w centrum - zabrze.pl

Transkrypt

w centrum - zabrze.pl
C ENTRUM E DUKACJI I R EHABILITACJI
W CENTRUM
R OK 1 NUMER 2
KWIECIEŃ
2006
S ZANOWNI P AŃSTWO
Zgodnie z obietnicą zapraszamy do przeczytania drugiego numeru gazetki szkolnej „W Centrum”.
W bieżącym numerze przedstawimy Państwu zadania
rehabilitantów i pielęgniarek. Przeczytają Państwo o naszym Żłobku Integracyjnym, a także o zajęciach muzykoteraputycznych. Znajdą tu Państwo także artykuły dotyczące roli rodziny w przekazywaniu wartości, a także roli
zabawy w rozwoju dziecka. Autorki innowacji pedagogicznej „Komputer wsparciem dla rodziców i terapeutów”
przedstawią pierwsze wnioski wynikające z prowadzonych działań, zaproszą do korzystania z popularnych portali internetowych. W dziale Wydarzenia znajdą Państwo
informacje o naszych ostatnich sukcesach.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy
Państwu:
Spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości
i rodzinnego ciepła
Pracownicy Centrum
W TYM
NUMERZE :
2 — ROLA REHABILITACJI W CENTRUM
3 — ZABAWA W
ROZWOJU DZIECKA
4 — WYDARZENIA
5 — PRACA Z KOMPUTEREM
7 — ŻŁOBEK INTEGRACYJNY
8 — ZADANIA PIELĘGNIAREK
9 — RODZINA I
PRZEKAZYWANIE
WARTOŚCI
10 — RADOSNE
MUZYKOWANIE
11 — KARTA PRAW
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
12 — ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI
R OK 1
NUMER
R OLA
REHABILITACJI W
S TR . 2
2
C ENTRUM
Dzieci i młodzież naszego Centrum mają ograniczone możliwości ruchowe. Mięśnie pozostające w bezczynności ulegają osłabieniu, a przecież ruch ma bardzo
ogromne znaczenie dla rozwoju. Ruch jest nieodzowny do uwapnienia kości, do
prawidłowego odżywiania chrząstek stawowych, do utrzymania fizjologicznego
napięcia mięśni.
Ruch ma także niebagatelne znaczenie dla rozwoju społecznego dziecka. Im
lepiej dziecko opanowało czynności ruchowe tym lepiej funkcjonuje w środowisku społecznym, jest bardziej niezależne od nas - dorosłych, wzrasta więc u
niego poczucie własnej wartości. Ruch zapewnia wszystkim lepsze zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne.
Wyjaśnia to konieczność stopniowego wprowadzania dziecka w cykl ćwiczeń
usprawniających. Wprowadzamy je jak najwcześniej w formie zabawowej, aż do
osiągnięcia celowych zamierzeń ruchowych.
Podczas zajęć rehabilitacyjnych fizjoterapeuci aktywizują pracę mięśni obręczy
barkowej, miedniczej, mięśni oddechowych oraz prawidłowego ustawienia głowy w przestrzeni. Wykorzystujemy przy tym metody: Bobath, Vojta, PNF, SI,
Klappa, W. Sherbourne, Lehnert Schroth.
Serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów do współpracy. Współpraca ta
pozwoli Państwu na kontynuowanie terapii w warunkach domowych. Służymy
także pomocą w doborze sprzętu ortopedycznego (buty ortopedyczne, wózki,
pionizatory, itp.). Pomożemy Państwu również ustalić najlepsze pozycje dla
dziecka podczas karmienia, zabawy czy odpoczynku.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00
Zespół Rehabilitacyjny
Praca Ani Kusz — I miejsce w
konkursie „Rajskie ptaki” (wych. I. Kozłowska)
R OK 1
NUMER
S TR . 3
2
Z ABAWA W PRAWIDŁOWYM ROZWOJU DZIECKA
Zabawa jest podstawową i naturalną formą działalności dziecka. Poprzez zabawę dziecko poznaje fascynujący świat przedmiotów i zjawisk. Uczy się pozytywnych zachowań społecznych, poznaje zasady współżycia w grupie, poznaje obowiązujące reguły i zasady moralne, zabawa ułatwia komunikowanie się.
Ważne jest to, że poprzez zabawę dajemy naszym dzieciom szansę na przeżywanie uczuć i emocji wzbudzonych przez rzeczywistość w jakiej się znajdują
oraz fikcję zabawy. Zabawa uczy marzeń, cierpliwości, wzbogaca wyobraźnię i
rozwija świadomą wolę. Bezpośrednio wpływa na postrzeganie i rozumienie
otaczającego świata. Dziecko bawiąc się, w naturalny sposób odnajduje własną
tożsamość — uczy się siebie, swojego „ja”. Zabawa może także pełnić funkcję
terapeutyczną: pozwala na odreagowanie negatywnych uczuć i emocji takich
jak: złość, smutek, żal, strach, a co najważniejsze pomaga je stopniowo przezwyciężać.
Wspólne zabawy rodziców ze swoimi dziećmi pogłębiają więzi rodzinne, pozwalają także na przezwyciężanie trudności.
Zabawy ruchowe, w których ciało mamy lub taty staje się przyrządem do ćwiczeń mają ogromny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny naszych pociech,
dając im poczucie bezpieczeństwa. Dzieci czują się szczęśliwe i bezpieczne, a
dorośli mają szansę choć przez chwilę na powrót do dzieciństwa. Uczą i pozwalają na wyrażanie uczuć przez dotyk, uczą przyjmowania różnych pozycji ciała,
pozwalają na ćwiczenie równowagi i statyki, obrotów wokół własnej osi. Ponadto poszerzają i rozwijają wyobraźnię dziecka, uspołeczniają je, dziecko staje się
partnerem i współtwórcą.
Nie zapominajmy o zabawach na świeżym powietrzu, o placach zabaw, ścieżkach zdrowia, wspólnych spacerach, które dają możliwość poznania najbliższej
okolicy i umożliwiają kontakt z przyrodą. Rozwijają także sprawność ruchową
dzieci.
W domu, do zabaw manualnych, możemy wykorzystać wszystko co mamy pod
ręką: groch, kaszę, mąkę, ugotowany kisiel, masy plastyczne (masę solną,
ciasto), wodę, mydło itp.. Wybór propozycji jest duży, zależny od pomysłów
dziecka i jego rodziców; możemy przesypywać, przelewać, łączyć produkty,
rozsypywać, rysować w mące.
Także zabawy paluszkowe (Idzie rak, Sroczka, Jedzie pan) należą do ulubionych zabaw dzieci. Sprawiają one nie tylko wiele radości ale ćwiczą również
sprawność rąk, usprawniają umiejętności manualne, niezbędne przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów.
Zabawa daje naszym dzieciom szansę rozwoju, sprawia ogromną radość. Bawmy się więc, śmiejmy a nasze dzieci będą szczęśliwe. Życzę miłej zabawy.
Karina Kisielińska
(wych. Kl. I gimnazjum)
R OK 1
NUMER
S TR . 4
2
Z WYCIĘSKIE R AJSKIE P TAKI
W styczniu br. uczniowie Centrum przystąpili do konkursu plastycznego pt.
„Rajski ptak”. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich było zdobycie przez naszych
wychowanków wszystkich nagród w kategorii prac ze szkół specjalnych, a mianowicie:
I miejsce zdobyła Ania Kusz (wych. I. Kozłowska),
II miejsce – Kamila Jusko (wych. A. Kulpa – Wieczorek),
III miejsce – Ola Noga (wych. A. Kulpa – Wieczorek),
wyróżnienie – Aneta Kubicka (wych. E. Baran – Wójcik).
GRATULACJE!
L ODOŁAMACZE 2006
31 marca 2006 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się gala finałowa
regionalnego etapu konkursu LODOŁAMACZE 2006 w województwie śląskim.
LODOŁAMACZE to konkurs Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych
wśród szerokiego grona odbiorców.
Kapituła regionalnego etapu konkursu, w skład której wchodzą wybitne osobistości z województwa śląskiego przyznała wyróżnienia w kilku kategoriach:
„Chroniony Rynek Pracy”, Otwarty Rynek Pracy”, „Administracja Publiczna”.
Miło nam poinformować Państwa, że I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZA 2006 w kategorii „Otwarty Rynek Pracy” otrzymało Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu, prowadzące Centrum Edukacji i Rehabilitacji za wzorcowe podejście do niepełnosprawnych pracowników Centrum i promowanie modelu polityki kadrowej
otwartego na potrzeby niepełnosprawnych.
R USZYŁA NOWA STRONA WWW
Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w marcu 2006 roku ruszyła nasza nowa
strona internetowa. Staramy się, aby znajdowały się na niej nie tylko informacje na temat
Towarzystwa i Centrum, ale także, aby mogli Państwo zobaczyć co ciekawego robimy, jak
dzieci spędzają czas, jak świętujemy i jak pracujemy. Chętnie wysłuchamy pomysłów i
sugestii Państwa na temat strony.
Stronę prowadzi Lucyna Balcerak, do której można zgłaszać swoje propozycje i sugestie
osobiście lub mailem podanym na stronie.
Adres strony to:
www.ztr.zabrze.pl
R OK 1
NUMER
P RACA
Z KOMPUTEREM
S TR . 5
2
—
WARTO CZY NIE WARTO ?
Na początku września w Centrum Edukacji i Rehabilitacji rozpoczęto pracę
zgodnie z założeniami zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach
innowacji „Komputer wsparciem dla nauczycieli i rodziców w terapii dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” (o której pisano w
poprzednim wydaniu gazetki).
W innowacji bierze udział 18 dzieci – 7 chłopców i 11 dziewczynek, w różnym wieku oraz 3 nauczycielki sprawujące rolę opiekunów i edukatorów – J.
Adamczyk, A. Bujara i L. Balcerak. Wychowankowie Centrum uczestniczą w
grupowych zajęciach pozalekcyjnych w pracowni komputerowej raz w tygodniu
przez 45 min.
Głównym celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie percepcji wzrokowej
i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wyposażenie uczniów w podstawowe
umiejętności obsługi komputera. Kolejnymi postawionymi sobie celami były
także – wydłużanie czasu koncentracji uwagi dzieci na wykonywanych zadaniach, a pośrednio również rozwijanie i doskonalenie procesów poznawczych,
czy rozwijanie technik szkolnych.
Aby ocenić poziom rozwoju percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo –
ruchowej dzieci biorących udział w programie innowacji, stopień znajomości
przez nich komputera i umiejętności obsługiwania go, przystąpiłyśmy do zbadania wspomnianych funkcji. Z naszych badań wynika, że: istnieją duże zaburzenia w sferze percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej badanych
dzieci, wychowankowie mają zaburzenia spostrzegania, trudności w koncentracji uwagi na wykonywanych zadaniach, dzieci wykazywały trudności w pracy z
komputerem – duży odsetek badanych nie znał podstawowych pojęć oznaczających elementy sprzętu komputerowego wykorzystywanego podczas zajęć
oraz w zakresie umiejętności obsługi komputera.
Zdobycie tej wiedzy umożliwiło nam dostosowanie rodzaju zadań edukacyjnych do indywidualnych trudności naszych wychowanków.
Rozpoczęłyśmy pracę od wprowadzenia dzieci w świat komputerów, pokazania, nazwania i wykorzystania podstawowych sprzętów w pracowni, omówienia
zasad zachowania się podczas zajęć. Prócz zadań typowo edukacyjnych, czyli
gier i zabaw kształcących, rozwijających i doskonalących percepcję wzrokową,
koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzeganie, pamięci, wyobraźnię, rozwijanie własnej twórczości, usprawnianie motoryki małej, stopniowo wprowadzałyśmy nowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.
Dzieci na dzień dzisiejszy potrafią nie tylko wskazać i nazwać używany
sprzęt, ale także samodzielnie włączyć komputer, załączyć program edukacyjny, precyzyjnie kliknąć na wskazanym miejscu, uruchomić Internet, a także
zamknąć stronę www, wyjąć płytkę z napędu, wyłączyć komputer.
R OK 1
NUMER
S TR . 6
2
Wiele z tych umiejętności jest już opanowanych i obecnie doskonalonych,
niektóre wciąż są ćwiczone zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci.
Podczas zajęć w pracowni dzieci chętnie pracują wykonując często niełatwe
zadania – rozpoznają litery, kształty geometryczne, cyfry i inne znaki, utrwalają kolory, ćwiczą czytanie i pisanie, przeliczają; doskonalą swoją pamięć, ćwiczą słuch, kolorują obrazki zgodnie ze wzorem lub według własnego pomysłu,
odszukują różnice na obrazkach, precyzyjnie wykonują ruchy myszką w trakcie
gier zręcznościowych, układają puzzle, rozwiązują rebusy i wiele, wiele innych.
Możliwości wykorzystania edukacyjnych programów komputerowych w pracy z naszymi – Waszymi dziećmi jest nieskończenie wiele. Dostrzegamy wiele
korzyści z pracy wspartej komputerem i to nie tylko tych typowo edukacyjnych,
obserwujemy także silną motywację do pracy, szczerą chęć do działania, radość z osiąganych sukcesów i zdobywanych umiejętności; dzieci uczą się wyczekiwania na swoją kolej, a co się z tym wiąże cierpliwości i wyrozumiałości
dla innych.
Czy trzeba zachęcać Państwa do pracy z komputerem? Wystarczy sprawny
sprzęt w domu, trochę wolnego czasu i chęci; dzieci na pewno będą zadowolone i z radością zasiądą z mamą lub tatą do zabawy przy komputerze. Wykorzystując edukacyjne programy i portale Internetowe prócz zabawy i mile spędzonego czasu z dzieckiem, dostarczamy mu także nowych wrażeń i bodźców,
doskonalimy jego procesy poznawcze, rozwijamy i utrwalamy umiejętności
zdobyte w szkole lub w przedszkolu.
Wszystkich zainteresowanych Rodziców zachęcamy do kontaktu – rozmów,
indywidualnych spotkań o charakterze informacyjnym lub pokazowym, do wymiany doświadczeń i pomysłów. Z myślą o Was tworzymy wypożyczalnie programów edukacyjnych, o szczegóły proszę pytać wychowawców grup.
Polecamy edukacyjne strony internetowe, z których mogą Państwo korzystać w pracy z
dziećmi:
www.dolinka.szkola.net, www.zyraffa.pl, www.krasnoludki.pl, www.itvp.pl/
jedyneczka/index.php, www.free-coloring-pages.com, www.pasterz.pl,
www.ferryhalim.com/orisinal/, www.baltazar-gabka.pl,
www.thepuzzlefactory.com/
Ola Bujara
(wych. przedszkolaków)
Praca Oli Noga — III miejsce w
konkursie „Rajskie Ptaki”
(wych. I. Kozłowska)
R OK 1
NUMER
S TR . 7
2
Ż ŁOBEK I NTEGRACYJNY N ASZ D OM
Jeśli chcesz spokojnie pracować (niekoniecznie musisz pracować) lub pragniesz aby Twoje dziecko miało dobry kontakt z rówieśnikami, to polecamy Ci
nasz Żłobek Integracyjny dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych od 1 roku
życia do 3 lat z rejonu Zabrza.
Jest niedrogi - najtańszy w rejonie. Czynny od 6.00 do 16.00 pięć dni w tygodniu. Pełne wyżywienie. Bardzo smaczne, kolorowe, domowe z myślą o Twoim
dziecku za jedyne 4 zł dziennie. Dostępne są trzy przewozy dla dzieci niepełnosprawnych - przywóz i odwóz do domu.
Świadczymy pełny zakres usług pielęgniarskich, lekarskich - lekarz pediatra
i neurolog, rehabilitacyjnych, a także logopedycznych i psychologicznych.
Jest to żłobek z dużą tradycją, jest drugim domem dla Twojego dziecka. Ciepły, bezpieczny i kolorowy. Pracownicy z doświadczeniem zawodowym
i zaangażowaniem w wychowanie Twojego dziecka. Dziecko z naszego Żłobka
odchodzi z dobrym przygotowaniem do Przedszkola. Bardzo dobre rezultaty
daje kontakt dziecka zdrowego z niepełnosprawnym i odwrotnie, pomaga w
rozwoju, uczy miłości i tolerancji. Dzieci przebywające tu są pogodne i
uśmiechnięte. Do wglądu jest plan zajęć z dziećmi w ciągu dnia oraz jadłospis.
Żłobek i Ośrodek to jedna wielka rodzina - dzieci obchodzą wspólnie wszystkie
uroczystości okolicznościowe (Zajączka, Barbórkę, Mikołaja, Gwiazdkę, itd.).
Organizujemy również Dzień Dziecka w plenerze oraz bale karnawałowe dla
dzieci, gdzie wszyscy dobrze się bawimy. Latem spędzamy czas na huśtawkach, karuzeli, kąpieli w kolorowym basenie, ponieważ jest tu duży zadbany
ogród. Jest to czas na zabawę i na wypoczynek. Uczymy dzieci dobrych nawyków higienicznych i estetycznych, wychowania społecznego i umysłowego oraz
samodzielności.
Jeśli Twoje dziecko skończyło jeden roczek, to przyjdź i zapisz je do
naszego Żłobka gdzie będzie miało zagwarantowaną pełną opiekę. Nasze dzieci to małe promyczki, które potrzebują dużo ciepła i miłości, a
w naszym Żłobku Integracyjnym te potrzeby realizujemy.
Krystyna Jeglorz
Kierowniczka Żłobka
Praca Anety Kubickiej — wyróżnienie w konkursie „Rajskie
Ptaki”
(wych. E. Baran-Wójcik)
R OK 1
NUMER
S TR . 8
2
Z ADANIA PIELĘGNIAREK W C ENTRUM
„Pomagaj innym w rozwoju
i uczyń z tego największą radość swego życia”
Nad zdrowiem dzieci i młodzieży szkolnej w Centrum czuwają: lekarz pediatra, lekarz neurolog oraz zespół pielęgniarek dyplomowanych.
W lekarskim gabinecie znajduje się pełna dokumentacja dziecka skompletowana razem z rodzicami. Są to: wyniki badań, dane o rozwoju dziecka, karty
informacyjne leczenia szpitalnego i sanatoryjnego oraz informacje o przebytych
szczepieniach ochronnych i przeciwzakaźnych.
W zapobieganiu chorób oraz w trosce o harmonijny rozwój fizyczny i umysłowy dziecka zwraca się szczególną uwagę na:
• prawidłowe odżywianie dziecka — pomoc przy karmieniu, ustalanie diet
• nadzór nad higieną osobistą — toaleta jamy ustnej, mycie się, podmywanie itp.
• pomoc przy wydalaniu — prowadzenie do toalety, wysadzanie na nocniczki, zmiana pampersów
• zmiana pozycji dzieci leżących, sadzanie oklepywanie,
• prowadzenie badań wstępnych i okresowych — zapraszani są rodzice
• zapobieganie chorobom zakaźnym — bardzo ważne jest zaszczepienie
dzieci przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
• podawanie leków za zgodą rodziców
• współudział w procesie nauczania.
Istotnym zadaniem pielęgniarek jest prowadzenie czynnego poradnictwa oraz
krzewienie oświaty zdrowotnej, która prowadzi do powstania pozytywnych zachowań i nawyków u dziecka.
Dobre pielęgnowanie polega na ścisłej współpracy z dzieckiem tzn: że nie
wykonujemy i nie decydujemy za dzieci, ale pobudzamy je do aktywności oraz
do podejmowania decyzji w miarę możliwości dziecka.
Bardzo ważne jest zbliżenie się do dziecka i poznanie wszystkich jego potrzeb. Dlatego pielęgniarka powinna być zawsze pogodna, cierpliwa, spokojna
oraz każdym gestem, słowem, zachowaniem i wyrazem twarzy okazywać dziecku życzliwość. Nagrodą za taką postawę jest uśmiech dziecka „od ucha do
ucha”.
Skuteczna opieka polega na współdziałaniu pomiędzy dzieckiem, lekarzem,
pielęgniarką a rodzicami. Dlatego też bardzo ważne są częste kontakty z rodzicami przebiegające w atmosferze wzajemnej życzliwości i zaufania.
W imieniu własnym i koleżanek zapraszam rodziców, dziadków i opiekunów
do odwiedzin i kontaktów z nami, które zaowocują dobrem dziecka.
Pielęgniarka dyplomowana Maria Adamiak
R OK 1
NUMER
2
S TR . 9
RODZINA I JEJ ROLA W PRZEKAZYWANIU WARTOŚCI DZIECKU
Zadaniem rodziny pojmowanej jako grupa społeczna, która stanowi duchowe zjednoczenie, skupionej we wspólnym ognisku domowym jest wspomaganie
drugiej osoby oraz zapewnienie jej opieki. Rodzina pojmowana jako „wspólnota
życia” powinna realizować w swoim życiu pewne funkcje, do których należą:
funkcja opiekuńcza, funkcja wychowawcza, funkcja religijna, itp.
Rodzina pełni szczególną rolę w procesie różnorodnych oddziaływań wychowawczych, zmierzających do ukształtowania systemu wartości człowieka.
To właśnie w tej grupie społecznej następuje poznawanie pierwszych norm
etyczno – moralnych, a w ich następstwie różnicowanie dobra i zła, klasyfikowanie osób, przedmiotów, zjawisk, pojęć czy idei pod względem stopnia ich
ważności.
Proces rozwoju dziecka dokonuje się poprzez obserwację, naśladownictwo
oraz identyfikację. Dziecko przyjmuje wartości deklarowane przez rodziców w
formie werbalnej, obserwuje zachowania, ocenia ich postępowanie – w ten sposób dziecko przyswaja preferowane przez nich wartości, które wyrażają się w
ich postawach, emocjach, potrzebach, opiniach czy różnorodnych formach działania.
Należy podkreślić fakt, iż w przekazie wartości między rodzicami a dziećmi
ważną rolę pełni postawa dziecka wobec rodziców – to, czy darzy ich ono szacunkiem i zaufaniem, czy stanowią oni dla dziecka właściwy model do naśladowania.
Międzypokoleniowy przekaz wartości od rodziców do potomstwa można
określić mianem dziedziczenia społecznego, które przebiega zarówno w kierunku pozytywnym, jak i negatywnym. Dzieci wywodzące się z rodzin o zaburzonym stylu funkcjonowania, w których ma miejsce przemoc fizyczna, przemoc
seksualna czy alkoholizm, często ujawniają tendencje do powielania tych samych wzorów zachowań, jak również preferują podobny system wartości z jakimi zetknęły się w swojej rodzinie. Bardzo często te negatywne wartości przekazywane przez rodzinę ujawniają się w zachowaniu dzieci już w wieku przedszkolnym czy później w wieku szkolnym, kiedy to dziecko jest zalęknione,
agresywne, nadpobudliwe, jego zachowanie, jak i słownictwo jest wulgarne.
Uogólniając należy zwrócić uwagę, iż system wartości z jakim styka się
dziecko w swojej rodzinie nie jest jedynym modelem, gdyż wpływ na niego ma
również społeczne środowisko pozarodzinne czy środki masowego przekazu.
Uważa się jednak, że oddziaływania środowiska rodzinnego zdają się być najsilniejsze, gdyż przez wiele lat funkcjonowania w określonej rodzinie dziecko poddawane jest wpływom specyficznego dla tej rodziny systemu wartości.
Joanna Adamczyk
(wych. Kl. II)
R OK 1
NUMER
S TR . 10
2
RADOSNE MUZYKOWANIE
Muzykoterapia jest bardzo młodą dziedziną istniejącą jako nauka ok. 50 lat.
Jak sama nazwa wskazuje jest to terapia a nie edukacja, wszystko co się dzieje
podczas zajęć jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczniów. W sposób bardzo ogólny można powiedzieć że „Muzykoterapia stanowi szczególną
formę psychoterapii wykorzystującą muzykę w celach diagnostycznych i leczniczych”.
Poprzez zabawy muzyczne kształtuje się samoakceptacja, zwiększa się poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia wiara we własne siły i możliwości. Zajęcia
muzykoterapeutyczne mają także nieocenione znaczenie w usprawnianiu procesów poznawczych. Kształtuje percepcję słuchową i pamięć słuchową.
Dla mnie jednak
twarzy dzieci, radość
mentach. Ważne jest,
wał, dlatego tak silnie
najistotniejsze podczas zajęć jest widok uśmiechniętych
z tego iż mogą samodzielnie śpiewać lub grać na instruaby uczeń widział zadowolenie terapeuty i sam się realizozwracam uwagę na kontakt terapeutyczny z dzieckiem.
Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły jest w stanie grać na instrumencie i czerpać z tego satysfakcję. Do najbardziej ulubionych przez dzieci zabaw muzycznych należą: „Mole Ręce Wspaniale Tańczą” jest to taniec samymi
rękoma, tylko w momencie gdy słyszymy śpiew kobiety. Natomiast gdy słyszymy samą orkiestrę nasze ręce swobodnie opadają i odpoczywają na kolanach.
Jest to dosyć trudna sztuka podczas której klasa musi rozróżnić grę instrumentalną od śpiewu. Kolejnym przyjemnym zadaniem jest naśladowanie zwierząt,
ich sposobu poruszania się, wydawania dźwięków, które następnie uczniowie
przedstawiają na instrumentach perkusyjnych. Trudno to sobie wyobrazić ale
dzieci zdecydowanie widzą różnice pomiędzy słoniem a kotkiem, a najciekawsze
jest to że potrafią trafnie zaprezentować to na instrumentach. Żadna jednak z
tych zabaw nie jest tak ciekawa jak „Jestem Dyrygentem”. Jedno z dzieci staje
na środku grupy, rozdaje instrumenty i dyryguje. Jest to już dosyć trudna sztuka, ale dzieci znakomicie sobie radzą.
Ważne jest także to, aby dzieci miały możliwość pokazania swoich umiejętności publicznie. Każdego roku bierzemy więc udział w konkursach i festiwalach
muzycznych, i właśnie wtedy można zauważyć największe osiągnięcia dzieci,
które nazwać można sukcesem terapeutycznym. Entuzjazm dzieci jest trudny do
opisania, ich radość z możliwości występu poza szkołą jest sama w sobie terapią.
Nasz szkolny chórek w roku 2004/2005 otrzymał Dyplom honorowy na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka w Zabrzu. W tym roku również wystąpimy wykonując utwory na instrumentach perkusyjnych z podkładem
muzycznym. Z niecierpliwością czekamy więc na ten wyjazd, a rodziców prosimy
o „trzymanie kciuków”.
Grażyna Klein — muzykoterapeutka
R OK 1
NUMER
2
S TR . 11
K ARTA P RAW O SÓB N IEPEŁNOPSRAWNYCH
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z dn. 1 sierpnia 1997r. uznał, ze osoby
niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo
do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać
dyskryminacji. Sejm stwierdza, że oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:
• dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
• dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i
edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
• dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptacje społeczną,
• nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
• pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej
umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
• pomocy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i
możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a
gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
• zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
• życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do
urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,
• posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
• pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
Powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka,
Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego.
Iza Kozłowska
(wych. Kl. IIIb
W skład Centrum Edukacji i Rehabilitacji wchodzą następujące placówki:
Żłobek Integracyjny
Przedszkole Nasz Dom
C ENTRUM E DUKACJI
I R EHABILITACJI
Szkoła Podstawowa Nasz Dom
Gimnazjum Nasz Dom
Zabrze 41-806
Ul. Wyciska 5
Tel.: 032 271 43 52
E-mail:
[email protected]
Nasza strona internetowa:
www.ztr.zabrze.pl
Świetlica terapeutyczna Nasz Dom
Opiekuńczy Ośrodek Oświatowo-Rehabilitacyjny
Nasz Dom
Centrum Edukacji i Rehabilitacji prowadzone
jest przez Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
Ś LĄSKA S ZKOŁA J AKOŚCI
Pod koniec zeszłego roku podjęliśmy starania w celu przystąpienia do organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach programu „Śląska Szkoła
Jakości”. Udało się. Dziś jesteśmy jego uczestnikami. Jakie cele stawiamy sobie
w związku z przystąpieniem do programu?
Realizując program chcemy dążyć do stworzenia z Centrum miejsca przyjaznego dla wszechstronnego rozwoju uczniów, spełniania wymagań wszystkich
naszych klientów (uczniów, rodziców, władz oświatowych, pracowników), uzyskiwania jak najlepszych efektów w pracy z wychowankami, wzorowo planowanego, zorganizowanego i prowadzonego procesu edukacyjnego i rehabilitacyjnego, prowadzenia wszystkich usług, świadczonych przez Centrum, na jak najwyższym poziomie. Zobowiązujemy się także do ciągłego doskonalenia działań
prowadzonych w Centrum.
Mamy także nadzieję, że wspomogą nas Państwo w tych działania poprzez
wyrażanie swoich uwag i sugestii dotyczących działania Centrum. Chętnie wysłuchamy wszystkich propozycji, które wpłyną na poprawę jakości naszej pracy.
Zapraszamy do wyrażania swoich opinii i sugestii!
15 września 2005 roku Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski otrzymało status ORGANIZACJi POŻYTKU PUBLICZNEGO, dzięki czemu mogą Państwo wspomóc naszą działalność odliczając 1% podatku na rzecz Towarzystwa.
ODLICZ 1% (PO) DATKU BO TO DOBRY (PO) DATEK!
Numer konta: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Zabrze
64 1050 1588 1000 0022 5285 7707
Dziękujemy!

Podobne dokumenty