harmonogram konferencji formularz zgłoszenia

Transkrypt

harmonogram konferencji formularz zgłoszenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI
Rejestracja uczestników [9.00 - 10.00]
Powitanie i prezentacja firmy Epacta SI - IBM Advanced Business Partner [10.00 - 10.15]
Nowe możliwości oferowane przez technologię XPages w IBM Lotus Notes Domino [10.15 - 10.30]
knOwLIMPICS - narzędzie do diagnozy wiedzy w organizacji i jej otoczeniu [10.30 - 11.15]
impACT Ankiety - korporacyjne narzędzie do badania opinii [11.15 - 11.45]
Przerwa kawowa [11.45 - 12.00]
System obsługujący program lojalnościowy dla partnerów handlowych (projektanci, architekci etc.)
[12.00 - 12.45]
System wspomagający pracę sieci serwisowej (autoryzowane serwisy, partnerzy serwisowi)
[12.45 - 13.30]
IBM xWork Server i XPages na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) [13.30 - 14.00]
Podsumowanie i dyskusja [14.00 - 14.30]
Obiad [od 14:30]
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
31 stycznia 2012 r. (wtorek), Poznań, Hotel Mercury, ul. Roosvelta 20
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 stycznia 2012 r. na numer faksu: (+71) 798 48 48,
e-mailem: [email protected] lub online: www.web20.itkonferencje.pl
1.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
2.
Faks
E-mail
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
Faks
E-mail
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek kawowy oraz obiad. Liczba miejsc
ograniczona. Warunkiem udziału w konferencji jest otrzymanie od organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej
zgłoszenie, która zostanie wysłana najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem konferencji.
DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ:
Firma
Ulica
Kod
NIP
Miejscowość
Faks
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez
Presscom Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), a w szczególności zgadzam
się na otrzymywanie informacji handlowej od Presscom Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail.
Podmiot zarządzający:
PRESSCOM Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 29
50-011 WROCŁAW
tel. (+71) 798 48 40
fax (+71) 798 48 48
__________________________________________
Data, pieczątka, podpis
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000173413 Kapitał zakładowy: 50 000 zł
NIP: 897-168-80-84 REGON: 932945064
Bank Zachodni WBK SA: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418
Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005
www: web20.itkonferencje.pl e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty