20 marca 2015 roku w ramach Konkursu Bezpieczna Szkoła

Transkrypt

20 marca 2015 roku w ramach Konkursu Bezpieczna Szkoła
20 marca 2015 roku w ramach Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń panie Agnieszka Żymła i Aleksandra Palka
przygotowały Trzeci Dzień Bez Przemocy, pod hasłem „Jestem Tolerancyjny”. To tolerancja i akceptacja innych pozwala
dobrze funkcjonować w społeczeństwie, daje poczucie bezpieczeństwa.
W spotkaniu brały udział dzieci z klas I – VI, nauczyciele oraz zaproszeni goście: pan Prezydent Miasta Grzegorz Brzoska,
pan komisarz Policji Krzysztof Duda, pan prokurator Marcin Załóg, lekarz medycyny pani Anna Mrozik , gość specjalny pan
Marcin Danielski oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.
Wstępem do uroczystości było przedstawienie teatralne pt. „Tolerancja” przygotowane przez dzieci z Koła Teatralnego Sp12
wraz z opiekunem panią Agnieszką Żymłą.
W trakcie spotkania strażacy zapoznali dzieci z rodzajami zagrożeń związanych między innymi z kąpielami wodnymi i
słonecznymi. Uświadamiali jak niebezpieczne jest przebywanie oraz dotykanie urządzeń elektrycznych. Następnie pokazali
uczniom jak można udzielić pierwszej pomocy w razie urazów powstałych w różnych niebezpiecznych sytuacjach. W trakcie
prelekcji dotyczącej urządzeń elektrycznych dzieci obejrzały prezentację przybliżającą postać Janka Meli – chłopca, który w
wyniku porażenia prądem stracił kończyny (rękę i nogę).
Na temat następstw nieszczęśliwych wypadków opowiadała Anna Mrozik, zapoznała dzieci z rodzajami niepełnosprawności
od strony medycznej. Przybliżyła postać zaproszonego gościa Marcina Danielskiego – dotkniętego dziecięcym porażeniem
mózgowym, który podczas wywiadu chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Opowiedział o swoim życiu,
zmaganiach z codziennymi problemami oraz o radosnych chwilach spędzanych między innymi na koloniach dla osób
niepełnosprawnych. Wypowiedź poparta została prezentacją przygotowaną przez panią doktor.
W przerwach miedzy prelekcjami społeczność szkolna prezentowała przygotowane hasła na temat tolerancji, śpiewała
piosenki.
Rozstrzygnięto ogłoszone wcześniej konkursy: plastyczny pod tytułem „Szanuj każdego jak siebie samego”, na scenariusz
przedstawienia o tolerancji oraz ogólne zaangażowanie klasy w przygotowanie się do obchodów Dnia Bez Przemocy i
wręczono nagrody.
Uwieńczeniem całej akcji było wypuszczenie w otaczający nas świat balonów na znak sprzeciwu wobec przemocy oraz braku
tolerancj.