Regulamin Festiwalu Piosenki Francuskiej

Transkrypt

Regulamin Festiwalu Piosenki Francuskiej
Poznań, 23.09. 2016
Szanowni Państwo,
W sobotę, 8 kwietnia 2017, w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, odbędzie się
XXXV Festiwal Piosenki Francuskiej. Zapraszamy gorąco do rozpropagowania go wśród
uczniów Państwa szkoły. Załączamy regulamin oraz kartę zgłoszenia uczestnika.
Uprzejmie prosimy o przesłanie kart zgłoszenia w formie elektronicznej na adres:
[email protected] lub [email protected]
lub na adres:
II Liceum Ogólnokształcące im.Gen.Zamoyskiej i H.Modrzejewskiej
ul. Matejki 8/10
60-766 Poznań
bądź na numer faksu: 618662892 do dnia 1 kwietnia 2017 roku.
Festiwal będzie przebiegał następująco:
9.00
rozpoczęcie imprezy i przesłuchania uczestników ze szkół podstawowych
i gimnazjów
około 12.00
ogłoszenie wyników w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjów,
bezpośrednio po nim przesłuchania uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
około 15.00
ogłoszenie wyników w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
W imieniu organizatorów – Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej i II Liceum
Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej – serdecznie zapraszam
do udziału w Festiwalu.
Zofia Lis
Regulamin Festiwalu Piosenki Francuskiej
1. Festiwal organizowany jest w trzech kategoriach:
-
szkoły podstawowe
-
gimnazja
-
szkoły ponadgimnazjalne
2. Kandydat wykonuje jedną piosenkę francuską w wersji oryginalnej.
3. Utwory prezentowane są:
a) z akompaniamentem własnym
b) z pół-playbackiem.
4. W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły wokalno-instrumentalne.
5. Jury oceniać będzie:
-
walory głosowe
-
poprawność językową
-
dykcję
-
interpretację utworu
-
dobór repertuaru
6. Zdobycie określonego miejsca w Festiwalu honorowane jest jedną nagrodą rzeczową bez
względu na to, czy wykonawcą jest solista, czy zespół.
XXXV Festiwal Piosenki Francuskiej
Karta zgłoszenia uczestnika
1. Imię i nazwisko
..................................................................................................................
2. Nazwa i adres szkoły .........................................................................................................
3. Kategoria: szkoły podstawowe / gimnazja / szkoły ponadgimnazjalne *
4. Piosenka przygotowana do konkursu
a) tytuł piosenki ..................................................................................................................
b) wykonawca oryginału ....................................................................................................
5. Nazwisko opiekuna .............................................................................................................
6. Nazwisko akompaniatora ....................................................................................................
7. Adres elektroniczny szkoły lub opiekuna ………………..........................................................
* Niepotrzebne skreślić