xix wybory małej miss i małego mistera lata 2009

Transkrypt

xix wybory małej miss i małego mistera lata 2009
Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
serdecznie zaprasza
na
XIX WYBORY
MAŁEJ MISS
I MAŁEGO MISTERA LATA 2009
2 sierpnia 2009r., godz. 16.00 (Dom Kultury)
Zgłoszenia przyjmują pracownicy
Domu Kultury, tel. (015) 876 10 20
i Centrum Wikliniarstwa, tel. (015) 649 26 13
www.mokrudnik.pl

Podobne dokumenty