sde 5349 wek.cdr

Transkrypt

sde 5349 wek.cdr
PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY
SDE 5.349 WEK
Podnośnik SPACE (RAVAGLIOLI)
elektro-synchroniczny.
-Do samochodów osobowych, terenowych
i średnich dostawczych.
-Podnośnik posiada wysokiej wydajności
silniki wyposażone w zabezpieczenie
przed przegrzaniem.
-Śruba wykonana z wysokiej jakości stali. -Nakrętka robocza wykonana z brązu
zwiększa bezpieczeństwo i
bezproblemowy okres eksploatacji.
-Automatyczny system smarowania
nakrętek.
-Automatyczne blokowanie ramion przy
podnoszeniu oraz odblokowanie w
dolnym położeniu.
Dane techniczne SDE 5.349 WEK:
Numer katalogowy: 213-53495
Udźwig: 4000 kg
Zasilanie: 400 V/50 Hz
Moc silnika: 2 x 3,5 kW
Wysokość kolumn: 2640 mm
Wysokość całkowita: 4000 mm
Wysokość podnoszenia: 2045 mm
Minimalna wysokość: 90 mm (130 mm z
przedłużkami)
Ramiona asymetryczne: 510-970 mm
830-1235 mm
Szerokość między kolumnami: 2650 mm
9000
Wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod montaż podnośników.
Podnośnik powinien być zamontowany na równej, wypoziomowanej powierzchni zdolnej przenieść obciążenie
robocze, tj. podnośnik wraz z ładunkiem.
Minimalne wymogi dotyczące posadzki:
a) Użyty beton: R'bk 250 (B-25) lub wyższa
b) Minimalna grubość posadzki bez żadnych podziałów, kawałków składowych (jednolita) : 15 cm
(zalecana 25 cm)
c) Górne i dolne zbrojenie stalową siatką spawaną Φ4 x 150 mm lub podobną, z oczkiem nie większym
niż 250 mm. Odległość pomiędzy zewnętrzną płaszczyzną betonu a siatką (z góry i z dołu) nie większa
niż 25 mm
2
d) Obciążalność powierzchni nie mniejsza niż 1,3 kg/cm
Powyższe wymagania muszą być spełnione dla obszaru min. 4,00 x 1,50 m (rys.) bez pęknięć i szczelin
dylatacyjnych.
W przypadku zastosowania podnośnika na własnej ramie nośnej nie wymaga się stosowania zbrojenia,
pozostałe wymogi jak wyżej.
UWAGA! W celu prawidłowego wykonania montażu podnośnika, wymaga się
wykonania posadzki zgodnie z przedstawioną instrukcją. W przypadku, gdy
podłoże jest przygotowane niewłaściwie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia
użytkownika podnośnika kosztami ponownego dojazdu oraz montażu.

Podobne dokumenty