Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP

Transkrypt

Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP
Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP
Międzynarodowa Organizacja Pracy – MOP (W ONZ) (ang. International Labour Organization – ILO, organizacja zajmująca się problemami
pracowniczymi – ograniczaniem pracy dzieci (szczególnie w niebezpiecznych branżach), ochroną
praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń. Została
utworzona 28 czerwca 1919 r. na paryskiej konferencji pokojowej jako autonomiczna organizacja
stowarzyszona z Ligą Narodów. Siedziba tej organizacji znajduje się w Genewie.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
http://www.wos.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 01:30

Podobne dokumenty