technik elektroenergetyk

Transkrypt

technik elektroenergetyk
SOFITEL GRAND SOPOT
TECHNIK ELEKTROENERGETYK
Miejsce pracy: Sopot
JEŻELI POSIADASZ:
JAK O CIEBIE ZADBAMY:
TWOJA MISJA:
• doświadczenie w eksploatacji technicznej,
• wymagane świadectwa kwalifikacyjne w zakresie
eksploatacji i dozoru dla wszystkich grup urządzeń
i instalacji występujących w hotelu (gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze),
• umiejętność identyfikacji i diagnozowania awarii,
uszkodzeń i usterek,
• umiejętność wykonania specjalistycznych bieżących
napraw i konserwacji maszyn i urządzeń zgodnie
z obowiązującymi procedurami, uwzględniając zakres
specjalizacji jak:
1. systemów zasilania obiektu w energię elektryczną
2. instalacji i urządzeń kotłowni, systemów
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
3. odbiorników i urządzeń energii elektrycznej
i cieplnej
4. elementów wykonawczych systemów
bezpieczeństwa pożarowego obiektu
• znajomość przepisów prawnych w zakresie
eksploatacji technicznej budynków.
• Zapewnimy umowę o pracę
• Zaoferujemy szereg benefitów socjalnych,
w tym prywatną opiekę medyczną
• Umożlwimy udział w szkoleniach
podnoszących umiejętności zawodowe
• Zoferujemy możliwość rozwoju
zawodowego i awansu w strukturach sieci
ACCOR
Technik Elektroenergetyk będzie
odpowiedzialny za zapewnienie ciągłej,
bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji
budynku hotelowego, osiąganie
optymalnych parametrów użytkowych
urządzeń i systemów w tym zużycia energii
i wody, planowanie działań prewencyjnych
w celu zapewnienia perfekcyjnego
funkcjonowania hotelu oraz prowadzenie
dokumentacji technicznej.
DOŁĄCZ DO NAS!
OTWIERAJĄ SIĘ PRZED TOBĄ LEPSZE
PERSPETYWY.
NASZE MOTTO
LIFE IS MAGNIFIQUE IN SOFITEL!
KONTAKT:
www.orbis.pl
www.accorhotels-group.com

Podobne dokumenty