wiosenna ochrona plantacji

Transkrypt

wiosenna ochrona plantacji
P L A N TAC JA W O L N A O D C H WA ST Ó W
Robert Smorawski
CHEMIROL
WIOSENNA OCHRONA PLANTACJI
PRZED CHWASTAMI
TYLKO WCZESNA
ELIMINACJA
KONKURENCJI
CHWASTÓW
ZAPEWNI NAM
UZYSKANIE
WYSOKIEGO
STABILNEGO PLONU.
P
16
W I O S N A /2 0 1 3
raktycznie przez cały okres wegetacyjny naszym uprawom zbóż towarzyszą chwasty. Nie dość, że konkurują z nimi o składniki pokarmowe,
wodę i światło, to w konsekwencji doprowadzają do znacznego obniżenia
plonów i pogorszenia jakości ziarna. Walkę z chwastami musimy zatem
rozpocząć wczesną wiosną, a najpóźniej wtedy, gdy zaczyna się faza
krzewienia zbóż – do fazy pierwszego kolanka.
Tylko wczesna eliminacja konkurencji chwastów zapewni nam uzyskanie wysokiego stabilnego plonu. Mimo, że rynek środków ochrony
roślin oferuje bogatą i urozmaiconą ofertę dostępnych herbicydów, to
jednak nie wszystkie skutecznie zwalczają najbardziej uciążliwe gatunki
chwastów. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że wybrane przez nas
rozwiązanie musi być bezpieczne dla chronionej uprawy i dostosowane
do panujących podczas zabiegu warunków pogodowych. Chcąc ułatwić Państwu wybór środków do zwalczania chwastów dwuliściennych
w zbożach ozimych i jarych, przygotowaliśmy zestawienie skuteczności
działania najczęściej stosowanych preparatów (TABELA STRONA 19 ).
Wyróżniającym się skutecznością i atrakcyjnym finansowo rozwiązaniem w walce z chwastami dwuliściennymi jest sprzedawana jako pakiet
herbicydowy Galaper Strong mieszanina produktów Galaper 200 EC (fluroksypyr) z preparatem Galmet 20 SG (metsulfuron metylu) – substancję
aktywną do tej pory dostępną tylko na rynkach zachodnioeuropejskich.
Galaper 200 EC jest specjalistą od walki z przytulią niezależnie od jej
fazy, ale zawarta w preparacie substancja aktywna doskonale niszczy
również wiele innych gatunków chwastów. Na uwagę zasługuje wysoka
skuteczność tego preparatu na chwasty niższego szczebla, takie jak
jasnoty, przetaczniki, które pozostają niezwalczane przez większość do-
stępnych na rynku rozwiązań. Kolejną wyjątkową
cechą tego preparatu jest możliwość stosowania
w późnych fazach rozwojowych zbóż, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla
roślin uprawnych oraz najwyższej skuteczności
chwastobójczej. Mieszanina tych produktów jest
bardzo dobrym rozwiązaniem dla plantacji, na
których problemem jest nie tyko przytulia czepna,
ale także inne chwasty dwuliścienne. Metsulfuron
metylu zawarty w produkcie Galmet wyróżnia
się od dotąd dostępnych substancji aktywnych
najwyższą skutecznością w zwalczaniu wielu
uporczywych chwastów. W spektrum niszczonych chwastów są: rumianowate, maki, chabry,
samosiewy rzepaku, ostrożeń polny, jako jedyny
niszczy bodziszka drobnego oraz skutecznie zwalcza fiołki, przetacznika perskiego, kurzyślad polny
i niezapominajkę polną. Warto zauważyć także
działanie wspomagające metsulfuronu na miotłę
zbożową. Preparat ten wykazuje skuteczność na
ten chwast w granicach 40-50%, co w znaczny
sposób poprawia skuteczność preparatów miotłobójczych. Jest to zatem idealny partner do produktów służących do eliminacji miotły zbożowej.
Popularnych na polskim rynku herbicydów zawierających izoproturon (Protugan, Izofarm) czy
też chlorotoluron (Tolurex) doskonale uzupełnia
także spektrum zwalczanych chwastów produktów
o mechanizmie działania ALS (Apyros, Atlantis czy
nowy na polskim rynku Nomad) czy inhibitorów
syntezy tłuszczy (Atlantis). Galaper Strong dobrze
radzi sobie z chwastami w zaawansowanych fazach rozwoju. Połączenie Galapera 200 EC oraz
Galmetu 20 SG to także idealne rozwiązanie do
zabiegów korekcyjnych - poprawek po zabiegach
jesiennych.
Herbicyd Galmet wprowadzono w nowoczesnej
formulacji SG, która dodatkowo podnosi jeszcze
skuteczność zawartej w nim substancji aktywnej,
zapewniając jednocześnie najwyższe bezpieczeństwo stosowania. Preparaty sulfonylomocznikowe
w tej formulacji tworzą roztwór wodny. Formulacja
WG stosowana dotąd do produkcji preparatów
kontrola
1
Toto 75 SG
+
Aminopielik Super 464 SL
+
Partner+
2
4
3
FOT. 1. ORAZ 4. >> Toto - działanie zestawu handlowego
FOT. 2. >> Galaper Strong, działanie – przytulia, fiołek
polny, inne chwasty dwuliścienne
kontrola
Toto 75 SG
+
Aminopielik Super 464 SL
+
Partner+
FOT. 3. >> Galaper Strong, działanie - chaber bławatek
sulfonylomocznikowych tworzyła zawiesinę substancji w wodzie, co mogło prowadzić do osadzania się jej w opryskiwaczu a później do jej
niekontrolowanego uwalniania.
Nowością wprowadzoną w tym roku na rynku
jest preparat TOTO 75 SG oparty na dwóch substancjach aktywnych z grupy pochodnych sulfonylomocznika: tifensulfuronie metylu – 68,2 %
i metsulfuronie metylu- 6,8%. Jest to pierwszy
herbicyd na polskim rynku zawierający te dwie
substancje w innowacyjnej, w pełni rozpuszczalnej
formulacji SG, która znacząco poprawia wnikanie
substancji aktywnych w głąb roślin chwastów oraz
odporność na zmywanie. Tifensulfuron metylu
i metsulfuron metylu działają systemicznie, pobierane są głównie przez liście, częściowo przez
korzenie. W roślinie przemieszczają się szybko,
wstrzymując wzrost i rozwój chwastów wkrótce
po zabiegu. Chwasty tracą zdolność konkurencji
i częściowo zamierają. Pełny efekt chwastobójczy
jest widoczny po upływie 3-4 tygodni od zasto-
sowania. Zawarte w preparacie TOTO 75 SG substancje skutecznie eliminują chwasty rumianowate,
maki, miotłę zbożową, chwasty z rodziny krzyżowych (w tym samosiewy rzepaku), ostrożeń polny.
Wyróżniają się także skutecznością w zwalczaniu
chwastów niższego szczebla takich jak: bodziszki,
fiołki, przetaczniki, kurzyślad polny, jasnoty i niezapominajka polna (TABELA STRONA 19 ). Substancje
aktywne mogą być stosowane od fazy 3 liści do
fazy pierwszego kolanka na wszystkich glebach,
na których uprawia się zboża.
Kompletną opcją wiosennej ochrony herbicydowej w zakresie zwalczania zarówno chwastów
dwuliściennych jak i miotły zbożowej jest pakiet
herbicydowy TOTO. Jest to innowacyjne połączenie
czterech substancji aktywnych: nowego na polskim
rynku preparatu TOTO 75 SG ze sprawdzonymi
i stosowanymi od lat preparatem Aminopielik Super
464 SL, który doskonale wzmocnienia działanie
o gatunki takie jak: ostrożeń polny, przytulię czepną, rdesty, chaber bławatek, mniszek pospolity,
mlecz polny. Jako komponent stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed wystąpieniem odporności chwastów dwuliściennych na preparaty z grupy sulfonylomoczników. Zestawiając substancje
aktywne zwarte w obu preparatach zapewniamy
niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chwastów oraz bezpieczeństwo roślin uprawnych. Jest
to optymalny wariant ochrony herbicydowej dla
upraw, na których problemem jest miotła zbożowa, przytulia czepna oraz chaber bławatek, maki,
chwasty rumianowate, rdesty, komosa biała czy
ostrożeń polny. Pakiet ten pozwoli na zwalczanie
coraz bardziej uciążliwych chwastów niższego
szczebla. Zawarty w pakiecie adiuwant Partner+
umożliwia idealne pokrycie cieczą opryskiwanych
roślin nawet w zagęszczonym łanie, jednocześnie
ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych do wnętrza rośliny. Partner+ to najnowszej
generacji adiuwant o podwyższonej wydajności,
szczególnie polecany do stosowania wraz z preparatami z grupy sulfonylomoczników. ▶▶▶
W I O S N A /2 0 1 3
17
TOTALNIE SKUTECZNY
HERBICYD
jego główne zadanie to czyste pole
¬
¬ czyste od: maków, chabrów, rumianów, rdestów, przetaczników, przytuli, fiołków, miotły zbożowej i całej reszty 
chroni pole przed chwastami, pilnuje, aby zboże dobrze rosło i wysoko plonowało ¬ bardzo pomocny w każdym gospodarstwie
¬ brak ograniczeń w doborze roślin następczych
www.chemirol.pl
Ś
W
W
W
O
W
Ś
W
W
W
W
W
Ś
W
W
W
O
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Ś
Ś
W
Ś
Ś
Ś
W
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
O
W
W
O
O
W
O
Ś
W
W
Ś
ŚO
W
W
ŚO
W
W
W
W
W
O
W
W
W
W
W
Ś
W
W
Huzar Active 387 OD
W
W
Ś
W
W
W
W
W
jodosulfuron metylosodowy
2,4-D
ŚO
W
O
O
ŚO
W
W
W
W
O
W
W
O
W
Rubin SX 50 SG
Ś
W
O
W
O
W
Ś
W
W
W
Ś
Ś
tifensulfuron metylowy
tribenuron metylowy
W
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
O
O
Nomad 75 WG
W
W
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
piroksysulam
Ś
Ś
W
W
W
Ś
W
W
Foxtrot 069 EW,
Puma 069 EW
W
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
fenoksaprop-P-etylu
W
W
W
W
W
W
W
W
Galaper Strong
Axial 100 EC
pinoksaden
W
Lancet Plus 125 WG
W
Lentipur, Tolurex 500 SC
florasulam
piroksysulam
aminopyralid
Ś
W
W
W
W
W
W
W
chlorotoluron
W
W
W
W
W
W
Izofarm 500 SC
Protugan 500 SC
Izoherb 500 SC
W
W
W
W
W
W
W
izoproturon
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
O
Chisel 75 WG
Ś
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
tifensulfuron metylowy
chlorosulfuron
W
W
W
W
W
W
W
O
W
W
W
W
W
W
W
O
(Galmet 20 SG + Galaper 200 EC)
Ś
W
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
Pakiet Herbicydowy
W
fluroksypyr
metsulfuron metylu
Ś
Ś
Ś
W
W
W
W
Ś
W
O
ŚO
O
Galaper 200 EC
Starane 250 EC
Mocarz 75 WG
tritosulfuron
dikamba W
W
W
W
W
W
W
W
fluroksypyr
Mustang Forte 195 SE
florasulam,
amipyralid 10,
2,4-D
W
Ś
W
W
ŚO
W
W
W
W
W
Ś
Galmet 20 SG
Mustang 306 SE
florasulam
2,4-D
Ś
W
W
W
W
W
Ś
W
W
O
O
O
metsulfuron metylu
Lintur 70 WG
dikamba
triasulfuron
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
W
W
W
W
W
W
Ś
W
W
W
Granstar Ultra SX 50 SG
Pakiet Herbicydowy Toto
tifensulfuron metylu
metsulfuron metylu
2,4-D
dikamba
W
w
O
W
W
O
W
W
W
W
W
W
W
W
Ś
W
W
O
tifensulfuron
tribenuron metylowy
Aminopielik Super 464 SL
2,4-D, dikamba
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
(Toto 75 WG
+ Aminopielik Super 464 SL)
Toto 75 WG
Bniec zwyczajny
Blekot pospolity
Bodziszek drobny
Chaber bławatek
Dymnica pospolita
Fiołek polny
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Jasnota purpurowa
Jasnota różowa
Komosa biała
Krzywoszyj polny
Kurzyślad polny
Mak polny
Maruna bezwonna
Miotła zbożowa
Mlecz polny
Niezapominajka polna
Ostrożeń polny
Owies głuchy
Perz właściwy
Poziewnik szorstki
Przetacznik
bluszczykowy
Przetacznik perski
Przetacznik polny
Przytulia czepna
Rdesty
Rumian polny
Rumianek pospolity
Rzodkiew swirzepa
Samosiewy rzepaku
Skrzyp polny
Sporek polny
Starzec zwyczajny
Stokłosy
Stulicha psia
Szarłat szorstki
Szczaw polny
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Wyczyniec polny
Złocień polny
Żółtnica
drobnokwiatowa
Życice
tifensulfuron metylu
metsulfuron metylu
TABEL A >> Skuteczność chwastobójcza herbicydów do wiosennej ochrony plantacji zbóż.
W
W
Ś
Ś
O
Ś
W
Ś
Ś
W
W
Ś
W
W
W
W
W
W
W
Ś
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Ś
W
W
Ś
W
W
W
W
W
O
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Ś
W I O S N A /2 0 1 3
19
W celu uzupełnienia spektrum zwalczanych chwastów Galapera Strong o chwasty jednoliścienne
proponujemy rozwiązania pozwalające zwalczyć miotłę zbożową:
[ 1: PREPARATY ZAWIERAJĄCE IZOPROTURON: ]
Protugan 500 SC, Izofarm 500 SC, Izoherb 500 SC
44 Termin stosowania: od początku wegetacji wiosennej
do końca fazy krzewienia
44 Dawka preparatu: 2,0-3,0 l/ha
[ 3: PREPARATY ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ AKTYWNĄ
O MECHANIZMIE DZIAŁANIA ALS: ]
Atlantis 12 OD
44 Termin stosowania: od początku wegetacji do początku fazy
strzelania w źdźbło
44 Dawka preparatu:
⇋⇋ miotła zbożowa: 0,45-0,65 l/ha
⇋⇋ owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polny: 0,9-1,2 l/ha
Apyros 75 WG
[ 2: PREPARATY ZAWIERAJĄCE CHLOROTOLURON: ]
Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC, Tolurex 80 WP
44 Termin stosowania: od początku wegetacji wiosennej
do końca fazy krzewienia
44 Dawka preparatu:
⇋⇋ Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC: 3,0 l/ha
⇋⇋ Tolurex 80 WP: 2 kg/ha
[ 4: PREPARATY ZAWIERAJĄCE ZAWIERAJĄCE
SUBSTANCJĘ AKTYWNĄ Z GRUPY INHIBITORÓW
BIOSYNTEZY TŁUSZCZÓW (ACC-AZY):
Foxtrot 069 EW
]
44 Termin stosowania: od początku wegetacji do początku fazy
strzelania w źdźbło
44 Dawka preparatu:
⇋⇋ miotła zbożowa: 1-1,2 l/ha
0,5 l/ha
⇋⇋ owies głuchy: 0,8-1,0 l/ha
+
Axial 100 EC
44 Termin stosowania: od początku wegetacji do fazy drugiego
kolanka
44 Dawka preparatu:
⇋⇋ miotła zbożowa: 13,3 g/ha
0,5 l/ha
⇋⇋ perz właściwy: 26,5 g/ha
+
Nomad 75 WG
44 Termin stosowania: po ruszeniu wegetacji roślin od fazy
początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka
44 Dawka preparatu: 120 g/ha
+ Dassoil 0,5 l/ha
Axial 100EC, Foxtrot 069EW,
Atlantis 12OD, Apyros 75WG,
Nomad 75 WG
Preparaty zawierające:
izoproturon, chlorotoluron
24
W I O S N A /2 0 1 3
44 Termin stosowania: od fazy 3-4 liści do stadium widocznego
liścia flagowego
44 Dawka preparatu: miotła zbożowa, wyczyniec polny
owies głuchy: Axial 100 EC 0,3-0,45 l/ha
+ Adigor 440 EC 0,9-1,35 l/ha

Podobne dokumenty