............................................ (imię, nazwisko, grupa) Główne typy gleb

Transkrypt

............................................ (imię, nazwisko, grupa) Główne typy gleb
............................................
(imię, nazwisko, grupa)
Główne typy gleb na świecie
1. Zaznacz odpowiednio na mapie obszary występowania poszczególnych typów gleb i
uzupełnij legendę.
2. Zakreskuj na mapie obszary występowania gleb o największej żyzności.
3. Wpisz kolejno na schemacie etapy procesu glebotwórczego
a. Mineralizacja próchnicy;
b. Rozkład materii organicznej przy współudziale mikroorganizmów glebowych;
c. Wietrzenie skał;
d. Akumulacja próchnicy;
e. Sole mineralne pochłoniane przez systemy korzeniowe roślin do budowy
nowych tkanek;
f. Rozwój roślin;
1
g. Dostarczanie biomasy;
h. Przenoszenie związków mineralnych przez wodę;
.......... → .......... → .......... → .......... → ...d.... → .......... → .......... → ..........
4. Wymień czynniki decycujące o kształtowaniu się różnych typów gleb.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2

Podobne dokumenty