opinia - Dewary.pl

Transkrypt

opinia - Dewary.pl
Katedra i Klinika Ifematoonkologii i Transplantacji Szpiku
Akademia Medyczna w Lublinie
Department of Haematooncology and Bone Marrow Transplantation
University School of Medicine in Lublin
KierownikAlead: Prof.dr hab. Anna Dmoszyiska
e-mail: annadmoszi4o2.pl
ul. Staszica 11
20-081Lublin
Tel. (0G48-81) 534 54 68
fax. (ffi-48-81) 534 56 05
e-mail : hernatoloqiiuTi,o2.pl
hematol :ii'free. med.pl
http:/Avn'rv. hematologia. lublin. pl
Lublin dn.27.09.2006
OPINIA
Informujemy, ze dostawa, montaz, uruchomienie i szkolenie z
zaklesu obslugi lnmory I0 K, zbiornilm XL 180 oraz zamrazarki lce
Cube 145 zrealizowane przez firme Wolski TW Dealer w marcu 2006
zo stalo wykonane nale2ycie.
,if
n, mddMarok{rqr
ehodb nrawrrgt' lif$h
Spee.

Podobne dokumenty