pobierz stronę jako plik pdf - Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Spotkanie lubusko-brandenburskiej podgrupy
roboczej "Statystyka"
Spotkanie lubusko-brandenburskiej podgrupy roboczej "Statystyka"
W siedzibie Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Landu Brandenburgia w Poczdamie dnia
27 września 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie lubusko - brandenburskiej grupy roboczej "Statystyka".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Landu
Brandenburgia, przedstawiciele organizacji biznesu i pracodawców Brandenburgii, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
reprezentowali: Dyrektor Urzędu – Roman Fedak oraz Kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań regionalnych – Robert
Wróbel.
Podczas spotkania rozmawiano nt. skutków otwarcia niemieckiego rynku pracy, omówiono kwestie dot.
zapotrzebowania ze strony mieszkańców współpracujących regionów na informacje dot. warunków pracy i życia po
obu stronach granicy. Dokonano również przeglądu realizowanych projektów transgranicznych podejmujących
tematykę związaną ze wspólnym rynkiem pracy.
W kolejnej części spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z postępu prac podgrupy roboczej oraz
projekt wspólnego raportu, przygotowany w dużej mierze przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
Na zakończenie przyjęto harmonogram prac związanych ze sporządzeniem raportu końcowego oraz
przygotowania planowanych na przełom listopada i grudnia br. warsztatów zwieńczających realizowany projekt.
Pobierz Adobe® Reader® Pobierz Word Viewer Pobierz Excel Viewer Pobierz PowerPoint Viewer Pobierz darmowe
oprogramowanie do przeglądania plików:
Pliki do pobrania
Prezentacja 0.81 MB