Kosztorys - Parking podziemny

Transkrypt

Kosztorys - Parking podziemny
Przedmiar robót
Rodzaj robót (branża):
Budowlana
Inwestycja
Parking podziemny
Roboty malarskie wykończeniowe - Ściany betonowe
Adres:
Krasińskiego 14
40-019 Katowice
Kody CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Inwestor:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Krasińkiego 19
40-019 Katowice
Wykonawca:
Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania:
Jan Bernacki
Inwestor
Strona tytułowa przedmiaru
Wykonawca
1
SeKo Prix 8.2.1.1
Przedmiar
Lp
Kod
1
2
1
1.1 KNR 4-01
1202-0900
1.2 KNR 4-01
1202-0700
1.3 Kal. własna
2
2.1 KNR 13-12
1301-0300
2.2 KNR-W 4-01
1212-1400
2.3 Kal. własna
Opis
Jm
3
4
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
Roboty przygotowawcze
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
sufit parkingu i pomieszczeń technicznych (w miejscach zacieków)
200
ściany
3550,00
m2
Skasowanie wykwitów (zacieków)
m2
m2
200,000
m2
3 550,000
200
m2
Wykonywanie podczas robót malarskich zabezpieczenia instalacji, czujników,
korytek kablowych, przewodów instalacyjnych oraz podłóg i samochodów itp.
1
Roboty wykończeniowe
szt.
szt.
Malowanie dwukrotne ścian betonowych farbą do betonu np typu "ŚNIEŻKA
m2
BETON POSADZKA" ( farba akrylowa do podłóży betonowych ) w kolorystyce w
uzgodnieniu z administracją terenowa (istniejąjej).
3550,00+200,00
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów stalowych z zagruntowaniem i
oczyszczeniem powierzchni, (dylatacji, drzwi, świetlików stalowych itp.) p.a.
50,00
Uporzadkowanie terenu budowy, utylizacja odpadowych materiałów
budowlanych, itp.
1
2
3 750,000
200,000
200,000
1,000
1,000
3 750,000
3 750,000
m2
50,000
m2
kpl.
50,000
kpl.
1,000
1,000
SeKo Prix 8.2.1.1

Podobne dokumenty