601 053 482, 603 525 356
ZAKŁADAJĄC U NAS INSTALACJĘ GAZOWĄ
ZAPEWNIAMY SERWIS 50% TANIEJ
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
www.gazeta-lokalna.pl
Gdzie jest Jennifer?
ŚWIEBODZIN Tego próbowała się dowiedzieć młodzież
ze Świebodzina, poszukując Jennifer 21 października.
Młodzieżowy
Dyskusyjny Klub Książki tym razem
rozmawiał o kryminale Anne Cassidy „Gdzie jest Jennifer?”. Specjalnością tej
angielskiej pisarki są kryminały i dreszczowce dla
nastolatków, które w opinii młodych ludzi czyta się
świetnie.
Książka „Gdzie jest Jenni-
miała trudne dzieciństwo i
pewnych rzeczy nie rozumiała. Bardzo kochała swoją matkę i wszystkie żarty,
które dotyczyły jej rodziny bardzo ją drażniły. Przez
swoją wrażliwość popełniła
błąd, który miał wpływ na
jej dalsze życie. Po wyjściu
na wolność zmieniła swój
wizerunek i przyjęła nową
fer?” bardzo się nam podobała. Czytało się ją szybko,
bo ciekawiło nas, co się stało z Jennifer? Tytuł książki
jest zagadkowy. Na początku lektury wydawało nam
się, że będzie to opowieść o
dziewczynie, która uciekła
z domu lub o porwaniu. Historia dziewczyny z dramatyczną przeszłością, niespo-
KULTU R A / ROZRY WK A / R EK L A M A
9
„KAZAN”
MYJNIA SAMOCHODOWA
SULECHÓW,
ul. NOWY ŚWIAT 11A
MYCIE RĘCZNE I MECHANICZNE
*W
ofercie myjni: mycie i woskowanie, nabłyszczanie karoserii, odkurzanie, mycie szyb, pranie tapicerki, konserwacja tapicerki skórzanej i wiele innych usług.
GODZINY OTWARCIA:
PON. - SOB. 9.00-18.00
NIEDZIELA-nieczynne
PROPONUJEMY RÓWNIEŻ PRANIE
DYWANÓW
Strażnicy u Dobrej Wróżki
SULECHÓW.
Sulechowskie Przedszkole
„Dobra Wróżka” odwiedziła Straż Miejska. Dzieci
poszerzyły wiedzę na temat
segregacji śmieci. Straż planuje już kolejne spotkania
w przedszkolach na terenie
Gminy Sulechów.
ah
fer?” składa się z 4 niewielkich części, w których występują główne bohaterki. W
pierwszej i trzeciej poznałyśmy Alice Tully, w drugiej
Jennifer Jones, a w czwartej
– Kate Rickman. Co łączyło ze sobą te trzy bohaterki? Dopiero po przeczytaniu
książki można było sobie
odpowiedzieć na to pytanie.
Historia Jennifer Jones, Alice Tully i Kate Rickman to
dramat jednej osoby. Pisarka przedstawiła ją najpierw
jako małą wrażliwą dziewczynkę a potem zagubioną
nastolatkę.
11-letnia Jennifer Jones
tożsamość. Jako Alice Tully
stała się zagubioną nastolatką, która żyła w obawie, że
ktoś ją rozpozna. Dziewczyna mieszkała z Ross, swoją opiekunką i pracowała w
kafejce. Spokój Alice został zakłócony, gdy matka
dziewczyny zdecydowała
się na współpracę z dziennikarzami. Jennifer kolejny
raz musiała zacząć od nowa. Przeniesiono ją do innego miejsca, żeby nikt się nie
dowiedział, kim była i co
zrobiła. Jako Kate Rickman
rozpoczęła naukę w Exeter
na wymarzonych studiach.
Książka „Gdzie jest Jenni-
ZAPOWIEDZI
SULECHÓW
V Edycja Festiwalu Muzyki
F.Chopina w Sulechowie
Organizatorzy zapraszają na
wydarzenie w dniach 21 - 24
listopada
21 listopada /czwartek/
10.00 i 12.00
Zbór/Sala widowiskowa
Projekcje filmu: Latająca Maszyna, reżyseria: Martin Clapp,
Geoff Lindsey, czyli szalona podróż po Europie, śladami najsłynniejszego polskiego
kompozytora
12.00 Biblioteka
kojną teraźniejszością i niepewną przyszłością skończyła się dobrze, choć zawsze istniało ryzyko, że ktoś
ją rozpozna. Społeczeństwo
łatwo nie wybacza, zwłaszcza tak lekkomyślnej zbrodni. Los bohaterki również
bardzo nas wzruszył, bo nie
miała w życiu łatwo. Szkoda, że była słaba i dała się
sprowokować. Świetny kryminał dla nastolatków!
Na kolejnym spotkaniu 25
listopada będziemy dyskutować o książce Judith Fathallah „Chuda”.
Ewa Kubik
ZAPOWIEDZI
Finał konkursu czytelniczego pt. Jak mały Frycek został
sławnym kompozytorem
17.00 Biblioteka
Otwarcie wystawy pn. Tradycje Festiwalu Muzyki Fryderyka
Chopina w Sulechowie
22 listopada/piątek/
10.00 Zbór
Wykład Jana Popisa
11.00 Zbór
Warsztaty muzyczne – lekcje
pokazowe pod kierunkiem Zbigniewa Raubo
14.00 Centrum miasta
Happening z udziałem aktorów
– Chopin impresje
16.00 Zamek / Sala balowa
Wernisaż wystawy prezentującej dotychczasowe edycje Festiwalu. Fotgrafie Aleksandra
Bakinowskiego
CIGACICE
17.00
Koncert młodych pianistów –
uczestników Festiwalu w SP w
Cigacicach
20.00 Zbór
Koncert Stanisława Drzewieckiego i Jekateriny Drzewieckiej.
ZAPOWIEDZI
W programie: recital Stanisława
Drzewieckiego /utwory Chopina
i Rachmaninowa; koncert na
cztery ręce Stanisława Drzewieckiego i Jekateriny Drzewieckiej/ Prowadzenie koncertu: Jan Popis
23 listopada /sobota/
09.00 Zbór
II etap Konkursu Pianistycznego – przesłuchania konkursowe
11.00 Zbór
Warsztaty
muzyczne
pod
kierunkiem
Stanisława
Drzewieckiego
15.00 Zbór
Tomasz Wacław Jabłecki – Pa-
ZAPOWIEDZI
derewski i jego epoka
TRZEBIECHÓW
18.00
Wieczór z muzyką Chopina w
wykonaniu młodych pianistów
w Ogrodzie Zimowym Henry Van
de Velde DPS w Trzebiechowie
18.00 Centrum miasta
Happening z udziałem aktorów,
pn. Chopin impresje
20.00 Zbór
Koncert Trio Leszka Możdżera w składzie: Leszek Możdżer,
Lars Danielsson i Zohar Fresco – „MOŻDŻER DANIELSSON
FRESCO POLSKA”. Prowadzenie
koncertu: Jan Popis
22.00 Zamek / Piwnica
win
Jam Session w Zamku
24 listopada /Niedziela/
09.00 Zbór
Warsztaty
muzyczne
pod
kierunkiem
Stanisława
Drzewieckiego
15.00 Zamek / Sala
balowa
Zakończenie Festiwalu, ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie certyfikatów
10 R EK L A M A /OG ŁOS ZE N I A
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Mieszkanie dwu- lub trzypokojowe w Świebodzinie
tel.: 781563914
■ Mieszkanie dwu- lub trzypokojowe w Świebodzinie
tel.: 781563914
■ Małe mieszkanie bezczynszowe w Sulechowie
(najchętniej os. Promyk)
tel.: 664670834
Sprzedam
■ Dom z ogrodem i domkiem letniskowym oraz dużym basenem
działka 13 ar
Cena okazyjna 295.000 zł
tel. 886 536 396 lub 880 180 406
■ Sprzedam mieszkanie własnościowe 57 m w bloku dwupiętrowym w Toporowie. W cenie mieszkania garaż. Cena do uzgodnienia.
Tel: 683411006
NOWO OTWARTY
SKLEP MIĘSNY
KRAMIK
KRAMIK
ul. Świerczewskiego 68
Osiedle
Widok
■ 3 pokojowe mieszkanie w
Radoszynie
tel.: 606853202
■ Kawalerkę w centrum
Sulechowa w bloku II p 31 m2
tel.: 664-876-263
■ 3 pokojowe mieszkanie z garażem. Chociule.
Cena do uzgodnienia.
tel.: 508188015
■ Dom wolnostojący z garażem i
budynkiem gospodarczym. Świebodzin, atrakcyjna lokalizacja.
tel.: 507325688
■ Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Świebodzinie (kuchnia,
łazienka, umeblowane)
tel.: 880 705 980
■ Gospodarstwo Rolne z zabudowaniami i ziemią 3,32 ha
tel.: 886400507
■ Kawalerkę 45,6 m2 w centrum
Świebodzina. Pierwsze piętro do
zamieszkania od zaraz.
tel.: 607679387
■ Zamienię 52m 2 mieszkanie
własnościowe w Kęszycy Leśnej
koło Międzyrzecza
tel.: 601619697
■ Mieszkanie dwupokojowe na
sprzedaż 45,12 m2
Świebodzin
tel.: 660111900
■ Mieszkanie trzypokojowe 66,40
m2 Świebodzin ul. Świerczewskiego
tel. 660111900
■ Mieszkanie dwupokojowe na
Świebodzin ul. Łużyckiej na sprzedaż 155000zł
tel. 660111900
■ Dom na sprzedaż Brójce dom
157m2+ ogród 811m2, na parterze
duży salon, łazienka, kuchnia,
altana, na piętrze trzy pokoje, garderoba i taras. Ponadto piwnica,
garaż, pomieszczenia gospodarcze,
szklarnia.
tel.: 660 111 900
■ Luksusowy dom w Świebodzinie
w spokojnej okolicy, 360m2, salon,
jadalnia, kuchnia z meblami dębowymi, ogród zimowy, taras,
4 sypialnie, 2 garderoby,
2 łazienki, dwa garaże, okna PCV,
rolety zewnętrzne, domofon, monitoring, wędzarnia
tel.: 660111900
■ Mieszkanie dwupokojowe na
sprzedaż- do remontu, okolice
centrum Świebodzina.
tel.: 660111900
■ Lokal na wynajem centrum Świebodzina 81m2
tel.: 660111900
■ Lokal biurowy na wynajem Świebodzin 35m2, dwa pokoje
tel.: 660111900
■ Kawalerki na sprzedaż Świebodzin 23m2 lub 37,15m2 tel.:
660111900
Wynajmę
■ Nieruchomość 24 m 3 w Centrum Świebodzina
tel.: 781563914
■ Lokal w centrum Sulechowa na
parterze, o powierzchni 36 m2
lub 70 m2.
tel.: 502112950
■ Tanio lokal handlowy w centrum Sulechowa 36m2
tel.: 504049424
PRACA
■ Zatrudnię mężczyznę na stanowisku Monter Instalacji Niskonapięciowych , TC, SAT. Mile
widziane doświadczenie . Prawo
jazdy kategorii B.
tel.: 68 459 35 51
MOTORYZACJA
■ XMOT.PL Legalne złomowanie
samochodów Skup Aut Laweta
Całe Lubuskie
tel.: 666-100-116
■ Polonez silnik diesel BDB,
skrzynia biegów, szyby, resory i
inne części
tel.: 788931644
fotoart.net.pl
piłę spalinową.
Tel: 724 338 550
■ Wypoczynek , stan dobry
Tel: 506764018
Nożyce krawieckie dla osoby
leworęcznej
Tel: 660425934
■ Wózek dziecięcy
Tel: 663119186
■ Sprzedam worek bokserski
wraz z rękawicami firmy WORLDBOXING CHAMPION!!!
Telefon kontaktowy: 784- 864022
■ Figurki ogrodowe wykonane z
betonu (pieski, kotki, smoki, aniołki, chłpcy i dziewczynki)
tel.: 886 536 396 lub 880 180 406
■ Piecyki gazowe na butlę 11 kg
do ogrzewania
tel.: 886 536 396 lub 880 180 406
■ Stary kredens (ponad 100 lat)
tel. 886 536 396 lub 880 180 406
■ Pawilon ogrodowy, metalowy
tel. 886 536 396 lub 880 180 406
■ Kaczki do uboju.
tel.: 609892124
■ Piec c.o. 24 kw. Stan bardzo
dobry. Pompę do c.o.
Cztery skanery dyskotekowe
tel.: 886 536 393, 880 180 406
■ Maszynę do szycia( w szawce),
Krzesła miękkie
(4 szt.), Zlew chromowany, Dwie
komody, Kątownik 4,5 cm, drut
gruby 1m.
■ Zamrażarka mała, niska, szufladkowa, okna skrzynkowe
tel.: 724338550
■ Oddam obornik koński, możliwość stałej współpracy.
tel.: 697-026-080
■ Drewno kominkowe i opałowe
oraz transport 1,5 t.
tel.: 692282788
■ Sprzedaż gęsi ekologicznych
tel.: 683410871, 697139365
■ Każdy samochód, stan i rok
obojętny, jeśli masz auto i chcesz
się go pozbyć, dzwoń. Szybki
dojazd. Gotówka w 10 min. tel.:
669 741 818
■ Zbiornik 1000 L, plastikowy na
palecie drewnianej i metalowej
tel.: 510113405
■ Skupimy samochody całe oraz
uszkodzone!!! Stan, rocznik nie
ważny!!!
tel.: 663 348 296
■ Zaopiekuje się dzieckiem
tel.: 781563914
■ Kupię zbiornik paliwa płaski do
Ibizy seat 1.2 rocznik 91 lub cala
Ibiza do rozbiórki .
tel.: 722240858
INNE
■ Garaż do wynajęcia
Tel: 502258614
■ Przyjmę gruz i ziemię .Z okolic
Sulechowa.
tel.: 503193411
■ Legalne złomowanie samochodów Skup Aut Laweta
tel.: 666-100-116
■ Garaż do wynajęcia w
Świebodzinie
tel: 502 258 614
■ Naprawa samochodów, skuterów, kładów, skrzyń biegów, silników, kosiarek. Dojazd do klienta
(do 100 km) tel.: 661091879
■ Świebodzińska Orkiestra Dęta
zaprasza chętnych do nauki gry
oraz tańca.
tel.: 668 496 575.
SPRZEDAM
■ Sieczkarnię ręczną, drut, dywan, pług dwuskibowy konny,
maszynę do szycia, dwukomorowy zlewozmywak chrom, krzesła
miękkie, rury, kontownik 4,5 cm,
■ Kawaler 28 lat, bez nałogów,
pracujący, czuły i troskliwy, pozna Panią w wielu od 30 do 36
lat ( może być z dzieckiem), aby
stworzyć związek oparty na miłości i zaufaniu.
tel.: 514865576
Bezpłatne Ogłoszenia Prosimy Przesyłać:
mailowo: [email protected] lub SMSem na nr 535 967 200
fotoart.net.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
www.gazeta-lokalna.pl
ROZRY WK A / IN FOR M AC JE
WAŻNE
TELEFONY
DYŻURY APTEK
Świebodzin
Oferty z: PUP w Świebodzinie,
ul. Studencka 8,
tel. 68 38 210 66
► PRACOWNIK BIUROWY 1 OS. - (J.
NIEMIECKI) ŚWIEBODZIN "ADMAR"
► SZWACZKA 5 OS.- KROSNO ODRZAŃSKIE "POLSET SP. Z O.O."
► PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
10 OS. - MIĘDZYRZECZ (BUDOWA S3)
"WORKBUD SP. Z O.O."
► KIEROWCA C+E 3 OS. - "AKO
TRANS"
► PRACOWNIK FIZYCZNY 10 OS. "ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH"
► KIEROWCA 2 OS. (PRAWO JAZDY
KAT. B, C, DE, E) - "TRANS - SPRZĘT"
► FAKTURZYSTKA 1 OS. - JANISŁAWIEC "CITRONEX"
► PRACOWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO 1 OS. (ZNAJOMOŚĆ J.
ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO LUB
ROSYJSKIEGO) - ŚWIEBODZIN "ROTOMETAL"
► SERWISANT CB RADIA 2 OS.
- POŹRZADŁO "KRIS RADIOKOMUNIKACJA"
► ŚLUSARZ -SPAWACZ TIG-MAG 3
OS. - ŚWIEBODZIN "MATZ"
► MECHANIK/ELEKTROMECHANIK
1 OS. - ŚWIEBODZIN "EPD HENRYK
MUSZAŁOWSKI"
► KIEROWCA C+E 1 OS. - TEREN
CAŁEGO KRAJU "ANA-BUD"
► KUCHARKA 1 OS. (GR. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) - ŁAGÓW "WTSR I UM
OŚRODEK REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWY"
► DIETETYK 1 OS. (GR. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) - ŁAGÓW "WTSR I UM
OŚRODEK REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWY"
► RECEPCJONISTKA 1 OS. (GR.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) - ŁAGÓW
"WTSR I UM OŚRODEK REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWY"
► TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 1 OS.
(GR. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) - ŁAGÓW "WTSR I UM OŚRODEK REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWY"
► BRUKARZ 5 OS. - TEREN CAŁEGO
KRAJU "ANA - BUD"
► SPAWACZ 5 OS. - NIEMCY "WITEC"
ELEKTRYK 5 OS. - NIEMCY "WITEC"
► RWACZ PIECZAREK 8 OS. - SIEDLEC "UPRAWA PIECZAREK"
► SPRZĄTACZKA 1 OS. (GR. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)- ŚWIEBODZIN
"KOOPERACJA"
► ZBIJACZ STELAŻY MEBLOWYCH
20 OS. - BABIMOST "BORA SP. Z
O. O."
► NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 OS. - ŚWIEBODZIN
"ŚWIEBODZIŃSKIE TOWARZYSTWO
OŚWIATOWE"
► SPAWACZ METODĄ TIG 2 OS. - ŁUGÓW "EURO-BOX"
► MONTER ROWERÓW 60 OS. ŚWIEBODZIN "SPRICK ROWERY SP.
Z O.O."
► KIEROWCA KAT. B 1 OS. - ROZŁOGI "CARGO POINT" (KIEROWCA
MIĘDZYNARODOWY - TEREN UE), (J.
ANGIELSKI LUB J. NIEMIECKI)
► PRACOWNIK PRODUKCJI 50 OS.
- SULĘCIN "RANDSTAD POLSKA SP.
Z O.O." (PRACODAWCA ZAPEWNIA
DOJAZD DO MIEJSCA PRACY)
► SPRZEDAWCA (SPRZEDAŻ
STACJONARNA I INTERNETOWA)1
OS. - ŚWIEBODZIN "ETIUDA-SKLEP
MUZYCZNY" EMAIL: ETIUDASKLEP@
WP.PL
► DEKARZ - POMOCNIK DEKARZA 3
OS. - ŚWIEBODZIN "USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE"
► MURARZ - POMOCNIK MURARZA 3
OS. - ŚWIEBODZIN "USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE"
► PRACOWNIK MASARNI 1 OS. ŚWIEBODZIN "DRAFT 6 SP. Z O.O."
► ELEKTRYK/MECHATRONIK 1 OS. ZBĄSZYNEK "RZEŹNICTWO ZYGUŁA
ZBĄSZYNEK"
► KIEROWNIK PRODUKCJI 1OS. (GR.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) - ŚWIEBODZIN "Z.P.U.H MERCORD SP. Z O.O."
► PRACOWNIK RESTAURACJI 3 OS.
(1 OS. GR. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) ROGOZINIEC "MCDONALD'S"
► NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1 OS. - ŚWIEBODZIN "LANGRAS
S.C."
► PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ
15 OS. (GR. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) - ŚWIEBODZIN "PPH POSTĘP
S.A." EMAIL: [email protected].
COM.PL
Sulechów
Oferty z: Filia PUP w Sulechowie,
ul. Niepodległości 15, pok. 2,
tel. 68 385-07-65, 68 385-07-75
► KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY(SULECHÓW,KIJE)
► ELEKTROMECHANIK, MECHANIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
-1(NOWY ŚWIAT)
► MECHANIK SAM. CIĘŻAR. I
SPRZĘTU BUDOWLANEGO- 1(SULECHÓW)
► LAKIERNIK SAMOCHODOWY-MECHANIK-1 (SULECHÓW)
► MURARZ- 6 (SULECHÓW)
► ROBOTNIK BUDOWLANY-2
(NOWE KRAMSKO)
► KIEROWCA C-E -3 (GÓRZYKOWO, SULECHÓW)
► MONTER SIECI ZEWNĘTRZNYCH
WOD. – KAN -1 (GÓRZYKOWO)
► CUKIERNIK -1 (SULECHÓW)
► MURARZ-TYNKARZ – 3 (SULECHÓW, ZIELONA GÓRA)
► VSPRZĄTACZKA ½ ETATU, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- 1 (SULECHÓW)
► KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH, KIEROWNIK ROBÓT WARSZTATOWYCH -1 (SULECHÓW)
► OPERATOR MASZYN CNC- 5
(SULECHÓW, NOWE KRAMSKO)
15-21.11 Apteka 112, ul. Jana Pawła II 32,
tel. 68 32 118 88
22-28.11 Apteka, Al. Niepodległości 15,
tel. 68 38 514 39
29.11-5.12 Apteka, ul. Jana Pawła II 42,
tel. 68 38 523 41
tel.68 382 36 32
Sanepid
tel. 68 382 23 21
Urząd Pocztowy
tel. 68 382 45 11
Basen Miejski
tel. 68 475 29 98
Hala Sportowa
tel. 68 475 0820
Stadion
Jeśli blondynka i brunetka
wypadną razem z okna
wieżowca, która szybciej
spadnie?
- Brunetka. Blondynka parę
razy zatrzyma się by spytać
o drogę...
Co robi traktor u fryzjera?
- Warkocze!
Jak się nazywa przesolona
firanka?
- Zasłona
Co wybiera blondynka w
papier, kamień i nożyce, gdy
ktoś wybiera kamień?
- Domestos - zero kamienia!
tel. 68 475 08 16
Muzeum Regionalne
tel. 68 475 08 38
Dom Kultury
tel. 68 475 08 08
Dwa kościotrupy wchodzą
do taksówki, jeden mówi:
- Zaraz wracam!
Po pięciu minutach wsiada
do samochodu z płytą
nagrobną.
Drugi się pyta:
- Po co Ci płyta nagrobna?
- No jak to na miasto bez
dokumentów?
► MAGAZYNIER-KIEROWCA, --1
(SULECHÓW)
► SPECJALISTA DS. KLIENTÓW
PRZEMYSŁOWYCH, -1 (SULECHÓW)
SPECJALISTA DS. SERWISU MASZYN, -1(SULECHÓW)
ZBIERACZ PIECZAREK-8 (SIEDLEC)
► OPERATOR WIERTNICY HORYZONTALNEJ, WIERTACZ,- (GÓRZYKOWO)
► OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI, uprawnienia-1(GÓRZYKOWO)
PILARZ, uprawnienia-2 (ZAWADA)
► MECHANIK-ROZBIERACZ AUT,
SPRZEDAWCA-OBSŁUGA KLIENTA
po 1 (SMARDZEWO)
SULECHÓW
dom
200m2 - 290.000zł
mieszkanie dwupokojowe
56,05m2 - 171.150zł
mieszkanie trzypokojowe
66,40m2 - 193.500zł
mieszkanie dwupokojowe
45,12m2 - 138.360zł
mieszkanie dwupokojowe
42,33m2 - 110.000zł
Dom
132m2 + działka 2300m2 280000zł
lokal biurowy
35m2 - 650zł/m-c
Urząd Miejski Sulechów
tel. 68 385 11 00
Komisariat Policji
tel. 68 385 96 00
Straż Pożarna
tel. 68 454 43 21
Ośrodek Sportu
i Rekreacji
tel. 68 385 23 84
Basen
tel.68 419 04 04
Dom Kultury
tel.68 385 22 14
Biblioteka Publiczna
tel. 68 455 30 40
TELEFONY
ALARMOWE:
Policja ............................ 997
► MECHANIK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH-1 (SULECHÓW)
Pogotowie
Ratunkowe ............... 999
► POMOCNIK MURARZA-1 (BABIMOST)
Straż Pożarna ........... 998
SPRZEDAWCA, -1 (SULECHÓW)
► SPRZEDAWCA-KASJER, orzeczony stopień niepełnosprawności
-3 (SULECHÓW
Urząd Miejski Świebodzin
tel. 68 475 08 80
Komenda Powiatowa Policji
tel.684763611
Straż Pożarna
HUMOR
► SPRZEDAWCA, -1 (SULECHÓW)
► TECHNIK DS. WYTWARZANIA,(SULECHÓW)
ŚWIEBODZIN
18-24.11 Medapteka, ul. Kościelna 3,
tel. 68 455 26 65
25.11-1.12 Dbam o Zdrowie, ul. Matejki 1,
tel. 68 38 29 585
2-8.12 Lemed, ul. Kilińskiego 7,
tel. 68 38 28 455
Panie sierżancie, przed
pięciu dniami żona zniknęła
mi z mieszkania."
- "Dlaczego dopiero dziś pan
to zgłasza?"
- "Nie wierzyłem szczęściu!"
11
Sulechów, ul.Kopernika 18 tel. 500 407 672
Świebodzin, ul.Głogowska 27 tel. 502 642 007
► KONTROLER JAKOŚCI MEBLI,
-1(BABIMOST))
► SLUSARZ-MONTAŻYSTA ,-1
(NOWE KRAMSKO)
*Szczegóły ofert w salonach Visionoptyk
Pogotowie Gazowe .......992
Pogotowie
Energetyczne ..............991
12 HISTOR I A•WIEDZ A•N AU K A
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
MARSZ ŚMIERCI - opis historyczny
L
atem
1944
roku
ewakuowano
niemieckie obozy zagłady.
Los taki spotkał więźniarki z obozu KL (niem.
Konzentrationslager)
Gross-Rosen (obecnie
Rogoźnica k. Wałbrzycha). Transportem kolejowym dotarły do Sławy Śląskiej, skąd marszem doszły do podobozów k. Starego Strącza - Bänisch vorwerk
(obecnie
Potrzebówko Górne) i Neuvorwerk (obecnie Potrzebówko Dolne) i umieszczone w dwóch gospodarstwach - stodołach,
oborach,
chlewniach,
w liczbie około 2 tysięcy. Więźniarki były pochodzenie żydowskiego,
narodowości
polskiej,
czeskiej, słowackiej, węgierskiej, holenderskiej i
belgijskiej. Na obozowej
odzieży były naszywki
"Ost". Kobiety wykorzystywane były do ciężkiej
ziemnej pracy - kopały
rowy przeciwczołgowe
w okolicach Sławy. Inne pracowały w fabrykach włókienniczych w
Nowej Soli i Zielonej Górze oraz stoczni rzecznej w Głogowie. Karmione były zupą z brukwi, marchwi i buraków
oraz czarnym chlebem.
Racje te były wydzielane
w głodowych porcjach.
Żywność dowozili chłopi polscy z pobliskiego
Wijewa i Potrzebowa.
N
a noc więźniarki zamykano w obiektach
inwentarskich,
stodołach, gdzie spa-
ły na słomie. Nocą nie
miały możliwości korzystania z jedynej latryny. Załatwiały swoje potrzeby do naczyń
służących do gotowania
i spożywania jedzenia.
Rano naczynia były płukane i używane zgodnie z przeznaczeniem.
Chorowały na schorzenia układu pokarmowego (czerwonka), ropne
zapalenie płuc, choroby układu moczowego,
zapalenie opon mózgowych i zakażenia krwi.
Te choroby, wycieńczenie pracą i głód przyczyniły się do wysokiej
śmiertelności.
Zmarłe
grzebano na skraju pobliskiego lasu.
Do podobozów docierały transporty uzupełniające z Gross-Rosen i Oświęcimia. Obsada niemiecka liczyła kilkunastu żołnierzy z dowódcą Karlem Hermannem Jäschke. W każdym
z podobozów przebywało ok. tysiąca kobiet,
a podobozy oddalone
były od siebie o 1,5 km.
P
odczas
"Marszu
śmierci"
trwającego ponad trzy miesiące więźniarki przeszły
setki kilometrów, przemieszczając się przez
wsie i miasta niemieckie: Świętno, Jaromierz
Stary i Nowy, Kargowę,
Wojnowo,
Sulechów, Zieloną Górę, Nową Sól, Zwikau, Drezno
i Heimbrechts do Bawarii. Do celu doszła mniej
niż połowa skrajnie wyczerpanych kobiet.
T
rasa "Marszu śmierci" usiana była licznymi mogiłami. Więźniarki, które z powodu wycieńczenia pracą,
chorobami,
marszem
w niskiej temperaturze, osłabione padały i
nie mogły dalej iść były
izolowane i likwidowane. Na naszym terenie
miały miejsca dwa takie przypadki, które zostały potwierdzone zeznaniami
naocznych
świadków oraz w jednym przypadku ofiary,
więźniarki, która cudem
przeżyła.
o 20 stycznia 1945 r.
Otóż
na
początdotarł rozkaz ewaku "Marszu śmierci"
kuacji i likwidacji obo- pod wsią Spokojna k.
zu.
Formowano
kil- Śmieszkowa wyselekkusetosobowe
kolum- cjonowano 20 słabych,
ny więźniarek i pędzo- nie mogących iść kobiet
no polnymi drogami i etapami rozstrzeliwawzdłuż szlaków komu- no. Podczas przedostatnikacyjnych, by nie ta- niego etapu egzekucji,
mować ruchu wojsk jedna z więźniarek, 16
niemieckich na drogach letnia Waleria Strausoutwardzonych i nie bu- wa (Czeszka) postrzedzić sensacji i powodo- lona na szczęście niewać paniki wśród lud- śmiertelnie, wyczołganości niemieckiej.
ła się z dołu, w którym
leżały martwe współ-
P
Wiedza - moje hobby cz. 16
sarzu, że postanowił wykorzystać jej osobowość tworząc postać Nataszy Rostowej z „Wojny i pokoju”. Życie i działalność
wybitnego szwajcarskiego przyrodnika Paracelsusa natchnęły
Goethego do stworzenia postaci
Opowiada:
Fausta - astrologa, czarnoksiężmgr Andrzej Grupa
nika, który zamierzał ogarnąć ca(Biblioteka Publiczna w Świebodzinie).
łą ludzką wiedzę. Okazuje się,
Menedżer kultury
że popularna Ala z „ElementaWiększość wybitnych i znanych rza” też miała swój pierwowzór.
dzieł sztuki miała swoje pierwo- W latach trzydziestych XX w.
wzory. Czy były to głośne posta- Marian Falski autor „Elementacie literackie, czy posąg rzeźby, rza” przyjaźnił się z lekarską roczy też portret malowany na płót- dziną Margolis, którzy posiadanie. Twórcy dzieł chętnie poszu- li dwoje dzieci Alinkę i Janka.
kiwali modeli, które pasowałyby Pewnego dnia Falski przyniósł
fizjonomią do postaci bohaterów. „Elementarz” z dedykacją „Ali z
Elementarza”. Tym samym Alina Margolis, zona komendanta
LITERATURA
getta Marka Edelmana stała się
T. Wilder w dramacie „Nasze pierwowzorem Ali. Popularny
miasto” opisuje komentarze lu- bohater trylogii Onufry Zagłodzi, którzy z podziemi obserwu- ba miał swoje dwa pierwowzory.
ją rozmowy i zachowania ludzi Pierwszym był teść Sienkiewicza
żywych. Pierwowzorem dla tej – Szetkiewicz, rubaszny i dowsztuki były „Rozmowy zmar- cipny szlachcic, taki Rabelais w
łych” Fontenelleʼa, w których lu- kontuszu, Drugim natomiast był
dzie przeszłych epok historycz- kpt. Rudolf Korwin-Piotrownych dyskutują ze sobą na temat ski, zakochany w Helenie Moznaczenia ich roli w dziejach kul- drzejewskiej, za którą udał się
tury światowej. Piękna i mądra aż do Ameryki. Tam przeżył zaszwagierka Lwa Tołstoja Tatiana bawną przygodę o mało nie traKuźmińska, autorka wspomnień cąc życia. Wtedy powiedział swe
„Mój dom i Jasna Polana” wy- słynne zdanie: „Już myślałem, ze
wierała tak silne wrażenie na pi- zginę ja i pchły moje”. Sienkie-
wicz będąc świadkiem zdarzenia
obiecał, że uwieczni kiedyś kapitana. Jedną z drugoplanowych
postaci „Klubu Pickwicka” był
hr. Smorltork, który uosabiał cechy naszego uczonego podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego. W pięknym opowiadaniu
Sienkiewicza „Hania”, dwóch
młodych mężczyzn Henryk i Selim Mirza walczy o względy młodej sieroty. Ten drugi z racji swojego tatarskiego wyglądu przypominał do złudzenia wuja Sienkiewicza, ówczesnego znanego
matematyka.
RZEŹBA I MALARSTWO
Słynna grecka hetera o przydomku Fryne posłużyła jako model
do dwóch znanych posągów –
„Afrodyta z Knidos” Praksytelesa i „Afrodyta Anadyomene”
Apellesa. Właściwe jej nazwisko brzmiało Mnesarete, ale od
białości cery nosiła przydomek
Phryne (Ropucha). Oskarżona
o bezbożność została uniewinniona przez areopag zachwycony jej urodą. Są dwie stolice europejskie – Kopenhaga i Warszawa, które mają w herbie syrenkę.
Kopenhaska – zadumana, zalotna
i eteryczna, której ideę stworzył
Andersen, została zmaterializowana przez rzeźbiarza Erikssena
towarzyszki i schowała się w lesie. Po dwóch
dniach dotarła do polskiej rodziny w Wijewie
- Marii Wojciech. Tam
została do czasu przyjścia frontu rosyjskiego, z którym dotarła do
Berlina. W ten sposób
przeżyła wojnę i własną śmierć. Wróciła do
Czechosłowacji, tam też
złożyła zeznania w Prokuraturze.
Natomiast
Maria Wojciech została
odznaczona przez państwo Izrael medalem
"Sprawiedliwy
wśród
Narodów Świata".
D
rugi
przypadek
związany
jest
z
miejscowością Stary Jaromierz. Jedna z kolumn
przechodziła 25 stycznia 1945 r. przez Stary Jaromierz (Alt Hauland), gdzie doszło do
tragicznego
zdarzenia. Jego świadkiem i
uczestnikiem był żyjący
do dziś Florian Drzymała (rocznik 1925). Polak
ze wsi Obra Kościelna,
k. Wolsztyna był skierowany przez Arbeitsamt
do pracy w Starym Jaromierzu. 700-800 osobowa
kolumna
zatrzymała się w pobliżu
szkoły. Nakazano sołtysowi niemieckiemu zorganizowanie posiłku dla
więźniarek (gotowane
ziemniaki). W międzyczasie
wyselekcjonowano 38 najsłabszych
kobiet z odmrożonymi nogami i nakazano
sołtysowi podstawienie
trzech furmanek, w celu transportu więźnia-
rek, rzekomo do szpitala w Konotopie. Faktycznie zostały wywiezione do lasu w kierunku do Nowego Jaromierza pod eskortą siedmiu
pijanych oprawców. W
odległości 1 km od Starego Jaromierza i 200
m od szosy zostały rozstrzelane. Poza słowami pożegnania "Serwus
Hela", "Szalom" śmierć
przyjęły w milczeniu, z
pokorą. Świadek egzekucji podaje, że do konwoju dołączone zostały dwie uciekinierki złapane w okolicy Nowego
Jaromierza i przyprowadzone przez sołtysa Gutsche, które także
rozstrzelano. Na podstawie zeznań naocznego świadka Floriana Drzymały w sierpniu 1960 roku dokonano ekshumacji szczątków 41 więźniarek i pochowano na cmentarzu
w Kargowej. Na miejscu mordu dokonanego
przez Niemców znajduje
się głaz z wyrytym tekstem "Miejsce na którym
hitlerowcy w 1945 r. zamordowali 41 kobiet". W
miejscowości Wojnowo
udało się zbiec dwóm
więźniarkom,
którym
schronienia udzieliła J.
Kaczmarkowa.
N
a podstawie analizy dokumentów nie
jest możliwe dokładne ustalenie liczby ofiar
ani też liczby więźniarek przebywających i
dowożonych do podobozów, bowiem Niemcy likwidując obóz spa-
lili dokumentację. Znane
są natomiast nazwiska
oprawców, kilku z nich
osądzono i skazano.
T
ematem
"Marszu
śmierci"
zajmował
się emerytowany oficer
Armii Amerykańskiej p.
Bernard Robinson, który jest autorem obszernej pracy z zeznaniami
więźniarek, które przeżyły "piekło na Ziemi".
Żona Amerykanina podczas wojny była więziona w jednym z podobozów k. Sławy, pracowała w fabryce włókienniczej w Zielonej Górze,
przeżyła "Marsz śmierci" i zmarła w latach
dziewięćdziesiątych. Los
zetknął p. B. Robinsona
z nauczycielem historii
w gimnazjum w Sławie,
p. Arturem Pacygą. Doszło do wymiany wiedzy, dokumentów i publikacji. Pan Artur Pacyga posiada bardzo dużą
wiedzę na temat "Marszu śmierci" oraz szereg
dokumentów i publikacji
stanowiących
doskonały materiał na pracę
dyplomową.
J
est jeszcze wiele nie
wyjaśnionych szczegółów tej sprawy dotyczącej ponad dwóch tysięcy kobiet pochodzenia żydowskiego, więźniarek
hitlerowskich
obozów zagłady.
J. Fabiś
www.kargowa.pl
PIERWOWZORY I MODELE
w 1913 r. Jako model posłużyła
autorowi młoda baletnica Ellen
Price, która później została jego
żoną. Ideę syrenki warszawskiej
stworzył Stefan Starzyński ówczesny prezydent Warszawy. Do
wykonania rzeźby zaprosił znana artystkę Ludwikę Nitschową,
której za model posłużyła Krystyna Krahelska. Piękna, wysoka blondwłosa dziewczyna, sanitariuszka oddziału AK „Baszta”
autorka kultowej piosenki „Hej
chłopcy, bagnet na broń!”. Zginęła w drugim dniu powstania
02. 08. 1944 r. Wybitny francuski
rzeźbiarz Auguste Rodin długo
szukał modelu do ukazania postaci rozmyślającej nad sensem
życia. W końcu wybór padł na
Dantego siedzącego nad „Bramą Piekieł” ze znaną sentencją
w myślach: „Ty, który tu wchodzisz, żegnaj się z nadzieją”. Tak
powstała znana rzeźba „Myśliciel” Rodina, której kopia znajduje się w holu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Na pięknym
obrazie Botticellego „Wiosna”,
centralna postać ma rysy Fornariny (Piekareczki), kochanki malarza. Modelem do Kozaków Riepina w jego znanym obrazie „Zaporożcy piszący list do sułtana
tureckiego” był rosyjski dziennikarz i pamiętnikarz Włodzimierz
Gilarowski - autor książki „Mo-
dał znany kościół Il Gesu w Rzymie, który stał się pierwowzorem
m.in. dla krakowskiego kościoła
św. św. Piotra i Pawła, trzeciego naszego panteonu narodoweARCHITEKTURA
go. Charakterystyczne dla architektury jest powstawanie budowEdward hr. Raczyński wielbiciel li w kształcie pięcioboku. Pentaantyku i kultury francuskiej po- gon w Waszyngtonie, Zamość,
stanowił stworzyć w Poznaniu i biblioteka klasztorna z „Imienia
okolicy budowle, które odpowia- róży” Umberto Eco a także Bidałyby tym cechom. Miejska Bi- blioteka Śląska w Katowicach –
blioteka Raczyńskich otrzymała to wszystko budowle powstałe w
fasadę na wzór frontonu wschod- kształcie pięcioboku.
niego paryskiego Luwru a Mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie
jest kopią słynnego Maison-Carrée, najlepiej zachowanej rzymskiej świątyni znajdującej
się w południowej Francji.
Słynny kościół Santa Maria della Salute w Wenecji zainspirował Leszczyńskich do budowy w mniejszej skali kościoła Filipinów
na Górce za Gostyniem. Kolejna włoska budowla Villa
Rotonda niedaleko Vincenzy stała się pierwowzorem
dla dwóch naszych klasycystycznych budowli – Pałacu w Lubostroniu oraz Królikarni w Łazienkach, gdzie
mieści się Muzeum Rzeźby
Ksawerego Dunikowskiego. Początek stylowi baroParacelsus – szwajcarski przyrodnik,
kowemu w sztuce sakralnej
literacki pierwowzór Fausta.
je wędrówki”. Była to postać wyjątkowo barwna imająca się różnych zawodów o fizjonomii typowego kozaka.
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
R e s t a u r a c j a
"KUCHNIA"
zaprasza na cykl spotkań kulinarnych
W tym wydaniu polecamy:
Krem z pieczarek
SKŁADNIKI:
30 dag pieczarek
1l bulionu grzybowego
2 marchewki
½ selera
Pietruszka
8 ziemniaków
Cebula
PRZYGOTOWANIE:
Pieczarki umy, osuszyć i pokroić.
Ziemniaki obrac, umyć i pokroić
w kostkę. Marchewki, pietruszkę
i seler obrać i pokroić w plasterki.
Cebulę i czosnek posiekać , a natkę
umyć i osuszyć.
Podgrzać bulion grzybowy, dorzucić marchewki , pietruszkę, seler,
ziemniaki, sól i pieprz. Gotować, aż
jarzyny będą miękkie. Na patelni
rozgrzać masło i olej, zeszklić cebulę i czosnek, włożyć pieczarki i
usmażyć na złoto. Trochę grzybów
odłożyć , resztę dodać do zupy.
Wsypać ½ łyżeczki tymianku, gotować 20 minut na średnim ogniu.
Zupę przestudzić , zmiksować.
Mąkę wymieszać ze śmietaną , połączyć z niewielką ilością gorącej
zupy, wlać do garnka i gotować 5
2 ząbki czosnku
Łyżka masła
Łyżka oleju
150 ml śmietany
Łyżka mąki
Tymianek
Sól, pieprz
2 gałązki natki
minut. Zupę rozlać do miseczek,
każda porcję udekorować odłożonymi pieczarkami oraz listkami
natki.
Podgrzać bulion grzybowy, dorzucić
marchewki , pietruszkę, seler, ziemniaki, sól i pieprz. Gotować, aż jarzyny będą miękkie. Na patelni rozgrzać masło i olej, zeszklić cebulę i
czosnek, włożyć pieczarki i usmażyć na złoto. Trochę grzybów odłożyć , resztę dodać do zupy. Wsypać
½ łyżeczki tymianku, gotować
20 minut na średnim ogniu. Zupę
przestudzić , zmiksować. Mąkę wymieszać ze śmietaną , połączyć z
niewielką ilością gorącej zupy, wlać
do garnka i gotować 5 minut. Zupę
rozlać do miseczek, każda porcję
udekorować odłożonymi pieczarkami oraz listkami natki.
POR A D NIK / R EK L A M A
www.gazeta-lokalna.pl
13
Zapytaj swojego pracodawcę
o karnety do Amfit!
Fitness Club Amfit jest rzetelną
firmą współpracującą ze świebodzińskimi firmami, która
promuje aktywność ruchową
„od juniora do seniora”. Program Amfit dla firm powstał
z myślą o Pracodawcach, którzy prowadzą politykę kadrową zapewniającą dostęp do
sprawdzonych usług z zakresu
aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie. Obecnie można
zauważyć pozytywne zmiany
w podejściu menadżerów i
szefów firm do kwestii zapewnienia swoim pracownikom
karnetów typu open do fitness
klubów. Fitness Klub Amfit
zachęca Pracodawców do podjęcia współpracy w celu wspólnego promowania zdrowego
stylu życia. Oferta klubu Amfit
jest dostosowana
do możliwości ćwiczących
tak, aby każdy bez względu
na wiek, płeć, czy kondycję fizyczną, mógł się zrelaksować
po dniu pracy i zadbać o zdrowie. Do dyspozycji pracowników jest: siłownia, maszyny
cardio, masażery, rollmasaże,
platformy wibracyjne, sauna,
zajęcia fitness w tym: licencjonowane zajęcia Total Fitness
Ewy Chodakowskiej, zumba,
pump – zajęcia ze sztangą, indoor cycling – zajęcia na rowerach, trening obwodowy typu
cross trening, zajęcia prozdrowotne – fit joga, zdrowy kręgosłup oraz aerobik rano. Proponujemy także rabaty na treningi
personalne, porady dietetyczne,
rabaty dla rodzin pracowników,
rabaty u naszych partnerów:
w salonie fryzjersko-kosmetycznym LIERA- liporadiologia i strzyżenie, w
Świebodzińskim Domu
Kultury- seanse filmowe
w cyfrowym kinie, masaże w gabinecie rehabilitacyjnym Mag-Med.
SMACZNEGO!
Zaprzaszamy do naszej restauracji
w Świebodzinie
przy ul. 30 stycznia (Stara Drukarnia)
Karnet do klubu Amfit to aktywność każdego dnia, przy pełnej swobodzie wyboru czasu i rodzaju zajęć w atrakcyjnej cenie. W celu jak najlepszego spełnienia
oczekiwań jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie naszych Klientów Korporacyjnych. Z miłą chęcią skontaktujemy się w celu dostosowania oferty do Państwa
potrzeb. Zapraszamy także pracowników firm do indywidualnego odbioru ulgowych karnetów – info 606 993 129
tel. 881 948 177
Uzależnienie od makijażu
Make-up poprawia samopoczucie i pozytywnie wpływa
na samoocenę. Jednak niektóre kobiety nie wyobrażają
sobie bez niego życia.
powoduje większych problemów. Jednak w skrajnych sytuacjach zdarza się, że osoba
uzależniona nie zmywa dziennego makijażu na noc. Skutkuje to oczywiście złym staMakijaż jest w pewnym sen- nem cery, zapchaniem porów,
sie atrybutem kobiety. Pozwala wyeksponować to, co same
uważamy za atrakcyjne, a zatuszować niedoskonałości. Obecnie przygoda z makijażem zaczyna się wcześnie, bo już około 13 roku życia i coraz większa
liczba kobiet nie może patrzeć
na siebie bez makijażu.
Makijaż staje się naszym problemem, gdy ogranicza naszą
wolność. Osoby uzależnione
od makijażu bez „tapety” czują
się nie tylko nieatrakcyjne, ale
wręcz niewidzialne. Właściwie
nic w tym dziwnego, skoro na
każdym kroku obserwujemy na
ekranie telewizji lub kina aktorki, które budzą się idealne. Na
bazie takich obrazów tworzy
się presja doskonałego wyglądu przez całą dobę.
W większości przypadków uzależnienie od kosmetyków nie
liwości regenerować się i oddychać w czasie snu. Niezmyta mascara usztywnia i osłabia
rzęsy, sprawiając, że się kruszą
i wypadają.
Niestety, to nie jedyne skutki uboczne. Osoby przekona-
walkę. Metodą małych kroczków zmniejszajmy ilość make-upu. Wierzmy, że naturalność
również jest piękna!
Warto zdać sobie sprawę z tego, że odpowiednio dobrana pielęgnacja może zdziałać cuda, a wtedy makijaż będzie służył tylko do delikatnego podkreślenia atutów naszej
urody, a nie do zakrycia jej
niedoskonałości.
Metamorfoza
salon komestyczno fryzjerski
ziemistością skóry, zmianą jej
pH oraz wysypem trądziku. W
dłuższej perspektywie można
oczekiwać szybszego starzenia
się skóry, która zapchana przez
podkłady i pudry nie ma moż-
ne o swojej nieatrakcyjności
bez makijażu mogą popadać w
depresję.
Warto zastanowić się nad swoim podejściem do makijażu i
w razie czego rozpocząć z nim
damsko - męski
Świebodzin
ul.Świerczewskiego 72
tel. 662 561 901
www.metemorfoza.swiebodzin.pl
Oferujemy pełen zakres usług kosmetycznych m.in.
- henna brwi i rzęs
- manicure i pedicure
14 S POR T
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
SULECHÓW. 16 listopada sulechowski zespół „Zawisza” gościł aktualne
liderki tabeli – KSZO Ostrowiec Świetokrzyski. Mimo ambitnej
postawy „Zawisza” nie był w stanie przeciwstawić się
drużynie przyjezdnych, przegrywając 0:3.
śniej grze blokiem, doprowadzając do wyniku 15:23,
a całego seta kończąc 25:16.
Początek pierwszego seta
dawał nadzieję na wyrównaną walkę. Przy stanie 5:7,
po pierwszej przerwie technicznej dla Zawiszy, czterema udanymi zagrywkami
popisała się K. Wawrzyniak, wyprowadzając swój
zespół na prowadzenie 9:7.
To podrażniło drużynę gości, która od tego momentu
poprawiła przyjęcie, rozegranie i blok. W tym ostatnim elemencie zaporę nie do
przejścia stanowiły: Ganszczyk i Brojek. Siatkarki
KSZO osiągnęły kilkupunk-
tową przewagę i utrzymały znacznie siłę rażenia miejją do końca seta, kończąc go scowych. Ponadto dzięki
znakomitemu
rozegraniu
25:19.
(Piekarczyk MVP) atakująW drugiej odsłonie mogli- ce KSZO (Brojek, Ganszśmy zaobserwować popis czyk, Ślęzak) miały wiele
gry taktycznej KSZO. Przy czasu na to, żeby spokojnie
stanie 5:5 na zagrywkę kończyć akcję. Set ten skońpowędrowała Bawoł. Wy- czył się wynikiem 25:20 dla
korzystała ona w stu pro- zespołu z Ostrowca.
centach niekorzystne ustawienie w drużynie Zawiszy. Trzeci set był bardzo wyPięciokrotnie
precyzyjną równany. Do stanu 15:15
zagrywką celowaną w naj- trwała walka punkt za
lepszą atakującą gospodyń punkt, jednak wtedy przyA. Skibę eliminowała ją z jezdne odskoczyły na bezdalszego udziału w akcji, pieczną odległość, głównie
ograniczając w ten sposób dzięki wspomnianej wcze-
SULECHÓW. 9 listopada siatkarze
sulechowskiego „Oriona” pokonali
„SMS” Świnoujście 3:1.
W pierwszej odsłonie
gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń na
parkiecie od początku,
uzyskując kilkupunktową
przewagę. Piłki dobrze
rozgrywał Wojtek Śliwa.
Pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem
25:18. W drugim secie
nasz zespół kontynuował
punktowanie licealistów z
Pomorza do stanu 15:10.
Wtedy to trener „Oriona”
zdecydował się wpuścić
na parkiet zmienników
na kluczowych pozycjach
– rozgrywającego i atakującego. Mimo kilku błędów, gospodarze zakończyli seta 25:23, głównie
dzięki lepszej grze blokiem.
W secie trzecim młodzi
siatkarze „SMS” pokazali
charakter, podejmując walkę. Przy stanie 12:12, trener gospodarzy, widząc,
że łatwe zwycięstwo wymyka się jego podopiecznym, postanowił wrócić
do pierwotnego ustawienia na rozegraniu. Ciężar zdobywania punktów
wziął na siebie kapitan
„Oriona” – Wojciech Kozik. Nasi goście uwierzyli
jednak w to, że mecz jest
do wygrania. Szczególnie aktywny był w tym
momencie siatkarz drużyny „SMS” – Bartosz
Jastrowicz, który kończył
większość akcji swojego zespołu. Po nerwowej
końcówce sulechowia-
Na słowa szczególnego
uznania zasłużyła licznie
zgromadzona publiczność,
dopingująca swój zespół
przez całe spotkanie. Po
meczu kibice, solidaryzując się i dodając
otuchy
siatkarkom,
zaśpiewali, że nie liczą
się wyniki, ale liczy się Zawisza. To pierwsza porażka
Zawiszy we własnej hali w
tym sezonie.
JC
Zwycięstwo
na wyjeżdzie
MLKS Roletx Zawisza Sulechów zanotował pierwsze
zwycięstwo na wyjeździe.
Sulechowianki w trzech,
krótkich setach pokonały
zespół Karpat Krosno. To
już czwarte zwycięstwo za- dziewczyn, że utrzymały
wiszanek w sezonie.
koncentrację, że wytrzymały emocje, które towarzyZawiszanki odniosły kolej- szyły temu wszystkiemu.
ne zwycięstwo. Jak podkre- Częściowo
dziewczyny
śla trener Marek Mierzwiń- zrealizowały taktykę jaką
ski spotkanie do łatwych nie sobie założyliśmy. Nie dały
należało. - Przeciwnik był pograć zespołowi z Krosna.
bardzo dobry i wymagający. Bardzo się cieszymy.
Naprawdę musieliśmy grać
bardzo uważnie. Brawa dla
Zwycięstwo "ORIONA"
nie przegrali
trzecią partię
23:25.
Zamiast
łatwego 3:0 zrobiło się 2:1 i
czwarty set.
A w nim było
ciekawie.
Przy
stanie
7:1 miejscowi
za wcześnie
uwierzyli, że
już jest po
meczu. Kilka
błędów połączonych z determinacją
siatkarzy „SMS-u” spowodowały, że zrobiło
się 8:10. Wtedy dopiero,
gdy widmo piątego seta
zaczęło zaglądać w oczy
gospodarzom, skoncentrowali się bardziej, co
pozwoliło opanować wydarzenia na boisku i od-
Jesienny turniej bocci
Greczycko, Elżbieta Nowakowska, Anna Jedowska,
Halina Welkier, Agnieszka
Chmielewska oraz Natalia
Ciesielska, które z pełnym
Dzięki turniejowi udało się uhonorowani dyplomami, oddaniem i zaangażowawykrzesać z dziaciaków i pamiątkowymi medalami niem podjęły się organizacji
ich opiekunów sporo rado- oraz słodyczamu wręczany- zabawy.
ści. Na twarzach uczestni- mi przez Starostę Świeboków malowały się uśmiech i dzina.
Za organizację imprezy
satysfakcja. Wszyscy (okoodpowiedzialni byli: Świeło dwadzieścia par) zostali Na szczególne podziękowa- bodzińskie Stowarzyszenie
nia zasłużyły panie: Elżbieta
SULECHÓW. W sobotę 9 listopada w świebodzińskim „ogólniaku” odbyła się kolejna edycja
jesiennego turnieju bocci.
skoczyć na bezpieczną cięstwa, kończąc mecz
przewagę 16:12. Dzięki 3:1.
większemu doświadczeJC
niu „Orion” nie pozwolił
już wydrzeć sobie zwyPomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym, Punkt Informacyjny ds. Osób
Niepełnosprawnych, a także
Starostwo miasta
Świebodzin.
W
imprezie czynny
udział wziął również Dyrektor LO
i radni miasta.
JC
fotoart.net.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
www.gazeta-lokalna.pl
REKLAMA/ART. SPONSOROWANY
15
BISTRO 121 JUŻ OTWARTE!
BISTRO 121 to nowo powstała restauracja w Świebodzinie na osiedlu Łużyckim. Tutaj można tanio zjeść prawdziwe, domowe dania!
NA CO DZIEŃ
I NA ŚWIĘTA
Restaurację
prowadzi
Grażyna Ruta, która wraz
ze swoją kucharką zajmuje się przygotowywaniem
potraw i obsługą klienta.
W BISTRO można zjeść
tylko prawdziwe, domowe dania, a wszystkie potrawy są przyrządzane na
miejscu.
Można również zamówić
własne menu, BISTRO
dowiezie też dania na imprezy okolicznościowe,
imieniny, urodziny, wesela, komunie.
A ci, którzy nie mają często czasu na przygotowanie obiadu w domu, mogą
wykupić miesięczny abonament.
PYSZNIE I TANIO
stanowią
konkurencję
dla pozostałych restauracji w naszym mieście.
Specjałem pani Grażyny
są żeberka, pieczeń wieprzowa, kopytka czy też
golonka po bawarsku –
sama nazwa już brzmi
pysznie. W menu nie brakuje też dodatków takich
jak surówka z kapusty
pekińskiej, sałatka z pomidorów, kapusta zasmażana czy napojów.
ELEGANCKO
W STYLU RETRO
Oprawa restauracji również jest ciekawa: w stylu retro z nutą elegancji.
Każdy, kto będzie chciał
się tam udać, łatwo trafi,
gdyż od frontu widnieje
duży szyld BISTRO 121.
Przepysznie kuszące zaCeny w menu są bardzo pachy, łatwy dostęp, wieprzystępne i z pewnością le możliwości obsługi i
co najważniejsze – możliwość zjedzenia posiłku
od poniedziałku do soboty w godzinach 10.0018.00.
Wszystkich chętnych
zapraszamy
do Świebodzina:
os. Łużyckie795/ 39
(obok Malinki)
Zamów
dowóz dań już teraz!
Telefon
511 431 817
16 IN FOR M ATOR / R EK L A M A
www.gazeta-lokalna.pl
Nr 22(55) 20 LISTOPAD 2013
fotoart.net.pl
CZYNNE CODZIENNIE
od 17.00
do ostatniego klienta
proponujemy:
MECZE NA DUŻYM
EKRANIE
i BILARD
ul. Żymierskiego 3, Świebodzin
RENOWACJA
REFLEKTORÓW
SAMOCHODOWYCH
urfa kebap
NAJLEPSZY KEBAB
w mieście Świebodzin
ul. Kościelna 3A, Świebodzin
ZAMÓWIENIA NA TELEFON
od 11.00 do 21.00 dowóz
tel. 881 261 089
ul. Łużycka, Świebodzin
od 09.00 do 21.00
AUTO - EKSPERT
GRATIS!
tel. 68 346 67 83
KAWIARNIA PUB SEKRET
przeglądem rejestracyjnym
Sulechów, ul. J. Pawła II 33
Sprawdzanie Auta przed
bar bosfor
z tym kuponem
5 zł taniej
KAŻDY DRINK
Kurczak z rozna
ZAMÓW
TAXI
ŚWIEBODZIN
800 325 300
Lub
68 325 30 00
OKNA PCV
Okna inwentarskie i do budynków gospodarczych
Nasza oferta:
• okna do piwnic, garaży, hal, magazynów
• okna do stajni, chlewni
• okna do obór
• profesjonalny montaż oraz transport
tel.: 515-241-917, e-mail: [email protected]
NOWO OTWARTE
CENTRUM KREDYTOWE
Współpracujemy z ponad 20 bankami!
Oferta:
- kredyty gotówkowe,
- konsolidacyjne
- firmowe
- hipoteczne oraz chwilówki
OPROCENTOWANIE JUŻ
OD 7,99%!!!
UL. KOLEJOWA 8A, ŚWIEBODZIN
tel. 68 451 60 70, 733 597 982, 667 985 762
Biuro czynne 10.00 - 17.00
Lider
Lider e-papierosów
e-papierosów
kup
9 liqidów
10 gratis
LIQUID
P1 - 10ml
11 zł
PROVOG
YAGO
WHITE
MILD
99 zł
99 zł
MILD
MASTER
99 zł
U nas zapłacisz kartą!!!
Intermarche os.łużyckie 51 czynne codziennie 9-21

Podobne dokumenty