1 Państwo Aleksandra Wielkiego. 1. Porównaj terytorium państwa

Transkrypt

1 Państwo Aleksandra Wielkiego. 1. Porównaj terytorium państwa
Państwo Aleksandra Wielkiego.
1. Porównaj terytorium państwa Aleksandra Wielkiego z państwem Dariusza I (mapa na s.
100 podręcznika). Wymień dwa obszary w Europie, które znalazły się w granicach imperium
Aleksandra, a nie należały wcześniej do państwa perskiego.
1

Podobne dokumenty