studia stacjonarne

Transkrypt

studia stacjonarne
Wykaz wykładów monograficznych w roku akademickim 2016-2017
dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia
(studia stacjonarne)
Wykładowca
Forma
zajęć
wykład
Temat
semestr
zimowy
Liczba
godzin
30
dzień
godzina
sala
czw
9.00-10.30
3.132
30
czw
9.00-10.30
3.68
Dr hab. Krzysztof
Królczyk
Prof. Zdzisław Pentek
Prof. Jędrzej
Paszkiewicz
Prof. Przemysław
Matusik
wykład
Twierdza Poznań na tle europejskiej sztuki fortyfikacyjnej
XIX wieku
Polskie badania nad światem starożytnym
wykład
wykład
Cywilizacja arabsko-muzułmańska do 1517 roku
Narody i państwa na współczesnych Bałkanach
30
30
czw
czw
9.00-10.30
9.00-10.30
3.129
3.92
wykład
Nowoczesność, cywilizacja, polityka. Z dziejów XIX
wieku.
30
czw
9.00-10.30
3.93
Prof. Wiktor Werner
wykład
30
czw
9.00-10.30
3.68
Prof. Krzysztof
Makowski
Prof. Tadeusz Janicki
Dr Marcin Graban
Prof. Roman Macyra
wykład
30
czw
9.00-10.30
3.93
wykład
Znaczenie wiedzy historycznej w kulturze europejskiej: od
pierwszych kronik do Internetu
Stosunki etniczne na ziemiach polskich w XIX wieku (na
tle europejskim)
Węzłowe problemy cywilizacji współczesnej
30
czw
9.00-10.30
3.129
wykład
Bogactwo i nędza narodów – gospodarka XIX i XX w.
30
czw
9.00-10.30
3.92
Prof. Violetta Julkowska
wykład
Historia na pograniczu sztuk. Artystyczne i literackie
reprezentacje przeszłości.
30
czw
9.00-10.30
3.94
prof. Zbigniew Pilarczyk
letni