TRAINING AGREEMENT

Transkrypt

TRAINING AGREEMENT
Jest to wzór dokumentu training agreement (4 strony).
W części „dokumenty do pobrania” znajduje się czysty
wzór z jednym dodatkowym miejscem na podpis
dziekana danego wydziału.

Podobne dokumenty