zaproszenie - Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii

Transkrypt

zaproszenie - Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii
ZAPROSZENIE
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów
na wykład otwarty, który wygłosi prof. Janusz Węgrowski
z Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Reims (Francja),
pt. "MATRYKINY",
w dniu 21.06.2016, godz. 12.00, sala 413 (Aula CB)
w budynku przy ul. Kominka 6a.

Podobne dokumenty