NATO i Europa po Szczycie NATO w Warszawie. Nowe wyzwania

Transkrypt

NATO i Europa po Szczycie NATO w Warszawie. Nowe wyzwania
STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE
zaprasza 26 września (poniedziałek) 2016r. w godz. 14.00 - 17:00 do siedziby SEA (Pałac Lubomirskich)
przy pl. Żelaznej Bramy 10 w Warszawie na debatę pt.
NATO i Europa po Szczycie NATO w Warszawie.
Nowe wyzwania, nowe odpowiedzi
Swój punkt widzenia przedstawią:




Amb. Adam Kobieracki (MSZ)
Dr Justyna Gotkowska (OSW)
Dr Anna Maria Dyner (PISM
Dyr. Piotr Włodarski (BBN)
Panel prowadzi amb. Jerzy M. Nowak - SEA i uczelnia Vistula.
Zamierzamy odpowiedzieć na wiele istotnych pytań:
 Czy ustanowione w Warszawie „powstrzymywanie na dystans” na wschodniej flance jest
wystarczające dla stawienia czoła rosyjskiemu wyzwaniu? Jeśli nie, to jakie środki są
niezbędne dla wiarygodnej obrony i adaptacji Sojuszu do zmieniającego się środowiska
bezpieczeństwa?
 Jakie jest realne zagrożenie wynikające z rosyjskiej doktryny przewidującej możliwość
„deeskalacyjnego uderzenia jądrowego” i jaka powinna być reakcja Sojuszu w kwestii tzw.
atomowego odstraszania? Jaka ma być dwutorowa polityka wobec Rosji?
 Czy istnieje realna możliwość budowy nowego ładu po złamaniu post-zimnowojennego
porządku w 2014 r (jakie w nim miejsce dla USA, Rosji, Niemiec, Ukrainy i Polski)?
 Polskie dylematy bezpieczeństwa, w tym stosunek do propozycji wzmocnienia sektora
obronności Unii Europejskiej (tworzenie wspólnych sił zbrojnych)?
Marek Goliszewski
prezes SEA
Janusz Onyszkiewicz
przewodniczący Rady Wykonawczej SEA
b. minister obrony narodowej
Liczba miejsc ograniczona. W celu rejestracji prosimy odesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pod  [email protected] do dn. 23.09.2016 r.
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie  Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,  www.sea.org.pl

Podobne dokumenty