Informacje o spółce Koleje Śląskie

Transkrypt

Informacje o spółce Koleje Śląskie
Informacje o spółce Koleje Śląskie
Koleje Śląskie są samorządową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma
świadczy usługi transportu kolejowego, przede wszystkim na terenie województwa
śląskiego.
Spółka została powołana do życia 17 lutego 2010 roku przez Zarząd Województwa
Śląskiego. Pierwsze pociągi Kolei Śląskich wyjechały na tory 1 października 2011
roku.
Obecnie spółka świadczy przewozy na 12 liniach. Zapewnia połączenia pomiędzy
miastami województwa śląskiego, a w przypadku linii Katowice-Oświęcim – również
województwa małopolskiego. Od 2015 roku Koleje Śląskie współpracują z czeską
spółką České dráhy. Na mocy tego porozumienia obsługiwane są połączenia do
Bohumina w Czechach.
W ciągu roku pociągi Kolei Śląskich pokonują trasę o długości prawie 6,5 milionów. Z
usług przewoźnika zarówno w 2014 jak i 2015 r. skorzystało ok. 16 milionów
pasażerów.
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty