ARTuRO - Osadkowski SA

Transkrypt

ARTuRO - Osadkowski SA
katalog agrotechniczny Kukurydza 2016. ODMIANY
FAO 240
ARTURO
polecana na:
ziarno
Rejestracja: Polska 2015, Austria, Czechy 2014 | Hodowla: Saatbau
kiszonka
biogaz
Potęga plonu ZIARNA I kiszonki
Zalety
odmiana zarejestrowana w 2015 r. w Polsce na ziarno i kiszonkę
najlepszy wynik plonowania na ziarno wśród wszystkich odmian w badaniach rejestrowych
COBORU w 2014 r.
rekordowo wysokie i masywne rośliny gwarantują bardzo szybkie zapełnienie silosów
znakomite połączenie plonu świeżej masy oraz wysokiej zawartości skrobi wynikającej
z dorodnych, dobrze wykształconych kolb
szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala wcześnie zebrać wysokoenergetyczną kiszonkę
MORFOLOGIA I GENEtYKA
Typ mieszańca
pojedynczy
Profil agrotechniczny
Wzrost początkowy
dobry
Typ ziarna
flint/dent
Tolerancja na suszę
dobra
Typ kolby
flex
Stay green
średni
Liczba rzędów w kolbie
12–14
Dry-down
dobre
Liczba ziaren w rzędzie
32–36
MTZ
300–320 g
Fusarium
Wysokość roślin
bardzo wysokie
Głownia guzowata kolb
Osadzenie kolb
średnie
Omacnica prosowianka
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
75–80
90–95
ZDROWOTNOŚĆ
WYMAGANIA GLEBOWE
średnie
WYNIKI PLONOWANIA
115,9
114,4
dt/ha
dt/ha
108%
wzorca
108%
wzorca
206,25
609
dt/ha
dt/ha
105%
wzorca
104%
wzorca
2013 r.
2014 r.
Doświadczenia rejestrowe COBORU,
grupa wczesna, plon ziarna, 2013 r.
plon SUCHEJ
masY
plon ogólny
świeżej masY
Badania rejestrowe COBORU, grupa średnio wczesna,
kukurydza na kiszonkę, 2013 r.
25