INNOWACYJNA teChNIkA dlA tOróW I rOzJAzdóW

Komentarze

Transkrypt

INNOWACYJNA teChNIkA dlA tOróW I rOzJAzdóW
:::::::::::::::: INNOWACYJNA technika dla torów i rozjazdów :::::::
Dostawca roku DB
Świadectwo
Kategoria: komponenty
SCHWIHAG AG, Tägerwilen (Szwajcaria)
Przedsiębiorstwo SCHWIHAG AG otrzymuje to wyróżnienie za innowacyjne
systemy przytwierdzeń szyn i komponenty zwrotnic. Produkty te wyróżniają się
niezawodnością, długotrwałością i jakością.
Schwihag jest
światowym liderem
w zakresie systemów
naprężenia opornic
i szyn tocznych oraz
komponentów dla
zwrotnic niewymagających smarowania.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::: Treść :::::::::::::::::::::::::::::::
Strona
04
14
18
20
22
01
02
03
04
05
Technika rozjazdów
Technika torowa
Projektowanie
Serwis i Doradztwo
Referencje
Schwihag – Kompetencje w zakresie nawierzchni
od 1971 roku
Nasze innowacyjne i zorientowane na rozwiązywanie
problemów produkty cieszą się uznaniem zarówno kolei
dużych prędkości, kolei z ruchem pociągów ciężkich
jak i kolei podziemnych, systemów metra i tramwajów
na całym świecie. Produkty Schwihag wyróżniają się
niezawodnością, długotrwałością i wybitną jakością a
przy tym pozwalają naszym klientom spełniać w sposób
optymalny ciągle rosnące wymagania nowoczesnej
infrastruktury.
Komponenty kluczowe SCHWIHAG wpływają nie
tylko na stałą redukcję kosztów utrzymania dróg
przejazdowych, ale jednocześnie zwiększają ich
dyspozycyjność.
Nasze produkty są łatwe w montażu i przeprowadzaniu inspekcji, nie wymagają konserwacji i są wreszcie
przyjazne środowisku, gdyż dużą wagę przywiązujemy
do trwałości.
produkty
:::::: Komponenty SCHWIHAG dla torów i rozjazdów :::::
02
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
03
01 Technika rozjazdów
:::::::::::::::::: Siodełka podiglicowe w systemie IBAV oraz
Płyta IBAV do naprężeń iglicy z SSb4
oraz przekładką o grubości 6mm
Płyty siodełka podiglicowego Schwihag
wyposażone są w wewnętrzne naprężenie opornicy (IBAV). W zależności od położenia płyty siodełka
IBAV w urządzeniu zwrotnicowym do dyspozycji są
sprężyny zaciskowe SCHWIHAG typu SSb2, SSb3
oraz SSb4.
Płyta IFAV kierownicy MPL 50 do szyn SJ 50 z
SSb2 i przekładką grubości 5mm
Płyta IBAV siodełka PNC 60-35 z SSb 2 dla
rozjazdów UIC 60 RENFE z przekładką grubości 6mm
04
Do zamocowania zewnętrznej strony opornicy
może zostać zastosowany na życzenie klienta
każdy wybrany system mocowania szynowego
(np. SKL, Pandrol, Nabla itp.). Ten sam wewnętrzny
system naprężania jest stosowany również dla
szyny tocznej (IFAV) w obszarze kierownicy
krzyżownicy.
kierownice w systemie IFAV Dla zwrotnic :::::::::::::::::::::
System IBAV (wewnętrzny system
naprężenia opornicy) i system IFAV
(wewnętrzny system naprężenia
szyny tocznej) firmy SCHWHAG
sprawdzają się od ponad 20 lat w
eksploatacji na kolejach dużych
prędkości, kolejach z przewozami
pociągów towarowych ciężkich
oraz kolei konwencjonalnych na
całym świecie w ponad 40 krajach.
Wszystkie płyty siodełka podiglicowego IBAV
lub płyty ślizgowe mogą zostać wyposażone
w woskowo-ochronną odporną na korozję i
niewymagającą smarowania powłokę molibdenową
albo wkładki ślizgowe z niewymagającego smarowania i odpornego na zużycie brązu CuSn8 F66 z
grafitowo natłoczonymi kręgami lub bez.
Powłoki te lub wkładki ślizgowe należy postrzegać
jako uzupełnienie oferty dla obszaru osadu
urządzenia zwrotnicowego w połączeniu ze
zwrotnicą na rolkach SCHWIHAG. Redukują one
siłę łamiącą na iglicę i podnoszą odporność na
zużycie płaszczyzn ślizgowych. Niewymagające
smarowania pokrycie molibdenem lub zastosowanie wkładki ślizgowej wraz z urządzeniem zwrotnicowym na rolkach SCHWIHAG gwarantują trwałą
redukcję sił przestawnych.
Płyty siodełka podiglicowego IBAV i płyty kierownicy IFAV są wykonane z odlewu sferoidalnego i
po obróbce gotowe do wbudowania. Dla mniej
licznych serii i konstrukcji nietypowych posiadamy
dla każdego typu szyny i dla każdego profilu iglicy
odpowiednie siodełka z odkuwki matrycowej oraz
kształtki do produkcji płyt spawanych.
05
01 Technika rozjazdów
::::::::::::::::::::::::: PŁYTY SCHWIHAG DLA RÓŻNYCH ZAKŁADÓW
Network Rail
płyta siodełka podiglicowego IBAV do podkładu
zamykającego SCHWIHAG
z zamknięciem zwrotnicy
SB7 Mk4
RENFE/ADIF
płyta ślizgowa do
zamocowania koziołka,
płyta siodełka podiglicowego IBAV, i płyta
na rolkach IBAV do
rozjazdu UIC 60
PNC 60-2
Rozjazd S 54-KS
Deutsche Bahn z płytą
wąską DKW-IBAV,
kierownica IFAV, płyta
na rolkach IBAV, płyta
siodełka podiglicowego IBAV, płyta
IBAV łożyskowa, płyta
łożyskowa na rolkach
Network Rail
płyty dla podkładu
zamykającego
SB 4
Network Rail
Rozjazd UIC 54 z
wysokimi iglicami
SSB5
PNC 60-1
PNC 60-1R
BPV 3
SRp 15
MRTC, Lantau Airport
Railway,
Hongkong/Chiny płyty
siodełka podiglicowego IBAV i płyty na
rolkach IBAV
Program płyt IBAV dla rozjadów UIC 54, Metro Madryt i
RENFE/Hiszpania
BPV 4
BPV 2
SRg 15
SB3-1
SNCB Rozjazd UIC 60 z
płytą naprężenia iglicy,
płyty siodełka podiglicowego IBAV i płyty na
rolkach IBAV
PNC 54-43
SPVR
PNC 54-41 R
BCR 604
BPV 1
PNC 54-41
SRg 95 ZRV
BPV 1
BGL...
PNC 54-41
SRg 6
SP 2
BPV 1
SRg 6
SRg 7
SRg 102 ZRV
06
BGL 606
PNC 54-41
SP 1
BVP
BGL 603
SP 1 R
SPVR
BGL 603 R
PNC 54-42
PNC 54-42 R
KOLEJOWYCH (PRZYKŁADY) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Network Rail
Płyty siodełka podiglicowego IBAV dla podkładu
zamykającego SCHWIHAG
w rozjeździe UIC 60
SB 6
SB 7
Rozjazd UIC 60-KS
Deutsche Bahn z płytami
kierownicy IFAV, płyta do
zamocowania koziołka,
płyta na rolkach i płyty
siodełka podiglicowe IBAV
URp 215 z SSb2
Program płyt IBAV
do rozjazdów UIC 60,
Banverket/Szwecja
Network Rail
Płyty siodełka podiglicowego
IBAV i płyta na rolkach IBAV
do rozjazdu UIC 60 z niskimi
iglicami
Rozjazd S 54 Deutsche
Bahn, wzmocniona płyta
siodełka podiglicowego z
6 otworami do rozjazdów
z dużym obciążeniem na
podkładach drewnianych
UGp 1
URg 41 ZRV
SB 2
SRg 6 V
SRg 7 V
Płyty mocujące
SCHWIHAG do rozjazdów
UIC 60-W Deutsche Bahn
z koziołkiem podporowym
kierownicy, płyty do
zamocowania koziołka,
płyty IBAV siodełka podiglicowego i płyty IBAV na
rolkach
Network Rail
płyty siodełka
podiglicowego IBAV i
płyty na rolkach IBAV
do rozjazdu UIC 54 z
niskimi iglicami
SB 1
SB 1 R
RPSV 2
RPSV 1
Toronto-TransitCommision TTC
płyty na rolkach
IBAV i siodełka IBAV
RPSV 1 R
GPL 60-6
URg 13
RPSV 1
URg 13
GPL 60-1
RPSV 1
URg 13
GPL 60-9
SSP-S1 ze
swich stop
Ugp 5 w
URg 13
URg 57
GPL 60-4 T
URg 13 KAS
GPL 60-1 R
SSP 1 R
UStp 11
URg 13 KAS ZRV
URg 58 ZRV
RPSV 1
SSP-G z guard
suport
RPVSP1 zamek
zwrotnicy
SSP 1 z SSb4
RPSV 1 R
SSP 1 R
07
01 Technika rozjazdów
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Urządzenie
Możliwość przestawienia
w poziomie zespołu rolek
2 oś rolki
1 oś rolki
Przestawianie rolek w pionie poprzez obrót mimośrodu bolca
zgodnie z planem położenia urządzenia zwrotnicowego.
08
:: Bezoporowy ruch toczny iglicy poprzez
indywidualne, bezstopniowe przestawianie rolek
w pionie od -0,5 do + 6,0 mm po poluzowaniu
sworzni mocujących.
:: Nastawialność w pionie rolek na wysokości max.
6,0 mm pozwala na uzyskanie dużych odstępów
pomiędzy podkładami z płytami rolkowymi.
:: Żadnych utrudnień prac związanych z
podbijaniem poprzez ułożenie zespolonej płyty
na rolkach IBAV na podkładzie
:: W pozostałych obszarach urządzenia zwrotnicowego zalecane są na siodełkach podiglicowych
bezkorozyjne i niewymagające smarowania
wkładki ślizgowe lub pokrycie molibdenem z
ochronną powłoką woskową.
:: Możliwość dostaw dla wszystkich profili szyn
i iglic.
zwrotnicowe na rolkach – system SCHWIHAG ::::::::::::::
Rozjazdy niewymagające smarowania
:: optymalne rozwiązanie dzięki urządzeniom
zwrotnicowym na rolkach SCHWIHAG
Zwrotnice SCHWIHAG na rolkach
:: nastawienie w pionie każdej rolki oddzielnie
:: łatwe w montażu
:: dla nowych zwrotnic jak również jako element
wyposażenia dodatkowego już istniejących
zwrotnic
Największe zalety
:: zamocowanie na podkładzie
:: zintegrowane z płytą siodełka podiglicowego
:: swobodny ruch iglicy
:: redukcja sił przestawnych
:: niewymagające konserwacji i łatwe w inspekcji
:: przyjazne dla środowiska i redukujące koszty
poprzez wyeliminowanie smarowania
Zintegrowane z płytą siodełka podiglicowego IBAV
urządzenie zwrotnicowe na rolkach ZRV w systemie
SCHWIHAG z ochronną blaszaną osłoną przed zasypaniem
zwrotnicy tłuczniem
Pomiar sił przestawnych w Gieslingen przy Steige w rozjeździe 112 z łożyskiem rolkowym w systemie SCHWIHAG oraz bez
Diagram obciążenia pociągu
Diagram obciążenia naporu
kN
5
kN
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
60
80
120
160
200 mm 240
Z mechanizmem rolkowym
Bez mechanizmu rolkowego
0
0
60
80
120
160
200 mm 240
Z mechanizmem rolkowym
Bez mechanizmu rolkowego
09
01 Technika rozjazdów
:::::::::::: Podkład zamykający SCHWIHAG ze zintegrowa
Podkład zamykający SCHWIHAG SVS
Podkład zamykający odpowiada swoja wagą i
wymiarami zewnętrznymi konwencjonalnym
betonowym podrozjazdnicom.
Umożliwia on całkowite zintegrowanie zarówno
drążka nastawczego i kontrolnego jak również silnika
napędu w podkładzie. Dzięki temu obszar napędu
rozjazdu może zostać zasypany w całości tłuczniem
a wszystkie podrozjazdnice w obszarze iglicy mogą
być podbijane maszynowo.
Dodatkowo, poprzez wykonanie z odlewu sferoidalnego, opór przestawienia podkładu pustego w
porównaniu do betonowego został podwyższony.
Wynikająca z tego lepsza stabilność położenia całej
zwrotnicy prowadzi do znaczącej redukcji zakłóceń
a w konsekwencji do zwiększenia dostępności
drogi przewozowej. Na życzenie klienta podkłady
zamykające mogą być wyposażone w pokryte
warstwą molibdenu, niewymagające smarowania
płyty siodełka podiglicowego IBAV i urządzenia
zwrotnicowe na rolkach.
Podkład zamykający umożliwia poprzez jego
podgrzanie i dodatkowe przykrycie zabezpieczone
ułożenie drążka przestawnego i kontrolnego jak i
systemu zamykającego. Jednocześnie zabezpiecza
on optymalnie przed wpływem warunków pogodowych oraz zanieczyszczeń. Łatwa do zdjęcia
osłona umożliwia swobodny dostęp, co powoduje,
że podkład zamykający jest niezwykle bezproblemowy w przeprowadzenie inspekcji. Podkład
SVS może być również dostarczony w systemach
zamykających według życzeń klienta.
Zamknięcie klamrowe SCHWIHAG SKV
Zamknięcie klamrowe SKV SCHWIHAG w
podkładzie zamykającym SCHWIHAG może być
stosowane zarówno przy iglicy jak i ruchomym
dziobie krzyżownicy.
Zamknięcie pozwala na zmianę długości iglicy w
stosunku do opornicy wynikającą ze zmian temperatury do +- 30mm. Zamknięcie SKV może być
również dostarczone bez podkładu zamykającego.
10
POPRAWA STABILNOŚCI
POŁOŻENIA CAŁEJ
ZWROTNICY PROWADZI
DO ZNACZNEJ REDUKCJI
ZAKŁÓCEŃ A W KONSEKWENCJI DO ZWIĘKSZENIA
DYSPOZYCYJNOŚCI DROGI
PRZEWOZOWEJ.
nym zamknięciem klamrowym SKV ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
W zintegrowanym napędzie zwrotnicy można
wybrać napęd elektryczno-mechaniczny lub
elektryczno-hydrauliczny. Siły nastawcze i
przytrzymujące można dopasować według
wymagań.
11
01 Technika rozjazdów/technika torowa
:::::::::::::::::: Zamocowanie kierownicy bez śrub– bcr ::::::
SCHWIHAG WPROWADZIŁ NOWĄ
KONSTRUKCJĘ BEZŚRUBOWEGO
PRZYTWIERDZENIA KIEROWNICY. PROSTY MECHANIZM ZACISKOWY UMOŻLIWIA EFEKTYWNĄ
ZABUDOWĘ I POZWALA NA
ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI
NAKŁADÓW CZASOWYCH
POTRZEBNYCH NA MONTAŻ
SZYN PROWADNIC I KIEROWNIC.
12
Zamocowanie kierownicy bez śrub – (BCR)
:: bez nawierceń w profilu kierownicy
:: bezproblemowa tolerancja niezgodności w
kierunku wzdłużnym, pomiędzy kierownicą
i podkładem względnie płytą kierownicy
:: skrócony czas montażu poprzez prostą
obsługę ręczną
:: szybka i bezpieczna wymiana kierownicy
lub prowadnicy
:: wyeliminowanie części luzem w miejscu
zabudowy
:: idealne dla prowadnic w torach łukowych
:: zacisk typu SCHWIHAG umożliwia
wymontowanie szyny tocznej bez
demontażu kierownicy
:: dla wszystkich profili szyn i zamocowań szyn
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
13
02 technika torowa
::::::::::::::::::: Systemy mocowania szyn :::::::::::::::::::::::::::::::::
SCHWIHAG oferuje doradztwo, nowatorskie
projekty, usługi konstrukcyjne, produkcję, dostawę
i serwis
OFEROWANE PRZEZ SCHWIHAG
SYSTEMY PRZTWIERDZEŃ SZYNOWYCH BAZUJĄ NA SYSTEMACH
SPRAWDZONYCH W PRAKTYCE
OD DZIESIĄTEK LAT. SCHWIHAG
UDOSKONALIŁ TE SYSTEMY POD
WZGLĘDEM TECHNICZNYM I
EKONOMICZNYM.
w zakresie przytwierdzeń szyn i następujących
obszarów stosowania:
:: standardowe linie kolejowe
(22,5 t nacisk osi – 30 t nacisk osi)
:: linie dużych prędkości
(nacisk osi do 22,5 t)
:: linie z ruchem pociągów towarowych ciężkich
(nacisk osi ponad 30 t do 50 t)
:: kolej podziemna
(12 t - 13 t nacisk osi)
:: szybka kolej miejska
(16 t nacisk osi)
:: tramwaje
(6 t - 10 t nacisk osi)
:: koleje przemysłowe
(22,5 t - 50 t nacisk osi)
Łapka sprężysta Skl 1 na podkładach betonowych
w następujących rodzajach wykonania:
:: dla nawierzchni podsypkowej z podkładami
betonowymi
:: dla nawierzchni podsypkowej z podkładami
drewnianymi
:: dla nawierzchni podsypkowa z podkładami
stalowymi
:: dla nawierzchni bezpodsypkowej Feste Fahbahn
:: dla mostownic na mostach stalowych
Łapka sprężysta Skl 12 na nawierzchni
bezpodsypkowej Feste Fahrbahn
niezależnie, od:
:: profilu szyny i pochylenia szyny
:: geometrii podkładu
:: przebiegu linii (np. ciasne łuki, duże wzniesienia)
Łapka sprężysta Skl 12 na podkładach drewnianych
14
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Systemy przytwierdzenia szyn SCHWIHAG, to:
:: sprawdzone systemy standardowe
(nawierzchnia z mocowaniem klasycznym K lub
nawierzchnia typu W)
:: nowe rozwiązania według wymagań klienta
:: adaptacje z udoskonalonymi komponentami np.
nowe łapki sprężyste dla istniejących podkładów
jako element dodatkowego względnie zmiany
dotychczasowego uzbrojenia
:: konstrukcje specjalne dla trudnych przypadków
zabudowy
:: systemy ze szczególnym zabezpieczeniem
powierzchni komponentów systemu przytwierdzenia szyn SBS według życzeń klienta dla
ekstremalnych warunków pogodowych
:: systemy z wysoko skuteczną izolacją akustyczną
(dźwięk materiałowy/wibracje)
:: systemy dla obszarów przejściowych
np. tunel/ most z dużymi ruchami względnymi
pomiędzy szyną i podporą
:: nie łączone dostawy
Łapka sprężysta Skl 1 w położeniu przed montażem
Łapka sprężysta Skl 1 naprężona
15
02 technika torowa
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zalety
:: produkcja jako jednoczęściowy odlew sferoidalny
:: podeszwa podkładu chropowata i z
zagłębieniami w celu stabilnego ułożenia
w tłuczniu
:: możliwość zupełnego otwarcia w górę
:: waga analogiczna do podkładu betonowego
:: podwójna izolacja
:: możliwość dostaw dla każdego profilu szyny i
każdego rozstawu szyn
16
::::::::: Podkład przy studzienkach kablowych :::::::::::::::
Podkład przy studzienkach
kablowych produkowany
jest jako żeliwo sferoidalne
i ma porównywalny ciężar
w analogii do kolejowego
podkładu z betonu. Na dolnej
powierzchni podkład posiada chropowatą strukturę i
wgłębienia mające zapewnić
stabilne posadowienie w
tłuczniu.
Podkład przy studzienkach kablowych
Dzięki zintegrowanym rurom ochronnym na kable
podkład stosowany przy studzienkach kablowych
umożliwia trwałe i bezpieczne skrzyżowanie kabli w
rozjazdach, i to również przy maszynowo wykonywanych pracach utrzymaniowych i maszynowym
ustawianiu położenia.
Dodatkowo przewody kablowe posiadają na zotworowanych stronach czołowych podkładów elastyczne zabezpieczenie położenia w postaci tłumiących
drgania podpór gumowych. W celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa zastosowano
pomiędzy podkładką podszynową a powierzchnią
podkładu elektryczne izolacje. Dzięki kompletnej
obróbce górnej powierzchni podkładu zdefiniowano poprawną pozycję stopki szyny nad podkładką
podszynową.
Łatwość usuwania osłony zapewnia optymalną
ochronę przed wpływem warunków pogodowych
i zanieczyszczeniem. Bezproblemowość w
przeprowadzaniu inspekcji jest zapewniona dzięki
nieograniczonemu dostępowi od góry oraz z boku.
Dzięki tak optymalnemu dostępowi możliwe jest w
każdym momencie doposażenie istniejących już
skrzyżowań kablowych.
Podkład daje się wbudować bez problemów w
podsypkę tłuczniową. Zbędne są przerwy tras
przewodów kablowych.
17
03 PROJEKTOWANIE
::::::::::::::::::: PROJEKTOWANIE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Schwihag występuje w pozycji partnera
zarządców infrastruktury kolejowej oraz przemysłu
kolejowego w zakresie techniki zwrotnic i torów.
Badania i rozwój
Badania mające na celu skonstruowanie nowego produktu zajmują w firmie Schwihag wysoką
pozycję. W drodze stałego kontaktu z inżynierami
kolejnictwa spółek branży kolejowej definiowane
są wymagania w stosunku do przyszłościowych
komponentów nawierzchniowych.
Konstruowanie nowych produktów i adaptacja
względnie optymalizacja sprawdzonych już produktów odbywa się przy użyciu systemu 3D CAD
Pro Engineer. Na bazie danych CAD przeprowadzane są niezbędne analizy.
Prototypy przechodzą w laboratorium firmy
badania ich ogólnych technicznych właściwości jak
i badania pod kątem ich przydatności użytkowej
do eksploatacji na kolei. Przy tym mogą być przeprowadzane testy obciążeń statycznych zgodnie
z wymaganiami norm międzynarodowych wzgl.
specyfikacji spółek kolejowych.
W ramach procesu uzyskania dopuszczenia
komponenty i systemy Schwihag po pomyślnych
testach we własnym laboratorium są poddawane
ponownemu zbadaniu przez niezależny instytut
badawczy. W tym zakresie Schwihag współpracuje
ściśle z renomowanymi jednostkami badawczymi
i eksperymentowania, takimi jak np. z Politechniką
w Monachium albo Politechniką w Dreźnie.
UKIERUNKOWANE BADANIA I PROJEKTOWANIE
PRODUKTÓW ZAJMUJĄ
WYSOKĄ POZYCJĘ W
FIRMIE SCHWIHAG.
18
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Produkcja, Zapewnienie Jakości i Logistyka
Gwarantujemy naszym klientom, że
produkty SCHWIHAG wykonywane są
według następujących kryteriów:
FIRMA SCHWIHAG POSIADA
CERTYFIKOWANY ZGODNIE
Z ISO 9001-2000 SYSTEM
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
I JEST OD LAT DOSTAWCĄ
Q1 NIEMIECKICH KOLEI
DEUTSCHE BAHN AG.
:: staranny wybór odpowiednich materiałów o
wysokim współczynniku przyjmowania obciążeń
:: wybór najbardziej optymalnego procesu wytwarzania uwzględniającego jakość produktu,
elastyczność oraz nakłady innych zasobów
(Manpower, materiały, nakłady na energię)
:: ciągła kontrola procesów produkcyjnych oraz
danych dotyczących produktów poprzez
sprawdzanie materiałów oraz wymiarów
zgodnie z krajowymi, międzynarodowymi lub
innymi narzuconymi przez klienta standardami.
Firma Schwihag posiada certyfikowany System
Zarządzania Jakością ISO 9001-2000 i jest od lat
dostawcą Q1 Niemieckich Kolei Deutsche Bahn AG.
Koncepcja wytwarzania Schwihag w połączeniu z
koncepcją logistyczną Schwihag pozwala sprostać
w krótkich terminach specjalnym życzeniom klientów
i dostarczać produkty standardowe, ale też produkty
wymagające specjalnego procesu produkcji terminowo na całym świecie.
19
04 serwis i doradztwo
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NASI KLIENCI KORZYSTAJĄ Z
NASZYCH DOŚWIADCZEŃ O ZASIĘGU
ŚWIATOWYM W ZAKRESIE KOMPONENTÓW I SYSTEMÓWI MINIMALNEGO
UTRZYMANIA TORÓW I ROZJAZDÓW.
Tägerwilen site / CH
Leipzig site / DE
20
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Serwis i doradztwo ::::::::::::::::
Gwarantujemy, że nasze produkty stosowane w
obszarze torów i zwrotnic pod względem
:: jakości
:: solidności/żywotności i
:: niezawodności
odpowiadają w najwyższym stopniu stale
rosnącym wymaganiom ruchu kolejowego,
takim jak:
:: podwyższone prędkości
:: większe naciski na oś
:: podwyższony komfort jazdy
:: lepsza tolerancja przez środowisko naturalne np.
w przypadku hałasu i ochrony antywibracyjnej
Nasi klienci korzystają z naszych światowych
doświadczeń w zakresie komponentów i systemów
minimalnego utrzymania torów i rozjazdów w
obszarach
:: kolei dalekiego i bliskiego ruchu
:: kolei dużych prędkości
:: kolei z ruchem pociągów towarowych ciężkich
:: kolei przemysłowych
:: systemów metra takich, jak kolej naziemna
i podziemna
:: tramwaje.
Obok szczegółowego doradztwa w zakresie
wdrażania naszych produktów oferujemy naszym
klientom następujące usługi:
:: szkolenia w zakresie zabudowy oraz
przeprowadzania inspekcji
:: doradztwo techniczne w zakresie przezbrajania
:: doradztwo i udostępnianie gotowych rozwiązań
dla indywidualnych problemowych przypadków
:: aktualne informacje dotyczące nowych produktów wzgl. adaptacji produktów.
Dodatkowo nasi eksperci SCHWIHAG systematycznie są do dyspozycji klientów w zakresie szczegółowych konsultacji technicznych na
najważniejszych targach branżowych dedykowanych nawierzchni kolejowej, takich jak np. :
Innotrans – Berlin / DE
iaf – Münster / DE
Rail-Tech – Utrecht / NL
sifer – Lille / FR
Nordic Rail – Jönköping / SE
Expo Ferroviaria – Turin / IT
BCN Rail – Barcelona / ES
Infrarail – Manchester / GB
Railtex – London / GB
Rail Solution Asia – Bangkok / TH
Trako – Danzig / PL
Arema – Chicago / US
Exporail – New Delhi / IN
21
05 Referencje
::::::::::::::::::::::::::::::::: Produkty Schwihag na świecie :::::::::
24
16
13 10
35
26 31
7
28
5
23
3 6
20
8 29 25
19
14
27
9
34
12
22
17
2
Przedstawicielstwa zagraniczne
USA
Thomas R. Schultz
PO Box 717
Shingle Springs, California 95682-0717
Telefon:+1 (530) 672-6633
Telefax: +1 (530) 672-6533
Mobil: +1 (530) 903-9633
E-Mail: [email protected]
22
Wielka Brytania / Azja
Fa. PWMM Limited / Schwihag UK
10 Harewood Road
Holymoorside
Chesterfield, GB-S42 7HT
Telefon:+44 - 1246 567219
+44 - 1246 567957
Telefax: +44 - 1246 567440
Mobil: +44 - 7802 501128
+44 - 7980 615308
E-Mail: [email protected]
Holandia
Heatpoint B.V.
Denemarkenweg 17
NL-2411 RK Bodegraven
Hiszpania
Miguel Pascual Fideli
Sabino Arana, 56 / 5-2
E-0802 Barcelona
Telefon:+31 - 172 651 006
Telefax: +31 - 172 651 410
E-Mail: [email protected]
Telefon:+34 - 9333 06128
Telefax: +34 - 9340 91436
E-Mail: [email protected]
Niemcy
Schwihag GmbH
Handelsvertretung
Carsten Scholz
Wasserbank 9
D-58456 Witten
Włochy
Rappresentanza generale
per l’Italia Schwihag AG
Daniela Seidel
Via Nomentana 13
I-00161 Roma
Telefon:+49 - 2302 28 23 260
Telefax: +49 - 2302 28 23 262
Mobil: +49 - 151 121 722 11
Telefon:+39 - 06 45490822
Telefax: +39 - 06 45491055
Mobil: +39 - 335 309745
E-Mail: [email protected]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1 Australia
Queensland Rail, Queensland
Railcorp, New South Wales
Fortescue Metals Group Ltd., Perth
Thomson, Kelly & Lewis Pty. Ltd.
ERICO Products Australia Pty. Ltd
2 Argentyna
Metrovías, Buenos Aires
3 Belgia
Belgische Staatsbahn, S N C B
4 Chiny
Mass Transit Railway Corporation, MTRC, Hong Kong
KCRC, Hong Kong
Light Rail, Hong Kong
China Railway Shanhaiguan Bridge Group
China Railway Turnout & Bridge Inc. – Baoji
China Railway Track Systems Group – Zhuzhou
5 Dania
Dänische Staatsbahn, D S B (Banestyrelsen)
Metro Kopenhagen
Sportek/Kontek – Horsens
6 Niemcy
Deutsche Bahn AG, DB AG
Deutsche Bahn (DB) – Berlin
Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG)
Häfen und Güterverkehr Köln AG
Kölner Verkehrsbetriebe – KVB
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)
Duisburger Hafen AG
Duisburger Verkehrsgesselschaft AG (DVG)
Duisburger Verkehrsbetriebe
Eisenbahn und Häfen GmbH – Duisburg
EVAG, Essen
Frankfurter Verkehrsbetriebe
Hamburger Hochbahn
Krefelder Eisenbahn
Laubag AG, Schwarze Pumpe
Münchner U-Bahn
Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG. Neuss
Neusser Eisenbahn – Neuss
Rheinbraun AG, Köln
RWE Power AG – Grevenbroich
S-Bahn Berlin GmbH
Schwellenwerk Stewing GmbH, Langelsheim
SHW, Wasseralfingen
Stadtwerke Frankfurt
Stuttgarter Strassenbahn
SWK Mobil GmbH (SWK)
Vattenfall Europe Mining Railway – Cottbus
Verkehrs Gesellschaft Frankfurt am Main (VGF)
Walter Spannbeton GmbH, Güsen
Rail.One GmbH, Langen
Rail.One GmbH, Coswig
Rail.One GmbH, Brandenburg
Durtrack GmbH, Möllenhagen
DW Schwellen GmbH, Güsen
DW Schwellen GmbH, Neuss
Leonhard Moll Fertigteilwerke GmbH & Co. KG, Laussig
Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Brandenburg
Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Butzbach
Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Gotha
Künstler Bergbautechnik GmbH, Holzwickede
Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Bochum
Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Essen
Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Rosslau
Weichenbau Laeis GmbH, Trier
Schreck-Mieves GmbH, Dortmund
Schreck-Mieves GmbH, Braunschweig
15
18
4
32
33
21
30
11
1
7 Finlandia
Finnische Staatsbahn, V R
Metro Helsinki
Vossloh Cogifer Finland Oy – Teijo
8 Francja
Französische Staatsbahn, S N C F
Vossloh Cogifer SA – Reichshoffen, Paris
9 Grecja
Athens Metro
Hellenic Railways Organisation (OSE)
Artemi – Kiakidis, Thessaloniki
Japonia
Sumitomo Corporation
EKKRZ Section
8-11 Harumi 1-Chome
Chuo Ku
104-8610 – Tokyo
Telefon:+81-3-5166-3846 Telefax: +81-3-5166-6338
Mobil: +81-90-4928-4439
E-Mail:[email protected]
Korea
NAMYANG MACHINERY CO. LTD.
Mr. Jin-Woo Nam
38 B - 5 L , NAM DONG GONG DAN
NAM CHON DONG
NAM DONG-KU
626-4 - Incheon
Telefon:+82-32 814 337 Telefax: +82-32 814 99 312
Tajwan
Jeff Chen / VP
Giant Motors International Co. Ltd.
Telefon:+886 2 2557 9555
Telefax: +886 2 2557 7880
Mobil: +886 932 143 415
10 Wielka Brytania
Network Rail (ehem. British Railways BR)
London Underground, London
Metronet Rail BCV Limited – London
Tube Lines Ltd – London
Tramway Croydon, Croydon
Jarvis Rail – York
Amey Colas – London
Amey Rail Ltd., Surrey
Amey Railways Ltd., Wiltshire
Babcock Rail (Previously First Engineering Limited) – Blantyre
Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Sandiacre, Nottingham
Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Beeston, Nottingham
Balfour Beatty Rail Infrastructure Services – London
VAE Baileyfield, Edinburgh
Corus Cogifer, Scunthorpe
23
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 Indonezja
Indonesian Railway Public Corporation (Permuka)
12 Irak
Iraqi Republic Railways
13 Irlandia
Irische Staatsbahn, I R, Dublin
14 Włochy
Ferrovie dello Stato Sp.A. – FS, Rom
15 Japonia
EJR
Tekki
16 Kanada
Canadian National – CN
Calgary Transit
Metro Vancouver
Safetran Canada Inc. – Winnipeg MB
The city of Edmonton
TTC, Toronto Transit Commission
17 Kolumbia
Metro de Medellín
18 Korea
Korea High Speed Rail Construction (KHRC)
Teagu Subway Agency
Kangwon Railtech Co. Ltd., Seoul
19 Chorwacja
Proreg Proizvodnja – Regeneracija d.o.o. – Zagreb
20 Luxemburg
Luxemburgische Staatsbahn, C F L
KIHN, S.A. – Rumelange
ARBED, Differdange
Soluxtrafer, Rodange
21 Malezja
Express Rail Link – Kuala Lumpur
22 Meksyk
Ferrocarril Mexicano
23 Holandia
Amsterdamer Verkehrsbetriebe, Amsterdam GVB
Niederländische Staatsbahn N S
Kloos Kinderdijk, Kinderdijk
Wissel Bouw Bedrijf B.V.
24 Norwegia
Norwegische Staatsbahn, N S B
Oslo Sporveier, Oslo
25 Austria
VAE AG, Zeltweg
Linz AG, Linz
26 Portugalia
Portugiesische Staatsbahn, C P, Lissabon
Metro Lissabon, ML
Futrifer SA, Abrantes
27 Rumunia
Rumänische Staatsbahn, SNCFR, Bukarest
28 Szwecja
Bankverket (Schwedische Staatsbahn, S J)
Stockholmer Tunnelbahn SL, Stockholm
Vossloh Nordic Switch Systems AB – Ystad
Vossloh Nordic Switch Systems AB, Örebro
29 Szwajcaria
Appenzeller Bahnen
Basler Verkehrsbetriebe
Berner Oberlandbahnen, Interlaken
B L S – Bern
Chemin de Fer LEB, Echallens
Rhätische Bahn AG, Chur
Schweizerische Bundesbahn – SBB Bern
Städtische Verkehrsbetriebe Bern
30 Singapur
Metro Singapore, SMRT
31 Hiszpania
ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – Madrid
Spanische Staatsbahn – RENFE
Metro Madrid
32 Tajwan
Taipei Rapid Transit Corporation TRTC
33 Tajlandia
China Railway Construction Co. Ltd., CRCC, Bangkok
34 Turcja
Metro Istanbul
TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari
35 USA
Metro Baltimore
Metro Los Angeles LA
Metro North. New York
New Jersey Transit
Port Authority Trans-Hudson Corporation, PATH
Union Pacific Railroad, Omaha
Burlington Northern BNSF, Texas
Amtrack
Sacramento Regional Transit
Progress Rail Services
VAE-Nortrack
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Technologia zwrotnic i przytwierdzenia szynowe firmy
Schwihag stosowane
są na całym świecie
RÓWNIEŻ przez koleje dużych prędkości,
systemy metra i koleje przemysłowe z
przewozami ciężkimi.
www.cts-werbeagentur.de
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Schwihag AG
Technika dla torów i rozjazdów
Lebernstrasse 3, CH-8274 Tägerwilen
Telefon ++41(0)71 666 88 00 Telefax ++41(0)71 666 88 01
[email protected] www.schwihag.com

Podobne dokumenty