miejski klub lekkoatletyczny – toruń

Transkrypt

miejski klub lekkoatletyczny – toruń
MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY – TORUŃ
87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Bema 23/29, tel. 056 622 67 00 w. 28, fax 622 67 05
Regon 340031610
NIP 9562146529
Konto ; BANK SPÓŁDZIELCZY O/TORUŃ
Nr 81 9511 0000 2001 0004 6242 0001
REGULAMIN MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
Toruń 24-26.06.2011
Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
Organizator: Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń, ul.Bema 23/29 tel.56 6226700
wew.32 lub 10 fax 6226705, kom.501699695,501896629,
e-mail:[email protected]
Termin i miejsce: 24-26.06.2011 Stadion Miejski im.G. Duneckiego
Torun , ul.Bema 23/29
Program: Regulamin PZLA – str 31 na 2011 r
Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne należy składać Domtel -Sport.
Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych. System zgłoszeń otwarty
będzie do dnia 20.06.2011 do godz. 10.00
Weryfikacja:
Odbędzie się w czwartek 23.06.2011 w godz. 16.00- 19.00 oraz w czasie trwania
zawodów w godz. w godz.9.00-12.00 na stadionie.
Do weryfikacji należy przedstawić: kartę zdrowia, licencję klubową i licencję
zawodnika
Noclegi i wyżywienie:
Zamówienie na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora do dnia
13.06.2011. Zamówienie powinno uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn /nocleg/
oraz liczbę poszczególnych posiłków 23.06 – kolacja, 24.06 -26.06.2011
śniadanie,obiad,
kolacja., najlepiej na specjalnym druku.
Koszt noclegu z wyżywieniem/3 posiłki/ 90zł osobodzień.
Zamówienie powinno zawierać podpis prezesa i osoby odpowiedzialnej za finanse.
Celem wystawienie wcześniej rachunku prosimy o dokładne podanie danych ilości
osób, adres płatnika oraz NIP
Miejsca zakwaterowania i wyżywienia mieszczą się różnych ośrodkach m. Torunia
oraz
okolicach Torunia.
Biuro zawodów czynne będzie w czwartek 23.06.2011 w godz.14.00-20.00
Opłaty: Koszty osobowe ponoszą uczestnicy klubu – płatne na konto MKL Toruń do
dnia 20.06.2011 lub na miejscu gotówką. Uwaga! -kserokopię dokonanej opłaty
należy przedstawić organizatorom przy zgłaszaniu ekipy.
Inne:
Początek zawodów I dzień godz.11.00, II dzień -godz.10.00 ,III dzień godz.15.00.
Szczegółowy program minutowy zamieścimy na stronie internetowej klubu najpóźniej
do 21.06.2011
Kontakt dot. noclegów i wyżywienia -L.Siołkowska tel.501896629 i M.Gęsicki
tel.501699695 lub [email protected]
Kierownik klubu
Marian Gęsicki