biuro prasowe forum

Transkrypt

biuro prasowe forum
BIURO PRASOWE FORUM EKONOMICZNEGO
ORGANIZATOR FORUM
Instytut Wschodni, którego pełna nazwa brzmi Fundacja Instytut Studiów Wschodnich,
od początku swojego istnienia (1993 r.) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy
państwami europejskimi, szczególnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Służąc rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego obszaru, Instytut realizuje wiele programów, z których najważniejszym jest Forum Ekonomiczne w Krynicy.
Działania Instytutu Wschodniego, związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę
Programową, która decyduje o jego merytorycznym i programowym kształcie, jak również wyznacza kierunek rozwoju Forum. Jej członkami są osobistości ze świata polityki i gospodarki.
Instytut jest także wydawcą wielu publikacji, w tym cenionych raportów z transformacji
Nowa Europa – dotychczas ukazały się 4 wydania, a przygotowywane jest 5. Opublikowano
też osobne raporty poświęcone Rosji (3 wydania) i Azji Centralnej (1 wydanie).
Instytut Wschodni organizuje także szkolenia i wizyty studyjne, staże z Rosji, Ukrainy
i Białorusi w renomowanych polskich firmach, a także przyznaje stypendia uzdolnionym studentom z krajów Europy Wschodniej.
FORUM EKONOMICZNE
Dotychczas odbyło się piętnaście edycji tego największego w Europie Środkowowschodniej wydarzenia. W programie Forum znajduje się m.in. 100 debat, prezentowane są raporty analityczne, w tym wydawane przez Forum. Rokrocznie jego obrady relacjonują największe polskie i światowe media. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak Le Monde i Le Soir określiły je
mianem Davos Wschodu.
Krynica stała się ważnym miejscem na mapie politycznej świata, bodaj jedynym, gdzie
w tak licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem. Pokazujemy światu, że potrafimy
zorganizować poważną debatę o sprawach Europy i świata. Krynica to także europejski głos
w debacie nad kształtowaniem polityki zagranicznej Unii Europejskiej.
Pogłębiając debaty, jakie poruszane są na Forum w Krynicy, Instytut organizuje specjalne
konferencje, poświęcone wybranym regionom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie. Zorganizowano jedno Forum Europa-Azja Centralna oraz dwa Europa-Rosja, z których
ostatnie odbyło się w Wilnie.
MISJA FORUM
fot. Archiwum
Budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju
współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy
państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami.
32
czerwiec 4/2006
Zygmunt Berdychowski – przewodniczący Rady
Programowej Forum Ekonomicznego:
– Bezpośrednia wymiana doświadczeń i poglądów ułatwia
podejmowanie decyzji oraz wspólnych działań, ważnych
dla rozwoju współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej
fot. Archiwum
Fot. Deptak uzdrowiska Krynica to – w trakcie Forum – największy salon spotkań w Europie Środkowowschodniej
UCZESTNICY FORUM
W Forum uczestniczą goście z ponad 40 krajów Europy, Azji i Ameryki, w tym prezydenci, premierzy, ministrowie, szefowie banków centralnych, giełd, agend rządowych, szeroka
reprezentacja przedsiębiorców, media, organizacje gospodarcze i pozarządowe.
W XVI Forum uczestniczyło ponad 1600 osób z kategorią gość, 200 osób towarzyszących
(dyrektorzy, małżonkowie, asystenci), 200 dziennikarzy z 80 redakcji, w tym połowa zagranicznych.
DEBATY FORUM
Forum poszukuje instytucji, które zechciałyby współtworzyć program Forum. W programie Forum znajduje się 100 debat, podzielonych na bloki tematyczne:
• Biznes i zarządzanie
• Makroekonomia
• Nowa gospodarka
• Nauka i kultura
• Paliwa i energetyka
• Polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo
• Unia i jej sąsiedzi
• Regiony
• Społeczeństwo
W tym roku Forum odbędzie się w dniach 6–9 września 2006 r. w Krynicy.
Z pozdrowieniami
Artur Negri
szef Biura Prasowego
rzecznik prasowy Forum Ekonomicznego
www.forum-ekonomiczne.pl
Mened¿er Zdrowia jest patronem medialnym Forum Ekonomicznego w Krynicy
czerwiec 4/2006
33

Podobne dokumenty