A-It1605 8 dni inne z Cascia 1

Transkrypt

A-It1605 8 dni inne z Cascia 1
ŚWIATOWY KONGRES RUCHÓW KOŚCIOŁA
SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH
WŁOCHY
16.05. – 23.05.2013
D
Duusszzppaasstteerrzz P
Piieellggrrzzyym
mkkii::
D
U
S
Z
P
A
S
T
E
R
Z
A
R
C
H
I
D
I
E
C
E
Z
J
I
K
s
.
W
ł
a
d
y
s
ł
a
w
K
o
DUSZPASTERZ ARCHIDIECEZJI Ks. W ładysław Kolloorrzz
P
PIIE
ELLG
GR
RZZY
YM
MK
KA
A R
RU
UC
CH
HÓ
ÓW
W A
AR
RC
CH
HIID
DIIE
EC
CE
EZZJJII K
KA
ATTO
OW
WIIC
CE
E
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
ORVIETO - RZYM - MANOPELLO - CASCIA - KAHLENBERG
1
Dzień
Czwartek
16.05.
KATOWICE
O godz. 19.00 zbiórka przy Biurze Pielgrzymkowym AVE w Katowicach, po mszy
św. wyjazd w kierunku Włoch, nocny przejazd.
2
Dzień
Piątek
17.05.
3
Dzień
Sobota
18.05
ORVIETO - RZYM
Śniadanie (we własnym zakresie), całodniowy przejazd do Rzymu (śś.Piotr i Paweł) Stolicy Apostolskiej, w drodze - msza św. w Katedrze Orvieto (Kaplica Cudu
Eucharystycznego), kolacja, nocleg w okolicy Rzymu.
RZYM - KONGRES RUCHÓW KOŚCIOŁA
Śniadanie, msza św. w Katakumbach św. Kaliksta, modlitwa przy grobie św. Pawła
w Bazylice św. Pawła za Murami, po południu program wg organizatorów Kongresu
Ruchów Kościoła;
Czuwanie modlitewne na Placu Św. Piotra w wigilię ŚWIĘTA ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO, kolacja, nocleg w okolicy.
RZYM - KONGRES RUCHÓW KOŚCIOŁA
Przejazd na modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym na Plac św. Piotra do Rzymu,
msza św. przy grobie Jana Pawła II, nawiedzenie Bazyliki św. Piotra, nawiedzenie
Bazylik patriarchalnych: św. Jana na Leteranie, Matki Bożej Większej, kolacja, nocleg
w okolicy Rzymu.
4
Dzień
NIEDZIELA
19.05
ŚWIĘTO
ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
5
Dzień
Poniedziałek
20.05
6
Dzień
Wtorek
21.05.
7
Dzień
Środa
22.05
8
Dzień
Czwartek
23.05.
RZYM
Śniadanie, modlitwa przy grobie Ojca Świetgo Błogosławionego Jana Pawła II
(możliwość mszy św.), nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: MB Większej, św. Jana
na Lateranie, spacer po placach (słynne fontanny) Rzymu, kolacja, nocleg.
MANOPELLO - CASCIA
Śniadanie, msza św. przed obliczem Cudownego Wizerunku Chrystusa
w Manopello, krótki odpoczynek nad morzem na Riviera Delle Palme, przejazd do
Cascia (św. Rita), modlitwa przy grobie, wizyta u siostr Augustianek, kolacja, nocleg.
ROCCAPORENA - SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych ze św. Ritą w Roccaporena: dom
rodzinny, kościół parafialny, ok. 16.00 przejazd w kierunku Polski, modlitwa
w Porcjunculi (św. Franciszek) w Bazylice Anielskiej w Santa Maria degli Angeli
(dolny Asyż), kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd.
WIEDEŃ - KATOWICE
Śniadanie (we własnym zakresie), msza św. we Wiedniu na wzgórzu Kahlenberg
(Odsiecz Wiednia), przejazd w kierunku kraju, powrót około 16.00.
Udostępniamy słuchawki na trasę. Koszt wypożyczenia: 10 Euro (kaucja 10 Euro)
CENA uzależniona od ilości osób:
40 - 44 os. - 349 Euro
35 - 39 os. - 369 Euro
30 - 34 os. - 399 Euro
* cena może ulec zmianie ze względu na koszty paliw i kursy walut
WARUNKI PŁATNOŚCI:
I rata przy zapisie - 100 Euro lub 440zł
płatna w EURO lub w PLN 30.04 - zamknięcie listy uczestników
II rata walutowa w EURO płatna do dnia 05.05.13 na konto AVE przez Organizatora
ŚWIADCZENIA:

transport autokarem klasy lux
noclegi w Hotelach**/*** w pok.
2, 3-os. (pok. 1os. - dopłata 100 EUR)
 śniadania, gorące kolacje
 ubezpieczenie KL, NNW
 opieka duchowa Kapłana
 opieka pilota i przewodnika
w cenę nie wliczono:
kosztów wstępów::
Muzea Watykańskie – 13 Euro
Metro w Rzymie – 5-10 Euro
Katakumby – 8 Euro

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
Polecamy zabrać ok. 70 EURO na zwiedzanie oraz ok. 100 EURO, 100 CK tzw. Kieszonkowego
BIURO PIELGRZYMKOWE "AVE"
Katowice, ul. Gawronów, 20
tel: 32 205 38 30, fax: 32 205 3828 [email protected];
ZZA
AP
PR
RA
AS
SZZA
AM
MY
Y
www.ave.turystyka.pl

Podobne dokumenty