Warszawa, dnia 14 października 2005 r

Transkrypt

Warszawa, dnia 14 października 2005 r
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
WSPRiTS/ZP/138/2007
Warszawa, dnia 27.07.2007 r.
Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05.07.2007 r. na wykonywanie usług medycznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie
umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592), Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie informuje, że w ww.
postępowaniu najkorzystniejsze oferty złożyły:
- lekarze systemu
1.
Andrzej Kurowski – lekarz
2.
Andrzej Urbankowski – lekarz
3.
Magdalena Kokoszka – lekarz
4. Ewa Barańska – lekarz
5. Wojciech Serwatka – lekarz
6. Eugeniusz Sendecki – lekarz
- pielęgniarki systemu
1.
Damian Kowalczyk – pielęgniarz
2.
Marta Grodek – pielęgniarka
3.
Joanna Krysiak – pielęgniarka
4.
Małgorzata Wyglądała – pielęgniarka
5.
Magdalena Kargol – pielęgniarka
6.
Zofia Kalisz – pielęgniarka
- lekarze Izby Przyjęć
1. Ewa Dłużniewska – lekarz
- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
1. Eugeniusz Sendecki - lekarz
- ratownicy medyczni
1. Grzegorz Gołębiowski – ratownik medyczny
2. Tomasz Filipek – ratownik medyczny
3. Radosław Burzyński – ratownik medyczny
4. Błażej Piłatowski – ratownik medyczny
5. Wojciech Pożarowski – ratownik medyczny
6. Arman Tovmasyan – ratownik medyczny
7. Jarosław Słomczyński – ratownik medyczny
NIP 526-17-36-429
REGON 000294674
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
1/2
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
8. Piotr Zakrzewski – ratownik medyczny
9. Rafał Maruszewski – ratownik medyczny
10. Daniel Gałach – ratownik medyczny
11. Piotr Denisiuk – ratownik medyczny
12. Łukasz Bondaruk – ratownik medyczny
13. Mariusz Sikora – ratownik medyczny
14. Arkadiusz Wejnarski – ratownik medyczny
15. Piotr Leszczyński – ratownik medyczny
16. Kamil Pietkowski – ratownik medyczny
17. Piotr Jeszkie – ratownik medyczny
18. Marcin Filipiuk – ratownik medyczny
- dyspozytorzy medyczni systemu
1.
Marta Grodek – dyspozytor medyczny
2. Genowefa Kowalska – dyspozytor medyczny
- dyspozytorzy nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki
1. Krzysztof Choroszewski – dyspozytor medyczny
2. Zuzanna Zwierzchowska – dyspozytor medyczny
3. Beata Szczypiorska-Petasz – dyspozytor medyczny
Oferty, które zostały wybrane są najkorzystniejsze pod względem kryteriów przedstawionych w rozdz. IV
Szczegółowych Warunków Konkursu, a także odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK.
Podstawą do zawarcia umowy jest wypełnienie przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
projektu umowy.
W przypadku braku protestów, odwołań i skarg oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę obowiązany
jest podpisać umowę, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie.
NIP 526-17-36-429
REGON 000294674
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
2/2

Podobne dokumenty