Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU
Źródło: http://www.zgierz.policja.gov.pl/ezg/informacje/8015,16-Dni-Przeciw-Przemocy-wobec-Kobiet.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 02:39
16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET
25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ruszyła kampania pod
hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Kampania organizowana jest na szczeblu
międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.
Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:
- budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec
kobiet,
- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania
przemocy wobec kobiet.
Zakończenie kampanii zaplanowane jest na 10 grudnia 2016 roku w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat
to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka. Symbolem kampanii
jest biała wstążka - zobowiązanie do przerwania milczenia i powiedzenia stanowczego nie w kwestiach przemocy kobiet i
powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.
W działania aktywnie włącza się także Policja. Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały
przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to także
zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112. Więcej
na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij