FORMUŁA 1 W RZESZOWIE

Transkrypt

FORMUŁA 1 W RZESZOWIE
20.4.2014
Formuła 1 w Rzeszowie | Rzeszowski serwis informacyjno-rozrywkowy
Select page
FORMUŁA 1 W RZESZOWIE
2 TYGODNI TEMU BY MICHAŁ SZAL IN SPORT, WIADOMOŚCI
Studenci postawili sobie ambitny cel – zaprojektować od podstaw i zbudować pojazd
wyścigowy. Kolejny duży projekt prowadzony na Politechnice Rzeszowskiej, wchodzi
właśnie w ostateczną fazę prac.
Formuła Student to międzynarodowa rywalizacja najlepszych uczelni technicznych z całego świata,
której celem jest zaprojektowanie oraz zbudowanie jednoosobowego bolidu wyścigowego. Zmagania
pomiędzy zespołami odbywają się na największych torach Formuły 1.
PRz Racing Team tworzą studenci kierunków technicznych, którzy łączą nabytą wiedzę z
praktycznymi umiejętnościami.
- Sami k onstruujemy bolid, k tóry zostanie poddany serii testów statycznych oraz dynamicznych.
Inżynierowie najwięk szych firm technicznych oceniać będą innowacyjność, trwałość oraz
funk cjonalność zaproponowanych rozwiązań. Najwięk szym wyzwaniem jest jednak wyścig – Prezes
SKN Formuła Student, Tomasz Krzosek.
file:///C:/Users/Go%C5%9B%C4%87%20D/Desktop/Formu%C5%82a%201%20w%20Rzeszowie%20%20%20Rzeszowski%20serwis%20informacyjno-ro…
1/6
20.4.2014
Formuła 1 w Rzeszowie | Rzeszowski serwis informacyjno-rozrywkowy
Jest to ogromne wyzwanie konstruktorskie, rozwijane dzięki wsparciu finansowym oraz
merytorycznym Uczelni i lokalnych przedsiębiorstw. Takie przedsięwzięcie otworzy drzwi do
zawodowej kariery najlepszym studentom Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału
Zarządzania, którymi już teraz interesują się największe korporacje.
Najbliższy start zespołu PRz Racing Team będzie miał miejsce w sierpniu na węgierskim torze
Hungaroring. Zachęcamy do odwiedzin profilu FB oraz strony www projektu.
file:///C:/Users/Go%C5%9B%C4%87%20D/Desktop/Formu%C5%82a%201%20w%20Rzeszowie%20%20%20Rzeszowski%20serwis%20informacyjno-ro…
2/6
20.4.2014
Formuła 1 w Rzeszowie | Rzeszowski serwis informacyjno-rozrywkowy
Goset Starachowice dla PRz Racing Team
nbsp;
Lubię to! 3 osoby lubią to. Bądź pierw szym w śród
sw oich znajomych.
file:///C:/Users/Go%C5%9B%C4%87%20D/Desktop/Formu%C5%82a%201%20w%20Rzeszowie%20%20%20Rzeszowski%20serwis%20informacyjno-ro…
3/6

Podobne dokumenty