Maleńka miłość w Ŝłobie śpi, Maleńka Miłość przy Matce

Transkrypt

Maleńka miłość w Ŝłobie śpi, Maleńka Miłość przy Matce
Maleńka miłość w Ŝłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.
BoŜe Narodzenie to święta wyjątkowe i waŜne. To czas, który rodzi radość
i dobroć w sercu kaŜdego człowieka. Aby podkreślić ich wyjątkowy charakter
uczniowie klas trzecich naszej szkoły przygotowali jasełka, które przybliŜyły
wszystkim atmosferę tego szczególnego okresu.
19 grudnia 2014r. o godzinie 7.45 w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej zebrali się: dyrekcja szkoły, nauczyciele, ksiądz proboszcz,
uczniowie i ich rodzice. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność
w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę oraz miłe doznania słuchowe i wzrokowe
zadbali zaś zdolni aktorzy, tancerze i wokaliści.
Słowo wstępne wygłosił dyrektor naszej szkoły - pan Krzysztof Grzenia
oraz ksiądz proboszcz Henryk Hildebrandt.
Przedstawienie jasełkowe pt. „Niesforna klasa” wywołało wiele emocji.
Zgodnie z tradycją byli Maryja i Józef, dzieciątko, była szopka
boŜonarodzeniowa, trzej królowie, pastuszkowie, a takŜe diabły, anioły
i uczniowie. Podczas spektaklu to właśnie anioły ogłosiły prawdę o narodzinach
Chrystusa, a dzieci z największą radością przyjęły tą wiadomość, a następnie
wyruszyły z czystym sercem i entuzjazmem, aby ją wszystkim ogłosić i prosić
abyśmy zrobili wszystko, aby Chrystus autentycznie narodził się w naszych
sercach.
Spektakl zawierający rozmowy dzieci w klasie szkolnej, taniec aniołów,
taniec diabłów, a takŜe partie śpiewane został ciepło przyjęty przez zebranych
i nagrodzony gromkimi brawami. Nad całością czuwały panie: Hanna Ogórkiewicz,
Anna Lezner i Dorota Kołodziejska.
Ogromne zaangaŜowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło
się, gdyŜ przedstawienie wywarło duŜe wraŜenie oraz poruszenie. Natomiast
dzieci miały moŜliwość uczestniczenia w tradycji, a takŜe moŜliwość
zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Puentą biblijnej historii
stały się słowa piosenki, które zna kaŜdy z nas:
„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory,(...).”
Po przedstawieniu wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców udali się do
klas, aby tam wspólnie zasiąść do świątecznego stołu. Były Ŝyczenia, łamanie się
opłatkiem i wspólne kolędowanie.

Podobne dokumenty