odjazdowe budowle

Komentarze

Transkrypt

odjazdowe budowle
ODJAZDOWE
BUDOWLE
FORMULARZ POZWOLENIA
(Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
Ochrona danych osobowych Twojego dziecka jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego też wprowadziliśmy zmiany
w sposobie pozyskiwania zgody na jego/jej uczestnictwo w konkursach i/lub zgłoszeniach do sekcji Odjazdowych Budowli
publikowanej na łamach magazynu LEGO Club. Od tej pory każde zgłoszenie będzie wymagało Twojej pisemnej zgody.
Starając się uprościć ten proces jak tylko to możliwe, przygotowaliśmy poniżej listę kroków, które należy wykonać aby
zgłoszenie było ważne.
1) Wydrukuj formularz i go podpisz.
2) Zeskanuj podpisany formularz lub zrób jego zdjęcie (tak aby treść oraz podpis były dobrze widoczne).
3) Prześlij skan lub zdjęcie na: Prześlij skan lub zdjęcie na adres e-mail [email protected]
Więcej o polityce prywatności LEGO.com i bezpieczeństwie online możesz znaleźć na: parents.lego.com/pl-pl/lego-and-society/online-safety/
Imię i nazwisko dziecka :
Wiek dziecka:
Opis modelu:
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:
Adres:
kod pocztowy:
Numer telefonu kontaktowego: (
)
Kontaktowy adres e-mail:
Niniejszym wyrażam moją zgodę na udział wymienionego powyżej dziecka w konkursie Cool Creations i użycie zdjęcia
dziecka lub wykonanego przez nie modelu w czasopiśmie LEGO Club Magazine lub w witrynie LEGO.com. Niniejszym
zrzekam się wszelkich praw do kontrolowania lub zatwierdzania ostatecznego wyglądu tych zdjęć. Niniejszym zwalniam
firmę LEGO Systems A/S oraz jej pracowników, dyrektorów i kierowników z obowiązku realizacji wszelkich czynności,
roszczeń lub żądań jakiegokolwiek rodzaju, które mogą zostać przedstawione przeze mnie, moich spadkobierców,
wykonawcę testamentu, administratora, przedstawicieli lub osoby upoważnione, w dowolnym momencie teraz lub w
przyszłości, w związku z prawami udzielonymi powyżej albo zdjęciami lub modelem budowli stworzonymi przez
(imię i nazwisko dziecka).
Wszelkie dane osobowe podane lub zebrane na potrzeby LEGO Club są kontrolowane przez firmę LEGO System A/S, Aastvej
1, 7190 Billund, Denmark jako administratora danych. Zasady gromadzenia danych oraz prawa użytkownika jako podmiotu
danych są opisane w naszych zasadach ochrony prywatności dostępnych w witrynie LEGO.com - wszystkie inne jednostki
LEGO gromadzące dane na potrzeby LEGO Club działają jako jednostki przetwarzające dane w imieniu firmy LEGO System
A/S. Rozumiem, że „Nagroda” w konkursie Cool Creations oznacza zamieszczenie przesłanego zdjęcia w czasopiśmie
LEGO Club Magazine. Przez wypełnienie i podpisanie tego formularza ja, niżej podpisany(a) potwierdzam przeczytanie i
zaakceptowanie wszystkich zasad i warunków konkursu. Uznaję fakt, że wszystkie przesłane materiały stają się własnością
Grupy LEGO. Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmodyfikowania tego konkursu w dowolnym momencie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Podpis rodzica lub
opiekuna prawnego:
Data:
Link do polityki prywatności: http://aboutus.lego.com/pl-pl/legal-notice/privacy-policy-full

Podobne dokumenty