teatr w biznesie

Transkrypt

teatr w biznesie
Teatr w biznesie
Celem szkolenia TEATR W BIZNESIE jest ukazanie przydatności metod teatralnych
w kontaktach biznesowych, nauka umiejętności prowadzenia negocjacji z każdym typem
kontrahenta, nauka tworzenia efektywnej prezentacji dla każdej grupy docelowej,
uświadomienie znaczenia głosu w kontaktach interpersonalnych, wzmocnienie jego siły,
uruchamianie ekspresji, jako głównego nośnika komunikacji, pokonywanie tremy, integracja
zespołu.
Do kogo kierowane jest szkolenie?
- osób pracujących na codzień głosem i z innymi ludźmi, - osób chcących rozwijać swoje
kompetencje oraz zainteresowania.
Program obejmuje:
- ćwiczenia integracyjno- poznawcze
- style komunikowania
- panowanie nad negatywnymi emocjami i umiejętność odczytywania ich od innych
(zarządzanie stresem)
- nauka naturalności, płynności, wyrazistości mówienia podczas każdego typu prezentacji,
wystąpień publicznych (warsztat dykcyjny)
- rozwijanie ekspresji
- zapoznanie z zasadami wystąpień publicznych
- komunikacja pozawerbalna
- osiąganie celów- metodyka
- potrzeby odbiorców, jak mówić żeby nas słuchano
- wywieranie określonych zachowań u innych (siła perswazji)
- elementy asertywności
- emisja głosu
- wykorzystywanie umiejętności aktorskich w negocjacjach i wystąpieniach publicznych
Szkolenie może być poprowadzone również w formie szkolenia zamkniętego dla całego
zespołu, w efekcie uzyskujemy metodami teatralnymi integrację zespołu oraz rozwiązujemy
konflikty.
Szkolenie obejmuje 8 godzin zegarowych, prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę
praktyków w formie warsztatów.
Teatr w terapii
Celem warsztatów TEATR W TERAPII jest przygotowanie instruktorów, terapeutów
instytucji pomocy i integracji społecznej do prowadzenia zajęć teatralnych z osobami
niepełnosprawnymi, starszymi, wykluczonymi społecznie i zawodowo, nieśmiałymi
z problemami w komunikacji interpersonalnej, bez wiary we własne możliwości, a także
dziećmi z trudnych rodzin i świetlic socjoterapeutycznych.
Do kogo kierowane są warsztaty?
- terapeuci oraz instruktorzy instytucji pomocy i integracji społecznej,
- instruktorzy teatralni,
- pedagodzy,
- nauczyciele,
- psycholodzy,
- osoby chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
Program obejmuje:
- warsztat dykcyjny- technika mowy,
- praca nad tekstem- interpretacja (wiersz, proza),
- czytanie utworu scenicznego,
- recytacja,
- dialog sceniczny,
- nauka wyrażania emocji,
- improwizacja,
- rola kostiumu i scenografii w teatrze,
- światło w spektaklu,
- tworzenie obrazów scenicznych,
- muzyka i rytm w teatrze,
- rekwizyt teatralny- wielofunkcyjność rekwizytu- ćwiczenia z przedmiotem,
- ruch teatralny,
- praca nad sobą- głos i ciało,
- praca nad ekspresją, plastyką ciała i gestem scenicznym,
- przełamywanie nieśmiałości,
- współpraca w grupie,
- koncentracja,
- wyobraźnia,
- praca partner- przestrzeń- przedmiot,
- praca nad rolą,
- ćwiczenia pamięci,
- rozwijanie kreatywności,
- reżyseria,
- budowanie postaci,
- dobór repertuaru,
- praca z aktorem,
- sytuacje aktorskie,
- inscenizacja,
Kurs obejmuje 8 godzin zegarowych, który prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę
praktyków w formie warsztatów.