Data………………….. UPOWAŻNIENIE DO ZAKUPU I

Transkrypt

Data………………….. UPOWAŻNIENIE DO ZAKUPU I
Data…………………..
UPOWAŻNIENIE DO ZAKUPU I ODBIORU
FIRMA………………………………………………………………………………………………………………………………………
UPOWAŻNIA (IMIĘ I NAZWISKO)………………………………………………………LEGITYMUJĄCEGO SIĘ
DOWODEM OSOBISTYM O NUMERZE……………………………………………… DO ZAKUPU, ODBIORU
ORAZ PODPISANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM POJAZDU
MARKI…………………………………………… O NUMERZE VIN:………………………………………………………….
…………………………….
Podpis

Podobne dokumenty