Zakup odzieży specjalnej dla CBŚP

Transkrypt

Zakup odzieży specjalnej dla CBŚP
KWP w Poznaniu
Źródło:
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24073,Zakup-odziezy-spec
jalnej-dla-CBSP.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 02:58
Zakup odzieży specjalnej dla CBŚP
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji 03.11.2016 14:00 (pdf 82.4 KB)
Formularz ofertowy Data publikacji 03.11.2016 14:00 (pdf 48.15 KB)
Projekt umowy Data publikacji 03.11.2016 14:00 (pdf 180.92 KB)
Informacja o wyborze oferty Data publikacji 15.11.2016 08:18 (pdf 42.76 KB)
Metryczka
Data publikacji 03.11.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Gałka KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty