Polecenia i tekst.

Transkrypt

Polecenia i tekst.
Konspekty, czyli wyliczenia wielopoziomowe
Zadanie 1. Wyjaśnij wszystkie elementy okna dialogowego „Dostosowanie listy
numerowanej konspektu” (Word 2003, zob. zdjęcie niżej).
(a) Utwórz przykładowy konspekt jednopoziomowy w Wordzie,
(b) Użyj klawisza Print Screen
(c) utwórz odpowiednią grafikę w MS Paint, ze strzałkami nałożonymi na konspekt,
oznaczającymi odpowiednie odległości.
Zadane 2. Sformatuj przejrzyście i estetycznie następujący tekst:
Klasyfikacja języków – kryterium fonologiczno-fonetyczne (na podstawie Wikipedii)
ze względu na liczbę fonemów:
języki bogate w fonemy (>50) – np. języki kaukaskie
języki średnio bogate w fonemy – np. większość języków europejskich
języki ubogie w fonemy (<20) – np. j. hawajski
ze względu na stosunek samogłosek i spółgłosek:
języki samogłoskowe (>30% samogłosek) – np. j. francuski, niektóre języki
polinezyjskie
języki spółgłoskowe (>70% spółgłosek) – np. większość języków kaukaskich
ze względu na prozodię
języki prozodyczne:
o niestałym akcencie – np. j. rosyjski, angielski
oparte na iloczasie – np. łacina (Iloczas to opozycja fonologiczna
samogłosek długich i krótkich. Z iloczasem mamy do czynienia wówczas, gdy w
jakimś języku dwa wyrazy lub dwie formy różnią się między sobą tylko długością
samogłoski i ta różnica długości decyduje o różnicy znaczenia.)
oparte na intonacji – np. j. chiński
języki nieprozodyczne:
o stałym akcencie inicjalnym – np. j. czeski, węgierski, chiński,
mongolski
o stałym akcencie oksytonicznym – np. j. francuski, armeński (akcent
oksytoniczny = akcent na ostatnią sylabę)
o stałym akcencie paroksytonicznym – np. j. włoski (akcent
oksytoniczny = akcent na ostatnią sylabę)
o stałym akcencie proparoksytonicznym – np. j. macedoński (akcent
proparoksytoniczny występuje rzadko – jest to akcent na sylabę trzecią od końca)