„European Semester - poznaj narzędzie do rozwoju sektora

Komentarze

Transkrypt

„European Semester - poznaj narzędzie do rozwoju sektora
zapraszają do udziału
w Seminarium oraz warsztatach eksperckich
„European Semester - poznaj narzędzie do rozwoju
sektora społecznego w Polsce”
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. Długa 23/25, Warszawa
19 maja 2016
PROGRAM
11:30 – 12:00
Rejestracja
12:00 – 12:10
Otwarcie seminarium
12:10 – 13:10
European Semester jako narzędzie zmian + sesja pytań
Jim Crowe, Stefana Cankova, European Association of Service providers
for Persons with Disabilities (EASPD)
Przerwa kawowa
13:10 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:40
Polska a European Semester – Krajowy Program Reform Polski,
zalecenia Komisji Europejskiej
Adam Zawisny, Stowarzyszenie „Kolomotywa”
Regina Bisikiewicz, Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu (PIOD)
Warsztaty w grupach eksperckich, m.in.
- Rynek pracy
- Edukacja
- Włączanie społeczne i usługi zdrowotne
- Deinstytucjonalizacja - przejście ze wsparcia instytucjonalnego do
wsparcia na poziomie społeczności lokalnej
Prezentacja wyników grup eksperckich + dyskusja
15:40 – 16:00
Kolejne kroki – jak wykorzystać European Semester dla zmian w
Polsce
Całość seminarium będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.
Formularz zgłoszeniowy - kliknij tutaj.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 maja 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji pod mailem: [email protected] oraz telefonem: 515 265 955