Turcja pomaga rolnikom w walce ze zmianami klimatycznymi

Transkrypt

Turcja pomaga rolnikom w walce ze zmianami klimatycznymi
Turcja pomaga rolnikom w walce ze
zmianami klimatycznymi
2015-11-16 11:36:38
2
Po latach samotnej walki ze zmiennymi warunkami pogodowymi tureccy rolnicy otrzymają wsparcie publiczne w
postaci nowych technologii, które pomogą im monitorować warunki pogodowe i uwidocznią możliwości
zwiększenia racjonalności upraw i hodowli.
Projekt rządowy ma na celu promowanie zrównoważonego rolnictwa poprzez specjalnie opracowane systemy
informatyczne umożliwiające satelitarne monitorowanie warunków pogodowych dla rolników i przekazywanie im
z dużym wyprzedzeniem danych, których potrzebują.
W zasięgu ręki rolnicy będą mieli informacje na temat czynników pogodowych wpływających na rolnictwo, takie
jak: jakość gleby, temperatura otoczenia, prędkość wiatru oraz wczesne sygnały ostrzegawcze o możliwych
klęskach żywiołowych. Dzięki temu każdy rolnik może zdecydować, jakie rośliny najlepiej jest sadzić, kiedy je
sadzić i jak uzyskać najwyższą wydajność.
Środkowa część Anatolii - 52 miliony hektarów suchych i półpustynnych użytków rolnych, które stanowią 65
procent ogółu użytków rolnych w Turcji, są najbardziej narażone na zmiany klimatu. Roczna amplituda wielkości
opadów wynosi tam od 250 do 2.250 mm. W celu zwiększenia przewidywalności opadów umieszczonych zostanie
1.200 stacji naziemnych w tym rejonie. Kosztujące około 30 tysięcy USD stacje naziemne są wyposażone w aż
40.000 różnych czujników. Czujniki transmitują między innymi takie dane jak: prędkość i kierunek wiatru, ilość
promieniowania słonecznego, temperatura i wilgotność powietrza i gleby, poziom nawodnienie i nawożenia
wymagany na każdym etapie wzrostu roślin.
Co 10 do 30 minut, dane są przesyłane do centralnego systemu przetwarzania informacji i analiz stacji w
Ankarze, prowadzonym przez Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Hodowli Zwierząt. Przy projekcie jest
zatrudnionych około 3.000 terenowych doradców do pomocy trzem milionom rolników.
Na podstawie systemu doradzono już na przykład rolnikom z miejscowości Kazan, aby sadzili melony zamiast
tradycyjnej uprawy białej fasoli. Suma parowania z gleby i transpiracji z roślin wykazała, że fasola biała wymaga
3
dwa razy więszego nawadniania gleby. Po zbiorach z września, w miejscowości tej odnotowano najwyższe w
historii obroty w wysokości 60.000 lir tureckich (około 20.000 USD) ze sprzedaży melonów.
4

Podobne dokumenty