Otwórzmy swOje serca! - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Otwórzmy swOje serca! - Wiadomości Gubińskie
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
Jest zapotrzebowanie
Poprzednie lata pokazały, że w Gubinie
jest zapotrzebowanie na półkolonie letnie.
Dlatego taka możliwość spędzenia wakacji
po raz kolejny zostanie zorganizowana przez
Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień –
Izabelę Ratajczyk. Półkolonie potrwają od 27
czerwca do 5 sierpnia. Bazą będzie Szkoła
Podstawowa nr 2.
Wobec problemu braku miejsc dla trzylatków w gubińskich przedszkolach, przyjęto
do realizacji wariant rozbudowy PM nr
3. – Zrobimy wszystko, by cała „operacja”
mogła zakończyć się do września tego
roku, czyli do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego – mówi Justyna Karpisiak.
Gdy widzimy
dzika...
Mieszkańcy Gubina sygnalizują częste pojawianie się w okolicy
ulicy Rycerskiej i Królewskiej stada
dzików. Wiele osób zastanawia się,
jak należy zachować się, spotykając
to zwierzę na ulicy. Oto nasze wskazówki: Istotna jest ostrożność. Kiedy
dzik może nas zaatakować? Najczęściej atakuje, gdy jest poraniony lub
wściekły. Wykrytych przypadków
wścieklizny na Ziemi Lubuskiej nie
notuje się od ponad 20 lat. Odrębny problem stanowią lochy z małymi. Gdy poczują zagrożenie, atakują
w obronie potomstwa. Najlepiej
więc stać cicho i w bezruchu, dziki
powinny odejść. Pamiętać należy,
że dziki mają bardzo dobry słuch
i węch, a znacznie słabszy wzrok.
Dlatego najpierw czujnie nasłuchują, potem wąchają, wydając
przy tym co jakąś chwilę charakterystyczne fuknięcie, które może
wywołać niemałe wrażenie na człowieku. Praktyka ludowa i rolnicza
zna szereg sposobów na odstraszanie dzików. Są to bardzo proste
gesty, jak mocne klaśnięcie w dłonie, raptowny, krótki okrzyk, czy też
uderzenia o metalowe przedmioty.
Sprawdza się to w spotkaniach z
pojedynczym dzikiem. Natomiast w
odniesieniu do prowadzącej lochy
może to wywołać jej agresję. Ols
Pirat
z targowiska
Funkcjonariusze ze Straży Granicznej z Tuplic 23 maja znaleźli na
targowisku miejskim w Gubinie
prawie trzy tysiące pirackich płyt
CD i DVD z muzyką i filmami. Ich
wartość oszacowano na ponad 163
tysięcy złotych. Podejrzewając, że
handlujący może posiadać większą
ilość pirackich nośników, strażnicy
graniczni przeszukali również miejsce zamieszkania mężczyzny. Ich
podejrzenia okazały się słuszne, ponieważ w jego domu znajdowały się
nie tylko kolejne nagrane płyty CD
i DVD, ale także sprzęt i materiały
służące do nielegalnego kopiowania filmów i utworów muzycznych.
47-latek przyznał się do wytwarzania i sprzedawania pirackich nagrań.
Jak się dowiedzieliśmy, w przeszłości
nie był karany. Teraz jednak grozi
mu kara pozbawienia wolności od
trzech miesięcy do pięciu lat. (red)
str. 7
ROK XXIIi. nr 11/2016 (552) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA czwartek 09.06.2016
Przedszkole będzie
rozbudowane
czytaj str. 4
Eurosonda
czytaj str. 2
Wolontariusze
dali radę
Ponad 45 tysięcy złotych udało się zebrać
organizatorom Turnieju Charytatywnego
Piłki Nożnej – VIII Grand Prix Gubina. Jest
to absolutnie rekordowy wynik jakiejkolwiek
zbiórki pieniężnej w naszym mieście w tak
krótkim odstępie czasu. Podczas dwudniowej imprezy działo się wiele.
czytaj str. 13
Otwórzmy swoje serca!
- Prosimy ludzi dobrej woli, aby otworzyli swoje serca i wsparli zbieranie funduszy na leczenie
i rehabilitację Izabeli Lasoty. Razem możemy zdziałać wiele! – przekonuje Anna Kotapska ze
Społecznego Komitetu Walki z Chorobą SLA.
A ndrzej M atłacki
Wszystkie objawy wskazują, że
pani Iza cierpi na stwardnienie
zanikowe boczne. Jest to postępująca choroba neurologiczna.
Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi
do stopniowego upośledzenia
funkcji wszystkich mięśni ciała. W
większości przypadków przyczyna choroby jest nieznana. Należy
zdawać sobie sprawę, że chory,
mimo że nie może się poruszać,
nie traci czucia, ponieważ choroba nie atakuje neuronów odpowiedzialnych za odbieranie bodźców. Pierwsze symptomy, że coś
jest nie tak, u mieszkanki Gubina
pojawiły się trzy lata temu. Zaczęło się od opadającej lewej stopy,
następnie doszło do upadku w
zakładzie pracy i skręcenia prawej stopy. Obecnie 46-latka porusza się na wózku. – Iza powinna
mieć codziennie rehabilitację, ale
wiadomo - wszystko rozbija się
o pieniądze... Dlatego powstał
nasz komitet, którego celem jest
zbieranie fundusz y na pomoc
w leczeniu i rehabilitacji naszej
koleżanki – dodaje A. Kotapska.
Leczenie jest bardzo drogie. I to
bardzo...Wystarczy wspomnieć,
że jeden pr zeszczep komórek
macierzystych to koszt około 25
tysięcy złotych. Fundusze na pomoc dla pani Izabeli zbierane są
za pomocą specjalnie oznaczonych puszek, które są rozstawione
w wielu miejscach Gubina. Takich
punktów jest około trzydziestu.
Jest na nich napis „Społeczny Komitet Walki z Chorobą SLA. Izabela Lasota”. Zachęcamy do wsparcia
tej charytatywnej akcji. Liczy się
każda złotówka. Po raz kolejny
pokażmy, że nie jesteśmy obojętni wobec potrzeby niesienia pomocy i wspierania osób, które tak
bardzo jej potrzebują.
Trzy dni inne niz zwykle...
było w nim poznać matematykę od
kuchni, wziąć udział w warsztatach
fotograficznych, czy też „dotknąć”
rzeczywistości wirtualnej. Novum
podczas Wiosny nad Nysą był polsko-niemiecki bieg na szczyt Gubińskiej Fary. Najlepsi wbiegli na nią
w niewiele ponad minutę. Z wydarzeń kulturalnych warto odnotować
wernisaż wystawy z okazji 30-lecia
pracy twórczej Doroty Chwałek. Muzycznym wydarzeniem był występ
Pauli Lis i Dobrego Piwa.
W sobotę wielki powrót. Po pięciu latach znów podziwialiśmy na
ulicach głośny i kolorowy korowód.
Duże wrażenie zrobiła efektowna
wystawa współczesnego sprzętu
wojskowego oraz pokaz sztuk walki.
Na głównej scenie prezentowali się
artyści, zarówno ci doświadczeni,
jak i zaczynający swoją przygodę
55. Wiosna nad Nysą przeszła do hi- Pierwszego dnia dużym zainte- na scenie. A wieczorem moment,
storii. Trzydniowe miejskie święto jak resowaniem cieszyło się naukowe na który czekało wielu, czyli konzwykle obfitowało w wiele wydarzeń. miasteczko „Festiwal nauki”. Można cert Margaret. Na koniec zabrzmia-
ły ostre dźwięki za sprawą występu
Energii i Dormant Dissedent.
Niedziela przebiegła pod hasłem
rodzinnego festynu z wieloma
atrakcjami dla dzieci. Dumni rodzice i dziadkowie ustawiali się też
koło sceny, gdzie występowały maluchy z miejskich przedszkoli oraz
podopieczni Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. Widownia oklaskiwała także występ Gubińskich Łużyczanek. I w końcu finał:
występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
oraz legendy disco-polo Bayer Full.
Oczywiście przez te trzy dni działo
się dużo więcej (nasza fotorelacja
na str. 8-9). Zachęcamy czytelników,
aby przesłali nam własne zdjęcia, na
których są widoczni podczas miejskiego święta. Najciekawsze opublikujemy w kolejnym numerze. Na
maile ze zdjęciami wraz z krótkim
podpisem czekamy do 20 czerwca.
(am)
2
czwartek 09.06.2016
aktualności miejskie
Zapraszamy na pólkolonie
Poprzednie lata jednoznacznie pokazały, że w Gubinie jest duże zapotrzebowanie na półkolonie letnie. Dlatego taka możliwość
spędzenia wakacji po raz kolejny zostanie zorganizowana przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień – Izabelę Ratajczyk.
K rzysztof kaciunka
Półkolonie, dla któr ych bazą
będzie Szkoła Podstawowa nr 2,
rozpoczną się 27 czerwca, czyli w
pierwszy dzień wakacji, i potrwają
do 5 sierpnia. Już tutaj warto zwrócić uwagę na nowość - półkolonie
zostaną podzielone na trzy (do tej
pory były dwa) dziesięciodniowe
turnusy. – Co roku z naszej oferty
korzystało około 90 dzieci, ale wiemy, że chętnych było jeszcze więcej, dlatego postanowiliśmy wyjść
naprzeciw tym potrzebom – wyjaśnia burmistrz Bartłomiej Bartczak.
– Każda edycja tego przedsięwzięcia to nowe doświadczenia dla organizatorów, nowe pomysły i możliwości, dlatego jestem pewien, że
tegoroczne wydanie półkolonii będzie niezwykle atrakcyjne.
Co robiły dzieci w poprzednich
latach? Naprawdę sporo się działo.
W programach można było znaleźć
gry i zabawy o charakterze sportowym i artystycznym, wyjścia na
lokalną krytą pływalnię oraz basen
„pod chmurką” w Guben, wyjazdy do kina w Zielonej Górze i nad
jezioro Borek, pokazy filmów w
Gubińskim Domu Kultury, lekcje
tenisa ziemnego czy warsztaty z
garncarstwa. Jednak to nie wszystko, gdyż uczestnicy mogli wystąpić
w lokalnych edycjach programów
znanych z telewizji, czyli: „Mali Giganci”, „Idol”, „Mam talent” oraz
„Projekt Runway”. Można zatem
stwierdzić, że organizatorzy zadbali
o dobrą zabawę i wielopoziomowy
rozwój swoich podopiecznych.
- Wszystkie dzieci mają zapewnione wyżywienie, czyli śniadanie
i obiad. Jeden turnus trwa dwa tygodnie, a spotykamy się od 9.00 do
16.00 każdego dnia – stwierdza I.
Ratajczyk. – Odpłatność za turnus
to 140 złotych. Więc dość niedużym kosztem możemy zapewnić
naszym dzieciom atrakcyjny, pełen
zabaw i uśmiechu wypoczynek letni bez wyjeżdżania poza Gubin.
Lata poprzednie pokazały, że półkolonie letnie zawsze kończą się
pełnym sukcesem i zadowoleniem
wszystkich uczestników. Uśmiech
dzieci i pozytywne opinie ich rodziców w stu procentach udowadniają,
że warto zapisać swoją pociechę na
tegoroczną edycję przedsięwzięcia.
Więcej szczegółowych informacji
można uzyskać u Pełnomocnika
Burmistrza ds. Uzależnień w Urzędzie Miejskim, pokój 305 lub pod
numerem telefonu: 68 455 81 13.
Poprzednie lata pokazały, że na półkoloniach letnich młodzi uczestnicy nigdy się nie nudza
Wyjatkowy bieg
K rzysztof kaciunka
sprzętem niezbędnym podczas akcji
ratunkowo-gaśniczej. Oto wyniki:
Kategoria open mężczyzn: 1. Przemysław Tokarek - 1,14,40. 2. Hubert Kużownik 1,17,87. 3. Paweł Makles 1,21,71.
Kategoria open kobiety: 1. Eliza
Karczmarczyk 1,49,90. 2. Agata Olejnik 2,06,25. 3. Renata Malesa 2,23,74.
Strażacy: 1. Marcel Dziadykiewicz
3,11,20. 2. Patryk Mintus 3,13,40. 3.
Wojciech Solecki 4,03,22.
Docenić trzeba także najstarszego
w stawce Kazimierza Walaszko, który
osiągnął znakomity rezultat - 1,48,19.
Jak podkreślali organizatorzy, Roman
Kwapich i Adam Kaczmarek z BBL Gubin, w przypadku takich zawodów
przydaje się zarówno dobra kondycja,
jak i siła, dzięki której pokonujemy
kolejne stopnie. Jakie plany na przyszłość? Wydaje się, że w przyszłym
roku odbędzie się następna edycja
biegu na Farę, z większą ilością uczestników i z jeszcze lepszymi czasami.
Jak się okazuje, biegać można
praktycznie wszędzie, a im bardziej
specyficzne miejsce, tym lepiej.
Dlatego duże brawa dla organizatorów – klubu sportowego BiegamBoLubię – wyjątkowego, pierwszego „Transgranicznego biegu na
szczyt Fary”.
Zawody odbyły się 3 czerwca, czyli w pierwszy dzień 55. Wiosny nad
Nysą. Skąd taki pomysł? Organizatorzy chcieli przede wszystkim rozpropagować ideę aktywnego spędzania wolnego czasu, a przy okazji
wypromować nasz lokalny zabytek,
który w przyszłości ma stać się centrum kultury.
W charakterystycznym, kameralnym klimacie ruin Fary wystartowało 30 zawodników, którzy mieli do
pokonania 329 schodów, co z pewnością zniechęciłoby niejednego
wytrawnego biegacza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że z powodu
ograniczonego miejsca, uczestnicy
pokonywali kolejne stopnie w dwuosobowych zespołach. Kolejnym
ciekawym elementem były przyczepione we wnętrzu wieży kartki z
motywującymi hasłami, takimi jak:
„Nie poddawaj się”, „Nie czytaj, tylko biegnij”, czy „Jesteś bohaterem”.
Biegacze zmierzyli się w pięciu
kategoriach. Zarówno kobiety, jak
i mężczyźni zostali podzieleni na
dwie grupy wiekowe. Oddzielną
kategorię stanowili strażacy, którzy
na górę postanowili dostać się ze Pierwszy Transgraniczy Bieg na szczyt Fary wygrał P. Tokarek (z prawej)
Burmistrz Miasta Gubina
informuję, że jesienią 2016 r. będzie organizowana
uroczystość jubileuszu 50-lecia zawarcia związków
małżeńskich połączona z wręczeniem medali
okolicznościowych Prezydenta RP.
Serdecznie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie
z terenu miasta i gminy Gubin, które w bieżącym
roku będą obchodziły „złote gody” do zgłaszania
(do 31 sierpnia) swojego udziału w uroczystych
obchodach. Zgłoszenia oraz bliższe informacje
dotyczące uroczystości można uzyskać w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Gubinie, ul. Piastowska 24,
pok. 207 lub pod nr telefonu 68 455 81 40.
Informujemy, że w przychodni przy ulicy Gdańskiej 17,
w każdy wtorek
w godzinach 15:00-17:00
udzielane są darmowe porady prawne
dla mieszkańców Gubina
Szanownej Pani
Halinie Wojnicz
Wyrazy szczerego i serdecznego współczucia z powodu śmierci
Męża
składa burmistrz
Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Gubinie
aktualności miejskie
czwartek 09.06.2016
„Corona” dla Edmunda Rodziewicza
Co roku kapituła przyznaje Gubińską Nagrodę Kulturalną im. Corony Schröter, która wręczana jest podczas Wiosny nad Nysą.
Tym razem to wyjątkowe wyróżnienie trafiło do muzyka, pedagoga z lokalnej Szkoły Muzycznej – Edmunda Rodziewicza.
K rzysztof kaciunka
Stosowny wniosek o przyznanie nagrody przygotowała dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. Kazimierza Serockiego w Gubinie
Alicja Gil. Akces ten poparł burmistrz
Bartłomiej Bartczak. Co należy powiedzieć o laureacie? Zacząć należy od
tego, że jego działalność dydaktyczno-kulturalna rozpoczęła się w 1976
roku, więc trwa już okrągłe 40 lat. W
latach 1978-1989 sprawował funkcję
dyrektora PSM i dał się poznać jako
wspaniały organizator pracy. Jego liczne sukcesy są inspiracją nie tylko dla
grona pedagogicznego, ale przede
wszystkim dla nowych pokoleń początkujących muzyków oraz ogromną promocją naszego miasta w całym
kraju i poza jego granicami.
Wśród ważniejszych aspektów działalności na rzecz rozwoju lokalnej
kultury należy wymienić fakt, że E. Rodziewicz współtworzył Gubińską Młodzież Orkiestry Dętej oraz założył Dziecięcą Kapelę Podwórkową „Urwisy”.
Ponadto jest kompozytorem Hejnału
Gubina, publikacji „Gubin w piosence” oraz dwukrotnie zdobył „Złotego
Kasztana” w konkursie na najlepszego kompozytora organizowanego w
ramach „Wiosny nad Nysą”. Za swoją
działalność i osiągnięcia otrzymał m.
in. „Złoty Krzyż Zasługi”, tytuł „Zasłużonego Działacza Kultury”, medal „Zasłużony w rozwoju województwa zielonogórskiego”, medal „Komisji Edukacji
Narodowej” oraz Złotą Odznakę „Koła
Młodzieży Wojskowej”.
Jednak dobrego nauczyciela poznaje
się po licznych sukcesach jego wychowanków. A tych zdobywca Gubińskiej
Nagrody Kulturalnej ma naprawdę
sporo, czego potwierdzeniem jest fakt,
że wychował 46 laureatów różnych
konkursów, w tym 9 rangi ogólnopolskiej. Byli to: Bernard Hajducki, Mariusz
Drożdżel, Paweł Faryniarz, Kacper
Musiał, Filip Wiśniewski, Eryk Kowalik,
Jakub Chawko, Karol Skokowski oraz
Damian Wierciński.
- Po przeczytaniu tego krótkiego resume, chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że Edmundowi Rodziewiczowi Gubińska Nagroda Kulturalna im.
Corony Schröter po prostu się należała – podsumował przewodniczący
kapituły Robert Woszak. I trudno się z
nim nie zgodzić.
E. Rodziewicz otrzymał tegoroczną Gubińską Nagrodę Kulturalną im. Corony Schröter
Polsko-Niemiecki
Dzień Informacji
Deutsch-Polnischer Informationstag
Cottbus.Eures
@arbeitsagentur.de
Maj to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Pioniera. W związku z tym w lokalnym magistracie odbyło się posiedzienie Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów,
które istnieje już 21 lat. Na spotkaniu okolicznościowe kwiaty z rąk zastępcy
burmistrza Justyny Karpisiak otrzymał wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.
15.06.2016
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono
na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie
miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
najmu i dzierżawy.
Wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy dla
Haliny Wojnicz
z powodu śmierci
11:00 - 14:00 Uhr
Stadtverwaltung Guben, Alte Färberei
Gasstraße 4, 03172 Guben
Mają Państwo pytania w kwestiach
zatrudnienia, uznawania kwalifikacji,
ubezpieczeń społecznych w Niemczech?
Haben Sie Fragen zur Arbeit,
Anerkennung, Sozialversicherung
in Deutschland?
Eksperci różnych instytucji udzielają porad bezpłatnie.
Experten verschiedener Institutionen beraten Sie
unentgeltlich.
Dodatkowo:
Zusätzlich:
oferty Urzędu Pracy w Cottbus
z weryfikacją dokumentów aplikacyjnych!
Stellenangebote der Agentur für Arbeit
Cottbus mit Bewerbungs-Check!
Proszę przynieść odpowiednie dokumenty.
Bringen Sie bitte Ihre Unterlagen mit.
Męża Stanisława
składają
Radni Rady Miejskiej w Gubinie
Publication name: Deutsch-Polnischer Informationstag - KOPIE generated:
2016-04-12T16:20:31+02:00
3
K aśka J anina
I zdebska
4
czwartek 09.06.2016
społeczeństwo
„SUWEREN ZDECYDOWAŁ???”
Dzien Dziecka z Pretorianami
Wkurza mnie !
„Polak nawet kiedy gwizdnie, już
filozofii liźnie...”- śpiewali Starsi Panowie.
Mieli rację. Ostatnio zakochaliśmy się w filozofii polityki. Bo oto
w propagandzie rządowej pojawia
się nowa kategoria „suweren” i
powiada się teraz z trybun rządowych, że „suweren zdecydował”,
czyli oddał całą władzę w ręce PiS,
wobec tego rząd może sobie teraz
robić co mu się żywnie podoba.
Przecież na tym polega „suwerenność suwerena”.
Przeraża mnie myśl, że nawet
polski premier wyobraża sobie, iż
w ogóle istnieje coś takiego jak
nieograniczony mandat do sprawowania nieograniczonej władzy.
Bowiem takie coś nazywa się totalizmem, a jego przeciwieństwem
jest demokracja konstytucyjna
oparta na zasadzie rządu ograniczonego - ograniczonego niezbywalnym prawem i wolnością
obywateli (wszech nacji i wyznań)
oraz nienaruszalnym podziałem
władzy. Nic tak nie wspiera tyranii
większości, czyli populistycznej
pseudodemokracji ani rządów autorytarnych, jak owa gadka o suwerenności.
Można nią usprawiedliwić dyskryminację, gwałt na rządach prawa,
policyjne metody sprawowania
władzy, w ogóle wszystko, co akurat potrzebne jest panującemu.
Powoływał się na nią czerwony,
ze swoim sojuszem robotniczo
-chłopskim i frontem jedności narodu. Powołuje się na nią PiS.
Polskie społeczeństwo po 1989r.
nie tylko zmieniło ustrój z socjalistycznego na kapitalistyczny, ale
także samo uległo głębokiej przemianie.
Społeczeństwo tak, a ulice, szkoły, place - nie. Nic to. W ramach
„dobrej zmiany” teraz to zostanie
naprawione.
W kwietniu tego roku Sejm
uchwalił ustawę, zgodnie z którą
trzeba będzie usunąć nazwy ulic,
które upamiętniają komunistów
bądź też daty i organizacje z PRL
(w ilości od 1200 do 1400). Dekomunizacją zostaną też objęte szkoły, szpitale, mosty, place zabaw.
Wszystko w trosce o obywatela,
żeby nazwy nie przypominały nam
czasów represji w PRL.
Samorządy będą miały rok na
usunięcie z przestrzeni publicznej
nazw upamiętniających osoby, wydarzenia, organizacje, daty symbolizujące komunizm lub propagujące go. Teraz ustawa jest na biurku
prezydenta i czeka na podpis. Jak
już zostanie dokonana ta formalność, po trzech miesiącach ustawa
wejdzie w życie, a samorządy będą
miały rok na realizację.
Problemów będzie co niemiara,
bo np. taki Janek Krasicki, z któ-
rego w czasach PRL robiono ikonę ruchu komunistycznego, jest
niejednoznaczny. Dla jednych to
zdrajca, dla innych bohater walczący dzielnie z hitlerowcami.
Powodowana reporterską (czytaj
babską) ciekawością zapytałam
w Gubinie kilka osób - co one na
to? Reakcje były różne. Jedni obracali to w żart, inni twierdzili, że im
nazwy nie przeszkadzają. Ogólnie
gubiniacy kolejny pomysł posłów
PiS traktują jak gag z filmu Berei.
A gubińska władza samorządowa?
-Jeszcze nie omawialiśmy tej
ustawy na sesji. Myślę, że zastanowimy się po podpisaniu tej ustawy
przez prezydenta - mówi wiceburmistrz Justyna Karpisiak.
Niestety nie tylko trzeba się zastanowić, ale bez odwołania wykonać,
w przeciwnym bowiem razie na
mocy ustawy zrobi to za nas IPN.
Suwerenność znaczy, że nikt nikomu nie będzie się wtrącał, co
robi dane państwo (rząd) ze swoimi obywatelami w swoim „suwerennym państwie”. Wszystko
na miarę przewodniej siły narodu
(skąd my to znamy?) drużyny biało
czerwonej „dobrej zmiany”.
A co z unijną wspólnotą potraktowaną jak bankomat?
Kaśka Janina Izdebska
to zdarzenie, jak i dwa inne na terenie
Gubina uznano za alarmy fałszywe, ale
poczynione w dobrej wierze. Ugaszono 12 pożarów, w większości małych.
Były 2 pożary lasu. W pobliżu Przyborowic 9 maja drzewo przewróciło się
na linię energetyczną, co spowodowało zapalenie się ścioły leśnej. Groźniej
zapowiadał się 23 maja pożar lasu w
Leśnictwie Dzikowo. Dwa zastępy gubińskiej PSP miały trudności z dotarciem na miejsce pożaru. Ograniczano
pożar przy pomocy sprzętu ręcznego.
Dopiero wezwany samolot, zatankowany na leśnym lądowisku w pobliżu Wałowic dzięki strażakom z OSP
Choć w święto naszych najmłodszych
– 1 czerwca – pogoda był mało łaskawa,
to udało się. Po południu chmury „poszły do innych” i wyjrzało słońce. – To
nieba były nam przychylne, coś w tym
jest - zauważył Błażej Dziurdziewicz,
trener Klubu Sportowego „Pretorian”
Gubin.
Dlaczego Dzień Dziecka organizuje KS
„Pretorian”? – Wspólnie z Jugendclub
Comet z Guben, Fitnessstudio Bonitas
z Guben przy wsparciu Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i burmistrza
Gubina Bartłomieja Bartczaka, także
wielu bezimiennych sympatyków,
postanowiliśmy zrobić dzieciom niespodziankę – mówi B. Dziurdziewicz.
Jest grupa osób, która chętnie, mając
niewiele, potrafi,ą się podzielić tym z
innymi. Otrzymaliśmy wsparcie np. od
właścicielki nowo otwartej restauracji
„Dobre smaki” przy ul. Pułaskiego, także od wielu innych instytucji. Pomimo
małego budżetu, impreza wypaliła
na piątkę. Tego dnia na zielonej murawie przy miejskim stadionie można
było znaleźć wiele atrakcji. Pieczono
kiełbaski, był bigos, ciasta domowej
roboty, pokazy walk wschodnich, pokazy pierwszej pomocy w wykonaniu
instruktora ratownictwa wodnego, gry
i zabawy przy muzyce, a szczególnie
ulubione przez dzieci karaoke. Atrakcją
dnia było strzelanie z wiatrówki przeprowadzone przez instruktorów strzelectwa Ligi Obrony Kraju LOK Gubin na
czele z Romanem Salejem. - Mieliśmy
ponadto okazję rozwiać mity o sztukach walki jakie uprawiamy, które są
sportem bezpiecznym i przynoszącym
wiele pożytku młodym ludziom. Mogli przekonać się o tym rodzice obecni
na pikniku – podkreślił B. Dziurdziewicz. „Pretorianom” należą się brawa!
(sp)
Drzeńsk Wielki, po 4 zrzutach wody
ugasił pożar. Spłonęło 30 arów ścioły
w 70-letnim drzewostanie. Wypadków
drogowych było 6, ale były też groźne
zdarzenia, jak to z 16 maja. Na krajowej
drodze nr 32 w tył samochodu Opel
najechał Peugeot. Łącznie ucierpiało 6
osób, a 2 z nich odwieziono do szpita-
la. Tego samego dnia na ul. Miodowej
w Gubinie dachował VW Golf, po uderzeniu w zaparkowane na poboczu
Mitsubishi. Natomiast 28 maja w pobliżu Sękowic zderzyły się samochody. Obywatela Niemiec odwieziono
śmigłowcem do szpitala w Zielonej
Górze.
Oleg Sanocki
Raport 998
W maju gubińska jednostka musiała
interweniować 40 razy. Aż 25 przypadków uznano za mniejsze zagrożenia. Ktoś w Sękowicach zauważył
kłęby dymu, jakby wydobywające
się z odległej stodoły i zaalarmował
straż, która po przyjeździe natrafiła
na jeszcze tlące się ognisko. Zarówno
Przedszkole Miejskie nr 3 bedzie rozbudowane
W naszej gazecie nr 8/2016 pisaliśmy o problemie braku miejsc dla
trzylatków w gubińskich przedszkolach. Przypomnijmy. Jak wówczas powiedziała wiceburmistrz Justyna Karpisiak, miasto, wychodząc naprzeciw
problemowi braku miejsc w przedszkolach dla trzylatków, zaproponowało stworzenie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół przy ulicy
Racławickiej i w Szkole Podstawowej.
Przewidziano wówczas także i inne
warianty: adaptację części pomieszczeń w budynku przychodni przy
ulicy Gdańskiej lub rozbudowę przedszkola przy ul. Wojska Polskiego.
Dziś, po kilku tygodniach, problem
postanowiono rozwiązać w zasadzie
w jeden sposób: rozbudować Przedszkole Miejskie nr 3. Pytana ponownie
o tę sprawę wiceburmistrz J. Karpisiak
informuje, że adaptacja pomieszczeń
w budynku przy ul. Gdańskiej nie
wchodzi w rachubę. Służby, które w
przyszłości miałyby zaakceptować
obiekt do eksploatacji (np. sanepid)
uznały, że nie spełni on wymagań,
jakim musi sprostać placówka przedszkolna. Zatem ta koncepcja została
odrzucona. Przyjęto do realizacji wariant rozbudowy PM nr 3. W tej chwili
kończy się przygotowanie niezbędnych dokumentów (projekt budowlany, pozwolenie na budowę, itp.). To
pozwoli na przygotowanie i ogłoszenie w najbliższym czasie przetargu i
wyłonienie wykonawcy. – Zrobimy
wszystko, by cała „operacja” mogła
zakończyć się do września tego roku,
czyli do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Mamy nadzieję, że po
drodze nie będziemy napotykali na
przeszkody utrudniające realizację
założonego planu, choć z tym trzeba
się zawsze liczyć. Do września pozostało około 3 miesięcy. Czy planowany termin jest realny? – Fachowcy z
branży budowlanej twierdzą, że wy-
konanie rozbudowy wg założonego
projektu w tym czasie jest możliwe.
Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone. Więc powinno się udać. Gdyby coś poszło nie tak, mamy wariant
awaryjny – oddziały przedszkolne w
szkołach – powiedziała na zakończenie J. Karpisiak. Ponowna rekrutacja
trzylatków odbędzie się pod koniec
sierpnia.
(sp)
Fenomen
uzdrowiciela
Bruno Groning (1906 – 1959) to
znany niemiecki uzdrowiciel działający w Niemczech na przełomie
lat pięćdziesiąt ych ubiegłego
wieku.
W sobotę 11 czerwca w restauracji „Iskra” lek. stom. Wiesława Maria Brune wygłosi wykład na jego
temat. Początek o godz. 17.00.
Natomiast 9 lipca (sobota) odbędzie się ponowna projekcja
paradokumentalnego filmu, który
trwa (z dwoma przerwami) około
6 godzin. Początek seansu – godz.
13.00.
Zarówno wykład jak i seans filmowy są bezpłatne, ponieważ
koło pr z yjaciół tego znanego
uzdrowiciela działa jako organizacja „non profit”.
AB.
czwartek 09.06.2016
5
6
czwartek 09.06.2016
społeczeństwo
kilka pytan do ...
Z Grażyną Bartkowiak, Prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Gubinie
rozmawia Antoni Barabasz.
- Czy hasło „Tylko Poznawszy
Swój Kraj, Można Owocnie Dla
Niego Pracować” w obecnej sytuacji społecznej jest aktualne?
- Oczywiście, nadal jest jak najbardziej aktualne. Nasza organizacja jest od kilku lat organizatorem
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Jego forma jest
różna – materiały pisane, prezentacje multimedialne, zapis audio, wideo, wywiady i opowiadania. Mogą
to być zarówno prace indywidualne, jak i zespołowe. Słowem - jego
autorzy mają pełną dowolność. Uczestniczą w nim dzieci ze szkół
podstawowych, gimnazjów i młodzież ze szkół średnich. Jest on wieloetapowy. Tu muszę się pochwalić
– uczniowie z Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego z ul. Piastowskiej i ze szkoły w Starosiedlu
mają w tymże Konkursie sukcesy
na etapie Ogólnopolskim! Mimo, że
wego została Marta Kowalczyk, która zainteresowanie nim nie jest duże,
przygotowała pracę „Nadzieja na lep- to jego efekty są bardzo wymierne.
sze życie”. Opiekunką wszystkich uczest- Ocalamy w ten sposób od zaponiczek była Małgorzata Mularczyk.
mnienia naszą historię. Materiały te
Natomiast F. Kaczmarek znalazł się
w gronie 24 najbardziej obiecujących
przyszłych liderów w Polsce. Talent za
Talent jest to ogólnopolski konkurs dla
maturzystów, który poszukuje ciekawych osobowości aktywnie działających i rozwijających siebie oraz swoje
otoczenie.
(am)
Kolejni uczniowie z ZSO w Gubinie mogą
pochwalić się sukcesami. Julia Szmidt została
laureatką II nagrody etapu centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, a Franek Kaczmarek dostał się do II etapu konkursu Talent za
Talent 2016.
Uczniowie z sukcesami
Głównym celem konkursu, w którym
startowała Julia, było zachęcenie młodych ludzi do promowania i poznawania Małych Ojczyzn. Podstawą udziału
w konkursie było samodzielne przygotowanie pracy w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną.
W konkursie wzięła udział także Natalia
Cichosz, która za pracę „Historia mojej
ojcowizny, obiekty zabytkowe Gubina”
otrzymała wyróżnienie w etapie wojewódzkim. A finalistką etapu powiato-
gromadzimy, a ostatnio weszliśmy
w kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, które drukuje prace w swoim biuletynie.
- Oddział Miejski PTTK, którym
Pani kieruje, ma wielkie zasługi
na polu turystyki i krajoznawstwa.
Kiedy została Pani wybrana jego
prezesem? Jaka też jest jego historia?
- Wybory są dwuetapowe, najpierw
są wybierani delegaci w kołach i klubach, a Walny Zjazd Oddziału wybiera Zarząd i Prezydium, które z kolei
wyłania ze swojego grona prezesa.
Po raz pierwszy powierzono mi tę
funkcję na Walnym Zjeździe w marcu 2009 roku, następnie po 4 latach
powierzono mi ją po raz kolejny.
Obecna kadencja kończy się w marcu przyszłego roku. Początki zorganizowanej działalności turystycznej
w naszym mieście sięgają roku 1957.
Powstałe wówczas koło PTTK należało do zielonogórskiego Oddziału.
Natomiast Oddział Miejski PTTK w
Gubinie powstał w 1970 roku. Jego
pierwszą siedzibą był nieistniejący
już Dom Kultury przy ówczesnej ulicy Wilhelma Piecka (dziś Różana). W
1975 roku otrzymaliśmy od miasta
budynek po zlikwidowanej łaźni
miejskiej przy ówczesnej ulicy Lubuskiej. W 1985 roku w wyniku pożaru
został on niemal doszczętnie zniszczony. W jego odbudowę zaangażowali się ludzie dobrej woli, uczniowie
szkół, wojsko, otrzymaliśmy pomoc
ze strony Zarządu Wojewódzkiego
PTTK, zakładów pracy. Wyremontowany w nowej formie, jako Dom
Turysty, został oddany do użytku dopiero w 1989 roku.
- Skupmy się na działalności statutowej, turystyce. Czy obecnie
dzieci i młodzież garną się do organizacji tak, jak to było przed laty? - Niestety, cierpimy na brak mło-
Praca czeka
Lubuska Gala Taneczna
„Wiadomości Gubińskie”
poszukują osoby
ds. reklamy
(sprzedaż powierzchni reklamowych w gazecie)
Informacje pod numerem telefonu:
721 032 705 lub 68 455 82 03
W ramach programu Pro Arte w Gubińskim Domu Kultury 11 maja odbył
się przegląd powiatowy Lubuskiej Gali
Tanecznej. Nominacje do etapu wojewódzkiego otrzymały: „Okey” z Krosna
Odrzańskiego (Studia Tańca Nowoczesnego „Etna”), S.P.I.N. z Gubina (Studio
Tańca „Flava”) oraz Flesz 3 z Krosna
dych ludzi, przyszłego „narybku”.
Przed wieloma laty dzieci i młodzież
chętnie garnęły się do naszej organizacji. Obecnie w dobie totalnej informatyzacji, internetu i telefonii komórkowej – straciły zainteresowanie
tą formą działalności - zwiedzaniem
kraju, spaniem pod namiotami,
wycieczkami górskimi i po leśnych
wertepach. Płacimy w tenże sposób
swoiste „frycowe” za totalny postęp
cywilizacyjny. A szkoda, dzieci i młodzież zawsze byli naszym zapleczem
i przyszłą kadrą. Nauczyciele prowadzący Szkolne Koła Turystyczno
-Krajoznawcze robią to społecznie!
Nasze jedyne szkolne koło działa w
Starosiedlu – prowadzi je polonistka
Dorota Zdziebło, która prywatnie
jest zapaloną turystką! Sprawujemy
też opiekę turystyczną nad Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w
Gubinie.
- Pani prezes, teraz może coś o
sobie?
- Ojej! Ależ trudne pytanie. Pracuję społecznie, a marzenia? Chciałabym jak najwięcej zwiedzić. Ja sobie upodobałam najbliższe okolice
i wycieczki krajowe. Moje ulubione
książki to literatura przygodowa,
obyczajowa, ale nie unikam literatury czytanej przez młodzież.
Lubię kino historyczne, nie stronię
od kryminałów, filmów społeczno
-obyczajowych i seriali. Ulubiona
kuchnia? Uwielbiam tradycyjne
obiady, surówki, mięso w różnej
postaci, ziemniaki, sałatki i tradycyjne polskie zupy. Jestem po prostu
typową Polką! Chciałabym też przy
okazji podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, szczególnie Zarządowi i Prezydium Zarządu, za ich
trudną społeczną pracę. Bez Waszego zaangażowania nie mielibyśmy
tylu sukcesów!
Dziękuję za rozmowę.
Odrz. (Studio Tańca Towarzyskiego
„Etna”). Wyróżnienia przyznano zespołowi Fleszaczki (Krosno Odrz.) – Studio
Tańca Towarzyskiego „Etna’ oraz Gryps
(Gubin) – Studio Tańca „Flava”. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe
w Krośnie Odrzańskim.
(am)
Oferty pracy znajdujące się w gubińskim pośredniaku: pracownik administracji biurowej, sprzedawca, pomoc
kuchenna, monter – kierowca, elektryk
(praca w delegacji Niemcy), operator
koparki, pakowacz ręczny, fryzjer, szlifierz – polernik, operator ładowarki,
kierowca C +E (kurs na przewóz rzeczy), pracownik biurowy, manager,
zawód wyuczony kucharz, pakowacz
mebli, barista-pracownik przygotowujący posiłki typu fast-food, pracownik
restauracji, pracownik myjni samochodowej, robotnik leśny (umiejętność
składania i okrzesywania drewna), pokojówka, kelner, stolarz – montażysta,
sortowacz surowców, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, kierowca C+E, pracownik sklepu, zastępca
kierownika sklepu, monter ogrodzeń
metalowych, pomocnik lakiernika, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel historii, nauczyciel chemii, sprzątaczka.
(am)
Z wojskowym akcentem
Już po raz drugi z rzędu podczas
Wiosny nad Nysą mieszkańcy Gubina i
okolic mogli podziwiać sprzęt bojowy
znajdujący się na wyposażeniu polskiej armii. Tym razem zaprezentowali
się żołnierze z kilku garnizonów Ziemi
Lubuskiej i Dolnego Śląska. Podziwiano m.in. wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych „Osa”, transporter opancerzony
„Rosomak”, haubicoarmatę „Dana” czy
też uwspółcześnioną „katiuszę”. Natomiast przyszli oficerowie z Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im.
gen. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia
zademonstrowali swoje umiejętności
w zakresie sprawności fizycznej.
Przedstawiciele Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego, burmistrz miasta oraz mjr w st. spocz. Piotr Beśkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Oficerów
5. Dywizji WP „Kresowiak” byli pod
szczególnym wrażeniem pokazu
walki wręcz, jaki zademonstrowały studentki tejże uczelni – Joanna
i Katarzyna. Dużym powodzeniem
cieszyła się grochówka serwowana z
polowej kuchni. Pierwsze porcje dla
sporej kolejki oczekujących rozlali płk.
Waldemar Krupiński, Szef W.Sz.W. z
Zielonej Góry i burmistrz Bartłomiej
Bartczak, którego następnie bardzo
zaciekawiło wnętrze „Leoparda”. Natomiast dla starszych mieszkańców, w
społeczeństwo
czwartek 09.06.2016
7
Eurosonda
którym kilkanaście lat wstecz znajdował się garnizon, było ono namiastką
„spotkania pokoleń”. Podsumowując,
wojskowy element Wiosny nad Nysą
budził duże zaciekawienie u osób w
każdym wieku.
Antoni Barabasz
Najpierw kibice odliczali miesiące, później tygodnie, dni... I w końcu
jest! Euro 2016 czas zacząć. Postanowiliśmy zadać mieszkańcom Gubina
i okolic kilka pytań na temat turnieju we Francji. 1.Czy i z kim będziesz
oglądać Euro 2016? 2.Jak daleko mogą zajść Polacy i czy wyjście z grupy
jest realne? 3.Kto będzie największą gwiazdą w polskiej kadrze? 4.Kto i
dlaczego zostanie Mistrzem Europy? 5.Typy wyników meczów: Polska
-Irlandia Północna, Polska-Niemcy oraz Polska-Ukraina. Oto co usłyszeliśmy:
Rafał Koszczyc (stowarzyszenie Legijny Gubin)
1. Jeśli będę miał możliwość, to obejrzę mecze Polaków 2. Wyjście z
grupy jest w naszym zasięgu. 3. Największą „gwiazdą” będzie kolektyw
i gra zespołowa. 4. Może Francja? Mają dobra drużynę i grają u siebie.
Niemcy, Hiszpanie i Anglicy też będą się liczyć, no i Belgowie mogą wiele
pokazać. 5. POL-IRL P. 3:1, POL-NIE 1:1, POL-UKR 2:1.
Tomasz Romanowski (radny miejski)
1. Tak 2. Półfinał 3 R. Lewandowski 4. Hiszpania - siłę drużyny widać po
wynikach klubowych w LM i LE. 5 POL-IRL P. 2-0, POL- NIE 1-1, POL-UKR
3-1.
Ewelina Michnowicz (mieszkanka Gubina)
1. Tak 2.Jest realny nawet finał 3. R. Lewandowski 4. Polska - po prostu.
5. POL-IRL P. 2:0, POL-NIE 2:1, POL-UKR 2:0.
Edward Patek (przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie)
1. Oczywiście, że będę oglądać. Wspólnie ze znajomymi zamierzam
dopingować biało-czerwonych we Francji. 2. 1/8 finału to plan minimum. Mam nadzieję, że będziemy oglądać Polaków w półfinale. 3.
Krychowiak wyleczy kontuzję i u boku Milika oraz Lewandowskiego
stworzą tercet na miarę van Basten, Gullita i Rijkaarda. To bedą gwiazdy
Euro 2016. 4. Belgia to młody, silny zespół. Doskonały system szkolenia
młodzieży przynosi rezultaty. Uważam ich za faworytów. 5. Skromne 1:0
na początek z Irlandią, remis po 2 z Niemcami i wysoka wygrana 4:1 z
Ukrainą. Pierwsze miejsce w grupie i mecz w 1/8 finału z Albanią. Ktoś
ma wątpliwości?
Wojciech Solecki (mieszkaniec Strzegowa)
1. Będę oglądał z kolegami w specjalnej strefie kibica, która będzie zlokalizowana w centrum wsi. 2. Polacy spokojnie wyjdą z grupy. Powinni
dojść nawet do ćwierćfinału. 3. Pewnie będzie to Lewandowski. 4. Francja, bo gra u siebie. 5. POL-IRL P. 2-1,POL-NIE 1-2, POL-UKR 2-0.
Łukasz Koleśnik (dziennikarz „Gazety Lubuskiej”)
1. Oczywiście! 2. Łatwo nie będzie, myślę, że z grupy wyjdą, ale prawdopodobnie na tym skończy się przygoda z Euro. 3. Myślę, że nie będzie to
Robert Lewandowski, ponieważ przeciwnicy będą wyjątkowo się na nim
skupiać. Ale dzięki temu zostanie więcej miejsca dla Arka Milika, więc stawiam na niego. 4. Pewnie Niemcy. Przed turniejem niby zawsze kuleją,
ale już podczas szaleją. 5. POL – IRL P. 2:1, POL - NIE 1:3, POL - UKR 2:0
Adam Alejun (strażak PSP JRG w Gubinie)
1.Tak 2.Wyjdą, ćwierćfinał 3.Milik 4.Francja, bo gospodarz lub Niemcy,
bo drużyna turniejowa 5.POL-IRL P. 3:1, POL-NIE 1:1, POL-UKR 2:1.
Bartłomiej Bartczak (burmistrz Gubina)
1. Oczywiście będę oglądać mecze. 2. Dojdą do finału, ale tam niestety
przegramy. 3. Największą gwiazdą w Polskiej kadrze będzie ktoś, kogo
się w ogóle nie spodziewamy. Urodzi się nowy bohater na Euro. 4.Hiszpania, bo mają najlepszą drużynę 5. Wszystkie mecze wygramy 1:0
(am)
Pani
Halinie Wojnicz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MĘŻA
składają dyrektor, Grono Pedagogiczne i pracownicy
niepedagogiczni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Gubinie.
8
czwartek 09.06.2016
55. Wiosna nad Nysą
55. Wiosna nad Nysą
czwartek 09.06.2016
9
10
czwartek 09.06.2016
PIŁKA NOŻNA Zakończył się sezon
wiosenny Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej. Rundę rewanżową rozegrano w
ekspresowym tempie. W ostatnim tygodniu rozgrywek piłkarze-amatorzy
rozegrali aż trzy spotkania (7-9 czerwca). W momencie oddawania gazety
do druku na czele tabeli znajdowała
się drużyna Prezesi Team, która miała cztery punkty przewagi nad ekipą
Enei. O tym, kto ostatecznie wygrał
ligę, poinformujemy w następnym wydaniu gazety. Wtedy też zamieścimy
podsumowanie wiosennych zmagań.
Andrzej Matłacki
sport
LEKKOATLETYKA Dziewczęta z SP
2 w Gubinie kolejny raz potwierdziły
dominację w województwie w sporcie
szkolnym. Tym razem zdobyły srebrny
medal w czwórboju lekkoatletycznym.
Zespół wystąpił w czterech konkurencjach: bieg na 60m i na 600m, skok w
dal i rzut piłeczką palantową. Nasze
dziewczyny wywalczyły srebrny medal
w Słubicach, gdzie 24 maja odbył się
finał wojewódzki. Skład drużyny: Joanna Paszkiewicz, Anna Kulik, Angelika
Sztukowska, Amelia Kaczmarek, Julia
Szczotka i Aleksandra Strusińska. (am)
PIŁKA NOŻNA W ramach VIII Grand
Prix Gubina, 29 maja na orliku przy
ulicy Roosevelta rozegrano turniej żaków. W zawodach wzięło udział osiem
zespołów: Zryw Zielona Góra, Akademia Piłkarska Falubaz 2008, Akademia
Piłkarska Falubaz 2009, UKS Promień
Żary, UKS Polonia Słubice, Ilanka Rzepin, Piast Iłowa oraz MLUKS Dwójka
MOS Gubin, która ostatecznie w turnieju zajęła trzecie miejsce. W meczu o
brąz nasi zawodnicy pokonali Akademię Piłkarską Falubaz 2008 3:0. Turniej
wygrał Promień Żary.
(am)
Trzeci raz z rządu najlepsi w województwie!
PIŁKA NOŻNA Coraz bliżej do ostatecznych rozstrzygnięć w zielonogórskiej klasie okręgowej sezonu 2015/16.
Awans wywalczyła drużyna TS Przylep.
Carina Gubin w końcówce sezonu gra
w kratkę. W 28. kolejce rozgrywek pokonała u siebie Błękitnych Ołobok 2:1
(2:0). Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Krzysztof Drozdek’5 i Krzysztofa
Macierzyński’45. W ostatniej kolejce
gubinianie, także na własnym stadionie, ulegli Piastowi Czerwieńsk 1:2. W
ostatnim meczu sezonu (11 czerwca,
godz. 17:00) Carina zagra na wyjeździe
z TS Przylep. Nasza drużyna, z dorobkiem 47 punktów, zajmuje w tabeli
piąte miejsce.
(am)
20 maja w Lubsku odbył się V Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka organizowany przez Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku oraz Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”.
- W tym roku wychowankowie Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie i Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim stworzyli jedną drużynę. Przed wyjazdem odbył się
wspólny trening, opracowano strategię na zwycięstwo. I okazało się, że taka współpraca się opłaca! Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce – nie kryje zadowolenia dyrektor
domu dziecka w Gubinie Jolanta Papież. Warto dodać, że wychowanek PDD Gubin Jakub Butowicz zdobył tytuł Najlepszego Bramkarza Turnieju. Na pamiątkę drużyna otrzymała
dyplom, podziękowania oraz puchary. - Warto jednak pamiętać, że turniej w Lubsku to nie tylko rywalizacja, ale także wspólna zabawa, integracja oraz nowe przyjaźnie. Są
występy artystyczne, poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci. Jest to wyjątkowy dzień, pełen dziecięcego śmiechu – przekonuje J. Papież. (am)
wygrana gospodarzy
PIŁKA NOŻNA Na terenie boiska „Orlik” przy ulicy Roosevelta 28 maja br.
rozegrano charytatywny turniej piłkarski VIII Grand Prix Gubina. W tym roku
do rywalizacji zapisało się 17 drużyn,
ale niestety z różnych względów dojechało o dwie mniej. Kolejny raz z rzędu
pojawili się w naszym mieście piłkarze-amatorzy Polski, Niemiec i Szwecji,
co jest najlepszym dowodem na to, że
esquadrowy turniej ma już swój klimat i
tradycję. Drużyny rywalizowali o puchar
A.Z Iwaniccy Sp. j. Zdobyła go drużyna
gospodarzy pod dowództwem piłkarza
Górnika Zabrze Michała Janoty, który,
jak co roku aktywnie wspierał działalność Stowarzyszenia Esquadra. W finale
gospodarze pokonali po rzutach karnych drużynę Moto-Wiwy.
(AM)
PIŁKA NOŻNA 4 czerwca na stadionie w Cybince odbył się turniej piłki
nożnej żaków. Zawodnicy MLUKS
Dwójki MOS Gubin spisali się wyśmienicie zdobywając w zawodach pierwsze miejsce w turnieju. Na dodatek
najlepszym obrońcą turnieju został
wybrany Aleksander Mikołajczyk. Nasi
piłkarze pokonali kolejno: Zryw Zielona Góra 4:0, Perłę Cybinka II 5:0, Ilankę
Rzepin 1:0 oraz zremisowali z Progres
Gorzów Wlkp. 0:0. Finał: MLUKS Dwójka Progres Gorzów 1:1 k. 8-7. Skład:
Aleksander Mikołajczyk, Aleksander
Sobolewski, Konrad Przysieżny, Michał
Radomski, Wiktor Góralczyk, Michał
Aleksandrowicz, Bartek Chomont,
Grzegorz Sobolewski, Mikołaj Kuśnierek, Feliks Pleszyniak, Hubert Marchlewski.
SIATKÓWKA Podczas 55. Wiosny nad
Nysą rozegrano XI Turniej im. K. Maternika. Zawody zorganizował Miejski
Ośrodek Sportu w Gubinie oraz MLKS
Volley Gubin. Do rywalizacji stanęło 14
ekip, które przez dwa dni walczyły w
hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Gubinie. Końcowa
klasyfikacja tegorocznego turnieju: 1.
Saps Libero Banie I, 2. Virtus CC Szlichtyngowa I, 3. UKS LIDER Rokietnica I,
4. Volley Gubin I, 5. SP Banie, 6. UKS
Jedynka Września, 7. KS Energetyk Poznań I, 8. Virtus CC Szlichtyngowa II, 9.
UKS Lider Rokietnica II, 10. SAPS Libero Banie II, 11. VOLLEY Gubin II, 12. KS
Energetyk Poznań II, 13. KRS Jastrząb
TKKF Jastrzębie-Zdrój, 14. SP3 Gubin.
Nagrody zawodnikom wręczali: burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak,
radny powiatowy Andrzej Iwanicki i
Prezes MLKS Volley Gubin Robert Siegel.
(red)
LEKKOATLETYKA Na facebookowej
stronie Biegam bo Lubię Gubin ukazała się informacja, że w ramach rozwoju
współpracy zaprzyjaźnionych miast
Laatzen, Guben i Gubina, główny trener
BbL Gubin Roman Kwapich opracował
projekt zawodów lekkoatletycznych
pod nazwą „Transgraniczny miting
SportGeneracja”. Zawody są kierowane
do dzieci w dwóch kategoriach: dzieci
(9-10 lat) i dzieci starszych (11-12 lat).
Celem zawodów jest między innymi
upowszechnianie sportu i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz
rozwijanie współpracy transgranicznej
miast. Plan zakłada rozegranie pierwszych zawodów wiosną 2017 roku na
stadionie tartanowym w Guben. (red.)
S tefan P ilaczyński
historia I społeczeństwo
czwartek 09.06.2016
11
Kalendarium Gubina rok 2006 cd
zmarl tadeusz firlej
- kwiecień - mistrzem Gubina
seniorów w tenisie stołowym
został Aleksander Roziński, który wygrał wszystkie spotkania,
tracąc dwa sety. Wicemistrzem
został Dariusz Rębacz, a trzecie
miejsce zajął Kazimierz Sokalski.
- 2 maja - niecodzienny pociąg
osobowy przejeżdżający przez
gubińską stację to „pociąg retro”
z Wolsztyna w dniu Święta Parowozów. Parowóz „nieśmiertelna”
Piękna Helena (parowóz Pm36,
który może jeździć z prędkością
130 km na godzinę) wiózł miłośników kolei parowych na wycieczkę do Niemiec. Na gubińskiej stacji uzupełnienie wody
dla parowozu zapewniła straż
pożarna.
- 5 maja - minęło 11 lat od
powstania Stowarzyszenia Gu-
cza”. Laureatami zostali: I miejsce
- Zespół Szkół Rolniczych, reprezentacja w składzie: Agata Stańczuk, Eunika Ambroziak, Łukasz
Patan; II miejsce - Zespół Szkół
Ogólnokształcących w składzie:
Magdalena Baran, Marlena
Krzyżaniak, Tomasz Pawłowski;
III miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w składzie:
Natalia Kieszkowska, Sylwia Kostyszak, Krzysztof Kościółek.
- 26-28 maja - w galerii „Ratusz”
GDK odbyły się III Spotkania Satyryczne „Humor nad Nysą”.
- maj – VIII Gubińska Mila,
bieg uliczny zorganizowany w
centrum miasta przez Ludowy
Lekkoatletyczny Klub Sportowy
Gubin i MOS, zgromadziła na
starcie ponad 500 uczestników.
- 3 czerwca - laureatką Gubiń-
miejscowego życia kulturalnego, gospodarz słynnej literackiej
„Firlejówki”, laureat Gubińskiej
Nagrody Kulturalnej, członek zarządu GTK.
- 13 czerwca - w Galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury odbyła się promocja książki
autorstwa Kazimierza Ostrowskiego „Gertruda”.
- 14 czerwca - w Zielonej Górze
na mistrzostwach województwa
w lekkiej atletyce w kategorii
młodzik (I i II klasy gimnazjum)
gubinianie zdobyli cztery medale: Adriana Łogoźna srebrny
medal w biegu na 300m, Justyna Bednarska srebrny medal w
biegu na 600 m, Piotr Kwapich
srebrny medal w biegu na 600
m, Łukasz Świderski brązowy
medal w skoku w dal z wyni-
CIEKAWA PROPOZYCJA DLA KIBICÓW!
NA SKWERZE PRZY RESTARURACJI „ROMANO” OD 10 CZERWCA BĘDZIE
FUNKCJONOWAĆ STREFA KIBICA EURO 2016
OGLĄDAJ MECZE POLAKÓW NA DUŻYM EKRANIE!
STREFA KIBICA POMIEŚCI 200 OSÓB
W MENU: GRILL, GROCHÓWKA ORAZ PAJDY
NA MIEJSCU TAKŻE SKLEPIK „BIAŁO-CZERWONY”
WSPÓLNIE PRZEŻYWAJMY EMOCJE!!!
restauracja „romano” i pub „sąsiedzi”
zapraszają serdecznie
gubin
ulica dąbrowskiego 23
reklama
Mistrzowska pierwsza pomoc
Nauczyciel muzyki Edmund Rodziewicz koncertuje ze swoimi uczniami w kościele parafii pw. MB Fatimskiej.
bińskich Pionierów. Z tej okazji
w Urzędzie Miasta odbyło się
spotkanie z udziałem burmistrza
Lecha Kiertyczaka. Organizacją
kierował Stefan Polaszyk.
- 8 maja - nowym prezesem
Koła Związku Sybiraków został
Julian Żywicki.
- 8 maja - jedynym kolekcjonerem modeli samochodów strażackich w Gubinie był Dariusz
Nesterowicz. Zbiór liczył ponad
100 sztuk.
- 11 maja - staraniem LLKS
przywrócono w Gubinie organizację cyklicznej imprezy sportowej dla dzieci „Lekkoatletyczne
Czwartki”.
- 19 maja - w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej zorganizowano wystawę nowości
wydawniczych pt. „Edukacja
niepełnosprawnych” z okazji III
Forum przygotowanego przez
Szkołę Podstawową nr 3 na temat „Edukacja niepełnosprawnych w środowisku lokalnym”.
- 26 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się finał konkursu czytelniczego pn. „Życie
i twórczość Henryka Sienkiewi-
skiej Nagrody Kulturalnej im.
Corony Schröter została Dorota
Chwałek, pracownica Gubińskiego Domu Kultury.
- 7 czerwca - Artur Król z Liceum Ogólnokształcącego zdobył brązowy medal na 3000 m
w mistrzostwach województwa
juniorów młodszych.
- 7-10 czerwca - na Olimpiadzie
Specjalnej w Warszawie gubińscy pływacy po opieką Ziemowita Patka zdobyli 6 medali:
Magdalena Kowal srebrny na 25
m stylem dowolnym, Dawid Eret
brązowy na 25 m stylem dowolnym, Andrzej Kaczan złoty na 50
m stylem dowolnym i brązowy
na 25 m stylem dowolnym, Marcin Ratajczak srebrny na 25 m
stylem dowolnym.
- 12 czerwca - zmarł Tadeusz
Firlej (ur. 1.04.1926 r.), Honorowy
Obywatel Miasta, poeta, współtwórca Gubińskiego Towarzystwa Kultury, fotograf, filmowiec
amator, przyrodnik, wychowawca młodzieży, wieloletni działacz
i sekretarz Oddziału Miejskiego
PTTK, autor kilku pozycji książkowych, także na temat historii
kiem 6 m i czwarte miejsce w
biegu na 100 m.
- 17 czerwca - Międzyszkolny
Klub Sportowy „Aquatic” przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących zorganizował I Rodzinne
Mistrzostwa Gubina w Pływaniu.
Rodzina Siwczaków (Asia, Kasia i
Jarosław) była minimalnie szybsza od rodziny Borkowskich (Dominika, Kasia i Lech).
- czerwiec - zwycięzcami I.
Turnieju Brydża Sportowego
im. Stefana Stawskiego (międzynarodowy mistrz w brydżu
sportowym 1946-2006), zostali
gubinianie: Andrzej Adamczyk i
Zdzisław Rzucidło.
- czerwiec - na mistrzostwach
Polski LZS w Zamościu, Piotr
Kurdyk w biegu na 200 m zajął
II miejsce, Piotr Konopacki III m.
w biegu na 2000 m z przeszkodami.
- 12 lipca - piłkarze „Cariny” Gubin, trenowani przez Andrzeja
Jaworskiego, po meczu barażowym z „Syreną” Cybinka i bramce Piotra Sobolewskiego w 118
minucie wywalczyli awans do IV
ligi.
Odział Rejonowy Polskiego Czer wonego Krz yża w
Gubinie był organizatorem
Rejonowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK, które odbyły się 19 maja w hali
sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w
Gubinie.
W konkursie wzięło udział
5 drużyn z klas V-VI szkół
podstawowych, 4 drużyny
gimnazjalne oraz 3 ekipy
składające się z uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Ogólnie w mistrzostwach
pierwszej pomocy uczestni-
Z Ziemi Gubińskiej
Hotel, kasyno i bezpieka
Prz y północnym k rańcu
dzisiejszej ulicy Piastowskiej
znajdujemy trzy przedwojenne budynki oraz ślady po
czwartym, nieistniejącym.
Naszą uwagę poświęcimy
dziś najokazalszemu z nich,
o numerze 52. Do 1945 był
to numer 82, gdzie mieścił
się hotel i kasyno. W tamtym
czasie dzisiejsza ulica Piastowska nazywała się Grüne
Wiese (Zielona Łąka).
Miejsce to pamiętają starsi mieszkańcy Guben. Renate Dommenz wspomina:
„Ten obraz to ocz ywiście
Grüne Wiese. (…). Po prawej znajdowało się wejście
na wzgórze Pfingstberg, a
prosto na północ szło się
do parku Königspark. Po lewej stronie znajdował się
Most Północny (Nordbrücke) przez Nysę, przy którym
stały małe budynk i (…).”
czyły 33 osoby. W kategorii
szkół podstawowych wygrał
Zespół Szkół w Grabicach w
składzie Dawid Kita i Krzysztof Harbaruk. Drugie miejsce
zajęła SP 1 w Gubinie, a trzecie SP w Strzegowie. W kategorii szkół gimnazjalnych
najlepsze okazało się Gimnazjum nr 2 przy ZSO w Gubinie w składzie Oliwia Strzelec
i Alicja Świderska. Drugie
miejsce uzyskało Gimnazjum
z ZS w Grabicach, a trzecie Gimnazjum nr 1 przy ZS im.
M. Kopernika w Gubinie. I
wreszcie kategoria szkół po-
nadgimnazjalnych: tu triumfowała ekipa z ZSLiT w Gubinie (Andżelika Ornawka,
Magdalena Wyrwoł, Bartosz
Bestrzyński, Krystian Rajchel
oraz Szymon Łopatkiewicz).
Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny z ZSO i
ZSP. Zadaniem uczestników
konkursu było m.in. udzielenie pomocy w przypadku
oparzenia, urazu czaszki, epilepsji, zatrucia dopalaczami,
czy też amputacji nogi i ręki.
(am)
O pr . i przekład : K. F reyer
S. Menzel z Guben poinformowała: „Kasyno mieściło
się pod numerem 82. Był tam
również hotel z restauracją.
Właściciel hotelu był jednocześnie kucharzem i nazywał
się Erich Schnierstein. Niegdyś tysiące ludzi przewijało
się przez Most Północny ku
winnicom i sadom na Górach Gubeńskich (dzisiejsze
Wzgórza Gubińskie”), które
zaczynały się niemal przy
wschodniej ścianie hotelu”
Bärbel Koschack opowiada:
„(…) kasyno było przy Grüne Wiese 82, naprzeciwko
Mostu Północnego, potocznie zwanego Mostem przy
Rzeźni. Był to również nowocześnie wyposażony hotel
z restauracją. Właścicielem
obiektu był Erich Schnierstein. Z zawodu był kucharzem”.
Fotografia pochodzi z lat
30. Restaurację uroczyście
otwarto 29 marca 1930 r.
W planie komunikacyjnym
miasta z roku 1933 możemy przecz ytać slogan rek lamow y : „Hotel K asyno
- pokoje z bieżącą wodą garaże - przyzwoite ceny.”
Most Północny wysadzono
w powietrze 20 k wietnia
1945 r. Hotel z restauracją
zachował się do dziś jako budynek mieszkalny z 21 małymi mieszkaniami po około
30 metrów kwadratowych.
Dawne kasyno i dom obok
po lewej wcześniej połączone były tajnym korytarzem,
którego dzisiaj już nie ma. To
tutaj w latach PRL-u znajdowały się pomieszczenia bezpieki. Książkę polskiego autora o tamtych latach można
dziś przeczytać w polskiej i
niemieckiej wersji językowej.
Na podst. „Märkischer Bote”
Opr. i przekład: K. Freyer
12
czwartek 09.06.2016
społeczeństwo
Zbilansowane
Towarzystwo
Integracja i nauka poprzez zakupy
A ndrzej M atłacki
Od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie tradycją są regularnie spotkania uczniów z obu stron Nysy Łużyckiej. Nie inaczej jest w roku szkolnym
2015/16. Inicjatorkami niedawnego polsko-niemieckiego spotkania były K. Tymiec oraz J. Kapeluszna. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie z partnerskiej
szkoły Corona Schröter-Grundschule w Guben. Tym razem tematem przewodnim spotkania były zakupy. - Celem przedsięwzięcia była integracja wychowanków z obu szkół, nauka języka poprzez zabawę oraz przełamanie bariery językowej wśród uczniów. Zarówno goście, jak i nasi wychowankowie chętnie
wykonywali przygotowane na spotkanie zadania, po czym nastąpił czas wykorzystania słownictwa związanego z zakupami w praktyce. W związku z tym
wszyscy udali się na polsko-niemieckie zakupy. – mówi nauczycielka Katarzyna Tymiec. Germanistki z „dwójki” doskonale wiedzą, że od najmłodszych
latach najłatwiej jest przełamać stereotypy, pokonywać barierę językową lub w ogóle rozpocząć naukę obcego języka. U mieszkańców pogranicza takie
umiejętności w dorosłym życiu są przecież bardzo często cenione, mile widziane, a nawet wymagane. Łatwiej bowiem wtedy o dobrą pracę. Warto dodać,
że jeszcze w tym roku szkolnym planowane jest wyjście z uczniami z SP 2 do Miejskiej Biblioteki w Guben oraz zorganizowanie wycieczki do Drezna. – Takie
wyprawy jeszcze bardziej powinny zachęcić naszych wychowanków do nauki języka niemieckiego – przekonuje K. Tymiec.
Rekordowe
czytanie?
Specjalista
doradzi
700 lat
Sukcesy chodza
parami
W piątek 10 czerwca w Zespole Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Gubinie zorganizowana zostanie akcja czytania
książek. Chętni spotykają się o godzinie 10:00 przed placówką przy ulicy
Racławickiej. Celem przedsięwzięcia
jest promocja czytelnictwa wśród
uczniów oraz inicjowanie mody na
czytanie. Do tej ogólnopolskiej akcji
mogą włączyć się nie tylko uczniowie, ale także dorośli. Osoby z całej
Polski zbiorą się w swoich szkołach
lub poza nimi i będą wspólnie czytać.
Każdy to, na co ma ochotę. Przy organizacyjnej pomocy bibliotek będzie to
próba ustanowienia rekordu czytania
w jednym momencie. Organizatorem przedsięwzięcia jest miesięcznik
„Biblioteka w Szkole”. Nasza redakcja
także gorąco zachęca wszystkich do
udziału w akcji. Relacja z jej przebiegu
w kolejnym wydaniu gazety.
(am)
W czerwcu Mobilny Punkt Informacyjny odwiedzi 5 lubuskich miejscowości.
14 czerwca o godzinie 12:00 zawita do
Urzędu Gminy w Gubinie. Spotkania
dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. - Będzie to
szansa na indywidualne konsultacje ze
specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in.
na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat
bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.
Do dyspozycji będą bezpłatne materiały informacyjne – mówi Michał Iwanowski, Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego. Szczegółowych
informacji na temat konsultacji udziela
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Zielonej Górze, tel. 68
45 65 535.
(am)
11 czerwca odbędą się obchody
700-lecia Kosarzyna. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 w klubie
Borek. Organizatorzy zapowiadają wiele
atrakcji. W programie znajduje się m.in.:
przedstawienie historii wsi, wręczenie
dyplomów i upominków dla zasłużonych mieszkańców Kosarzyna, występy
artystyczne, wystawa fotografii z życia
mieszkańców oraz konkurs plastyczny
o Kosarzynie. Miejscowość ta po raz
pierwszy w źródłach pisanych znalazła
się 1316 roku i znana była jako Cuserin,
należąc do klasztoru Neuzelle. Ludność
utrzymywała się przede wszystkim z żeglugi i rybołówstwa W XIX wieku we wsi
znajdowały się dwa młyny wodne i wiatrak. Warto wspomnieć, że od początku
lat 90. w rejonie Kosarzyna wydobywano ropę naftową, którą cysternami samochodowymi przewożono do stacji
kolejowej w Wałowicach.
(am)
Działająca od 16 lat Szkoła Tańca Towarzyskiego „Calipso” może pochwalić
się wieloma sukcesami swoich podopiecznych. Również maj był owocny
pod tym względem. Podczas zawodów
w Dziwnowie 21 maja para Krystian Napierała - Julia Mulawa zajęła pierwsze
miejsce i zdobyła wyższą klasę „C”. To
nie koniec dobrych wieści z nadmorskiej miejscowości. W Juveniles D LA
Piotr Matysiak i Weronika Kwaśniak wywalczyli 2 miejsce, a w Adult 15 C LA Karol Grześków i Liza Kobylczak - 6 miejsce. Tydzień później w Dreźnie także
było medalowo: Youth A LA Adrian Leśniański i Karolina Grzesiak - 1 miejsce,
Youth B ST Mateusz Bukowiecki i Josie
Greif - 2 miejsce, Junior II B ST Mateusz
Bukowiecki i Josie Greif - 3 miejsce.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(am)
Gubińskie Towarzystwo Kultury, jak wynika ze sprawozdań na
walnym zebraniu, jest sprawne, aktywne i gospodarne. Prezes Halina Nodzak skupiła się
głównie na dokonaniach faktycznych i planach. Przewodnią myślą wystąpienia było dostarczanie „strawy duchowej”
członkom GTK oraz sympatykom. W 2015 roku ugruntowała
się współpraca tej, jakże pożytecznej i ambitnej, organizacji
z Miejską Biblioteką, w której
pomieszczeniach skupia się
całe życie GTK, zarówno organizacyjne jak i programowe. Za tę
otwartość dziękowano zarówno
dyrektorowi Romanowi Niparce, jak i pozostałym pracownikom.
Biblioteczne spotkania z ciekawymi ludźmi gromadzą zaw s ze k o m p l e t u c ze s t n i k ó w,
że wspomnę tylko o niezapomnianym spotkaniu „kobiet u
władzy ” z udziałem wiceburmistrz Justyny Karpisiak, dyrektor Szkoły Muzycznej Alicją Gil,
prozdrowotną przedsiębiorczynią Bożeną Rutkowską.
Już 17 konkurs literack i „O
Złote Pióro” to ważne periodyczne przedsięwzięcie, jakże
dobrze osadzone w gubińskich
realiach. Podkreślić należy, że
w tej edycji zwyciężyła aktywna
działaczka GTK, pisarka i poetka
Anna Konstanty. Zeszłoroczna
promocja kolejnej doskonałej
książki naszego czołowego pisarza Stanisława Turowskiego
„ List do Krzysztofa” to niezapomniane przeżycie estetyczn o - k u l t u r a l n e. Po d k r e ś l o n o
słusznie, że członkowie GTK wykazują różnorodną aktywność
na rzecz naszego miasta i jego
mieszkańców, jak chociażby w
sprawie zmiany nazwy powiatu.
Większość przedsięwzięć, takich jak : „mój ulubiony…” czy
„Młode Talenty” postanowiono
kontynuować cyklicznie.
Skarbnik Jan Skóra podkreślił,
że na 29 członków stowarzyszenia 28 ma opłacone składki
już do końca roku. W zebraniu
u c ze s t n i c z y ł o 2 6 c z ł o n k ó w.
GTK działa li tylko w oparciu o
fundusze ze składek członkowskich, co daje rocznie kwotę
nieco ponad 1000 zł i ponad
400 zł z odpisów 1% podatków.
Warto podkreślić, że we wszystkich posiedzeniach Zarządu i
spotkaniach uczestniczyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Danuta Kuta. Całość sprawnie
poprowadził Włodzimierz Rog ow s k i , a p e l u j ą c y o d z i a ł ania na rzecz przyjęcia nowych
członków. Stefan Pilacz yński
zobowiązał się do powielenia
statutu GTK dla wszystkich
członków.
Oleg Sanocki
społeczeństwo
Festyn z wielu okazji
W Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gubinie 26 maja odbył się V Festyn Rodzinny. Okazji do świętowania było
kilka: Dzień Mamy, Dzień Dziecka oraz
pierwszy etap świętowania jubileuszu
70-lecia placówki przy ulicy Kunickiego. Dzieci wraz z opiekunami ze
wszystkich grup przygotowały programy artystyczne. Maluchy ubrane w
kolorowe stroje pięknie prezentowały
się na przygotowanej scenie. Nie było
widać u nich ani grama zdenerwowania. Rodzice i dziadkowie dumnie
obserwowali występy artystyczne
swoich pociech. Organizatorzy festynu
przygotowali wiele atrakcji dla dzieci.
Na chętnych czekał dmuchany zamek,
inni skorzystali z możliwości pomalowania twarzy lub wyplatania warkoczyków. Było też stoisko z grillem i ciastami. A animator zabaw wywoływał
u przedszkolaków (i nie tylko) wiele
uśmiechu na twarzy. Była obawa, że
impreza zostanie przeniesiona do budynku. Na szczęście pogoda okazała
się łaskawa.
(am)
Wolontariusze znów dali rade!
Stowarzyszenie „Esquadra Gubin”
kolejny raz udowodniło, że łącząc
ciężką pracę, pieniądze sponsorów
oraz szczytny cel, można zorganizować akcję, która odbije się szerokim
echem daleko poza granicami naszego miasta.
45 507,09 zł - tyle pieniędzy udało
się zebrać organizatorom Turnieju
Charytatywnego Piłki Nożnej – VIII
Grand Prix Gubina. Jest to absolutnie rekordowy wynik jakiejkolwiek
zbiórki pieniężnej w naszym mieście. W sumie podczas dwudniowej
imprezy w okolicach orlika i na placu obok fary przewinęło się niemal
3000 mieszkańców miasta i okolicy.
lection, Shaun White Skateboarding, Działo się wiele: piłkarskie zawody
Virtua Fighters 5, PES 2008, Assasin dorosłych i żaków, pyszne jedzenie,
Creed 3, FIFA 11. Dla stałych bywalców
przygotowano jednak coś specjalnego
i zagrać oni mogą także w: Uncharted
2, GTA 5, Śródziemie Cień Mordoru,
FarCry 3, Tekken Tag Tournament 2,
Need For Speed Prostreet, God of War
III oraz FIFA 2016. Do tego wszystkiego
dorzucić należy także Księgę Czarów,
do której również jest dostęp w gubińskiej Pracowni Orange.
Jak widać, osoby związane z multimedialną pracownią w GDK dokładają
wszelkich starań, by Pomarańczowa
Sala zapewniała wszystkim dobrą rozrywkę i ciekawy sposób na spędzanie
czasu. Czekamy na kolejne wieści!
Wojtek Siwik
Wspólne warsztaty malarskie
Dobiegły końca warsztaty malarskie „Sztuka na Wzgórzach Gubińskich”, czyli malowanie wśród kwitnących bzów i kasztanów. Pomysł
wykorzystania piękna Wzgórz Gubińskich jako źródła inspiracji dla two-
13
Piękny Jubileusz
Pomaranczowa Sala coraz bogatsza
Pracownia Orange w Gubinie postanowiła dostosować się do potrzeb
mieszkańców i zwiększyła zasób proponowanej przez nią oferty. Poza licznymi warsztatami, które odbywają się
w Pomarańczowej Sali, młodzież ma
też okazję pograć tam trochę w liczne
gry komputerowe.
I to właśnie w tym zakresie multimedialna pracownia doświadczyła
niedawno znacznego wzbogacenia. W odpowiedzi na nasz apel trafiło do
nas kilkanaście gier na Play Station3.
A wśród nich naprawdę znakomite
tytuły – tłumaczy Emanuela Marcul z
Pracowni Orange w Gubinie. Największego wsparcia udzielili Szymon Górny
oraz Franek Kaczmarek. Od tej chwili
dla wszystkich użytkowników dostępne są następujące pozycje: Worms Col-
czwartek 09.06.2016
rzenia dzieł sztuki narodził się w Stowarzyszeniu Wspierania Rewitalizacji
Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich z Guben. Tegoroczne warsztaty malarskie zostały przygotowane
przez wspomniane Stowarzyszenie we
współpracy z Galerią „Ratusz” GDK.
Warsztaty rozpoczęły się 20 maja spotkaniem w gubińskiej farze, na które przybyli artyści z Gubina, Guben,
Zielonej Góry, Pinnow, Spremberg i
Cottbus. Na miejsce tworzenia dzieł
wybrano plac na wzgórzu noszącym
kiedyś nazwę „Schönhöhe” (Piękne
Wzgórze), otoczony kwitnącymi bzami i kasztanami. Artyści udali się także
do Parku Waszkiewicza. Następnego
dnia uczestnicy spotkali się w Galerii
„Ratusz”, gdzie wystawiono już prace
wykonane podczas pierwszego dnia
zajęć. Stamtąd pomaszerowali na kolejne miejsce plenerowe, tym razem
wzgórze położone na końcu ulicy
Różanej. Po powrocie do Galerii wszyscy z zapałem zabrali się do pracy nad
dokończeniem swoich obrazów. Po
południu odbył się spacer na Wyspę
Teatralną, który stał się okazją do odpoczynku i przeprowadzenia ostatnich rozmów, zanim uczestnicy udali
się w drogę powrotną do swoich domów.
(red.)
występy artystyczne (w tym gwiazda
Norbi), widowiskowe zawody siłaczy,
loteria fantowa, licytacje cennych
przedmiotów i gadżetów (koszulka
Roberta Lewandowskiego poszła
za ponad 2 tysiące złotych!), pokazy
strażackie... Nie sposób wszystkiego wymienić. A wszystko po to, aby
zdobyć środki na wsparcie leczenia
3-letniego Wojtusia Felkela. - Chciałbym podziękować na łamach „WG”
naszemu 30-osobowemu zespołowi,
który przez cztery dni pracował niemal bez wytchnienia. Marzę, abyśmy
w kolejnych latach z naszą akcją charytatywną wyszli poza gminę Gubin,
na przykład na powiat czy też województwo – podsumowuje Paweł
Tomczyk.
(red)
3 czerwca w Galerii „Ratusz” zebrał się
tłum wielbicieli dobrej sztuki malarskiej.
Otwarcia wystawy ukazującej 30-letni
dorobek artystyczny Doroty Chwałek
dokonał burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak w towarzystwie burmistrza
Guben Freda Mahro. To prawda, że
świat naszej Doris zaklęty jest w przepięknych kwiatach oraz w artystycznych deformacjach postaci, nie tylko
ludzkich. Znawcy mówią, że w Dorocie
tkwią zarówno siły wulkanu, jak i subtelność motyla. Dorota maluje czym tylko
się da, ale też rysuje, rzeźbi, fotografuje… Album okolicznościowy „Stare
i nowe” z opiniami 9 (nie tylko krajowych) ludzi sztuki malarskiej, jest jakby
obrazem w pigułce dorobku tej zdolnej
artystki. Malarska satyra Chwałkowej
jest w moim odczuciu bardzo mocną
stroną i wyrazem talentu. Stanisław Kościesza, również malarz satyryk, zdefiniował w albumie malarkę następująco
„Doris - róża wśród tulipanów na barwnej łące gubińskiej satyry, farbkami koloruje prozę życia, ale piórkiem potrafi
ukłuć.” Koniecznie trzeba to obejrzeć! D.
Chwałek została doceniona nagrodami
na wielu wystawach, również zagranicznych. We wspomnianych okolicznościach za osiągnięcia w pedagogice
dzieci i młodzieży prezes Iwona Kolińska udekorowała D. Chwałek Srebrnym
Medalem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Oleg Sanocki
Nas interesuje tu i teraz
moim zdaniem
Grażyna Hrabska
Gubin to miejsce, w którym:
jest mi dobrze
Najchętniej wypoczywam:
jeżdżąc na rowerze
Ulubione danie: rosół z makaronem
Wymarzone miejsce na wakacje: Irlandia
Praca jest dla mnie: zawodową satysfakcją
Muzyka, film, czy książka?
uwielbiam wszystko
Moja najlepsza cecha to: empatia
Moja najgorsza cecha to:
nadwrażliwość
Ostatnio najbardziej u ludzi denerwuje mnie: obłuda
Szczęście to: radość serca
Antydotium nadal brakuje. Takie
można było odnieść wrażenie z obrad ostatniej – XIV Sesji V kadencji
Rady Powiatu Krośnieńskiego, gdy
przystąpiono do dyskusji na temat
obecnej sytuacji w szpitalu noszącym ongiś miano „powiatowego”. Na
zaproszenie radnych w posiedzeniu
uczestniczyli zarządzający szpitalem
Helena Hatka i Michał Ogrodowicz.
W czasie ponad dwugodzinnej dyskusji nie usłyszano z ich ust ani jednego konkretnego terminu, ani nie
uzyskano zadawalających wyjaśnień
odnośnie inwestowanych środków
finansowych, problemów związanych z personelem medycznym, czy
też akcją protestacyjną. Nawet tak
istotna informacja, że spółka zarządzająca tą placówką zmieniła swoją formułę prawną i już jako spółka
akcyjna pod nazwą „Grupa Nowy
Szpital Holding S.A.” wchodzi na
giełdę została przekazana przez
starostę krośnieńskiego Mirosława
Glaza. - Nas nie interesują wizje i zapewnienia, nas interesuje tu i teraz
– podkreślił na zakończenie swojej
wypowiedzi starosta. Do tematu będziemy wracać.
Antoni Barabasz
Z powodu śmierci
Kazimiery
Godlewskiej
wyrazy współczucia
składają
Rodziny Szoń i
Chwałek
14
czwartek 09.06.2016
społeczeństwo
BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
Lp.
1
Nr
działki
Powierzchnia
(m²)
Położenie
332/80
1398 m²
ul. Kaliska
obręb 7
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość
wadium
Termin przetargów
odbytych
39.900,00
3.990,00
--------------
I przetarg ustny nieograniczony
Uwagi
Przedmiotowa działka położona na wschód od śródmieścia miasta w pośredniej strefie,
sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane domami mieszkalnymi. Działka zwrócona
frontem w kierunku wschodnim – ul. Widok, od strony wschodniej graniczy z terenami
niezabudowanymi z przebiegającą linią napowietrzną wysokiego napięcia, granica
południowa przyległa do terenów zabudowy mieszkaniowej, granica północna do terenów
przeznaczonych pod zabudowę. Teren działki nieogrodzony i niezagospodarowany.
Dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Działka znajduje się w sąsiedztwie pasa
przebiegu linii wysokiego napięcia WN 110 kW, z czego wynikają ograniczenia w sposobie
zagospodarowania działki.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.70.2015.W z dnia 01.12.2015
r. przed wydaniem pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych należy uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim decyzję o wyłączeniu gruntów z
produkcji rolnej. Część dz. objęta umową dzierżawy nr 48/13/TZ do dnia 31.12.2016 r.
na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość
wadium
Termin przetargów
odbytych.
ul. Długa
obręb 7
31.900,00
3.190,00
--------------
ul. Długa
obręb 7
33.600,00
3.360,00
--------------
Nr
działki
Powierzchnia
(m²)
Położenie
2
41/13
1153
3
41/15
1106
Lp.
Uwagi
Przedmiotowa działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Dojazd do
nieruchomości odbywa się drogą gruntową – ulica Długa. Kształt działki wielobok zbliżony
do trójkąta. Teren nieruchomości lekko pochylony w kierunku północnym, porośnięty
trawą, nieogrodzony i niezagospodarowany. Działka leży w zasięgu sieci: wodociągowej
i elektroenergetycznej. Decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.83.2014.W z dnia
20.10.2014 r.
Przedmiotowa działka położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Dojazd do
nieruchomości odbywa się drogą gruntową – ulica Długa. Kształt działki prostokąt,
teren płaski, porośnięty trawą.. Działka leży w zasięgu sieci: wodociągowej i
elektroenergetycznej. Na dzień oględzin działka nieogrodzona i niezagospodarowana,
na działce stoi słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia energetyczna. Decyzja o
warunkach zabudowy nr GB.6730.83.2014.W z dnia 20.10.2014 r.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2016 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 lipca 2016 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której
dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby
wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika
tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną (w tym
z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.70.2015.W z dnia 01.12.2015 r., GB.6730.83.2014.W z dnia 20.10.2014 r.).
Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona
wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego.
Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na
nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci
kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z
wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.
Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega
zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.
Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nabycia nieruchomości (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) uzyskanej w przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy
notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 3 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 23%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego
na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz na 3 lata. Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj.
wybudowanie przynajmniej w stanie surowym zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w
przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości
bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie
dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z
notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej
w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot
mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 09 czerwca 2016 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie
o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.
ogłoszenia I społeczństwo
Majówka w Dzikowie dla UTW
Pod sztandarem św. Floriana
Powiatowe obchody strażackiego
święta odbyły się 24 maja na terenie
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. W uroczystej zbiórce uczestniczyli m.in.: zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.
Jarosław Korzeniewski, Komendant
Powiatowy PSP w Krośnie Odrz. bryg.
Piotr Radny, Starostowie Mirosław
Glaz z Grzegorzem Świtalskim, wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak,
wiceburmistrz Krosna Odrz. Grzegorz
Garczyński, gen. bryg. SG Andrzej Kamiński, Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Lubuskiego,
Członek Prezydium Z.W. OSP Wiesław
Mackowicz, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP w Krośnie - Wiesław
19 maja słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Gubinie zebrali
się na Placu Jana Pawła II, oczekując na autokar, którym udali się na
kolejną wycieczkę w tym roku, tym
razem do pobliskiego Dzikowa. Na
miejscu przed budynkiem Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej „Sosna Gubińska” w Dzikowie czekali pan Andrzej
Nowacki pełniący funkcję gospodarza oraz pan Tadeusz Malinowski
z akordeonem, witając wszystkich
słuchaczy piękną muzyką. Pierwszy punkt programu wycieczki to
pokaz multimedialny i bardzo ciekawy oraz pouczający wykład pana
Andrzeja zatytułowany „Zostań detektywem - odgadnij ukryte zwierzęta, czyli kilka słów o mimetyzmie”.
Następnie wyruszyliśmy na spacer
ścieżką przyrodniczo-leśną „Dzikowo”, by podziwiać piękno i zabytki
przyrody. Nasz gospodarz okazał się
Leśko oraz inni zaproszeni goście. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony st. sekc. Łukasz
Leszczyński. Srebrne Medale otrzymali: mł. asp. Marcin Harasymowicz, ogn.
Piotr Gawlik, ogn. Jarosław Wojtal, ogn.
Tomasz Kwieciński. mł. ogn. Emil Towpik, mł. ogn. Tomasz Matuszak, mł.
ogn. Marcin Bekała. Brązowym medalem odznaczono st. sekc. Adama Alejuna i st. sekc. Piotra Karolczaka. Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej otrzymał asp. Adam
Tarłowski. Komendant Powiatowy PSP
P. Radny otrzymał od zaproszonych
gości listy okolicznościowe. W imieniu
awansowanych i odznaczonych głos
zabrał st. kpt. Dariusz Kostyszak.
Antoni Barabasz
wspaniałym przewodnikiem, który
z entuzjazmem przekazywał nam
ciekawostki z życia leśnych zwierząt,
tych większych, ale też i malutkich,
na przykład mrówki. Wracając ze
spaceru, już z daleka dostrzegliśmy
dym unoszący się nad ogniskiem,
co zapowiadało pieczenie kiełbasek.
Był też chleb ze smalcem i ogórkiem,
który smakował tak pysznie, jak nigdy przedtem. Czas upływał szybko
i przyjemnie, a to między innymi zasługa pana Tadeusza Malinowskiego,
niezmordowanie grającego na akordeonie przepiękne melodie. Zachęcały one wszystkich do wspólnego
śpiewu i tańca. Atmosfera była miła,
pogoda dopisała, tylko ten czas tak
nieubłaganie szybko mijał i, niestety, trzeba było wracać do domu. Tak
więc do zobaczenia na następnej,
równie udanej wspólnej wycieczce.
Słuchaczka UTW Danuta Bilicz
mieszkania, lokale
gazowe i kominkowe. Spokojna dzielnica w
Gubinie. Tel. 609 257 230.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe w
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127 765. bloku 72 m2 plus piwnica, parter. Niskie koszty
utrzymania. Dobra lokalizacja, o. E. Plater. Tel.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 3
pokojowe, I piętro, o. E. Platter. Tel. 603 773 240. 609 257 230.
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Gubina,
SPRZEDAM mieszkanie 43 m2 w Gubinie, ul.
Piastowska. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przed- 77 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba,
ogrzewanie gazowe i kominkowe. Cena do
pokój, WC. Cena: 120 tys. zł. Tel. 609 351 747.
uzgodnienia. Tel. 507 550 087.
SPRZEDAM dom wolnostojący, parter z
DO WYNAJĘCIA pokój. Tel. 694 148 101.
poddaszem, wraz z garażem,. 187 m2 pow.
użytkowej. Pow. działki 1100 m2. Ogrzewanie SPRZEDAM dom i budynki gospodarcze na
wsi koło Gubina. Tel. 518 782 414.
Dyżury aptek 01-04 każdego miesiąca APTEKA „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40
05-08 każdego miesiąca APTEKA „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37 a, tel. 68 359 51 59
09-12 każdego miesiąca APTEKA „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59.
13-16 każdego miesiąca APTEKA „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75.
17-19 każdego miesiąca APTEKA „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32.
20-23 każdego miesiąca APTEKA „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45
24-27 każdego miesiąca APTEKA „Z misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539
28-31 każdego miesiąca APTEKA „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres
21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
czwartek 09.06.2016
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
USlUGI
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Serwis„Termet”Wojciech Sendera. Tel.
502 64 30 30 lub 68 359 55 55.
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju
21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68
451 86 09.
CIĘCIE plazmowe CNC – usługi. Tel. 660 721 300.
MALOWANIE proszkowe – usługi. Tel. 660
721 300.
rózne
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
KUPIĘ mały ekonomiczny samochód, zarejestrowany. Tel. 786 114 757.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208. ZATRUDNIĘ ślusarza-szlifierza przy produkcji
ogrodzeń metalowych. Tel. 660 721 300.
ZATRUDNIĘ osobę do montaży ogrodzeń
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
metalowych na terenie Niemiec. Wymagane
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin prawo jazdy kategorii B. Tel. 660 721 300.
obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
ZATRUDNIĘ pilnie do pracy na stanowisko
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i
fryzjer. Tel. 669 323 826.
montaż. Tel. 609 351 799.
ZATRUDNIĘ stylistkę paznokci. Tel. 504 505
KIEROWNIK budowy, uprawnienia
746.
budowlane, doświadczenie, poradzi, poproZATRUDNIĘ dorywczo osobę z
wadzi budowę, adaptacja projektów, projekty.
doświadczeniem do prac ogrodowych. Tel. 660
Załatwi sprawy w urzędach związane z budową
721 300.
(pozwolenie na budowę, zmiana sposobu
ZATRUDNIĘ kierowcę, wymagane kategorie
użytkowania, inne). Przeglądy techniczne
B+E. Tel. 660 721 300.
Art.62 ust.1 pkt 1 i 2 Prawa Budowlanego
Gubin. Tel. 504 352 015.
PRACA
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
czwartek 09.06.2016
społeczeństwo
Tak jak wojsko...
Z mgr Grzegorzem Mielimąką –
dyrygentem Orkiestry Koncertowej Zespołu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego rozmawia Antoni Barabasz.
- Tak jak wojsko nikt nie śpiewa – mówią słowa piosenk i.
Właściwie jakie piosenki śpiewa teraz wojsko?
- Oj, zadał Pan niełatwe pytanie. W czasach nam współczesnych łatwiej jest sięgnąć do tych
utworów, które są bardziej historyczne. Generalnie mamy w programie te utwory, które stanowią
dorobek muzyczny Wojska Polskiego do czasów II Wojny Światowej. Natomiast zniknął z repertuaru cały dorobek artystyczny,
który został wypracowany w latach 1945-1989. Wszystko to, co
daje pozytywne relacje wojska,
związane z miłością do Ojczyzny
i patriotyzmem, prezentujemy
na nasz ych koncer tach. Pozostaje jednak świadomość braku
pewnej części kultury muzycznej,
jaka została wypracowana w wojsku.
- Jechaliście Państwo kawał
drogi z Warszawy. Czy będzie
to jeden koncert w województwie lubuskim, czy też macie
zaplanowaną trasę koncertową
po regionie?
- Nie, przyjechaliśmy specjalnie
do Gubina na Państwa zaproszenie, a po koncercie wracamy
do Warszaw y. Dawnymi czasy
rzeczywiście dawaliśmy w trasie
koncer towej 5-8 koncer tów w
różnych miejscowościach, zarówno tam, gdzie były garnizony, jak
też zupełnie „cywilnych”. Taki wyjazd to duży nakład sił i środków,
jest to logistyka, tony sprzętu
muzycznego i technicznego oraz
kostiumów.
- Piosenka żołnierska zawsze
towarzyszyła wojsku. Z jakim
repertuarem Państwo przyjechaliście?
- Bardzo różnorodnym, w każdym z naszych koncertów staramy się nawiązać do tradycji historycznych naszego wojska, do
pieśni i piosenki wojskowej.
Jako Zespół Reprezentacyjny
Wojska Polskiego mamy określony obowiązek propagowania
tego rodzaju muzyki. Natomiast
jako zespół wojskowy staramy
się i przedstawiamy każdy rodzaj
muzyki, stąd też są melodie bardziej dostosowane do charakteru
imprezy. W programie wystąpili
nasi soliści: Katarzyna Goszcz,
Anna Żołyniak, Roman Kogut i
Wiktor Szymonowicz. Tzw. „częścią wojskową” dyrygował mjr
Marcin Ślązak, a ja poprowadziłem część „cywilno-rozrywkową”,
na której można było usłyszeć
melodię z filmu „Siedmiu Wspaniałych”.
Dziękuję za rozmowę.
Wieści zza
Nysy
Kuszenie
gotówka
Guben. Miasto rusza w bój
o nowych mieszkańców. Mianowicie każdemu nowemu
m i e s z k a ń cow i , k t ó r y s i ę t u
osiedli, płaci premię w gotówce - informuje południowo-brandenbursk i dziennik
„Lausitzer Rundschau” („Przegląd Łużycki”). Przedsięwzięcie
finansowane jest ze środków
wspierających rozwój mieszkalnictwa miejskiego.
N a ce l ow n i k u i n i c j a to r ó w
znajdują się byli mieszkańcy,
ale także dojeżdżający tu do
pracy, ludzie z regionu oraz
przedsiębiorcy.
Moment rozpoczęcia inicjatywy nie jest przypadkowy. Na
Wiosnę nad Nysą pojawia się
wielu ex-mieszkańców. To naprawdę duża grupa docelowa.
Sedno sprawy prostymi słowy
p r ze d s t aw i a p e ł n i ą c y o b o wiązki burmistrza Fred Mahro:
„Liczy się każdy nowy mieszkaniec”.
Opr. i przekład: K. Freyer

Podobne dokumenty