Wtorek, 6 marca 2012

Transkrypt

Wtorek, 6 marca 2012
PROGRAM KONFERENCJI EU CHAMPIONS PROJECT INFORMATION DAY
Wtorek, 6 marca 2012
9:00
Rejestracja uczestników
10:00-10.45
Powitanie
przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego i Portu
Lotniczego Poznań – Ławica
10.45 - 11.45
Prezentacja projektu CHAMPIONS
Piotr Kupczyk -Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego - Partner Wiodący, Jobst Schlennstedt,
UNICONSULT GmbH, Koordynator Projektu
11.45 - 12.15
Turniej UEFA EURO 2012 wyzwaniem dla portu
lotniczego
Przedstawiciel Portu Lotniczego im. H. Wieniawskiego
Poznań - Ławica
12:15 - 13:30
Przerwa obiadowa
13.30 - 14.00
Turniej UEFA EURO 2012 wyzwaniem dla portu
lotniczego
Jarosław Sztucki, Port Lotniczy im. M. Kopernika we
Wrocławiu
14:00 - 14:30
Dostępność europejskich regionów transportem
lotniczym w 2020 r. –
Giuseppe Rizzo, Komisja Europejska, DG Mobilność i
Transport
14:30 - 15:00
Przerwa kawowa
15:00 - 15:30
„Przewodnik dostępności transportem lotniczym” –
prezentacja pomysłu
Radek Zabransky, Port Lotniczy Karlovy Vary
15:30 - 16:00
“Z Portu Lotniczego Poznań – Ławica do regionu”
Wyniki studium przedinwestycyjnego dla modelowego
powiązania portu lotniczego z regionem transportem
szynowym
Joanna Thiem, Biuro Inżynierii Transportu, Poznań
16:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Miejsce konferencji:
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14 ; 60-734 Poznań; http://www.mtp.pl
Pawilon 14 B, sala 3A (Wejście przez Hol Wschodni vis-a-vis Mostu Dworcowego)

Podobne dokumenty