odpady o kodzie 20 01 21

Komentarze

Transkrypt

odpady o kodzie 20 01 21
Załącznik 3
do Procedury postępowania z odpadami medycznymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
Instrukcja stanowiskowa postępowania
z termometrami rtęciowymi - odpady o kodzie 20 01 21*
1) kod odpadów 20 01 21* - termometry rtęciowe
2) Charakterystyka odpadu:
- termometry rtęciowe
3) Diagram postępowania z odpadami o kodzie 20 01 21*
Gabinet zabiegowy
Sale chorych
zakręcane słoiki umieszczone w worku
polietylenowym koloru żółtego
Pracownik gospodarczy
Pomieszczenie gospodarcze
tzw. „brudownik”
sanitariusz Transportu Wewnętrznego
Pomieszczenie przejściowego
przechowywania odpadów
żółty, zamykany pojemnik
polietylenowy podpisany „rtęć”
sanitariusz Transportu wewnętrznego
Chlorownia
odpady
odpady odbiera podmiot zewnętrzny
Odbiorca odpadów
4) Godziny odbioru odpadów z jednostek organizacyjnych szpitala:
9.00 i 13.00 i w sytuacjach wyjątkowych „na telefon” (nr 402)
5) W sytuacjach awaryjnych w celu uzyskania informacji odnośnie dalszego
postępowania z odpadami dzwonić pod numery wewnętrzne w szpitalu:
685 lub 160

Podobne dokumenty