Umowa w sprawie Kliniki Administracji

Transkrypt

Umowa w sprawie Kliniki Administracji
MOPS Dębica
Umowa w sprawie Kliniki Administracji
Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Jerzy Posłuszny, rektor Wyższej
Szkoły Administracji w Przemyślu podpisali umowę o współpracy w ramach działalności Kliniki Administracji.
Klinika Administracji powstała przy Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu przemyskiej uczelni. Ma to być
miejsce, w którym osoby nie mogące pozwolić sobie na skorzystanie z pomocy prawnej fachowych pełnomocników –
adwokatów i radców prawnych będą mogły uzyskać wiedzę w sprawach z zakresu szeroko rozumianej administracji
publicznej. Klient Kliniki, po zreferowaniu swojego problemu może oczekiwać, że zostanie mu przedstawiony sposób i
tryb jego rozwiązania w przystępnej i zrozumiałej formie.
W Klinice pracować będzie na razie 15 studentów uczelni, głównie kierunku administracja i prawo, ale docelowo liczba
ta wzrośnie. Będą oni doradzać nieodpłatnie w zakresie postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i
samorządu terytorialnego.
- Podpisując to porozumienie mam nadzieję, że korzyści z pracy w Klinice osiągną nie tylko mieszkańcy regionu, ale
też studenci oraz przedstawiciele MOPS Dębica. Studenci będą mogli uczyć się od nas, specjalistów w pomocy
społecznej, którzy na co dzień w praktyce zajmują się rozwiązywaniem problemów osób znajdujących się w trudnej
sytuacji i zdobywać doświadczenie, które później potrzebne im będzie w pracy zawodowej – wyjaśnia Małgorzata
Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy. – Umowa obejmuje także ten fakt, że pracownicy MOPS będą mogli zwrócić się do
pracowników naukowych uczelni o pomoc w wyjaśnieniu często zawiłych problemów prawnych.
1

Podobne dokumenty