Dlaczego warto tutaj inwestować

Komentarze

Transkrypt

Dlaczego warto tutaj inwestować
PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE
W POWIECIE RZESZOWSKIM
- dlaczego warto tutaj inwestować?
Podkarpacki Park
Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS
realizowany przez RARR S.A. przy
współfinansowaniu Samorządu
Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS
Strefa S1 - Przy lotniskowa/
Jasionka
S1
S2
Strefa S2 - Strefa
Podwyższonej Aktywności
Gospodarczej/ Rogoźnica
Strefa S3 Preinkubator
Akademicki PPN-T/
Politechnika Rzeszowska
Strefa S1-3– 51 ha Rudna
Mała-Jasionka
S2
S3
II
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS
Strefa S1
Strefa S1 to :
•
70,2 hektarów powierzchni typu green-field, całość obszaru włączona do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
•
Przeznaczona głównie dla przemysłu lotniczego, informatycznego, motoryzacyjnego
i elektromaszynowego
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS
Strefa S1 - inwestorzy
Inwestorzy w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy
otrzymali pozwolenie na rozpoczęcie działalności to m.in.:
• OPTeam S.A.,
• ZELNAR Zakład Narzędziowy Sp. z .o. o.
• Borg Warner Turbo Systems
• Goodrich
• MTU Aero Engines Polska
• VAC AERO
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS
Strefa S2
Strefa S2 to:
• Powierzchnia 47,71 ha; tereny w całości włączone do SSE EURO-PARK Mielec
• Przeznaczona dla pozostałych innowacyjnych branż przemysłu.
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS
Strefa S2 - inwestorzy
Inwestorzy w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy otrzymali
pozwolenie na rozpoczęcie działalności to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EKO HYBRES Sp. z o.o.,
Yanko Sp. z o.o.,
LEDOLUX Sp. z o.o.,
Plastsystem Sp. z o.o.
P.P.U.H. „RANLIP” Andrysiewicz M. & Kloc Z.
Polimarky
Offset Druk
Elmat Sp.z.o.o.
Polmar Krystyna Marciniec
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS
Strefa S 1-3
• Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną 51 ha gruntów (w 100 % własność
Samorządu Województwa Podkarpackiego) – nakłady ok. 30 mln zł
•
Budowa i wyposażenie 4 laboratoriów naukowo – badawczych o łącznej
powierzchni ok. 1900 m2
•
Budowa obiektu Inkubatora Technologicznego PPNT wraz z częścią
administracyjną
•
Łączny budżet – 60 mln zł (w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej)
Park Naukowo-Technologiczny
Rzeszów-Dworzysko
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
Idealna Lokalizacja
 Autostrada A-4
 Droga Ekspresowa S-19
 Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
 Magistrala kolejowa E-30
Niemcy-Polska-Ukraina
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE
Bliskość uczelni wyższych państwowych i prywatnych:
•
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
•
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
•
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
•
WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W RZESZOWIE
•
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
•
WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNA W RZESZOWIE
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
ZASADY NABORU I SELEKCJI PRZYSZŁYCH
INWESTORÓW
•
Zgłoszenie inwestora do Biura Parku Naukowo-Technologicznego
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
•
Ocena poziomu innowacyjności potencjalnego inwestora przez zespół
ekspertów, powołany przez Zarząd Powiatu,
•
Zgoda Zarządu Powiatu na realizację przedsięwzięcia w Parku,
•
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż terenów dla inwestorów spełniających
kryteria funkcjonowania w Parku.
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
Korzyści z inwestowania w PNT Rzeszów – Dworzysko
 doskonała lokalizacja
 uregulowany stan prawny – właściciel Powiat Rzeszowski
 zapotrzebowanie
w
energię
elektryczną
według
indywidualnych potrzeb inwestora
 Wykwalifikowana kadra obsługi terenu inwestycyjnego
zapewnia kompleksową pomoc na każdym etapie inwestycji
 teren
posiada
Miejscowy
Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
 do końca roku 2014 r. PNT Rzeszów – Dworzysko zostanie
włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO- PARK”
Mielec
 brak konieczności wyłączania gruntów z produkcji rolnej
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
Powiat Rzeszowski w dniu
4.02.2014 r. złożył do Agencji
Rozwoju Przemysłu wniosek o
objęcie terenu Parku (84,1 ha)
oddziaływaniem Specjalnej Strefy
Ekonomicznej
EURO – PARK MIELEC
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
ULGI DLA INWESTORÓW
POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SSE EURO - PARK MIELEC
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień
z podatku dochodowego.
• kosztów nowej inwestycji - wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy
publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą
• tworzenia nowych miejsc pracy – wielkości pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej
intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników
Zgodnie z mapą regionalnej pomocy publicznej (obowiązującą od lipca 2014 r.) maksymalna intensywność pomocy
publicznej dla obszarów objętych mielecką strefą wynosi:
• 25% dla obszarów należących do województwa śląskiego
• 35% dla obszarów należących do województw małopolskiego i zachodniopomorskiego
• 50% dla obszarów należących do województw podkarpackiego i lubelskiego
W/w intensywność dotyczy przedsiębiorców dużych, dla średnich podwyższona jest o 10%, a dla małych o 20%.
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
ULGI DLA INWESTORÓW
W najbliższym czasie Rada Miasta Rzeszowa planuje przyjęcie uchwały przedłużającej
dotychczasowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji. Zwolnienie
uzależnione będzie od liczby utworzonych nowych miejsc pracy związanych
z inwestycją
i przysługiwać będzie przez okres:
•
6 m-cy w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy,
•
12 m-cy w przypadku utworzenia od 6 do 10 nowych miejsc pracy,
•
24 m-cy w przypadku utworzenia od 11 do 20 nowych miejsc pracy,
•
36 m-cy w przypadku utworzenia od 21 do 30 nowych miejsc pracy,
•
48 m-cy w przypadku utworzenia od 31 do 40 nowych miejsc pracy,
•
60 m-cy w przypadku utworzenia powyżej 40 nowych miejsc pracy.
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
ZDJĘCIA PARKU
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO
REZERWACJE TERENÓW W PNT RZESZÓW-DWORZYSKO – 23,4 ha
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
RZESZÓW-DWORZYSKO