Biuletyn "Akuna Info" styczeń 2012

Transkrypt

Biuletyn "Akuna Info" styczeń 2012
WARTO MARZYĆ, BO MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
Wywiad z Barbarą Staniak, nowym Dyrektorem Sieci Krajowej
Tak grudzień, jak i poprzednie miesiące były z pewnością bardzo pracowite dla Barbary Staniak, dla której wyzwaniem było wspięcie się na pozycję Dyrektora Sieci Krajowej. To na razie największe dokonanie
w ramach podjętych Wyzwań YAD marzec 2012 (czytaj więcej
o projekcie na str. 2).
STYCZEŃ 2012
W jaki sposób osiągnęła Pani
swoją pozycję?
B.S.: Muszę przyznać, że nie było łatwo. Nigdy wcześniej nie miałam kontaktu z żadną firmą networkową i nie
znałam zasad panujących w MLM.
Zawsze lubiłam wyzwania, więc i tym
razem nic i nikt nie był w stanie mnie
powstrzymać, czy – jak to mówią –
zniechęcić. Ta spójność wizji firmy
z moją osobistą była tak silna, że
byłam w stanie pokonać wszystkie
przeszkody, które nieraz się pojawiały. Wtedy można się było poddać, ale
mnie te bardzo trudne sytuacje uczyły
i motywowały jednocześnie do coraz głębszego poznawania drogi do
Akuna – czuję się dobrze! sukcesu. Tak uświadomiłam sobie, że
szukałam czegoś takiego, jak Akuna. Chodzi o to, że mam nieograniczone możliwości wykorzystania swojego potencjału, mogę pomagać ludziom, gdzie chcę i komu chcę, decyduję, ile czasu komuś poświęcam.
Ważne jest, aby ta druga osoba chciała z tego skorzystać. Od samego początku, kiedy dowiedziałam się o Akunie, uczestniczę we
wszystkich organizowanych przez firmę spotkaniach szkoleniowych. Korzystam ze sprawdzonych w praktyce sposobów i doświadczenia górnej linii sponsorowania. Wiedząc o tym, że aby osiągnąć sukces w MLM, należy włożyć wiele pracy nad sobą, uruchomiłam
też program nauki własnej. Czytam wiele książek z zakresu pozytywnego myślenia i jak być skutecznym w budowaniu biznesu z firmą
networkową. Zaowocowało to uruchomieniem mechanizmu: uczę się – pracuję – mam efekty – uczę innych.
Dlaczego podjęła Pani WYZWANIE YAD 2012?
B.S.: Powiem krótko – Akuna to było coś, czego w życiu szukałam. Wizja firmy była od początku bardzo spójna z moją własną wizją.
Zawsze miałam na celu dobro innych ludzi i dobro firmy. I przyszedł taki czas, kiedy postanowiłam odpowiedzialnie brać udział w podejmowaniu ważnych decyzji w odniesieniu tak do siebie, jak i właśnie do firmy. Chciałam mieć swój wkład w kreowanie i utrzymanie
jej stabilnej pozycji na rynku. WYZWANIE było dla mnie motorem do uaktywnienia się celów.
Jakie podjęła Pani działania, aby ten cel zrealizować?
B.S.: Wyznaczyłam sobie datę jego realizacji. Uruchomiłam maksymalną koncentrację na działania. Zoptymalizowałam promowanie produktów i firmy oraz pracę w zespołach. Moja efektywność wzrosła o ok. 50%. Nie bez znaczenia była praca nad sobą, cierpliwość – w szczególności bardzo duża do siebie samej, a do tego pokora, systematyczność, zorganizowanie, determinacja. I wiara
w siebie. Spośród wielu elementów, które mi w realizacji wyzwania towarzyszyły, te mogę chyba uznać za najważniejsze.
Jaki wpływ na pozostałe aspekty Pani życia ma fakt zrealizowania tego celu?
B.S.: Bardzo jestem szczęśliwa z powodu zrealizowania wyzwania. Czuję się zaszczycona i dumna, że to właśnie z firmą Akuna udało
mi się tak wiele osiągnąć. Dzięki Akunie mogę być dobrym przykładem dla moich córek i partnerów biznesowych. Nie należy się bać,
trzeba odważnie patrzeć w przyszłość, podejmować takie właśnie wyzwania, gdyż z Akuną kryzys nam nie grozi!
Chciałabym podziękować mojej rodzinie, mężowi, córkom, najbliższym, którzy wsparli mnie w tym trudnym czasie. Także całemu
zespołowi Akuna – bez wyjątku – oraz wszystkim partnerom biznesowym i górnej linii sponsorowania za niesamowite wsparcie
i motywację. Bez tej motywacji nie pojawiłaby się akcja, nie pojawiłyby się działania. To właśnie miałam okazję opowiedzieć na ostatnio prowadzonym spotkaniu – moja odpowiedź na pytanie „Jak się uruchomić?” jest krótka: musi być motywacja. Za motywacją idą
działania.
Czy warto podejmować takie wyzwania?
B.S.: Zdecydowanie tak, jeśli tylko chcemy zmienić coś w swoim życiu. Zrealizowanie jednego celu wyzwala w nas chęć podjęcia następnego wyzwania i realizacji następnego celu. Oczywiście muszę przyznać, że już teraz ja, mój mąż i moje dzieci mamy zaplanowane kolejne cele do zrealizowania! Będzie pracowicie. Są to cele połączone z celami naszych partnerów. O ileż lepiej smakuje sukces,
jeżeli osiągamy go zespołowo!
Jaka jest Pani rada dla innych menedżerów, aby osiągnęli swoje cele?
B.S.: Chcę powiedzieć, że wszystko zaczyna dobrze funkcjonować, gdy jest oparte o plan działania. Podstawą jest zaplanować dzień,
tydzień, miesiąc, kwartał, rok. Jeżeli taki plan ułożymy i wykonamy, to mamy poczucie satysfakcji z jego realizacji, a jak kolejno podsumujemy efekty, to wnioski, czy chcemy czegoś więcej, nasuną się same. Jednym słowem nie możemy liczyć na przypadek. Cała droga
do sukcesu, niezależnie czy krótka, czy długa, musi być zaplanowana. Niemniej ważnym jest to, że trzeba wykazać się nieprzeciętną
cierpliwością, systematycznością, pokorą, lojalnością wobec firmy i partnerów. A na koniec jeszcze jedna rada – aby być wobec siebie
samego obiektywnym szefem.














Korzystając z okazji gratuluję z całego serca wszystkim współpracującym z firmą Akuna
i życzę dalszego osiągania wyznaczonych na rok 2012 i kolejne lata celów.
WYZWANIE YAD marzec 2012
Wyzwania, jakie stawia życie, nie powinny Cię paraliżować. One pomogą Ci odkryć siebie.
Bernice Johnson Reagon
Jesienią 2011 r. po jednym z tradycyjnych już, prestiżowych spotkań Your Akuna Day, zaproponowaliśmy podjęcie wyzwania. Chcieliśmy umocnić w Akunowiczach wiarę w siebie, w swój potencjał i w swoją możliwość wejścia na szczyt. Podjęcie wyzwania przez menedżera polegało na określeniu, jaką pozycję chce zająć do kolejnego YAD, czyli do marca
2012 r. Skrzynki mailowe bardzo szybko zapełniły się menedżerskimi deklaracjami, a już
w styczniu mogliśmy pierwszym osobom pogratulować!
Grudzień był wyjątkowy dla kilku menedżerów, którzy zrealizowali swoje cele w zaledwie miesiąc
od podjęcia wyzwania YAD marzec 2012 r. Oto oni: Geciów Jacek, Holda Agnieszka, Krasna Jadwiga, Reszka
Krzysztof, Słowikowska Jadwiga, Gonda Henryk, Kupnowicka Halina, Staniak Barbara.
Nowy Dyrektor Sieci Krajowej – Barbara Staniak (czytaj
wywiad na str. 1)
Nowi Dyrektorzy Sieci Regionalnej:
Jadwiga Słowikowska z Lublina: Z Akuną współpracuję od 2007 roku. To dzięki tej firmie skorzystałam
ze wszystkich możliwych szkoleń. Miałam możliwość
uczyć się od najlepszych.
Razem z moim sponsorem,
Marianem Jurga, zaplanowałam swoją drogę rozwoju
na najbliższe lata. Ten etap
mojego życia wymagał dużo
samodyscypliny i samozaparcia, a we wszystkich
działaniach bardzo ważne
było wsparcie i znaczna wiedza mojego męża, Adama.
Wyzwanie jeszcze bardziej
zmotywowało mnie do działania – pomogło w szybszej realizacji moich zapisanych
celów. Grudzień był najlepszym miesiącem do działania, ze względu na tak szeroką ofertą Akuny,
czy dodatkową motywację, jaką jest program
AKUpunktura. Cieszę się z osiągniętego celu.
Motywuje mnie to do dalszej pracy nad sobą
i osiągania wraz z moją grupą dalszych
sukcesów. Głęboko wierzę w to, że wszystko, czego bardzo pragniemy, można osiągnąć!
Halina Kupnowicka z Warszawy: Podjęcie
wyzwania było dla mnie czymś naturalnym.
Od początku moja współpraca z Akuną ma
założenia biznesowe. W Planie Marketingowym firmy i w jej profesjonalnych
działaniach
dostrzegłam
ogromną szansę finansową dla siebie
i swojej rodziny. Dlatego już na samym początku zrobiłam plan swojego rozwoju w firmie. W październiku, kiedy ogłoszone zostały wyzwania, ja sięgnęłam
po pozycję Lidera Dywizji, bo tak sobie zaplanowałam.
Naturalną konsekwencją tego osiągnięcia było kolejna
pozycja – Dyrektor Sieci Regionalnej. Sądziłam, że osiągnę tą pozycję dopiero w styczniu, ale rozpęd jaki nabrała moja kariera i rozwój mojej struktury, spowodowały,
że już w grudniu sięgnęłam po to wyróżnienie. Bardzo się
cieszę, że swoją współpracę z Akuną rozpoczęłam właśnie w tym okresie.
To najlepsza firma na rynku: stabilna, bezpieczna
i wypłacalna. W obecnej sytuacji rynkowej to dla mnie
nadrzędne cechy biznesowego partnera. Wiem, że z takim partnerem zrealizuję swój dwuletni plan – osiągnięcie najwyższej pozycji z Planu Marketingowego – Wiceprezydenta.
III CYKL SPOTKAŃ Z PREZESEM
Okresy maj/czerwiec i wrzesień/październik 2011 roku minęły pod hasłem podróży. Prezes Tomasz Kwolek z Dyrektorem Zarządzającym Marcinem Maciągiem zjeździli całą Polskę, by osobiście uczestniczyć na spotkaniach struktur.
Wiele dobrego można mówić o efektach tych spotkań. Niewątpliwie były bardzo owocne, dlatego konieczność ich kontynuacji nie podlegała żadnej dyskusji! Trzecia już tura spotkań odbywać się będzie w pierwszych miesiącach 2012
roku. Założenia pozostają podobne, jednak zamiast kilkudziesięciu dni podróżowania bez przerwy,
postanowiliśmy odwiedzać Was przez kilka dni w prawie każdym miesiącu pierwszego półrocza
2012 r. Zaplanowanie spotkań zdecydowanie nie należało do prostych zadań – na 24 zaproponowane Wam terminy zgłosiliście chęć zorganizowania ponad 50 spotkań!!! Dlatego też będziemy się
z Wami spotykać aż do czerwca.
Kilka dni wystarczyło na zapełnienie się listy chętnych do zorganizowania SPOTKANIA Z PREZESEM. To świad­
czy o tym, jak bardzo jesteście zdeterminowani, aby rozpędzić rozwój swojej kariery w Akunie. Gratulujemy
Wam tej decyzji! Jak pokazuje doświadczenie, w większości struktur, w których takie spotkania się odbyły, zde­
cydowanie wzrosła ilość nowych podpisanych umów, awansów, ale przede wszystkim wzrosły obroty, a co za
tym idzie premie prowizyjne!
Małgorzata Borowik, Dyrektor Sieci Krajowej z Radzynia Podlaskiego, współorganizator­
ka SPOTKAŃ Z PREZESEM: Inicjatywa zorganizowania spotkań z panem Prezesem Tomaszem
Kwolkiem to bardzo słuszna decyzja. Dało to możliwość bezpośredniego kontaktu menedżerów
z Prezesem, osobistego poznania człowieka zarządzającego Firmą. Ludzie mogli nawiązać bliskie
relacje z najważniejszą osobą w Akunie. Przekonać się, jakim jest człowiekiem i jaki ma stosunek do
wszystkich ludzi, niezależnie od ich zaangażowania, stażu czy pozycji w Planie Marketingowym.
Prezes zjednał sobie wszystkich swoją osobowością, rzeczowością i sumiennością, otwartością
na drugiego człowieka, spokojem, z jakim odpowiadał na trudne pytania oraz ciepłem. Spotkania
takie to przejaw bliskości i chęci jak najlepszej, najbardziej owocnej współpracy poprzez szukanie
nowych, lepszych rozwiązań marketingowych.
Przekonaliśmy się, że Akuna jest otwarta na nasze uwagi, sugestie czy pomysły. My zaś, jako dystrybucja
czujemy się jeszcze bardziej zjednoczeni z firmą, gdyż mamy swój udział w decydowaniu o jej działaniach.
Buduje to zaufanie i utwierdza w przekonaniu, że działania z obu stron są jak najbardziej słuszne i zmierzają do przyspieszenia rozwoju naszej kariery w Akunie oraz zwiększenia naszych dochodów. Spotkania z Prezesem działają bardzo motywująco, wyzwalają siłę, chęć do działania, urealniają możliwość osiągnięcia sukcesu, realizacji marzeń, dodają wiary.
Pomagają dystrybutorom w podjęciu decyzji życiowych o współpracy z Akuną, postawieniu sobie celów, gdyż z taką
firmą jak Akuna wszystko jest możliwe, a zależy tylko od naszego działania i wykorzystania tych możliwości. Spotkania można polecać menedżerom na każdym poziomie, a także osobom nowym na początku drogi. Warto więc je organizować i kontynuować tego typu inicjatywy. Z ogromną niecierpliwością oczekujemy na najbliższe spotkanie z Prezesem
w naszej grupie.
Barbara Samociuk, Dyrektor Sieci Regionalnej z Białej Podlaskiej, uczestniczka SPOTKAŃ Z PREZESEM: Spotkanie
z prezesem Tomaszem Kwolkiem było bardzo potrzebne naszym bielskim Akunowiczom. Przebiegało w bardzo miłej, serdecznej atmosferze w gronie osób przyjaznych, kreatywnych i prowadzących zdrowy styl życia, dbających o zdrowie. Każdy
z uczestników spontanicznie wypowiadał się o swoich odczuciach i rezultatach stosowania suplementów. Polecam takie spotkania na żywo ponieważ bezpośredni kontakt z Prezesem przynosi poczucie satysfakcji z tego, co robimy i daje możliwość
usłyszenia z ust osoby kompetentnej o najnowszych promocjach i działalności firmy.
Agnieszka Izydorczyk, Lider Dywizji z Olesna, współorganizatorka SPOTKAŃ Z PREZESEM: Pomysł Pana
Prezesa aby „wyjść zza biurka” i osobiście poznać wielu z nas Akunowiczów, to doskonała i rzadko spotykana strategia kierowania tak dużą firmą, jaką jest Akuna. Nie co dzień „pierwsza linia frontu” ogląda swego „generała”. W Akunie to się dzieje i myślę, że możemy być z tego dumni. Osobisty kontakt okazuje się najlepszą formą wymiany myśli i doświadczeń na temat naszej współpracy. Dlatego na tegoroczne spotkanie z Panem Prezesem zaproszę ludzi otwartych,
energicznych, z jasno określoną wizją swojego działania w przyszłości. Dzięki takiemu spotkaniu rośnie wiarygodność
Firmy, ludzie mają większe zaufanie do osób poznanych osobiście, co stwarza lepsze warunki do współpracy. Doceniam
wysiłek i zaangażowanie Pana Tomasza w budowanie wizerunku firmy przyjaznej dystrybutorom i po prostu interesującej się
naszą codzienną pracą. Co najważniejsze – zainteresowanie to owocuje konkretnym wsparciem w postaci nowych programów. Jest to dla mnie duża, dodatkowa motywacja, aby pracować intensywniej i efektywniej budować swoją strukturę. Magdalena Jankowska, Lider z Olesn, uczestniczka SPOTKAŃ Z PREZESEM: Jestem bardzo zadowolona z udziału w spotkaniu z Panem Prezesem i cieszę się, że mogłam poznać go osobiście (oraz otrzymać z jego rąk nominację na Lidera). Dało mi
ono dodatkowy zastrzyk energii i motywację do intensywniejszej pracy w terenie. Z wielką przyjemnością na kolejne spotkanie
zaproszę moich nowych współpracowników.
Koniecznie wejdź na www.akuna.net i zobacz, do jakich miejscowości tym razem pojedzie
nasza specjalna delegacja. Mapę Akunowego Tour de Pologne znajdziesz
w artykule SPOTKANIA Z PREZESEM 2012 na stronie głównej.
Your Akuna Day 17 marzec 2012
Musisz być tam razem z nami!
Wspomnienia po październikowym Your
Akuna Day były nadal żywe, a tym­czasem
już mieliście możliwość powalczyć o to,
by na kolejnym, marcowym spo­tkaniu
być także z nami! Już dziś możemy zdra­
dzić, że było o co walczyć! Przecież każdy
z nas zdaje sobie sprawę z ogromnej war­
tości wiedzy, jaką przekażą nam tradycyj­
nie dr Jaromir Bertlik i Sohrab Khoshbin.
Przecież doskonale wiecie, że nie zabrak­
nie także uroczystych nominacji oraz
profesjonalnych wykładowców z Polski.
Bilety rozeszły się w zawrotnym tempie!
Podsumowu­jąc:
• Aż 250 biletów sprzedaliśmy w wyjątko­
wej cenie 150 PLN podczas przedsprze­
daży. Należy tutaj dodać, że zdobycie
tych biletów nie było prostą sprawą!
Podczas każdej z trzech przedsprzeda­
ży zamówień było znacznie więcej, niż
dostępnych wejściówek – udało się tym,
którzy najszybciej opłacili zamówienia.
• 3 wejściówki rozdała Świąteczna
Gwiazdka, a otrzymali je: Tomasz Kra­
kowczyk, Teresa Lenartowicz i Małgorza­
ta Borowik.
• Kolejne 3 bilety trafiły do zwycięzców
nagród dodatkowych w konkursie sa­
mochodowym Programu Benefit, czyli
do Bartosza Buchta, Sylwi Gallas i Elżbie­
ty Pióro.
• I na koniec 2 wejściówki to również na­
grody w styczniowych konkursach Aku­
ny (wię­cej na www.akuna.net).
• A sprzedaż regularna, w ramach której
udział w wykładach i bankiecie podczas
YAD kosztował już 250 PLN, nie trwała
długo! Wystarczyły dwa dni, aby po­
nownie zamówienia na udział w wykła­
dach i bankiecie przekroczyły dostępną
ilość miejsc.
• Natomiast bilety na same wykłady w ce­
nie 50 PLN nadal dostępne są w e-skle­
pie.
Gratulujemy wszystkim, którym udało
się skorzystać z oferty przedsprzedażo­
wej, którzy dostali wejściówkę na YAD
całkowicie za darmo, a także tym, któ­
rym udało się zrealizować zamówienie
w ostatniej turze sprzedaży!
Do zobaczenia!
Oto, co mają nam do powiedzenia
przyszli uczestnicy marcowego spotkania Your Akuna Day:
Krzysztof Wilga, Dyrektor Sieci Regionalnej z Czeladzi: Udział w YAD będzie dla
mnie okazją do zapoznania się z wynikami
Akuny, efektami pracy innych niezależnych
dystrybutorów oraz kierunkiem dalszego rozwoju firmy i jej produktów. Dzięki wykładom
chcę uzyskać rzetelną wiedzę od specjalistów na temat produktów Akuna, biznesu oraz zdrowia. Na spotkania przyjeżdżają
osoby, z którymi dzielę się doświadczeniem oraz poznaję drogę
tych, którzy zaszli dalej. Tak było pół roku temu, pełna koncentracja na wykładach, długie rozmowy czy nawet konsultacje,
a potem czas na rozrywkę. Jak widać, każdy znajdzie tam coś dla
siebie. Chcę wziąć udział w marcowym spotkaniu wraz z osobami,
które rozpoczynają swoją współpracę z Akuną, tam najłatwiej odkryć motywację do działania, czego skutki z pewnością będą widoczne przez wiele miesięcy.
Zdzisław Pilecki, Dyrektor Sieci Regionalnej ze Szczecina: Jest faktem oczywistym, że aby być skutecznym w naszym
Akunowskim biznesie należy mieć przekonanie, wizję i wiedzę. I tu posłużę się cytatem:
„W czasach zmian uczący się opanują Ziemię podczas, gdy wszystkowiedzący będą
doskonale przysposobieni do Świata, który już nie istnieje”. Właśnie permanentne poszerzanie wiedzy i jej
weryfikacja cechuje nas, Akunowiczów. Tę wiedzę zdobywamy poprzez słowo mówione i pisane. Mówione słowo ma wielką moc, bo
niesie ładunek emocji i dlatego zapada w pamięci. Ogromna rola
słowa mówionego polega na tym, że nie może się obejść bez ruchu
i gestu. Mówiący oddziałuje pozawerbalnie, czyli mową ciała, obrazowością języka i scenerią. Gdy czytamy w naszych Akunowskich
biuletynach ciekawe artykuły, nie doznajemy tego, czego doznajemy na bezpośrednich wykładach. Wracając do roli wiedzy dodam,
że najlepszą wiedzą jest ta, która łączy się z czynem. Spotkania
Akuny to spotkania z elitą, z ludźmi z pierwszych stron gazet,
z ludźmi znanych z tv, radia. To spotkania ze znaczącymi ludźmi ze
świata medycznego, gospodarczego, marketingowego, spotkania
z ludźmi, którzy dokonali i dokonują w swoim życiu wielkich rzeczy.
Inaczej mówiąc, mamy możliwość uczestniczenia w spotkaniach
z celebrytami. Do dziś mam w pamięci wypowiedzi wielu osób prowadzących wykłady i wykorzystuję tę wiedzę w mojej pracy. Nie
wyobrażam sobie sytuacji, aby nie uczestniczyć w spotkaniach
Akuny. Dlatego od samego początku systematycznie uczestniczę
w tych ciekawych imprezach i zawsze gorąco przekonuję do tego
moich współpracowników. A czego oczekuję po marcowym spotkaniu? Ogromnego ładunku aktualnej wiedzy na temat produktów Akuny, wiedzy związanej ze współczesnym marketingiem,
a przede wszystkim motywacji do dalszego działania!!!
SPOTKANIA Z DR. JAROMIREM BERTLIKIEM
Na spotkaniach Your Akuna Day macie możliwość pochłaniania wiedzy
prezentowanej przez naszych znakomitych mówców – tak członków Rady
Naukowej Akuna, jak i polskich lekarzy i specjalistów. Ale jak wielu z Was
zapewne wie i pamięta – to nie jedyna okazja, aby nauczyć się czegoś nowego i ważnego. Niejednokrotnie już na przestrzeni lat odbywały się cieszące się ogromnym zainteresowaniem spotkania, których tematem wiodącym były produkty Akuna, członkowie Alveo Family – kompleksowego
systemu profilaktyki zdrowotnej.
Ostatnia seria tego typu spotkań miała miejsce w grudniu 2010 r., kiedy
dr Jaromir Bertlik w towarzystwie lek. med. Alicji Olma odwiedzili Poznań,
Łódź, Katowice i Kraków. W sumie spotkali się z ponad 800-stoma uczestnika­
mi! Od tamtej pory napływały do nas liczne pytania o kolejną turę wykładów…
Więc nie mogło być inaczej – OTO KOLEJNA TURA SPOTKAŃ! Tymczasem oto
niektóre z wielu, wielu sympatycznych i bardzo pozytywnych opinii na temat
poprzednich wizyt doktora:
Wiadomości profesjonalne, rzeczowe, dużo wiadomości z dziedziny nauki
i medycyny. Spontaniczny charakter spotkania sprawia, że przeznaczony
czas szybko uciekł, a my dalej słuchaliśmy. Róbcie takie spotkania częściej.
Dr Jaromir Bertlik zawita
do następujących miast:
Warszawa – 21 marca
Lublin – 23 marca
Gorzów Wlkp – 27 marca
Wrocław – 28 marca
Katowice – 29 marca
Ogromny profesjonalizm. Wiedza pozwala zrozumieć dobrze temat. Wykład poprowadzony w sposób zrozumiały nawet dla tych, którzy nie mają przygotowania medycznego.
Dobrze że takie spotkania się odbywają, ponieważ są bardzo potrzebne. To są informacje z pierwszej ręki.
Informacji o produktach nigdy nie za wiele!
A oto, co mówią menedżerowie, którzy już niejednokrotnie w takich spotkaniach uczestniczyli:
Katarzyna i Tomasz Wojciechowscy, Pabianice: Informacja o kolejnych spotkaniach z dr. Jaromirem Bertlikiem
bardzo nas ucieszyła! Uważamy, że takie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ zarówno my sami, jak również
osoby będące już w firmie pogłębiają swoją wiedzę o nowe doświadczenia, nowe produkty. Natomiast nowe osoby
po takich spotkaniach przekonują się do firmy, gdyż to sam dr Jaromir Bertlik przekazuje im wiedzę, która niejednokrotnie niweluje usłyszane wcześniej błędne informacje. Niewątpliwym atutem jest fakt, że na takie spotkanie może
wybrać się większe grono osób niż np. na wyjazd do Wisły. Poprzednie spotkania z dr. Jaromirem Bertlikiem były poszerzone o wykład lek. med. Alicji Olmy – z naszej infolinii. Jej ciepły głos wiele osób zna już z rozmów telefonicznych,
a wtedy mogli poznać ją osobiście. To połączenie było doskonałe! Po spotkaniu każdy mógł podejść do obu wykładowców i zamienić kilka zdań. Przed zakończeniem była jeszcze seria pytań tzn. uczestnicy mogli zadać pytania, a dr
Jaromir Bertlik wraz z lek. med. Alicją Olmą udzielali na nie rzetelnych odpowiedzi. Całość zakończyła się gorącymi
brawami, ponieważ każdy był podekscytowany wiedzą, którą przekazali wykładowcy. Nie możemy już się doczekać
kolejnej serii spotkań i wszystkich już dziś serdecznie na nie zapraszamy!
Zofia Łasut, Dyrektor Sieci Regionalnej, Kęty: Na jednym ze spotkań z dr. Jaromirem
Bertlikiem dowiedziałam się, dlaczego starsze osoby gdy byłam jeszcze dzieckiem tj. 50
lat temu mówiły, że każdy człowiek ma raka tylko nie wiadomo, kiedy się on rozwinie.
Ale to tylko drobna część z całego ogromu wiedzy, jaką do przekazania mają wykładowcy podczas spotkań organizowanych przez Akunę. Dlatego warto w nich uczestniczyć!
Przekazywane informacje są kopalnią wiedzy, której nigdy nie jest za dużo, tylko za mało.
Następnie warto wdrażać w życie otrzymane od mądrych ludzi wskazówki, aby zrobić coś
dobrego dla siebie, rodziny oraz osób trzecich. Bardzo mnie interesują tematy profilaktyki
zdrowia, a także spotkania z ludźmi, którzy robią bardzo dużo dla człowieka i świata. Za
połączenie tego na spotkaniach Akuny gorąco DZIĘKUJĘ. Każdym spotkaniem jestem zachwycona i zawsze pragnę
w nich uczestniczyć.
Konkurs samochodowy
To niemożliwe! Nie spodziewałam się zwycięstwa! To
pierwsza moja jakakolwiek
wygrana!
Zofia Roch
Cieszę się, że będę mógł lepiej
reprezentować firmę i dzięki
temu narzędziu robić po
prostu lepszy biznes.
Paweł Gronowicz
To na pewno ogrom wrażeń
i wielkie szczęście. Ten samochód to
bodziec i zachęta do jeszcze bardziej
efektywnego działania.
Halina Kowalczyk
Miałem cichą nadzieję
na konkursowe auto. Teraz wiem
po sobie, że z Programu Benefit
mogą być niesamowite profity.
Krzysztof Wilga
Trzeba robić wszystko, by
uczestniczyć w takich konkursach, wtedy jest szansa
na sukces.
Maria Walkiewicz
Udało się za pierwszym
razem, w co nie mogłem
uwierzyć. To było elektryzujące przeżycie!
Tomasz Wojciechowski
Momentalnie nogi się pode mną
ugięły. Byłem bardzo zaskoczony
i bardzo szczęśliwy!
Emocje niesamowite!
Ucieszyłem się bardzo,
mówiąc, że kocham Akunę.
Jestem szczęśliwa, że tu
mogę po prostu być.
W Akunie. Razem z tymi
wspaniałymi ludźmi.
Przez półtora miesiąca
wizualizowałam sobie obraz
Hyundai’a i wręczania mi go
przez Prezesa. I okazało się,
że to działa!
To będzie wspaniała pomoc w dalszej pracy
z Akuną, a także świetna forma propagowania idei „Przekaż dalej”, czyli informowania
o Fundacji Akuna Pomaga!
Historia lubi się powtarzać. To już
drugi samochód wygrany z Akuną!
I wiem, że tak jak poprzedni będzie
dla nas genialnym narzędziem.
Bartosz Buchta
Piotr Ratajczak
Joanna Kaczewska
Agnieszka Liszka
Piotr Brożek
Anna Rutkowska
Za nami rok wspólnej pracy
z Programem Benefit 2011. Te 12 miesięcy to także rozdanie
12 wspaniałych, soczyście zielonych, Akunowych samochodów marki Hyundai i20. Ostatni z nich trafił do Anny Rutkowskiej z Imielina. To ona podała najbardziej bliską prawdy
odpowiedź na pytanie „Jaka jest średnia miesięczna wypłaconej premii w roku 2011 aktywnemu menedżerowi Akuna
Polska?”. Annie oraz wszystkim dotychczasowym zwycięzcom jeszcze raz GORĄCO GRATULUJEMY!!!
Wszyscy laureaci uwiecznieni zostali na materiale video, który do­
stępny jest na Akunowym kanale Youtube, na który serdecznie
zapraszamy: www.youtube.com/akunapolska. Konkurs samo­
chodowy wprawdzie dobiegł końca…, ale to nie koniec nagród
w Programie Benefit! Uwaga! Kupony zbieramy nadal! Akuna nie
byłaby Akuną, gdyby na kolejny rok nie przygotowała kolejnych
atrakcji i benefitów! Na przykład już telekonferencja w lutym to
rozdanie aż trzech kwalifikacji za jedyne 1 PLN, 500 PLN i 1000
PLN! Oczekujcie z niecierpliwością informacji o akcjach, nagro­
dach i programach w kolejnych miesiącach.
PROGRAM AUTO Z AKUNĄ
Można śmiało powiedzieć, że Program Auto z Akuną funkcjonuje już od roku
2002 – wtedy to pierwszy menedżer, Leokadia Gabryniewska skorzystała
z możliwości wsparcia leasingowego Akuny. Przez te już dziesięć bardzo aktyw­
nych lat systematycznie dopracowywaliśmy warunki Programu Auto – zarówno
pod względem finansowym, jak i dostępnej oferty, skupiając się na Waszych
potrzebach i oczekiwaniach. W efekcie na chwilę obecną po polskich i zagra­
nicznych drogach porusza się Akunowa flota licząca niemal 800 samochodów.
I na tym nie koniec!
Jak pokazuje doświadczenie, podjęcie decyzji o zakupie samochodu z Akuną było
dla setek naszych menedżerów przełomowym punktem rozwoju ich kariery. Od
tego momentu weszła ona w zupełnie nowy wymiar. W roku 2012 aż 200 kolejnych
osób zadeklarowało chęć skorzystania z rewelacyjnego Programu Auto z Akuną. To
oznacza, że pewnie już w tym roku na drogi wyjedzie 1000-ny samochód Akuny!
I tak, jak nagrodziliśmy menedżera, który zasponsorował 200.000 Akunowicza, tak
wśród menedżerów, którzy w przyszłym roku będą mieli swój wkład w stworzeniu
największej w branży MLM floty samochodowej, wyłonimy to 1000-ne auto i cen­
ną nagrodę niespodziankę dla jego posiadacza!
Sylwia Skwara, Dyrektor Sieci Regionalnej z Otwocka: W naszym
domu mamy dwa wymarzone auta z Akuny: Ford Focus, odebrany przez
moją mamę i Ford Fiesta, którym jeździmy razem z mężem. Dla mnie odebranie samochodów w Akunie to ogromny skok w naszym biznesie. Nie ma
porównania, jak czuję się, jako dystrybutor, wysiadając z nowiutkiego,
ślicznego auta z logo firmy, a jak czułam się wysiadając z wysłużonego
auta. Nowy samochód dodaje blasku każdej menedżerce ;-). No i kolorystycznie musi pasować do biznesu. Mój jest srebrny z zielonymi listwami – a Wasz?
Szczepan Kurpisz, Dyrektor Sieci Regionalnej z Krakowa: Auto z AKUNY, z firmowym logo to przede wszystkim wizytówka mojego biznesu. To
spójność słów z czynami oraz namacalne potwierdzenie, że dużo da się
osiągnąć – wystarczy chcieć i pracować. Gdy do tego dołożyć logo Fundacji
„AKUNA POMAGA „ to również potwierdzenie, że pomoc drugiemu człowiekowi jest myślą przewodnią naszych działań. Po to kowal ma szczypce, by
sobie palców nie poparzyć, a współpracownik Akuny po to ma Auto z Akuną, by zawsze dotrzeć tam,
gdzie go potrzebują!
Jerzy Czarnota, Dyrektor Sieci Regionalnej, Niesułowice: Współpracowałem w przeszłości z różnymi firmami w systemie MLM, ale tylko
współpraca z firmą Akuna zaowocowała tym, że wyjechałem z salonu
nowym samochodem marki Volvo S40. Teraz kiedy tłumaczę, że firma
Akuna ma najlepsze na świecie produkty w profilaktyce zdrowia i że z tą
firmą można zarobić i kiedy widzą, jakim samochodem podjeżdżam, to już
nie muszę dużo tłumaczyć. Leasing na samochód jest już spłacony, teraz to
moja własność. I zaszczyt, że reprezentuję tak wspaniałą firmę, tak wspaniałych ludzi – prezesów i cały
zespół firmy, wszystkich menedżerów z mojej struktury, którzy przyczynili się do mojego sukcesu, jak
i pozostałych z innych struktur, którzy na co dzień swoją ciężką pracą śpieszą z pomocą innym w dbałości
o to, co najcenniejsze – ZDROWIE. Sukces jest tylko dla tych, którzy nie znużą się w swym dziele.
Z warunkami otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia w ramach
Programu Auto z Akuną zapoznać się można na www.akuna.net
w zakładce bocznej Programy partnerskie.
PROGRAM BENEFIT 2012
Za nami rok pracy ze stale udoskonalanym Programem Benefit. Wersja przygotowana na rok 2011 okazała się prawdziwym W lutym wygraj:
I. Miejsce - kwalifikacja za 1,00 PLN
sukcesem! Wasza praca i skuteczność w wykorzystaniu tego na- II. Miejsce - kwalifikacja za 500,00 PLN
rzędzia pozwala twierdzić, że TEN PROGRAM JEST WŁAŚCIWY! III. Miejsce - kwalifikacja za 1000,00 PLN
Wpływ Programu na Wasze obroty wskazuje jednoznacznie, że
to trafiony pomysł wsparcia rozwoju Waszych struktur i generowania przez Was dodatkowych dochodów. W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować za wszystkie opinie i sugestie, jakie przez ten czas
do nas kierowaliście, gdyż dzięki nim Program Benefit 2012 będzie jeszcze lepszy!
Dzięki programowi Benefit 2011 znów zarabiamy!
Mówi Marek Lubecki, Lider z miejscowości Błaszki:
Minął rok. Jest to więc właściwy moment, żeby zastanowić się, co dał nam Program Benefit 2011. W Akunie jesteśmy całą rodziną prawie od samego początku działania firmy. Ten czas współpracy można podzielić na trzy okresy:
1. Do 2008 roku, kiedy mieliśmy całkiem niezłe prowizje i wzięliśmy dwa samochody, które zostały całkowicie spłacone
z dodatkowych premii.
2. Lata 2008 do 2010 to bardzo trudne lata; grupa się lekko załamała, dużo osób zmniejszyło swoją efektywność bądź całkowicie zaniechało współpracy. Prowizja zmalała, a dopłata
do trzeciego samochodu była tylko przez pierwszy rok.
3. I przyszedł rok 2011, który przyniósł ze sobą Program Benefit,
a z nim olbrzymie nadzieje na lepsze jutro!
Najważniejsze zmiany:
• Możliwość wielokrotnego zakupu
Zestawu Powitalnego (jednak nie
więcej niż 1 w miesiącu).
• Wartość Zestawu Złotego to
4.698 zł, o wartości punktowej aż
700 pkt. Bogatszy skład naszego
Złotego Zestawu – koniecznie zo­
bacz w e-sklepie.
• Na stałe wpisana w program moż­
liwość osiągnięcia pozycji zarów­
no Lidera, jak i Złotego Partnera,
dzięki otrzymaniu benefitów z 12
Zestawów Powitalnych.
• Jeżeli od stycznia 2011 rozpo­
cząłeś gromadzenie Zestawów
Powitalnych, w oparciu o które
masz wypłacone benefity finan­
sowe i dzięki nim chcesz uzyskać
pozycję Lidera, na zgromadzenie
wszystkich 12 zestawów masz
czas do marca 2012.
Długo nie trzeba było czekać! Sami zaczęliśmy kupować Złote Zestawy i Zestawy
Powitalne. Pojawiła się prowizja. Program ten stworzył nowe możliwości zarabiania pieniędzy dla tych, którzy przetrwali i byli wierni Akunie i dla zupełnie nowych
początkujących Akunowiczów. Złoty Zestaw i Zestaw Powitalny okazał się kapitalnym rozwiązaniem. Prowizje zaczęli otrzymywać również ludzie o znacznie krótszym stażu współpracy. Zmniejszyła się dysproporcja w zarobkach Akunowiczów.
My w układzie rodzinnym zaczęliśmy znowu otrzymywać niezłe prowizje. Dodatkowym strzałem w dziesiątkę okazała się Promocja Wiosenna,
a hitem były też dodatkowe kupony do konkursu samochodowego. Co miesiąc mieliśmy od 6 do 12 sztuk, a w grudniu razem z niewykorzystanymi
w rodzinie było w sumie 54 kupony! Na każdej telekonferencji napięcie sięWarunki Programu Benefit oraz infor­
gało zenitu, potem następowała mobilizacja do pracy o następnych klienmacje o kuponach i konkursie znaj­
tów i nadzieje związane z następnym konkursem. Dla nas Program Bedziesz również w zakładce Programy
nefit stał się kapitalnym narzędziem do pozyskiwania konsumentów
partnerskie na www.akuna.net
i współpracowników, dzięki niemu każdy mógł rozpocząć karierę w dobrej firmiei
spełnić swoje marzenia. Równie interesujące są zapowiedzi z ostatniej telekonferencji dotyczące możliwości kilkakrotnego zakupu przez tą samą osobę Zesta-wu Powitalnego (ale nie więcej niż raz miesiącu) i zmiany asortymentu w Złotym Zestawie. To też może zachęcić do wydajniejszej pracy i związanych z tym lepszych profitów
dla Akunowiczów, czego z całego serca w Nowym Roku wszystkim życzę!
Jak zdobyć kupon konkursowy? Kup Złoty Zestaw.
Ale na tym nie koniec!!! Kupując go, staniesz się Złotym Partnerem,
a to da Ci szansę na kolejne kupony!!! Wystarczy, że spełnisz poniższe
warunki:
• Twój bezpośredni współpracownik wykupi Złoty Zestaw i otrzyma
kupon. Ty również dostaniesz z tego tytułu kupon.
• Trzech Twoich bezpośrednich nowych partnerów dokona w danym
miesiącu zakupu Zestawu Powitalnego – otrzymasz 1 kupon.
• Dokonałeś w danym miesiącu zakupu kwalifikacji, a w jej ramach
wprowadziłeś jednego nowego partnera, który zakupił Zestaw
Powitalny – otrzymasz 1 kupon.
• Dokonałeś w danym miesiącu zakupów własnych o wartości 840
punktów, tym samym otrzymasz 1 kupon.
Tomasz Tabor, Dyrektor Sieci Regionalnej
z miejscowości Klembów: Myślę, że Program Benefit to bardzo dobry pomysł. Zyskuje
w moim otoczeniu duże uznanie. Daje możliwość uzyskiwania dochodów od samego początku współpracy z firmą np. dzięki różnicy
marży przy zakupie Zestawu Powitalnego, czy
poprzez generowanie dochodów nie mając
struktury, co jest ważne dla osób początkujących. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, gdyż
jaki jest największy bodziec, jak nie pieniądze
i dobre samopoczucie, oba zapewniane przez produkt! Jest to dobre narzędzie
i myślę, że zostanie zachowane w obecnym
roku, na co mam szczerą nadzieję!
ZOSTAŃ GWIAZDĄ AKUpunktury!
Styczeń to już czwarty miesiąc trwania AKUpunktury – wyjątkowego programu motywacyjnego przeznaczonego dla aktywnych menedżerów naszej firmy, w którym nagrodą główną jest
udział w wyjątkowej i niepowtarzalnej Akuna Exotic Trip.
Czym jest aktywność? Aktywność to przede wszystkim regularna kwalifikacja. To dzięki niej kwalifikujesz
się do programu i możesz walczyć o wysoką pozycję w rankingu. Punkty, które otrzymujesz na koniec mie­
siąca zależą od:
• terminu kiedy zrealizowałeś swoje zakupy;
• dodatkowej opcji, którą wybrałeś robiąc zakupy poprzez e-sklep;
• wartości zakupów zrealizowanych ponad kwalifikację;
W miesiącu lutym zmodyfikowaliśmy jedną z zasad określania
dodatkowych punktów. Dzięki temu możesz mieć jeszcze więcej
niż dotychczas dodatkowych punktów do rankingu.
W miesiącu lutym jedną z opcji otrzymania dodatkowych punktów jest zakup Mastervit ponad kwali­
fikację. Każdy karton Mastervit ma wartość 100 ekstra punktów. Możesz zakupić w lutym maksymalnie
5 takich kartonów i otrzymać tym samym 500 ekstra punktów do rankingu! Ponadto, jeśli skorzystasz z tej
opcji i kupisz 5 kartonów Mastervit, to Twoje punkty zostaną podwojone – łącznie otrzymasz 1.000 ekstra
punktów!
W styczniu z opcji otrzymania dodatkowych punktów za zakup AkuC po­
nad kwalifikację skorzystali już m.in. Dorota i Roman Stasiccy, Dorota Du­
da-Siwińska oraz Marian Jurga. Oto co nam powiedzieli:
Wspólne, w doborowym towarzystwie, zwiedzanie wspaniałych miejsc, przejażdżki samochodami po pustyni, pływanie
z delfinami i żeglowanie katamaranem po oceanie, a także
nocne łowienie krabów to cudowne, niezapomniane przeżycia. Do tej pory dało nam dużo satysfakcji to, że dzięki programom motywacyjnym Akuny mogliśmy być w tylu fantastycznych miejscach. Przed nami kolejne wyzwanie, kolejny wyjazd.
Robimy wszystko, aby znowu w nim uczestniczyć. Zbieramy punkty, wykorzystujemy
wszystkie promocje, aby zwiększyć ich liczbę. Ponieważ tu nie wystarczy aktywność
na poziomie 700 pkt. Bądź aktywny, wykorzystuj promocje, daj z siebie coś więcej, a dołączysz do najlepszych. My zamierzamy pojechać na cudowne wakacje z AKUNĄ! Mamy
nadzieję, że nasi współpracownicy również. Dorota i Roman Stasiccy.
AKUpunktura to niesamowicie motywujące narzędzie. Dlaczego ???
To poste! :) Po pierwsze zdrowa rywalizacja na czystych zasadach,
a w efekcie końcowym niesamowita wyprawa Akuna Trip. Po drugie
świetne produkty za atrakcyjną cenę, ale co najważniejsze to ochrona
całej mojej rodziny, a więc AKUpunktura to nie tylko doskonałe narzędzie, ale jednocześnie parasol ochronny dla tych których kocham!
Dorota Duda-Siwińska.
Do udziału w AKUpunkturze zmotywowało nas przede wszystkim to, że udział w programie jest powiązany z ubezpieczeniem oraz możliwość zakupu produktów na potrzeby własne
i bliskich w niższej cenie. Nie bez znaczenia jest fakt, że AKUpunktura
wspomaga nasz proces planowania działania – motywuje do organizacji własnych działań i współpracy w zespole tak, aby zakup produktów odbywał w odpowiednich dniach miesiąca, dając tym samym
największe szanse na wysoką pozycję w rankingu. Marian Jurga.
Rankingi TOP
za miesiąc grudzień
Ranking TOP 10
za miesiąc grudzień
Pietroniec Hanna
Złota Gwiazda
Kisiel Zofia
Srebrna Gwiazda
Stasicki Roman
Brązowa Gwiazda
Ranking TOP 100
za miesiąc grudzień
Lemke Anna
Złota Gwiazda
Stasicka Dorota IX
Srebrna Gwiazda
Podolak Katarzyna
Brązowa Gwiazda
WSZYSTKIM,
A W SZCZEGÓLNOŚCI
TOP MENEDŻEROM,
GORĄCO GRATULUJEMY!!!
Wysoka pozycja w rankingu miesięcznym, to szansa na zwycięstwo w rankingu rocznym, który ogłoszony zostanie na koniec
grudnia 2012 r. Twoja pozycja w rankingu rocznym zostanie wyliczona jako średnia pozycji jakie zajmowałeś w poszczególnych
rankingach miesięcznych. A zwycięstwo w rankingu rocznym to udział w fantastycznym wyjeździe Akuna Extotic Trip, który już
na początku 2013 roku! Wciąż masz szansę pojechać tam z nami. Walcz o punkty i znajdź się w gronie najlepszych!
Więcej o programie AKUpunktura przeczytasz w artykule głównym PROGRAMY MOTYWACYJNE na www.akuna.net
ALVEO FAMILY
Poznaj, spróbuj i pokochaj!
Moje wyniki są teraz dobre, nie wykazują zakażenia, ale wiem, jak męcząca jest ta choroba
i dlatego zwracam się do wszystkich, którzy podejrzewają, że mogli na nią zapaść, aby się
przebadali. (…) Nieleczona borelioza może doprowadzić do poważnych zmian w organizmie.
Zresztą im wcześniejszy etap choroby, tym łatwiej ją wyleczyć. – Można i należy czuć się dobrze. Piję systematycznie Alveo i dzięki temu nie obawiam się już boreliozy – stwierdza Eleonora Nizińska. Jej historia opublikowana została w czasopiśmie Zdrowie i Sukces Wydanie Specjalne nr 4, do lektury którego serdecznie zapraszamy. Tymczasem poniżej jedne
z ostatnich opinii i historii, jakie do nas napłynęły:
Katarzyna Skoczylas, Lider Dywizji z Pabianic: Swoją przygodę z Alveo zaczęłam
7 lat temu. Moją pierwszą butelkę otrzymałam od swojej sponsorki Kasi. Powiedziała „Masz i pij, na pewno ci pomoże”. Byłam wtedy bardzo chora, miałam powikłania po
przebytej, źle leczonej boreliozie. Chorowałam już na stawy i powikłania brały się za serce. To był najgorszy okres w moim życiu, jednocześnie chorował mój synek Michałek. On
z kolei miał powikłania po alergii w postaci częstych zapaleń płuc, które doprowadziły do astmy. Ze względów finansowych musiałam wybrać moje zdrowie lub mojego syna. Wybór był trudny, ale gdyby mnie zabrakło, to kto zadbałby o mojego syna? Miesiąc po miesiącu spożywania Alveo byłam coraz silniejsza, mogłam zarobić na Alveo dla synka. Lekarz alergolog był
zdziwiony faktem, że coraz rzadziej przychodziłam po leki. Po dwóch latach odwiedziłam ponownie tego samego lekarza, siedzącego ze stertą chusteczek, gdyż sam miał alergię na pyłki i trawy. Zastanowiło mnie to – skoro lekarz sam się nie może wyleczyć, to jak może pomóc swoim pacjentom? To był początek mojej przygody
z Alveo, która trwa po dziś dzień. Teraz nie chodzimy do lekarzy - już nie ma takiej potrzeby!!!
Anna Kisiała-Cedro: Alveo mint... uwielbiam ten smak! I to, jak rano
po wypiciu czuję orzeźwienie całego ciała :-). Alveo poznałam - jak zapewne większość
osób - „dzięki” chorobie. A tak naprawdę nie poznałam, tylko zaczęłam pić, nie mając
żadnych informacji, podobnie jak moja koleżanka. Ona zaufała pewnemu znajomemu, z którym po 20 latach odzyskała kontakt, a ten usłyszawszy, ile ma chorób przysłał z Kołobrzegu do Kielc butelkę Alveo i kazał jej pić. Pracowałyśmy razem w pokoju.
Ona piła Alveo od miesiąca, a ja borykałam się z ropieniem okołomigdałkowym z zaciskiem szczęki. Zażywanie dwóch antybiotyków nie pomogło. Niezwłocznie szpital,
ropa, nacinanie migdała, następne antybiotyki. „Migdały do usunięcia” – brzmiała
diagnoza lekarzy. Zamiast szukać przyczyny, chcieli się jej pozbyć. Nie miałam ich jak
usunąć – cały czas byłam osłabiona, ponieważ lekarze, jak tylko zaczynało mnie boleć
gardło od razu przepisywali mi antybiotyki, żeby znów nie dopuścić do ropnia. W tym
wypadku nie mogłam zrobić szczepienia na żółtaczkę. Był kwiecień 2007 r. Poprosiłam moją koleżankę, żeby również
„załatwiła” mi taką butelkę. W chwili jak zaczęłam pić Alveo (normalne dawki), przestałam chorować. Po roku na skutek
bardzo silnego stresu, niewyspania, złego odżywiania, ropień powrócił. Znów znalazłam się w szpitalu, ale tym razem
z butelką Alveo. I teraz nie trzeba było już nic nacinać. Wystarczyła jedna seria antybiotyku. Organizm poradził
sobie sam. Przy wypisie lekarz wyznaczył mi termin operacji, mówiąc, że tym razem to mi się już nie uda. Udało się. MIGDAŁY MAM!!! I od prawie 4 lat nie widuje się z moim lekarzem, mąż, dzieci (10 i 7 lat) też nie, podobnie jak moi rodzice, którzy Alveo piją codziennie już od 4 lat. A jak tylko zauważamy coś niepokojącego, sami
umiemy sobie z tym poradzić, a raczej nasze organizmy – my im tylko pomagamy poprzez zwiększenie dawki
Alveo oraz podawanie AkuC (uwielbianego przez całą rodzinkę), Onyx, Pinky, Mastervit i przegryzając najnowszymi AkuBar-ami. A apteki, dzisiejsza służba zdrowia, drożejące leki...? No cóż, każdy ma wybór. Ja z moją rodziną wybrałam profilaktykę! I dziękuję losowi za poznanie firmy Akuna, jej produktów, wspaniałych pracowników
i współpracowników. Firmy, dzięki której również zyskałam przyjaciół – nie tylko w Kołobrzegu.
ALVEO FAMILY Inspiracja przyrodą
OPINIA EKSPERTA
Przez wiele lat mojej pracy zawodowej szukałam najbardziej uniwersalnej su­
plementacji. Takiej, która byłaby przeznaczona dla każdego, prosta w użyciu,
a przede wszystkim skuteczna. To, że powinniśmy się suplementować dla większo­
ści ludzi jest zrozumiałe. Zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą cywili­
zacja, czyli m.in. coraz gorsza jakość żywności, stres, niehigieniczny tryb życia, brak
czasu na regenerację organizmu. W konsekwencji musi to doprowadzić do choroby.
Ale czas od aktywacji czynnika wywołującego chorobę, do jej ujawnienia jest róż­
ny – to okres wylęgania się choroby. Mają na to wpływ takie elementy, jak uwarun­
kowania genetyczne, natężenie i czas narażenia na czynnik szkodliwy (np. bakterie,
wirusy, toksyny), kondycja układu odpornościowego, narządów odtruwających, a na­
wet sposób oddychania. Choroba jest wypadkową funkcji całego organizmu. Należy
pamiętać, że nie choruje jeden narząd, lecz zawsze cały organizm. Dlatego nasze dzia­
łanie musi też być wielokierunkowe.
To co mnie zafascynowało w produkcie Alveo, to właśnie holistyczne podejście do profi­
laktyki. A dlaczego to takie ważne? Prześledźmy historie trzech mężczyzn. Na początku są
młodzi, silni, bez odczuwalnych dolegliwości. Pytanie, czy na pewno są zdrowi? Dowiemy się o tym za parę miesięcy lub
lat, to tylko kwestia czasu. Ci młodzi mężczyźni dziś jeszcze nie czują potrzeby suplementacji, nie wiedzą jednak, z jakim
problemem przyjdzie im się zmierzyć w przyszłości.
Mija czas. Któregoś ranka patrząc w lustro, każdy z nich widzi to samo: żółte białkówki oczu, zażółcona skóra, cza­
sem może pojawić się ból. Te objawy budzą przerażenie i konieczność szybkiej diagnostyki. Trafiają na oddział
szpitalny. Jakie postawiono rozpoznania? U jednego wirusowe zapalenie wątroby, u drugiego kamica pę­
cherzyka żółciowego z żółtaczką mechaniczną, a u trzeciego rak głowy trzustki, który uciskając na przewód
żółciowy również doprowadził do żółtaczki. Uwaga: objaw był ten sam, ale inny był odpowiedzialny za ten
objaw narząd. Okres występowania choroby to często bezobjawowy lub skąpo objawowy okres choroby
utajonej. Jest to bardzo dobry czas na suplementację, ale całościowo działającą, ponieważ na tym etapie
choroby nie znamy jeszcze wroga. W tym okresie można zatrzymać rozwój choroby lub ją cofnąć. Pamię­
tajmy, musimy wyprzedzać chorobę. Alveo ze względu na swój skład jest najbliższe naszym potrzebom.
Ponieważ jestem pediatrą to zdrowie dzieci i młodzieży jest mi szczególnie bliskie. Od wielu lat obserwuje­
my narastające u dzieci alergie. Choroby cywilizacyjne, które kiedyś nękały głównie dorosłych, zaczynają
dotyczyć coraz młodszego pokolenia. Narastający problem osłabionej odporności, chorób układu ner­
wowego, padaczki, zaburzeń zachowania, deficyt uwagi, choroby układu kostno-stawowego, wady po­
stawy, niedowidzenie, niedosłuch u dzieci, a także cukrzycę. Przyczyny tych chorób są podobne, jak u
dorosłych: niedobory składników odżywczych, w tym witamin i minerałów, a także nadmiar toksyn.
Dlatego nasze działania powinny być ukierunkowane na eliminację tych przyczyn, w czym Alveo
zdecydowanie pomaga.
Drugim bardzo ważnym preparatem dla dzieci jest Pinky, który uzupełnia w organizmie za­
wartość witamin i minerałów. Preparat wzbogacony jest o zestaw ziół działających głów­
nie na błony śluzowe. Właśnie to miejsce jest szczególnie narażone na działanie czynników
szkodliwych, jak toksyny, bakterie i wirusy. Dlatego u dzieci najczęściej dochodzi do infekcji dróg
oddechowych, przewodu pokarmowego czy układu moczowego. Jest to związane ze słabą funkcją ochronną
komórek wyścielających błony śluzowe tych układów. Obecna w Pinky witamina A powoduje wzmocnienie
i regenerację tych komórek. Gdy odkryto witaminę A nazwano ją czynnikiem przeciwzakaźnym.
Co rodzice powinny wiedzieć o ziołach zawartych w Pinky?
• Rumianek pospolity ma działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, hamuje także wy­
dzielanie histaminy
• Prawoślaz lekarski działa ochronnie na śluzówki dzięki obecności śluzu, który go pokry­
wa.
• Szałwia lekarska również działa przeciwzapalnie, zmniejsza przekrwienie i krwawienie z
błoń śluzowych. Działa przeciw bakteryjnie niszcząc je lub ograniczając ich rozwój.
• Dzika róża jest bogata w witaminę C. W czasie infekcji zapotrzebowanie na tę witaminę
wzrasta kilkakrotnie. Witamina C wzmacnia odporność. Dzięki temu chorujemy rzadziej, cho­
roba trwa krócej i ma łagodniejszy przebieg.
• Melisa lekarska pomaga radzić sobie ze stresem, na który dzieci i młodzież również są
narażone. Dodatkowo działa rozkurczowo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie.
Jak widzimy dzięki takiej kombinacji ziół młodzież i dzieci nie tylko mniej chorują, ale
również są bardziej odporne na stres. Myślę, że Pinky to suplement wciąż niedocenio­
ny przez rodziców. Mam nadzieję, że nasza wspólna praca i działalność informacyjno–
edukacyjna przyczyni się do poprawy zdrowotności dzieci i młodzieży w naszym kraju.
lek. med. Alicja Olma
lek. med. Alicja Olma
Dodaj swoją opinię
Podziel się wiedzą
Zaledwie w listopadzie uruchomiliśmy w e-sklepie panel, za pomocą którego przesyłać możecie
swoje opinie na temat produktów Alveo Family, a już dotarły ich do nas całe setki! Ta Informacja
to dobra Informacja dla każdego z Was, gdyż każda jedna opinia to kolejna cegiełka we wspólnym kreowaniu marki Alveo Family i kolejne narzędzie w Waszych rękach, które pomoże także
Waszym klientom wybrać idealny dla siebie produkt.
Spośród systematycznie nadsyłanych do nas opinii co tydzień wybierana jest
jedna, do autora której wysyłana jest nagroda niespodzianka. Oto lista osób,
które mieliśmy do tej pory przyjemność nagrodzić: Roman Taciak, Śnieciska;
Małgorzata Skóra, Pionki; Justyna Cząstka-Kłapyta, Kraków; Danuta Różycka-Mię­
kisz, Rzeszów; Janina Piechna, Tarnów; Agata Dziubałka, Gądki.
Ale to nie wszystko! Naprawdę bardzo doceniamy Wasze zaangażowanie we
wspólną pracę, dlatego każdy, kto nadeśle swoją opinię, ma też możliwość zamó­
wienia unikatowych produktowych wizytówek w wyjątkowej niskiej cenie! Gdzie
możesz znaleźć opinię?
• W albumie zdjęć na profilu Akuna Polska… Zdrowie i Sukces:
www.facebook.com/akunapolska
• W katalogu produktów – każda kolejna drukowana partia to
nowe opinie!
• W nowym wydaniu Broszury Zioła
45zł
ł
z
0
3
Wizytówki pakowane po 100 szt.
Wejdź do e-sklepu i skorzystaj z nowej opcji – podziel się swoją opinią!
Certyfikaty Akuny gwarancją jakości
Certyfikat Kosher
W minionych 12 latach wprowadziliśmy na rynek polski całą gamę produktów, które zdecydowanie wyróżniają się swoją wysoką jakością, naciskiem kładzionym na sposób produkcji
i walorami zdrowotnymi, będącymi efektem długoletnich badań i obserwacji. Potwierdzeniem
są liczne świadectwa i certyfikaty. Jako pierwszy prezentowaliśmy certyfikat GMP, świadczący
o Dobrej Praktyce Produkcyjnej, dziś natomiast przedstawiamy certyfikat Kosher.
Posiadanie zaświadczenia o koszerności jest niewąt­
pliwie jednym z atrybutów cechujących wyjątkowy
i niemający sobie równych kompleksowy system pro­
filaktyki zdrowotnej, jakim jest Alveo Family. Spełnie­
nie wymogów Kosher świadczy o tym, że do produk­
cji wykorzystano wyłącznie naturalne, koszerne składniki.
W przypadku roślin koszerność oznacza, że są nawożone tylko
i wyłącznie naturalnie, bez ingerencji żadnych sztucznych skład­
ników. Dzięki temu produkty końcowe niewątpliwie zyskują na
jakości oraz z powodzeniem mogą być spożywane zarówno
przez osoby przestrzegające prawa koszernego, jak i przez we­
getarianów, osoby przestrzegające specjalistycznych diet oraz
nietolerujące laktozy.
Znani o Akunie
Akuna. Po prostu.
Mówi się, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Ponad nimi mamy przecież
miłość, zdrowie, samorealizację… Jednak w dzisiejszej dobie bez pieniędzy bardzo trudno jest człowiekowi zrobić cokolwiek. Być może jest to smutne, ale prawdziwe. W realizacji planów i marzeń nie pomagają takie zjawiska jak: kryzys,
bezrobocie, niskie zarobki na etacie, „chaos” w systemie emerytalno-rentowym,
a do tego niemoc lub lenistwo decydentów, którzy notabene przez nas wybrani,
zapatrzeni wyłącznie w swoje prywatne interesy, nie kwapią się do wykonywania
swoich zadań i spełnienia wyznaczonej misji. Takie są realia. I właśnie w obliczu
tych trudnych aspektów, wyłania się system biznesowy, dzięki któremu godnie
egzystuje w Polsce wiele milionów osób.
Jako niezależny obserwator i komentator sektora sprzedaży bezpośredniej i marke­
tingu sieciowego zawsze powtarzam, że ten model zarabiania pieniędzy jest totalną
odwrotnością niewolniczego systemu pracy na etacie. Ponadto, daje lepsze możliwości
startowe, rozwojowe i zarobkowe od biznesu tradycyjnego czy franchisingu. W dzisiej­
szej dobie, jakże niespotykanego marazmu społeczno-gospodarczego, są to aspekty będące niezwykłymi atrybutami
dla każdego człowieka, w każdym kraju świata. Na tym tle Akuna jawi się jako firma niezwykła. Nie bez powodu przecież
„Network Magazyn” przyznał jej Certyfikat Kompetencji i Rzetelności. Człowiek, który buduje swój biznes w oparciu
o współpracę z firmą Akuna jest we właściwym miejscu o właściwym czasie. Ma wszystko, co jest potrzebne, aby
odnieść sukces. Akuna ma niesamowity potencjał rozwojowy i świetne know-how. Akuna to wspaniali ludzie – kompe­
tentny zarząd i wykwalifikowani pracownicy, ale co ważne, również rzetelna ekipa liderów, którzy już odnieśli sukces,
a od których każdy początkujący powinien się uczyć i brać przykład. Akuna ma bardzo dobre, zdrowe produkty, o czym
również przekonała się moja rodzina. Akuna to wreszcie dobrze przygotowany i wdrożony, szeroko rozumiany system,
dzięki któremu, jeśli tylko człowiek będzie chciał i da z siebie krztę konsekwencji, charyzmy oraz zaangażowania, znajdzie
się na szczycie.
Kochani Akunowicze! Niedawno pobiliście piękne rekordy statystyczne. Sprzedaliście 5 mln butelkę Alveo, zareje­
strował się u Was 200 tys. Akunowicz. A wiecie co jest w tym biznesie najpiękniejsze? To, że człowiek może się w nim
zapisać dzisiaj i w ciągu kilku lat wytężonej pracy te wyniki podwoić! Przeliczcie to sobie teraz spokojnie na ewentu­
alne prowizje i do dzieła! A prowizji życzę Wam wysokich jak Giewont!
Maciej Maciejewski, „Network Magazyn”, redaktor naczelny
Z PORAD DOŚWIADCZONEGO MENEDŻERA
Witamy w miejscu tworzonym przez Was dla Was! Tutaj co miesiąc znajdziecie porady Akunowiczów na różnych
pozycjach, o różnym stażu współpracy i różnym doświadczeniu, którzy jednocześnie wyróżniają się swoją pracą
i aktywnością.
Anna Tubicz, Dyrektor Sieci Regionalnej, Bogdaszowice:
Droga koleżanko, kolego z Akuny! Piszę do Ciebie, ponieważ
jesteśmy do siebie bardzo podobni, a przede wszystkim jesteśmy z tej samej rodziny. Wiem,
że mamy podobne radości i
podobne zmartwienia, podobne trudności spotykają nas na
tej samej drodze. Współpracując z Akuną od 4 lat zbieram
doświadczenia, odwiedziłam
wiele ślepych zaułków i wreszcie
znalazłam drogę. Ta droga to
rozwój osobisty, uwierz mi tylko
tędy idzie się do każdego celu.
Mój sposób na rozwój to codzienne, aktywne czytanie książek – technika Złotej Godziny:
1. Określ, jaka wiedza jest Ci potrzebna i znajdź książkę
na ten temat – autor musi być praktykiem.
2. Codziennie podaruj sobie 30-45 min na czytanie, w trakcie
którego podkreślaj to, co chcesz od razu zastosować.
3. Przepisz podkreślone frazy na kartkę, wepnij ją do segregatora i przeanalizuj, jak to wpłynie na twoje plany. Wyobraź sobie, jaki pozytywny wynik to da.
Zasady są szczegółowo opisane w książce Roberta Krolla
„Droga do zysków i satysfakcji”. Jeżeli nie czujesz, że potrzebujesz coś poprawić, wydaje Ci się, że nic nie może wpłynąć
na poprawę Twojego samopoczucia, otoczenia, wyników
– to zrób to wbrew sobie, zrób na siłę, zrób żeby udowodnić,
że nie działa! Poproś o wsparcie doświadczonego sponsora – to osoba, która będzie Cię wspierać. A następnie obserwuj, może nawet zapisuj, co dobrego się wydarzyło. Obiecuję Ci, że tak będzie. Teraz najtrudniejsze – rozpocznij ten
proces już dziś. Nieużywana bieżnia nie poprawi Twojej
kondycji, a niezastosowana technika – nie działa. Pamiętaj,
rozwój to proces – nie zaprzestawaj, nie dopuść do „efektu jojo”. Wyobraź sobie, jakie znaczenie ma to, że będziesz
w swojej głowie pielęgnował piękny ogród. Wyobraź sobie, jaki byłby świat, gdyby Twój lekarz, czy wójt i ksiądz też
chcieli popracować nad swoją osobowością. Pozdrawiam
i cieszę się na nasze spotkanie 17 marca w Wiśle!
Marek Lubecki, Lider z miejscowości Błaszki:
1. Najważniejsza według mnie jest dobra komunikacja
ze swoimi klientami i współpracownikami. Tutaj życzę, aby
każdy z nas napotykał ludzi otwartych na nowości.
2. Należy się także skupić nad tym, by być dla innych wzorem i dobrym przykładem do naśladowania.
3. Po trzecie z kolei pamiętajmy, jak ważna w naszej codziennej pracy jest wzajemna pomoc. Bez tego nasz biznes
nie ma sensu.
PROGRAM KONSUMENCKI
Zyskuje Twój klient – zyskujesz i Ty!
Łap okazję! Korzystaj z programu konsumenckiego, w którym dokonując regularnych zakupów, możesz dodatkowo zyskać nie tylko więcej naszych produktów, ale również co kwartał wzbogacić się o super nagrody!!!! Oddaliśmy już w Wasze ręce pachnącego nowością iPhona 4. Teraz odbierz BIO balsam do rąk lub mleczko do ciała
CLEAR NATURE i stań w szranki o nowego Samsunga Galaxy II.
Przypominamy, co zrobić, aby sięgnąć po dodatkowe korzyści w kwartale drugim,
czyli od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., należy:
• Zebrać trzy etykiety Alveo i dwie nowe etykiety z wybranych produktów
(AkuC, Onyx Plus, Mastervit, Pinky);
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy
(formularz ten znajduje się także w niniejszym numerze biuletynu)
• Wysłać wszystko na adres: Akuna Polska Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 11,
40-387 Katowice, z dopiskiem „Akuna – czuję się dobrze!”
O skuteczności naszych produktów świadczą miliony ich sprzedanych sztuk i, co najważniejsze, Wasze opinie –
opinie setek tysięcy zadowolonych konsumentów. Oto niektóre z nich:
Pani Magdalena Grzegorzewicz z Solca: Nie mając pod ręką kremu, posmarowałam twarz mleczkiem do ciała.
Rezultat był wspaniały. Mleczko nawilżyło skórę i zastąpiło krem w 100 %. Od tej pory co jakiś czas nakładam na
twarz mleczko BIO. Jest wspaniałe!
Anna Tubicz, Bogdaszowice: BIO balsam do rąk daje widoczne efekty poprawy stanu skóry – już po jednym zastosowaniu! Balsam łatwo się wchłania, nie zostawia śladów na ubraniu, dokumenty nie kleją się do rąk, a do tego
pięknie pachnie.
Anna Walaszczyk, Wodzisław Śląski: BIO balsam do rąk to balsam-marzenie. W moim przypadku okazał się antidotum nie tylko na działanie detergentów, ale nawet cementu i gipsu! Po kilku dniach intensywnego używania
balsamu moja popękana, szorstka i wysuszona remontem skóra rąk zagoiła się i stała się gładka.
Nie przegap takiej okazji – już dzisiaj korzystaj z najwyższej jakości naturalnych produktów,
możliwości finansowych i dodatkowych nagród, która ma dla Ciebie Akuna!
Setki tysięcy konsumentów już skorzystało!
STATYSTYKI AKUNY
Podsumowanie 2011
Rok 2011 był dla całej Akuny rokiem wyjątkowym. Zakupiona została 5.000.000 butelka Alveo, pojawił się również nowy Wiceprezydent – Pan Stanisław Hojdysz, a także nowi Dyrektorzy Sieci Krajowej i Międzynarodowej: Panie, Barbara Staniak oraz Wiesława Hojdysz. Dla wielu z Was był to okres,
w którym Wasza kariera w Akunie weszła w nowy wymiar. Osiągnęliście kolejne pozycje w Planie Marketingowym, zarobiliście większe pieniądze z tytułu premii prowizyjnych, wprowadziliście kolejnych współpracowników do grona Akunowiczów.
•
•
•
•
A jak wyglądało to w odniesieniu do całej Akuny? Oto kilka imponujących liczb:
9.823 Zestawy Powitalne zostały przez Was zakupione w 2011 r.;
1.326.300 PLN benefitów finansowych wypłaciliśmy w ramach Programu Benefit 2011;
12 samochodów Hyundai i20 o łącznej wartości ponad 500.000 PLN przekazaliśmy
w ramach comiesięcznych konkursów;
16.813.338 PLN premii prowizyjnej wypłaciliśmy naszym menedżerom za cały 2011 rok.
Już dzisiaj wiemy, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy! Czego nam wszystkimi życzymy.
Fundacja Akuna Pomaga
Akcja AKUNA POMAGA – ciągle działa
Pamiętacie zeszłoroczną akcję AKUNA POMAGA – impuls, który dał początek istnieniu naszej fundacji? Na pewno nie zapomnieli o niej laureaci konkursu, którzy wraz z przekazanymi środkami
pieniężnym otrzymali również szansę na polepszenie stanu swojego zdrowia – roczny zapas produktów firmy Akuna.
Laureatką jednej z głównych nagród w akcji AKUNA
POMAGA, była Pani Barbara Urbańczyk z miejscowo­
ści Turek. Dowiedźmy się, jaki wpływ na swoje samo­
poczucie zauważyła po roku stosowania Alveo, Maste­
rvit, Onyx Plus oraz Take a Plaster.
stervit i Onyx Plus, zauważyłam u siebie dużą poprawę zdrowia i samopoczucia. Poprawiły się parametry
biochemiczne organizmu. To działa! Domyślam się, że
przyczyna ich dobrego dla organizmu działania, leży
w dużej różnorodności leczniczych roślin i odpowiednim
doborze ich proporcji, które wypracowała Wasza Firma.
Przez cały miniony rok była Pani konsumentką Produkty te odnowiły mój organizm. Poprawiły pracę
naszych produktów. Jaki wpływ na Pani organizm wątroby, przestał mnie boleć żołądek i głowa, poprawił
dostrzega Pani z perspektywy tego czasu?
się wygląd skóry i zaczęłam spać nie zażywając tabletek.
B.U.: Przez cały rok spożywałam produkty Akuny
i w miarę upływu czasu stwierdzam, że każdy wyżej wy- Który z produktów zyskał Pani największą przymieniony produkt jest wspaniałym suplementem diety, chylność i dlaczego?
poprawiającym samopoczucie i regenerujący cały orga- B.U.: Nie mogę wskazać na jeden produkt, ponieważ
nizm.
wszystkie skutecznie wpływają na działanie mojego
organizmu. Każdy z nich zawiera inne składniki, które
Czy mogłaby Pani określić, które dolegliwości stały w połączeniu dają zamierzony efekt. Jako osoba niepełsię mniej dokuczliwe, dzięki naszym produktom?
nosprawna i człowiek dotknięty wieloma schorzeniami,
B.U.: W związku z moimi chorobami i ich powikłaniami pragnę podziękować Akunie, za to, że poprawiło sie moje
brałam różne specyfiki i medykamenty, których działa- samopoczucie, jest we mnie więcej optymizmu i czerpię
nie nie przynosiło poprawy zdrowia. Przyznam szczerze, radość z życia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję! A do tego
że i do produktów Akuna podeszłam ze sceptycyzmem. namawiam i zachęcam do korzystania w/w produktów
Jednak po upływie 3 miesięcy przyjmowania Alveo, Ma- Akuny.
OKAŻ SERCE - PODARUJ ŻYCIE
Już 5 ml Twojej krwi może pomóc
Od 25.09.2011 r. za pośrednictwem Fundacji AKUNA POMAGA informowaliśmy o poszukiwaniach dawcy szpiku dla
Pani Edyty Kafel z Mysłowic,
młodej mamy dwójki małych
dzieci, która w czerwcu 2011 r.
usłyszała druzgocącą diagnozę – białaczka. Niestety, nikt
z rodziny chorej nie mógł zostać dawcą. Dlatego prosiliśmy
Was o pomoc – o 5 ml krwi, które mogło uratować jej życie.
W niecały miesiąc później zgłosi­
ła się do nas Pani Magdalena Grze­
gorzewicz, nasz współpracownik
z Solca Wielkopolskiego. Pani Mag­
da nie tylko dołączyła do grona
potencjalnych dawców szpiku. Po­
stanowiła również nagłośnić spra­
wę w swoim rodzinnym mieście
i okolicach. Jak powiedziała:
Zrobię wszystko, aby jak najwięcej
osób uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. Powiadomiłam lokalne media, plakaty na pewno znajdą się
w Komendzie Policji w Środzie,
w ZSZ i ZSR w Środzie, w dużych zakładach pracy itp. Mam nadzieje że choć
w małym stopniu przyczynię się,
aby pomóc Pani Edycie. Trzymam kciuki. Akuna jest zaszczycona, że może
pracować z ludźmi takimi jak
Pani, którym podjęcie decyzji
o tym, aby udzielić pomocy po­
trzebującym, nie sprawia żad­
nej trudności. Nie tylko oddała
Pani swoją krew, ale znalazła Pani
w sobie tyle bezinteresownego za­
angażowania, aby namawiać do tego
innych. Nie da się ukryć, że w dzisiej­
szych czasach jest to niestety dość
nietypowe i rzadko spotykane. Co
powodowało Panią, aby podjąć tak
zdecydowane działania?
M.G.: Zawsze chciałam być wolontariuszem. Kiedy spotkałam Akunę spełniło
się to w części. Moi współpracownicy
i osoby, które mnie otaczają wiedzą, że
zawsze mogą na mnie liczyć, jak mogę
to pomogę. Chciałam także zrobić coś
dla potrzebujących w Fundacji Akuna.
Co miesiąc realizuję ideę „Przekaż dalej”
oraz jak mogę część zamówienia przekazuję na fundację. Bardzo ucieszyłam
się, że Michał z Solca został laureatem
zeszłorocznej akcji AKUNA POMAGA
i otrzymał nagrodę. Odwiedzając kiedyś
stronę fundacji natknęłam się na informację, że poszukiwany jest szpik dla
Pani Edyty. Pomyślałam: dlaczego nie?
Kiedy dowiedziałam się szczegółowo
na czym polega przekazanie szpiku
i jaka długa to droga, a także ile trze-
ba czekać na odpowiedniego dawcę, zdałam sobie sprawę, jak wiele
musi być próbek krwi do badania, by
znaleźć się w banku dawcy szpiku,
a potem dopiero „dopasować się”
jako bliźniak. Rozpoczęłam więc akcję
w okolicy. Było to dla mnie oczywiste, że
sama muszę też wypełnić ankietę potencjalnego dawcy. Ucieszyłam się, że
w krwiobusie, który przyjeżdża w każdą
środę było dość dużo osób oddających
krew, którzy są już w banku szpiku. Akcję rozpowszechniłam, aby osób tych
było jeszcze więcej (większa szansa
dla potrzebujących). Pani Edyta była
dla mnie osobą obcą, ale wiedziałam, że jeśli uda się choćby jednej osobie pomóc, będzie to ogromny sukces
i bardzo w to wierzyłam i wierzę. Jakże
się ucieszyłam, gdy Pani Edyta do mnie
zadzwoniła i dziękowała, że osoba obca
i tak daleko robi taką wspaniałą rzecz.
Przez tą krótką rozmowę bardzo się polubiłyśmy i obiecałyśmy sobie, że od tej
pory będziemy w kontakcie. Przekazała
mi również informację, że znalazł się
bliźniak i w styczniu będzie przeszczep.
Ogromnie się ucieszyłam tym sukcesem.
Naszą rozmowę zakończyłyśmy stwierdzeniem, że takich pozytywnych akcji
i umiejętności dostrzegania innych ludzi wokół nas powinno być więcej, aby
zrównoważyć dobrem te negatywne
informacje i wiadomości, których jest
coraz więcej zwłaszcza w mediach i otaczającym nas świecie. Przez to ludzie
nie dostrzegają innych ludzi potrzebujących pomocy. Pamiętajmy jednak, że
my lub nasi bliscy także możemy znaleźć się w takiej sytuacji. Dwa dni po naszej rozmowie przeczytałam informacje,
że Pni Edyta zmarła. Muszę powiedzieć,
że mimo naszej jedynie telefonicznej
znajomości, ogromnie przeżyłam jej
śmierć i bardzo było mi przykro, że nie
spełniło się jej marzenie, choć było tak
blisko. Jej śmierć pokazała mi jednak,
że my emisariusze profilaktyki powinniśmy, każdego dnia zrobić mały gest
dla drugiego człowieka, ponieważ może
właśnie dzisiaj jest ten dzień, za który
ktoś podziękuje Ci stokrotnie. „Dawaj
to, co masz: dla niektórych może to być
więcej, niż myślisz”.
Na początku stycznia wszyscy łączyli­
śmy się w bólu z bliskimi Pani Edyty,
która choć znalazła swojego gene­
tycznego bliźniaka, nie było jej dane
doczekać przeszczepu. Tym, co może
nas pocieszyć jest fakt, że Pani Edyta
otrzymała nadzieję, tak ważną w walce
z każdą chorobą. Niech o tym, że po­
święcenie dla innych zawsze ma sens,
zaświadczą słowa podziękowań, które
po sobie pozostawiła:
Dziękuję, że od samego początku walki z białaczką jesteście Państwo ze mną.
Dzięki Państwa pomocy znalazł się mój bliźniak genetyczny.
Jestem pewna, że dzięki Waszej pomocy szansę na życie otrzyma wiele ludzi.
Człowiek staje się wielki przez to, co robi dla innych.
Z całego serca DZIĘKUJĘ Edyta
Zostań dawcą – ofiaruj nadzieję - ofiaruj życie.
Punkty pobrań znajdziesz na terenie całej Polski, bez względu na to gdzie mieszkasz.
Awanse listopad:



Dyrektor Sieci Krajowej

Staniak Zofia Barbara







 



Dyrektor Sieci Regionalnej







 

Gonda Henryk
Kupnowicka Halina
Słowikowska Jadwiga
Lider Dywizji
Dziedzicka Krystyna
Gąbka Adam
Geciów Jacek
Holda Agnieszka
Krasna Jadwiga
Kukla Janina
Lemke Anna
Łaszcz Ewa
Podolak Katarzyna
Reszka Krzysztof
Różycka-Miękisz Danuta
Stasicka Dorota
Wasze sukcesy...
Złoci Partnerzy w miesiącu grudzieñ 2011:
Antoniak Magdalena, Borkowska Teresa, Broda Damian,
Bujak Wanda, Chołdyk Dariusz, Drobysz Teresa, Fabian Andrzej, Gawryś Zdzisława, Góra Mirosław, Grabarczyk Agata,
Jelen Helena, Karalus Sława, Kasperczyk Zofia, Kołakowski
Sławomir, Kosiński Marcin, Krakowiak Agnieszka, Kuriata Zenon, Lemke Marcin, Loster Maria, Lubrańska Aleksandra, Mazur Jarosław, Musielak Stanisław,
Musik Piotr, Nowicki Bartosz, Nowicki Marek, Pietrowiak Eugeniusz, Przybytek
Mariusz, Sornowski Piotr, Starzyk Marcin, Szostakowska Maria, Szostakowski
Patryk, Traczyk Dariusz, Traczyk Katarzyna, Wierciak Ewa, Wiertel Andrzej, Włodarczyk Henryk, Ziembińska Barbara, Ziętek Arkadiusz.
PRZYPOMINAMY O...
Telekonferencja 14 lutego 2012 r.
14 luty – w powietrzu wszechobecna miłość, a u nas na elek­
tronicznych łączach – kolejna TELEKONFERENCJA Z życia Aku­
ny. Bądźcie z nami w drugi wtorek lutego. Zakończył się kon­
kurs samochodowy Programu Benefit 2011, ale to nie koniec
niespodzianek! Nowy Rok to u nas nowe atrakcje – dowiedź
się jakie oraz poznaj najbardziej aktualne informacje z życia
firmy.
SPOTKAJMY SIĘ w naszej strukturze…
Na łamach naszego biuletynu możecie prezentować harmonogramy spotkań organizowanych dla Waszych współpracowników.
W bieżącym numerze z takiej możliwości skorzystali Anna i Grzegorz Rutkowscy:
• 01.02.2012 r., godz. 17.00 Pierwsze spotkanie – Dorota
Duda-Siwińska/Bartosz Buchta; miejsce: sala 213 w siedzi­
bie biura Akuna. Uczestnictwo także dzięki telekonferencji
on-line.
• 07.02.2012 r., godz. 20.00 Telekonferencja dla Komando­
sów – Strategie finalizowania transakcji/ część IV oraz pod­
sumowanie całego projektu i wyłonienie zwycięzcy.
• 08.02.2012 r., godz. 14.00 Spotkanie GRR – Grupy Robo­
czej Rutkowskich; miejsce: sala VIP w siedzibie biura Aku­
na. Spotkanie zamknięte dla wybranych menedżerów. Dla
menedżerów spoza Śląska uczestnictwo możliwe także
dzięki telekonferencji on-line – link będzie dostępny na
mailu dla GRR.
• 08.02.2012 r. godz. 17.00 Spotkanie menedżerskie: Plano­
wanie… nie takie straszne? Anna i Grzegorz Rutkowscy;
miejsce: sala 213 w siedzibie biura Akuna. Uczestnictwo
także dzięki telekonferencji on-line - link wysyłany po
zgłoszeniu się na mail: [email protected]
• 15.02.2012 r. godz. 17.00 Pierwsze spotkanie Grzegorz
Rutkowski; miejsce: sala 213 w siedzibie biura Akuna.
Uczestnictwo także dzięki telekonferencji on-line - link wy­
syłany po zgłoszeniu się na mail: [email protected]
• 22.02.2012 r. godz. 17.00 Ludzie…, gdzie ONI są?
K. K. Krawczyk, A. Liszka, J. Podowski, B.Buchta; miejsce:
sala 213 w siedzibie biura Akuna. Uczestnictwo także dzię­
ki telekonferencji on-line - link wysyłany po zgłoszeniu się
na mail: [email protected]
• 26.02.2012 r. godz. 17.00 Spotkanie produktowe Katarzy­
na i Franciszek Orłowscy, Anna i Grzegorz Rutkowscy; miej­
sce: Interbar (Pniewy/Grońsko); zgłoszenia bezpośrednio
u K. Orłowskiej lub na mail: [email protected]
• 29.02.2012 r. godz. 17.00 Pierwsze spotkanie Dorota
Duda-Siwińska, Bartosz Buchta; miejsce: sala 213 w sie­
dzibie biura Akuna. Uczestnictwo także dzięki telekon­
ferencji on-line - link wysyłany po zgłoszeniu się na mail:
[email protected]
Zapraszamy naszych współpracowników! Proszę o potwier­
dzenie swojej obecności na poszczególnych spotkaniach ma­
ilowo lub telefonicznie: [email protected] lub +48 600
821 000.
UWAGA AKUNOWICZE!!!! Prosimy Was o wpisywanie Waszych NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
na fakturach VAT lub rachunkach uproszczonych za premie prowizyjne.
Dziękujemy!!! Dział Księgowości Akuna Polska, tel.: 694-475-678 lub 662-247-300.
Masz pytania, dotyczące informacji zawartych w tym numerze Akuna info? Skontaktuj się z nami:
Nowe Programy Motywacyjne; Program Benefit 2011; Konkurs Samochodowy: Monika Komor – [email protected]; tel. +48 664 452 557
Produkty; Certyfikaty; Your Akuna Day; Spotkania, Dodaj Swoją Opinię: Joanna Frysztacka – [email protected]; tel. +48 694 475 676.
Strona www.akuna.net; telekonferencja Z życia Akuny: Aleksandra Pajda – [email protected]; tel.: + 48 602 129 529.
Program Auto z Akuną: Aneta Gawrońska – [email protected]; +48 694 457 675.
Fundacja AKUNA POMAGA: Kamila Kaczmarkiewicz – [email protected]; tel. +48 602 129 629.
Bezpłatny biuletyn informacyjny Akuna info, Wydawca: Akuna Polska Sp. z o.o., Adres: ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice, Telefony Biuro-centrala: +48 32 608 55 32, +48 602 126 326, +48 602 126 726, +48 602 126 526,
+48 694 475 677, Dział finansowy: +48 694 475 678, Dział marketingu i PR: +48 694 475 676, +48 602 129 529, +48 602 129 629, +48 602 129 529, Dział administracji: +48 664 452 557.
Biuletyn do pobrania na www.akuna.net. Zapraszamy również na strony: www.akunapolska.pl, www.akunapomaga.pl, www.facebook.com/akunapolska.pl, www.facebook.com/akunapomaga.pl.
SOJA – NATURALNE ŹRÓDŁO BIAŁKA
WYKORZYSTANEGO W AKUBAR PROTEIN
Białko sojowe spożywane jest głównie przez wegetarianów, którzy nie żywią się białkiem pochodzenia
zwierzęcego. Ma jednak także pozytywny wpływ również na konsumentów białka zwierzęcego, i to nie
tylko ze względu na wysoką zawartości protein bez tłuszczu i cholesterolu, ale także ze względu na swój
zbawienny wpływ na układ immunologiczny, wyjątkową zdolność regeneracji oraz prewencję chorób cy­
wilizacyjnych.
Spożycie już 15-20 gramów białka sojowego dziennie ma istotny wpływ na zdrowie organizmu. Jeśli jesteś
wegetarianinem, należy korzystać ze źródeł białka, jakimi są fasola i ryż oraz wziąć pod
uwagę co najmniej częściowe spożycie mleka lub białka jaj w celu poprawy
spektrum aminokwasów. Zaleca się jednak polegać głównie na soi, która,
jako jedyna z roślinnych źródeł białka, ma kompleksowe spektrum amino­
kwasów. Znaczenie soi dla zdrowia może oznaczać wiele w profilaktyce
nowotworów, które w Polsce zajmują czołowe miejsce w statystykach, do­
tyczących najczęściej występujących chorób.
Zapobieganie chorobom
To ogólnie rzecz ujmując, najprawdopodobniej największa zaleta białek i produktów sojowych. Zawarte
w nich izoflawony wpływają na zdrowie serca i mają działanie prewencyjne przeciw chorobom układu
krążenia. Naukowcy stwierdzili, że soja działa prewencyjnie w odniesieniu do najczęściej występujących
w Polsce typów chorób onkologicznych: nowotworu odbytnicy i jelita grubego, a także raka piersi u kobiet
i prostaty u mężczyzn. Izoflawony zawarte w soi są prawdopodobnie bardziej skuteczne niż te pochodzące
ze sztucznych źródeł dostarczane do organizmu nienaturalnie. Jest to kolejna zaleta tego wyjątkowego
produktu spożywczego.
Skład białka sojowego jest interesujący z punktu widzenia niektórych aminokwasów. Nie brakuje żadnego
z aminokwasów egzogennych, a dodatkowo zawiera cztery razy więcej argininy niż serwatka oraz dużą
ilość glutaminy i leucyny. Ponadto soja doskonale uzupełnia się z innymi źródłami białka. Inną jej zaletą
jest wysoki udział niezbędnych dla organizmu: wapnia, żelaza, witamin z grupy B oraz magnezu, przy jed­
noczesnym braku zawartości tłuszczu i cholesterolu.
Jeśli chodzi o wykorzystanie białka sojowego, naukowcy potwierdzili, że jest ono tak samo przyswajane,
jak białka z innych wartościowych źródeł. Zawartość antyoksydantów może zapewnić lepszą regenerację.
Może nawet zwiększyć wytwarzanie podtlenku azotu, dzięki zawartości aminokwasów, konkretnie argi­
niny. Procesy te powodują lepszy przepływ krwi w mięśniach, co z kolei wpływa na bardziej efektywne
dostarczanie do nich substancji odżywczych i ich większy przyrost.
Z powyższego wynika, iż soja stanowi pełnowartościowe źródło białka, mogące z całą pewnością równać
się ze źródłami białka innego pochodzenia. Ma ponadto nad nimi tę przewagę, iż posiada profilaktyczne
oddziaływanie na zdrowie i dostarcza organizmowi kompleksowego spektrum aminokwasów. Podsumo­
wując wszystkie właściwości soi – jej spożywanie jest maksymalnie efektywne zarówno dla zdrowia, jak
i utrzymania kondycji oraz zwiększenia wydajności i sprawności fizycznej. Właśnie dlatego sojowy AkuBar
Protein stał się kolejnym członkiem Alveo Family.
opracowanie: dr Jaromir Bertlik

Podobne dokumenty

Biuletyn "Akuna Info" październik 2011

Biuletyn "Akuna Info" październik 2011 z wykonanej pracy, której efekty można na bieżąco monitorować na stronie Akuny. Najważniejsze jest dla mnie to, że moi bliscy zaczęli aktywnie mnie wspierać, a mój tata korzystając z możliwości Pro...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn "Akuna Info" luty

Biuletyn "Akuna Info" luty Gabryniewscy rozpoczęli odwiedzanie struktur w całej Polsce. Entuzjazm uczestników jest ogromny! Jak skomentowała to na portalu Facebook Pani Anna Tubicz z Bogdaszowic: Dziękujemy za odwiedziny, te...

Bardziej szczegółowo