Zapytanie i odpowiedz nr 1

Transkrypt

Zapytanie i odpowiedz nr 1
Pracownicy przejęci ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zgodnie z art. 23(1) Kodeksu pracy
Stanowisko
Data
urodzenia
Wynagrodz
enie
Dodatki brutto
zasadnicze
brutto
Pomoc
1 kuchennadystrybucja
1.04.1955
1 750,00
2 Kucharz
12.03.1969
Pomoc
3 kuchennadystrybucja
ZUS
pracodawcy
Koszty
Data
wynagrodzeń
ważności
ZUS
badań
pracodawcy okresowych
Liczba
dni
urlopu
Data ważności
zaległego
badań
wg stanu
sanitarnych
na
31.01.20
16
315,16
2 165,61
2016-12-16
bezterminowo
25
1 850,00
362,78
2 212,78
2016-02-20
bezterminowo
25
30.03.1960
1 850,00
315,61
2 165,61
2016-09-04
bezterminowo
25
Pomoc
4 kuchennadystrybucja
28.07.1961
1 850,00
362,78
2 212,78
2016-05-27
bezterminowo
18
Pomoc
5 kuchennadystrybucja
4.04.1955
1 750,00
315,61
2 165,61
2017-11-09
bezterminowo
17
Pomoc
6 kuchennadystrybucja
16.02.1964
1 850,00
362,78
2 212,78
2018-02-13
bezterminowo
25
7 Dietetyk
18.06.1962
1 850,00
362,78
2 212,78
2016-06-07
bezterminowo
26
Pomoc
8 kuchennadystrybucja
30.11.1969
1 850,00
362,78
2 212,78
2018-03-30
bezterminowo
26
9 Dietetyk
7.07.1958
1 850,00
315,61
2 165,61
2018-01-21
bezterminowo
26
10 Kucharz
25.11.1964
1 850,00
362,78
2 212,78
2016-05-27
bezterminowo
26
100,00
100,00
1. Wszyscy wykazani pracownicy - umowa o pracę na czas nieokreślony.
2. Pracownik poz. 5 długotrwałe zwolnienie chorobowe.