obiekty sportowe - STRABAG Sverige AB

Transkrypt

obiekty sportowe - STRABAG Sverige AB
www.strabag.com
OBIEKTY SPORTOWE
Building Visions. Building Values. Building Europe.
www.strabag.com
2
OBIEKTY SPORTOWE
SPORT WYMAGA KOMPETENCJI I
DOśWIADCZENIA.
MY JE PAŃSTWU ZAPEWNIAMY.
Sukcesy w sporcie zależne są od dobrze opracowanych planów treningowych, udoskonalonych technik oraz maksymalnej dawki dyscypliny i precyzji. W takiej samej
mierze dotyczy to zarówno rywalizacji sportowej, jak i profesjonalnego budowania
obiektów sportowych.
Sport jest dla każdego. Może poruszyć całe narody, a swoją atrakcyjną ofertą przyczynia się do podniesienia świadomości zdrowego trybu życia. Jednakże by święcić
sukcesy, każdy klub sportowy i każda dyscyplina muszą posiadać przede wszystkim
jedno: dobry obiekt sportowy.
SPIS TREŚCI
Wielostronne kompetencje
4
Zewnętrzne obiekty sportowe
Halowe obiekty sportowe
6
8
Konserwacja i pielęgnacja obiektów sportowych
Specjalne obiekty sportowe
Retusche
10
11
Retusche
Retusche
Retusche
Retusche
Retusche
3
www.strabag.com
4
OBIEKTY SPORTOWE
WIELOSTRONNE KOMPETENCJE
Jako nowoczesne przedsiębiorstwo o profilu budowlanym i usługowym posiadamy
wymagane kompetencje, doświadczenie oraz dysponujemy obszernym zapleczem
całego koncernu STRABAG.
Kompleksowy charakter obiektów sportowych i rozrywkowych oraz przestrzeganie
standardów międzynarodowych wymaga specjalistycznego know-how oraz odpowiedzialnego doradztwa. Oddział firmy STRABAG – „Obiekty Sportowe” specjalizuje się w projektowaniu, budowaniu oraz konserwacji wielofunkcyjnych obiektów
sportowych. W ścisłej współpracy z naszymi klientami, jak również uwzględniając
uwarunkowania lokalne, przygotowujemy „uszyte na miarę” rozwiązania spełniające
najróżniejsze wymogi.
Dla swoich klientów STRABAG Obiekty Sportowe, wykonuje „pod klucz” w pełni
wyposażone stadiony przeznaczone do uprawiania najróżniejszych dyscyplin sportowych oraz w każdej żądanej wielkości.
Najważniejszym elementem obiektów sportowych, oprócz pozostałego wyposażenia,
jest ich nawierzchnia, na której odbywają się różnorodne imprezy nie tylko sportowe,
ale i rozrywkowe.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia przy budowie wielu szkolnych obiektów
sportowych, obiektów lekkoatletycznych, boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą
przeznaczonych do celów treningowych podczas mistrzostw EURO 2008, hal
gimnastycznych i sportowych przeznaczonych do rozgrywania w nich zawodów
krajowych i międzynarodowych oraz odnawianie wielu obiektów sportowych,
możemy jednoznacznie stwierdzić: Jesteśmy kompetentnym partnerem, by podjąć
się każdego zadania.
SPORT WYMAGA WYTRZYMAŁOŚCI I KONDYCJI.
TAKIE CECHY POSIADAJĄ NASZE NAWIERZCHNIE.
Podczas budowy obiektów sportowych żaden inny czynnik nie decyduje w tak
bezpośredni sposób o długofalowej funkcjonalności gotowego obiektu niż wybór
właściwej nawierzchni. Analizy określające potrzeby w danym miejscu umożliwiają
nam znalezienie dokładnie takiej nawierzchni, która zapewni optymalne warunki do
gry. Szczególną uwagę poświęcamy kwestiom związanym z rozwojem produktów i
technologii, czy też z utrzymaniem wartości i funkcjonalności obiektów sportowych.
5
www.strabag.com
6
OBIEKTY SPORTOWE
ZEWNĘTRZNE OBIEKTY
SPORTOWE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
budowa i remonty obiektów
sportowych,
nawierzchnie z tworzywa
sztucznego i sztucznej trawy,
obiekty lekkoatletyczne,
budowa i remonty boisk trawiastych,
budowa kortów tenisowych,
budowa nowoczesnych obiektów
np. do siatkówki plażowej, boisk
typu funcourt, lub soccer i wielu
innych, …
specjalne nawierzchnie placów
zabaw chroniące przed urazami,
nawierzchnie ochronne do ogrodów
zoologicznych,
wyposażenie takie jak np.
oświetlenie projektorowe boiska,
instalacje zraszające i ogrodzenia,
projektowanie i wykonawstwo
zaplecza obiektów sportowych,
tereny do gry w golfa
Trawniki naturalne, trawniki sztuczne
wypełniane piaskiem lub granulatem, bieżnie
z tworzywa sztucznego, nawierzchnie
klepiskowe
NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ
Dzięki swoim właściwościom trawnik jest nadal najwygodniejszym i najzdrowszym
podłożem sportowym. Nasi eksperci badają na miejscu, jaka nawierzchnia sprawdzi
się tam najlepiej. Profesjonalnemu procesowi układania trawy towarzyszą regularne kontrole jakości przeprowadzane w firmowym laboratorium lub bezpośrednio na
miejscu wykonywanych prac. Nawierzchnie z trawy naturalnej mają długą tradycję
przede wszystkim w piłce nożnej. Golf, cieszący się coraz większym zainteresowaniem, również korzysta z zalet naturalnych nawierzchni trawiastych.
Świadczymy usługi począwszy od pobierania próbek do analizy substancji odżywczych
w glebie, szczelinowania warstwy nośnej trawnika, poprzez wertykulację, głębokie
spulchnianie przy pomocy urządzenia terra-spike, piaskowanie lub przewietrzanie aż
po drenowanie szczelinowe wraz z pobieraniem materiału.
NAWIERZCHNIE ZE SZTUCZNEJ TRAWY
Produkt ten stosowany niezależnie od pory roku jest dostępny jako sztuczna trawa
wypełniana piaskiem lub granulatem lub całkowicie bez wypełnienia. Niezależnie od
tego, na jaką wersję się Państwo zdecydują, my poprzez fachowe wykonanie podbudowy oraz staranny montaż zapewnimy wysoką jakość oraz możliwość długotrwałego
użytkowania. Asortyment sztucznej trawy oferowanej przez STRABAG Obiekty
Sportowe sprawdzono i doceniono już w takich dziedzinach sportu jak piłka nożna,
hokej na trawie czy tenis.
PODGRZEWANIE TRAWNIKÓW
Zastosowanie instalacji grzewczej sterowanej komputerowo i wykorzystywanej do
wszystkich rodzajów trawników naturalnych i sztucznych umożliwia rozgrywanie
zawodów sportowych, mimo zalegającego na boisku lodu i śniegu. Automatyczne
pomiary temperatury na powierzchni oraz u podłoża (korzeni) trawnika gwarantują
uruchomienie ogrzewania o określonej porze oraz pozwalają uniknąć odwołania
spotkań sportowych ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne.
SYNTETYCZNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE NAWIERZCHNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Stadiony lekkoatletyczne oraz szkolne obiekty sportowe zyskują na swoim wielofunkcyjnym charakterze poprzez fachowe wykonanie nowoczesnych nawierzchni. Spośród
wielu możliwości ich wykonania nasi eksperci dopasują nawierzchnię określonemu
przeznaczeniu, a wybór koloru dopełni indywidualny charakter obiektu sportowego.
NAWIERZCHNIE KLEPISKOWE
Szczególne właściwości nawierzchni wykonanej z mączki żużlowej lub ceglastej
wydają się nieocenione przede wszystkim w tenisie ziemnym oraz piłce nożnej. Ten
rodzaj wykładziny – bardzo zalecany przez lekarzy sportowych – w połączeniu z
odpowiednio zaprogramowaną instalacją zraszającą będzie w stanie spełnić
najbardziej wygórowane wymagania sportowców.
7
www.strabag.com
8
OBIEKTY SPORTOWE
HALE SPORTOWE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
wykonanie nawierzchni w halach sportowych,
ogrzewanie podłogowe
wyposażenie sal gimnastycznych
wraz z systemami nagłaśniającymi
i dźwiękowymi,
wykładziny ścienne i sufitowe z
uwzględnieniem akustyki panującej
w pomieszczeniu,
trwale zamontowane i przenośne
wyposażenie sportowe
małe sprzęty sportowe
kurtyny rozdzielające
budowa trybun oraz montaż
siedzisk
wykonanie pomieszczeń
dodatkowych, takich jak np.
garderoby
wszelkie akcesoria dodatkowe
według zgłaszanych potrzeb
POSADZKI SPORTOWE
Nawierzchnia to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia hali sportowej.
Posiadamy w naszym asortymencie sprawdzone systemy nawierzchni sportowych
wykonywanych w systemach punktowo-elastycznych, o mieszanej elastyczności,
powierzchniowo elastycznych oraz o kombinowanej elastyczności. Naszym klientom
oferujemy nawierzchnie sportowe dostosowywane do specyficznych wymogów funkcjonalnych obiektu sportowego.
OKŁADZINY ŚCIENNE
Możliwości wykonania okładzin ściennych są w zasadzie nieograniczone! Niezależnie
od tego, czy są to okładziny punktowe, czy też powierzchniowo elastyczne lub też
okładziny akustyczne, wytrzymałe na uderzenia piłką. Podczas ich konstrukcji nasi
specjaliści stosują wyłącznie systemy spełniające wymogi odpowiednich norm europejskich. Z myślą o uczestnikach imprez sportowych STRABAG Obiekty Sportowe
zwraca szczególną uwagę na akustykę hali sportowej.
SPRZĘT GIMNASTYCZNY I SPORTOWY
Jako profesjonalne przedsiębiorstwo budowlane i usługowe zajmujemy się rozmieszczeniem sprzętu gimnastycznego i sportowego zgodnie z zaleceniami i ustawami narodowymi i międzynarodowymi, zapewniając w ten sposób przestrzeganie
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. W przypadku dużych sal sportowych
nasi eksperci proponują zastosowanie urządzeń gimnastycznych z napędem elektrycznym (sprzęt do koszykówki, kurtyny rozdzielające, itd.), dzięki którym mogą
Państwo oferować różnorodną ilość dyscyplin sportowych.
INNE ELEMENTY SPORTOWE
W celu optymalnego wykonania ścian wspinaczkowych lub trybun teleskopowych
już w fazie początkowej zalecamy uzgodnienie rzeczywistego przeznaczenia hali
sportowej z jej użytkownikiem. W przypadku podnoszonych kurtyn, takich jak siatki chroniące publiczność przed uderzeniem piłką, korzystne wydaje się wykonanie
specjalnych wnęk montażowych umożliwiających chowanie siatek.
SYSTEMY NAGŁAŚNIAJĄCE I DŹWIĘKOWE
W profesjonalnych obiektach sportowych lub w przypadku imprez organizowanych
w halach wielofunkcyjnych nieodzownym elementem wyposażenia są odpowiednio
zaprojektowane systemy nagłaśniające i dźwiękowe.
POMIESZCZENIA DODATKOWE
Indywidualne zaprojektowanie i wyposażenie pomieszczeń dodatkowych, takich jak
pokoje dla kadry instruktorskiej, garderoby czy pomieszczenia na sprzęt sportowy
wymaga tak samo profesjonalnego podejścia, jak w przypadku budowy samej hali
sportowej.
9
www.strabag.com
KONSERWACJA I PIELĘGNACJA
Naszym klientom oferujemy również długoletnie doświadczenie w zakresie konserwacji i pielęgnacji obiektów sportowych, obejmujące rewitalizację nawierzchni
z trawnikami naturalnymi, odnawianie przestarzałych nawierzchni klepiskowych,
ochronne czyszczenie i konserwację powierzchni oraz trawników z tworzyw sztucznych np. w zakresie odnawiania fug i części skrajnych, odnawiania wykładziny
powierzchniowej i oznaczeń na boiskach.
Dzięki kompleksowym badaniom oraz dokładnej analizie sytuacji wyjściowej
i docelowej zapewniamy dokładną, skuteczną oraz terminową realizację prac.
Takie podejście oznacza dla naszych klientów minimalne ryzyko przestojów w trakcie wykonywanych robót oraz profesjonalne odtworzenie optymalnych możliwości
prowadzenia rozgrywek sportowych.
10
OBIEKTY SPORTOWE
SPECJALNE OBIEKTY SPORTOWE
Innsbruck: skocznia Bergisel
Wiedeń: Ogród Zoologiczny Schönbrunn /
nawierzchnia wybiegu dla nosorożca pancernego
Mistelbach: McDonald’s
Tulln: Krajowa Wystawa Ogrodnicza w
Dolnej Austrii
Wiedeń: bieżnia dachowa
11
www.strabag.com
STRABAG Sp. z o.o.
Obiekty Sportowe
ul. Sudecka 98, PL-53-129 Wrocław
Tel: +48 (0) 691 / 917 620
Fax: +48 (0) 71 / 369 00 - 10
[email protected]
strabag AG
Sportstättenbau
Breitwies 32, A-5303 Thalgau
Tel: +43 (0)6235 / 64 71 - 464
Fax:+43 (0)6235 / 64 71 - 499
[email protected]
STRABAG AG
Sportstättenbau
Polgarstraße 30, A-1220 Wien
Tel: +43 (0)1 / 217 28 - 514
Fax: +43 (0)1 / 217 28 - 555
[email protected]
strabag AG
Sportstättenbau
Salzstraße 3, A-6170 Zirl
Tel: +43 (0)5238 / 531 58 - 17
Fax: +43 (0)5238 / 529 58
[email protected]
Building Visions. Building Values. Building Europe.