Formularz Radio i Telewizja

Transkrypt

Formularz Radio i Telewizja
Formularz zgłoszeniowy / Radio i Telewizja
Nazwa stacji
Redaktor naczelny
Sekretarz redakcji
Adres redakcji
Osoba zgłaszająca / Autor materiału
Numer telefonu
Adres e-mail
Informacje o artykule
Nazwa programu/pasma
Data i godzina emisji
Autor
Tytuł programu
Uwaga!
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego z niezbędnymi załącznikami
do Biura Konkursu w terminie do 31 marca 2017 roku.
Biuro konkursu
Adres korespondencyjny:
Enees Communications
ul. Orzechowa 1
05-520 Konstancin-Jeziorna
kom. +48 664 118 134
e-mail: [email protected]
.....................................................................................
Podpis osoby zgłaszającej

Podobne dokumenty