Nr wniosku: 158361, nr raportu: 12339. Kierownik (z rap.): dr

Transkrypt

Nr wniosku: 158361, nr raportu: 12339. Kierownik (z rap.): dr
Nr wniosku: 158361, nr raportu: 12339. Kierownik (z rap.): dr Katarzyna Dorota Nadana-Sokołowska
Celem projektu „George Sand – polskie spojrzenia: monografia” było zbadanie znaczenia postaci George Sand i recepcji
jej dzieła w kulturze polskiej. Pierwszym z celów szczegółowych monografii – ze względu na trwałe związanie w polskiej
pamięci kulturowej postaci George Sand z biografią Fryderyka Chopina - było zbadanie sposobu przedstawienia pisarki
oraz ich związku w biografiach pisarza oraz w literaturze i sztuce; drugim celem było opracowanie zagadnienia polskiej
recepcji twórczości pisarki, trzecim zaś zbadanie oddziaływania ikony George Sand jako kobiety wyzwolonej na
wyobraźnię kulturową i na obyczajowość w Polsce.
Znaczenie naukowe projektu polega na zbadaniu recepcji Sand w polskiej kulturze – zarówno w jej nurcie związanym z
odbiorem postaci i muzyki Chopina, jak w literaturze polskiej - oraz zaprezentowaniu polskiemu światu naukowemu
współczesnych reinterpretacji twórczości i biografii George Sand, czyniących z niej – po okresie dekanonizacji
przypadającym na czwarte ćwierćwiecze XIX wieku i trzy pierwsze ćwierćwiecza XX wieku - na powrót kanoniczną
postać literatury światowej.
Znaczenie społeczne i kulturowe projektu jest ogromne - polega na opracowaniu tematu, który ze względu na rangę
postaci Fryderyka Chopina w kulturze polskiej i światowej oraz jej znaczenie dla możliwości promocji kultury polskiej
powinien już dawno znaleźć swoich monografów. Niezwykły związek najwybitniejszego polskiego kompozytora z
najbardziej znaną kobietą XIX wieku zasługiwał od dawna na opracowanie także w perspektywie historii jego
reprezentacji. Tymczasem do dzisiaj jest to temat mało znany i nawet dopiero co obchodzony Rok Chopinowski nie stał
się pretekstem do jego zbadania.
Ogromne znaczenie posiada także opracowanie tematu znaczenia biografii i twórczości George Sand w kulturze polskiej
minionych dwóch wieków w ogóle. Będąc ikoną emancypacji, George Sand przyczyniła się do zaistnienia na Zachodzie
zmian obyczajowych, z których od co najmniej dwóch dekad coraz intensywniej zaczynają korzystać także kobiety w
Polsce. Opracowanie historii jej recepcji jej postaci i dzieła zarówno w literaturze polskiej, zwłaszcza tej pisanej przez
kobiety, jak w mniej oficjalnym obiegu kulturowym, związanym z kobiecą literaturą dokumentu osobistego (listy,
dzienniki, autobiografie) jest ważnym zadaniem badawczym, umożliwiającym pełniejsze poznanie mentalności i
obyczajowości polskiej XIX wieku, a także odzyskującym mało znane fragmenty intelektualnej historii polskich kobiet i
ich kobiece genealogie.

Podobne dokumenty